Marcadores

woensdag 26 maart 2014

24.03.2014


Steeds als je een gebeurtenis, interactie, of uitwisseling ervaart die liefdevol is, erken die dan en de persoon die dat teweegbracht

John Smallman met Jezus op 24 maart 2014Wanneer je het nieuws bekijkt dat op de mainstream media wordt gerapporteerd, kun je het niet helpen dan je bewust te zijn van de enorme veranderingen die over de gehele wereld plaatsvinden.  In vele landen weigeren mensen de autoritaire controle en repressie te blijven accepteren, die hun ‘zogenaamde’ democratische regeringen proberen af te dwingen via de politie en het leger, zodat de redelijke eisen van de mensen die worden geregeerd om te worden gehoord, erkend en besproken, kunnen worden onderdrukt en genegeerd.  

De dagen van het sturen en controleren van de bevolking zijn voorbij.  Mensen zullen worden gehoord, zij zullen niet langer toestaan om afgescheept te worden door oproepen om geduldig te wachten tot de huidige bijna onoverkomelijke problemen waarmee hun regeringen worden geconfronteerd, naar tevredenheid zijn afgehandeld, want ze zien dat deze excuses – economische crisis, terroristische dreigingen, extreem weer, onhandelbare vakbonden, etc. – dezelfde oude excuses zijn die iedere keer weer opnieuw worden gebruikt, wanneer de mensen eisen dat de echte problemen die hen aangaan worden besproken en opgelost.     

Politici proberen door hun aard alleen maar hun posities van macht en gezag te behouden, net zoals de eigenaars en managers in de industrie, en ambtenaren in dienst van de overheid doen.  Degenen met macht en invloed proberen die altijd te vergroten, en hun argument dat zij handelen in het belang van degenen die hen verkozen of die onder hun gezag werken, zijn zeer zelden geldig.  De illusie moedigt individuen aan om te profiteren van iedere situatie om zichzelf te verbeteren, door het versterken van hun precaire greep op de macht en invloed, ongeacht de gevolgen voor degenen waarover zij regeren of gezag hebben.  En die greep op de macht en het gezag is uiterst precair, continu steun en behoud benodigend. 

Alle overheden zijn autoritair en hebben als doel om een deel van de bevolking tegen een ander deel op te zetten, zodat ze autoritaire praktijken en gedrag kunnen rechtvaardigen, het is slechts dat sommigen veel onverholener daarover zijn dan anderen, aldus zichzelf blootstellend aan het worden geoordeeld, en vaak veroordeeld, door hun minder indiscrete buren.  Politiek, zoals jullie het in de illusie ervaren, gaat over schuld en schaamte om de aandacht af te leiden van de problemen die echt nodig dienen te worden aangepakt, in het belang van ieder mens.  En, natuurlijk, jullie ervaren allemaal de regeringen die in overeenstemming zijn met jullie eigen houdingen en overtuigingen.

Echter, de Liefdesvloed verandert dat snel, en het bewustzijn van de noodzaak tot compassievolle verandering in de manier waarop de mensheid leeft op de planeet, en hoe het omgaat met zijn miljarden leden en de planeet zelf, groeit dagelijks.  Als jullie de resultaten konden zien die jullie bereiken door jullie liefdevolle intenties, zouden jullie echt versteld staan.  Maar natuurlijk is het in jullie ernstig beperkte staat van bewustzijn uiterst moeilijk voor jullie, om volledig te genieten van wat er daadwerkelijk gebeurt over de gehele wereld, net als de mainstream media, die zich zoals gebruikelijk focussen op strijd, conflicten, en rampen, want gedurende eonen is het dat wat de mensheid heeft geïnteresseerd.

De Nieuwe Tijd die net is aangebroken, is een tijd waarop de zorg voor anderen even belangrijk is dan de zorg voor jezelf, en het is deze nieuwe houding die de veranderingen aandrijft waarvoor zo velen van jullie naar de Aarde zijn gekomen om tot stand te brengen, en waarvoor jullie zeer intens je hele leven gebeden hebben.  Jullie zullen niet teleurgesteld worden!

Maak er een punt van te focussen op de goede dingen die zich overal om je heen voordoen, vaak ogenschijnlijk kleine, onbelangrijke dingen, en herinner jezelf eraan dat niets onbeduidend is, en dat iedere liefdevolle gedachte, woord of daad zeer verstrekkende gevolgen heeft, altijd.  Ga dan verder met de intentie om op ieder moment liefdevol te zijn, terwijl je de essentiële veranderingen binnen brengt waarop jullie gewacht hebben, en waarvoor je hebt gekozen om op Aarde te zijn om te assisteren bij het implementeren ervan.  Jullie hebben allemaal een absoluut enorme impact op de houdingen van de mensheid door jullie voortdurende demonstraties van liefde in actie, en er is geen enkele manier dat de klok kan worden teruggedraaid.  Liefde overspoelt de planeet en geen plek kan daarvoor worden afgesloten.  De collectieve intentie van de mensheid is om liefde de angst te laten vervangen, en de collectieve intentie is altijd tot een goed einde gebracht.

Blijf tijdens deze laatste uren van strijd, conflict en lijden jullie individuele lichten hoog houden, ze worden steeds helderder en intenser.  Steeds als jullie een gebeurtenis, interactie, of uitwisseling ervaren die liefdevol is (en dit zal met toenemende frequentie gebeuren), erken die dan en de persoon die dat teweegbracht, eer het, en verheug je dan dat de veranderingen waarvoor je op Aarde kwam om te assisteren bij het implementeren ervan, precies voor je neus plaats vinden, van moment tot moment, en dat ze niet te stoppen en onomkeerbaar zijn.   

Iedere gedachte, woord of daad die ieder individu nodig heeft om deze nieuwe era verder te versterken en vestigen, wordt enorm versterkt door het goddelijke Liefdesveld dat je op ieder moment van je bestaan ondersteunt.  Het Liefdesveld is als een enorme magneet waar allen naartoe worden getrokken, want jullie werden daaruit geschapen en worden teruggetrokken in haar liefdevolle omhelzing.  Hoe dichter je erbij in de buurt komt, en jullie bewegen je er continu dichter naar toe, hoe sterker haar trekkracht wordt, hoe onweerstaanbaarder haar aantrekkingskracht wordt, want jij en het zijn een en hetzelfde, en jullie komen Thuis!

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands