Marcadores

woensdag 5 maart 2014

03:o3:2014

De collectieve wil van de mensheid om te ontwaken is gewekt, en die zal niet meer gaan slapen

Saul via John Smallman 03 maart 2014
Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/
 Vertaling: René 

Hier in de spirituele rijken (die veel dichter bij zijn dan jullie denken!) blijven we jullie geweldige inspanningen observeren om de mensheid naar haar ontwaken te brengen, en we genieten van het verbazingwekkende effect dat jullie over de gehele wereld hebben.  Jullie zorgen dat het gebeurt, en het momentum dat jullie hebben neergezet is volstrekt onstopbaar.  Herinner jezelf daaraan wanneer je je alleen of terneergeslagen voelt; jullie zijn, vanzelfsprekend, nooitalleen, en terneergeslagenheid is slechts een stemmingsschommeling of zeer tijdelijke energiedaling die niet blijvend is.  


Jullie hebben een enorme steun van het goddelijke Liefdesveld dat jullie continu omarmt, dat is waarom, ondanks jullie twijfels, angsten en zorgen, jullie nooit opgeven.  Jullie weten in je stiltepunt, je energiecentrum, diep in je hart, dat er voor alles goddelijk wordt gezorgd, en dat jullie twijfels en zorgen volkomen illusoir zijn, ook al kunnen ze heel echt en steekhoudend lijken.  En die schijnbare realiteit van twijfels en zorgen waarin jullie continu slagen ze te overwinnen, is een van de vele redenen waarom jullie zo geëerd, zo bewonderd worden, hier in de spirituele rijken.  Grote vreugde wacht bij jullie ontwaken, en het zal jullie niet worden ontzegd want jullie Vaders Wil wordt nooit ontzegd, en Zijn wil voor jullie is eeuwige vreugde.
De vooruitgang van de mensheid op het pad naar bewustwording blijft zich versnellen, terwijl de liefde die meer en meer van jullie volgens intentie uitbreiden en delen, zich over de gehele wereld verspreidt, iedere menselijke gemeenschap infiltrerend, de spirits en de hoop verhogend op een nieuwe manier van leven die de wapens permanent neerlegt, en zich enthousiast verbindt met harmonieuze communicatie ten behoeve van allen op Aarde.  De collectieve wil van de mensheid om te ontwaken is gewekt, en die zal niet meer gaan slapen. 
Jullie zijn op koers, jullie gaan in de juiste richting, en jullie hebben de kracht teruggenomen die jullie aan de afleidingen van de illusie hadden gegeven, die jullie zo verleid hebben gedurende de eonen.  Kortstondige afleidingen zullen jullie nog steeds verwarren of bestoken – maar slechts kortstondig! – terwijl jullie naar voren dringen naar jullie goddelijke bestemming welks glinsterende Lichten jullie vooruit trekken.  Het einde is in zicht, en nu, zelfs nu jullie nog steeds schijnbaar ondergedompeld zijn in de illusie, kunnen jullie niet langer nalaten dat te zien, want jullie hebben je geopend voor het Licht en dat is wat jullie zachtjes, liefdevol, en volkomen onweerstaanbaar naar binnen naar Zichzelf toetrekt.

Het is met grote vreugde dat wij over jullie waken, onze geliefde vrienden, broers en zussen, terwijl jullie gestaag vooruit gaan langs het pad naar het ontwaken.  Jullie ontwaken is nimmer onderwerp van twijfel geweest, maar het leek jullie een buitensporig lange tijd in beslag te nemen om te gebeuren.  Maak je geen zorgen!  De Liefde die jullie allemaal zo enthousiast uitbreiden en delen, staat op het ontwaken van de mensheid, en de Liefde zal niet worden ontkend.  En, natuurlijk, jullie zelf staan er ook op dat jullie ontwaken, want jullie hebben nu toch echt de slaap uit!

Degenen onder jullie die zich een gelukkige jeugd herinneren, kunnen zich waarschijnlijk herinneren wakker te worden, denkende ‘Oh, een nieuwe schooldag!’ om daarna weer in slaap te vallen tot jullie ouders je toeriepen ‘Jullie gaan de bus missen!’ en dan uit je slaap (bed) schieten naar volledig ontwaakt zijn, zeer tegen jullie wil, je haastend om je tanden te poetsen, wat te eten te pakken, en de bus in te klauteren.  Maar op eerste kerstdag, of op je verjaardag, verandert je ontwaken plotseling van ‘Oh nee   naar Oh JAAAAAA  ’ als je je realiseert welke dag het is en je ontwaakt en vol vreugde het leven in springt.

Nou, het ontwaken dat jullie wacht gaat ver voorbij aan enige vorm van vreugde of verrukking waarover je gedroomd of op gehoopt zou kunnen hebben, en er zullen GEEN teleurstellingen zijn – PUNT!


Met heel veel liefde, Saul.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands