Marcadores

maandag 31 maart 2014

30.03.2014

Maar vergis je niet, jullie zijn aan het ontwaken! John Smallman met Saul op 30 maart 2014‘Wanneer zullen we ontwaken?’ Dat is de vraag die ons voortdurend wordt gesteld, en ons antwoord aan jullie is dat het ontwaken voor de deur staat.  En dat is natuurlijk het antwoord dat jullie heel vaak in de afgelopen jaren is gegeven, sommigen van jullie zouden zelfs kunnen zeggen in de afgelopen decennia.  Voor jullie is het frustrerend, teleurstellend, en, op zijn minst, zeer verwarrend, want het lijkt al zo lang aan de hand te zijn. Jullie geloven dat wij hier in de spirituele rijken een vooruitziende blik hebben, inzicht en informatie waartoe jullie geen toegang hebben, en jullie verwachten van ons dat wij in staat zijn jullie positieve en zinvolle antwoorden te geven op die aanhoudende vraag: ‘Wanneer?’. 
Maar het is jullie die in het proces van ontwaken zijn, het is jullie die het collectieve besluit daartoe hebben genomen, en, derhalve, is het jullie die het tempo aangeven.  Wij kijken naar jullie en genieten van de vooruitgang die jullie maken; het lijkt erop dat het moment voor de deur staat, en vervolgens is er iets ongewensts en onverwachts dat jullie afleidt van de huidige taak, en momenteel glijden jullie wat verder terug naar die staat van slaap waarvan het jullie vastberaden intentie is om te ontwaken.  Maar vergis je niet, jullie zijn aan het ontwaken! 
Maar het lijkt voor velen van jullie dat jullie dat niet doen, en zeker niet snel genoeg, als je kijkt naar de oorlogen, de misdaden, de intense armoede en het lijden dat de mensheid teistert.  Echter, alles wat je ziet over de gehele wereld dat niet in afstemming is met de Liefde, is van de illusie, en is vanaf het begin aanwezig geweest.  Wat jullie zien is niet nieuw, niet vreemd, niet ongebruikelijk, het is, zoals je zou kunnen zeggen, ‘het gebruikelijke werk’ (business as usual), aangezien de illusie een plek is van afscheiding en gerechtvaardigd wantrouwen, want mensen blijven elkaar met een voorspelbare consistentie verraden, zoals ze dat gedurende eonen hebben gedaan.   
Desalniettemin, als je er een punt van maakt de enorme veranderingen te observeren in de houdingen die zich hebben voorgedaan in de menselijke overtuigingen en filosofieën gedurende de afgelopen decennia, moet je toegeven dat ‘het gebruikelijke werk’ afneemt, aangezien meer en meer van jullie beslissen dat wat de mensheid op dit moment ervaart, gewoon niet goed genoeg is.  De zorg voor anderen, naast die voor de directe familie, en voor andere rassen en culturen, en voor de planeet zelf, groeit exponentieel de laatste tijd, met als gevolg dat er maatregelen worden genomen om de schade recht te zetten en te herstellen die gedurende de eonen is ontstaan, en vooral in de laatste twee of drie honderd jaar – zich intensiverend in de net afgelopen twintigste eeuw.  En deze acties beginnen vrucht te dragen, wat is waarom, hier in de spirituele rijken, wij er zo zeker van zijn dat jullie ontwaken voor de deur staat.  
Want jullie zijn het die, als het ware, ‘de dans leiden’ (running the show), jullie zijn het die beslissen wanneer het ontwaken zal geschieden.  En het is duidelijk voor ons dat jullie intentie om dat te laten geschieden in ieder moment intensiveert, zodat het noch kan worden voorkomen noch uitgesteld.  En hoewel jullie de dans leiden, zijn jullie slechts een deel van het goddelijke plan voor jullie ontwaken, in gang gezet op het moment van jullie schijnbare afscheiding van jullie Bron door God, om ervoor te zorgen dat jullie niet eindeloos verloren zouden kunnen en zouden raken in een verschrikkelijke en imaginaire nachtmerrie, die jullie alleen maar intense en eindeloze pijn en lijden zou bezorgen.  
En, ik verzeker jullie, dat het zich bewust zijn van God en het schijnbaar afgescheiden van Hem zijn, ondraaglijke pijn zou veroorzaken.  Dientengevolge is de klaarblijkelijke staat van slaap die jullie momenteel omhult ook een bescherming tegen het buitensporige lijden dat het volle besef van je goddelijke natuur met zich zou meebrengen, onderwijl jezelf veronderstellend van Hem te zijn afgescheiden.  
God houdt oneindig en eeuwig van jullie, en dus doet Hij alles wat in Zijn Macht ligt, afgezien van het ter zijde schuiven van jullie vrije wil, om jullie pijn, angst en lijden te verminderen en te verdrijven.  Wend je vaak tot Hem gedurende de dag, wanneer je naar je stille innerlijke ruimte gaat waar Zijn Liefde je kan omarmen, en herbevestig je intentie voor de mensheid om te ontwaken en vertrekken uit de illusie.  In dat doen stem je je opnieuw af op zijn goddelijke Wil en versnel je je nadering van het ontwaken.  
Vergeet niet dat, terwijl je rust binnen de illusie, je je gedachten en intenties kunt en zult veranderen, niet het fundamentele en onomkeerbare collectieve besluit om te ontwaken, maar jullie eigen individuele besluiten om dat te doen, aangezien stemmingswisselingen en afleidingen jullie focus verzwakken op de essentiële taak die er voor je ligt.  Wanneer dat gebeurt meanderen jullie feitelijk van het pad af, of vertragen, terwijl jullie geschokt en met afgrijzen de afschuwelijke activiteiten over de gehele wereld bezien, zo goed gerapporteerd door de mainstream media, die zulk een ravage en lijden veroorzaken voor zo vele ongelukkigen.
Zoals we jullie blijven vertellen,´Focus op de Liefde´.  Liefde is het veld waarin de gehele schepping zijn eeuwige bestaan heeft .  Alles wat niet in de volledige afstemming met de Liefde is, is onecht, alhoewel het binnen de illusie zich volkomen en onherroepelijk echt voordoet.  De illusie, die jullie (het menselijke collectief) bedachten en bouwden, is schrikbarend echt voor jullie, aangezien de kracht van het collectief om de Realiteit te maskeren en te verhullen, zodat Het voor jullie verborgen is, erg sterk is.  Dat was, immers, de intentie toen jullie besloten de illusie te bouwen en bewonen. 
Gedurende de eonen hebben velen dat doorzien, maar waren niet in staat om de meerderheid te overtuigen om het zelf te gaan zien en zich ervan te vergewissen, want de meesten voelden zich erdoor gedefinieerd, en het doorzien zou, geloofden ze, leiden tot hun vernietiging.  Zodra je het Licht hebt gezien en weet dat het permanent beschikbaar voor je is, geeft het geen pas in de duisternis die de illusie is te leven, maar binnen de illusie is er veel moed voor nodig om dat af te danken waaraan je zo gewend bent geraakt en het Licht binnen te gaan.  Het is te licht!  Dat is de houding die jullie gedurende de afgelopen decennia zo effectief en snel veranderd hebben, en jullie staan op het punt die helderheid te omarmen en binnen te gaan! 
Met heel veel liefde, Saul.


Vertaling: René

zondag 30 maart 2014

28.03.2014


Jullie werden geschapen in Liefde en van Liefde, en binnen de illusie zijn jullie eeuwig naar die Liefde op zoek geweest

John Smallman met Jezus op 28 maart 2014Wij zijn allen Een.  De goddelijke rijken, de spirituele rijken, en de stoffelijke rijken zijn allen Een, en jullie wetenschappers hebben dit ontdekt door al hun lopende studies in de fysica.  Er is niets wat geen deel uitmaakt van de Ene, want de Ene is Al Wat Is, en elk deeltje bewustzijn is een eeuwig en onafscheidelijk deel van dat Geheel, ook al kan het ervoor kiezen om zichzelf te ervaren als individueel, afgescheiden, alleen.
Jullie wisten dit bewust en uit ervaring toen God jullie Een met Hemzelf schiep, en daarna, toen jullie de illusie bouwden, ontwikkelden en binnen gingen, vergaten jullie dat.  Maar vergeten betekent niet verliezen of zonder zijn, het is slechts een tijdelijke toestand waarin de oneindige overvloed van jullie perfectie, wijsheid en kennis – aan jullie geschonken op het moment van jullie schepping door jullie oneindig liefhebbende Vader, God, de Bron van Alles, Die, in zijn oneindige Liefde voor jullie, jullie alles gaf wat Hij had – voor jullie is verborgen, alleen door jullie eigen keuze om de illusie binnen te gaan.
Jullie gevoel van individualiteit, afgescheidenheid, eenzaamheid, zelfs verlatenheid, is deel van die illusie, want het is onmogelijk dat je ooit afgescheiden zou kunnen zijn van de Ene die Alles is wat is.  Jullie keuze om die onwerkelijke staat te ervaren heeft jullie veel pijn en lijden gebracht, en jullie hebben nu collectief besloten terug te keren naar Realiteit, naar het experimentele kennen van je ware staat van Een zijnde met je Schepper. 
Het proces waarmee jullie nu doende zijn is ontwaken uit de droom, de nogal angstaanjagende droom dat je alleen bent, afgescheiden, oneindig kleine en onbeduidende wezens in een universum van een dergelijke uitgestrektheid dat de gedachte daaraan alleen al jullie volkomen overweldigt.  Het is zo angstaanjagend dat voor velen de enige schijnbare ontsnapping was, het te ontkennen en doen alsof jullie maar gewone mensen waren, per toeval geboren uit de primordiale slijm, en je uiterste best doende om te overleven in een omgeving die zich niet bewust van jou was, en waarvan je hoopte dat het onbewust van je bleef, voor het geval dat het er voor zou kiezen (zou het in feite intelligentie hebben) om je te vernietigen, omdat je zo zwak, krachteloos, en waardeloos was. 
Anderen bedachten een god, een wezen van immense macht, die jullie voortdurend bekeek en oordeelde, waaraan je geloofde onsterfelijke loyaliteit en gehoorzaamheid verschuldigd te zijn, en waarvan je geloofde dat hij je zou belonen op een manier waarvan je inschatte dat hij dat zou goedkeuren, zelfs tot het punt van het oordelen van anderen die je zag als onwaardig in het licht van de standaard die je had ingesteld, en die je derhalve verkoos om te proberen te onderwerpen of te vernietigen om hem te eren.  Jullie zijn je eindelijk collectief bewust geworden van de waanzin van dit soort geloof, jullie maken jezelf ervan los, en velen proberen een universele cultuur op te bouwen die liefdevol ieder op de planeet omarmt, voor het welzijn van de gehele mensheid.  
Jullie werden geschapen in Liefde en van Liefde, en binnen de illusie zijn jullie eeuwig naar die Liefde op zoek geweest – die van jullie teruggetrokken lijkt te zijn – in relaties van allerlei aard.  Maar geen van hen bevredigt ooit de behoefte die diep in jullie hart begraven ligt, de enige echte behoefte die jullie hebben en waarin altijd voor jullie voorzien is, om Een te zijn met je Bron.  Jullie werden Een met jullie Bron geschapen, en gescheiden ervan konden jullie niet bestaan, zelfs niet voor een ogenblik, en dus, denken dat jullie afgescheiden zijn, en derhalve zonder liefde, is het jullie lot om voor altijd de Liefde te zoeken waar alleen Het in kan voorzien. 
Maar die Liefde is binnenin jullie, waar Het werd geplaatst op het moment van jullie schepping, en het is daarbinnen waar jullie Het zullen vinden, als jullie al je vooroordelen loslaten die jullie doen blijven denken, redeneren en puzzelen over waar je Het zou kunnen vinden!  Het is dichter bij je dan je je ooit zou kunnen voorstellen, maar terwijl je de illusie accepteert als echt en daarbinnen probeert te vinden wat je zoekt, zul je terneergeslagen en teleurgesteld blijven, want je zoekt in de verte naar iets waarvan je nooit afgescheiden bent geraakt.  
Jullie gidsen, engelen, heiligen en mentoren in de spirituele rijken zijn continu bezig om jullie de waarheid hiervan te proberen te helpen zien, maar jullie blijven jezelf toestaan te worden afgeleid door de kennelijke charmes en verlokkingen of de angsten en zorgen van de illusie.  Echter, het besef dat het leven zoals jullie dat op dit moment ervaren een illusie is, begint te dagen bij steeds grotere aantallen van jullie, terwijl jullie je realiseren dat God, de goddelijke Bron, zijnde oneindig liefdevol, nooit die bedreigende en onherbergzame omgeving zou kunnen hebben geschapen waarin jullie je bestaan lijken te hebben, want, zelfs bij het meest oppervlakkige onderzoek is het overvloedig duidelijk dat het geen omgeving is die is geschapen in Liefde. 
Liefde is jullie natuur, Liefde is jullie bron; jullie kunnen nooit van die bron worden gescheiden, en derhalve moet wat jullie ervaren een illusie zijn.  Een omgeving die pijn en lijden stimuleert en bezorgt, en dat suggereert dat opoffering van jullie nodig is, om jullie Hem waardig te doen zijn, Die jullie perfect in oneindige Liefde schiep, wat helemaal geen zin maakt, en jullie geven, ten slotte, de waarheid daarvan toe, en laten derhalve oordeel los en openen je voor de onvoorwaardelijke acceptatie en liefde van alle vormen van leven. 
En precies dat doen, en niets anders, lost de illusie op, want het hele uitgangspunt daarvan is tegenstrijdig met de Liefde, en als er slechts Liefde is, is er geen plaats voor de illusie, en al de pijn en het lijden die ermee verbonden zijn, en dus lost het op, het desintegreert, het is niet meer, en ontwaken jullie in de eeuwige vreugde van het jezelf ervaren als Een met de Liefde.
Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

vrijdag 28 maart 2014

26.03.2014

Het Licht dat ieder van jullie hoog draagt wordt steeds helderder John Smallman met Saul op 26 maart 2014Wij juichen jullie enthousiast vooruit vanaf hier in de spirituele rijken (die zijn, natuurlijk, precies bij jullie, naast jullie, dichterbij dan je je ooit zou kunnen voorstellen!), terwijl het moment van jullie ontwaken nadert.  Dichterbij komen bij jouw moment van ontwaken is vergelijkbaar met het continu halveren van de afstand tussen twee zaken.  Door te kiezen voor die specifieke handeling, zorg je ervoor dat je nooit echt de ruimte kunt overbruggen, en de zaken met elkaar in contact kunt brengen, de ruimte ertussen wordt alleen maar kleiner en kleiner, maar ze zullen elkaar nooit echt aanraken.  Met jullie op handen zijnde ontwaken is het alsof er een soort van tegengestelde kracht of energieveld is welke dat voorkomt, en het lijkt zich te intensiveren als je dichter bij het ontwaken komt, en dus is al maar meer inspanning van jullie kant nodig hoe dichter je bij komt. 
En die tegenkracht is iets in jou dat niet in afstemming is met de Liefde.  Het is je onvermogen om je helemaal over te geven aan de Liefde – je gebrek aan vertrouwen, gedurende de eonen van de menselijke ervaring in de illusie opgebouwd, als gevolg van vele levens waarin verraad en teleurstelling je, schijnbaar voortdurend, heeft achtervolgd – dat belemmert jullie voortgang.  In dit leven hebben jullie bepaald en de intentie om je te openen voor het goddelijke Liefdesveld waarin jullie je eeuwige bestaan hebben, echter, je karmische residu, diep begraven in je lichaam, is er erg bang voor iedereen volkomen en volledig te vertrouwen, en het is die weerstand die jullie aan het overwinnen zijn, terwijl jullie steeds dichter naar het ontwaken toe bewegen.
Jullie zullen dat overwinnen, want het is jullie wil om dat te doen, en hierin is jullie wil in volkomen afstemming met de goddelijke Wil.  Om dit gebrek aan vertrouwen, deze angst, te doen verdwijnen, is het absoluut essentieel dat jullie je dagelijkse perioden van gebed, contemplatie of meditatie niet verwaarlozen.  Wanneer jullie jezelf neerzetten om je weerbarstige denkgeest te kalmeren, negeer dan de ‘moetens’, de ‘zoudens’, de ‘te doen lijsten’, en breng je aandacht voortdurend terug naar wat je maar als een focuspunt gebruikt – de vlam van een kaars, een bloem, een kale muur, je adem, enz. – zonder enige vorm van oordeel voor je schijnbare falen om gefocust te blijven.  Oordeel is slechts een verdere afleiding, terwijl het jezelf vergeven voor het jezelf toestaan te worden afgeleid, een effectieve vorm van overgave is aan de rust en stilte van dit moment... en deze... en deze... want er is slechts een van, en die is nu!
Het Licht dat ieder van jullie hoog draagt wordt steeds helderder, terwijl jullie meer en meer loslaten van de aspecten van jezelf die niet in afstemming zijn met de Liefde.  Het wordt zo helder dat het steeds moeilijker voor jullie wordt om in een staat van slaap te blijven.  En het is jullie individuele aandeel van dat ene Licht, zijnde Alles Wat Is, dat het gebrek aan vertrouwen zal overwinnen dat jullie ervan heeft weerhouden je volledig over te geven in de liefdevolle armen van jullie hemelse Vader.  
Ieder moment doorgebracht in de vrede van die diepe innerlijke ruimte binnenin je, versterkt en intensiveert jouw intentie om te ontwaken.  Ooit was het mogelijk voor je om terug te vallen, om ervoor te kiezen je terug te trekken van het moment van je ontwaken, maar die keuze is niet langer voor je beschikbaar, en dat alleen al is reden tot vreugde.  Je kent deze waarheid, het feit dat je deze onomkeerbare beslissing hebt genomen, diep binnenin jezelf waar slechts Liefde is, en waar alles wat niet in afstemming is met de Liefde niet kan binnendringen.
Jouw verlossing geschiede op het moment dat je besliste om de afscheiding te ervaren vanuit je goddelijke Bron, omdat een dergelijke afscheiding volstrekt onmogelijk is, en dus de ervaring ervan volstrekt illusoir is, en jouw verlossing was derhalve onmiddellijk.  In feite, in dat oude ogenblik, veranderde er niets, je deed alleen net alsof, en het resultaat ervan is geweest de illusoire ervaring van de afscheiding, geen echte afscheiding, want wat Een is kan Zijn natuur niet veranderen en afgescheiden van of verdeeld tegen Zichzelf raken.  En in waarheid is verlossing volkomen overbodig, want je was om te beginnen al nimmer verdwaald of afgescheiden van je Bron.
Zoals jullie heel goed weten wordt de mensheid gebombardeerd met berichten van Liefde van velen in de spirituele rijken, van wie hun enige doel en reden is, jullie te assisteren om te ontwaken.  Zij worden gechanneld door velen die ervoor kiezen de kanalen (leidingen) te zijn waardoor deze berichten kunnen stromen in een vorm die begrijpelijk is voor wezens van ernstig beperkt bewustzijn, en het leven in de illusie is er een waarin het bewustzijn sterk beperkt is.  Dit wordt voortdurend en overduidelijk aangetoond door de krankzinnige conflicten waar zo velen van jullie in betrokken zijn.  En de collectieve intentie van de mensheid heeft eindelijk besloten dat conflicten zullen eindigen om te worden vervangen door een harmonieuze samenwerking, in het belang van allen, zonder uitzondering.
De huidige staat waarin jullie het leven als mensen ervaren, met een paar ‘hebbers’ en miljarden ‘niet-hebbers’, zal niet doorgaan want het is niet in afstemming met de Liefde, welke jullie ware en eeuwige natuur is.  Het was onderdeel van het illusoire spel dat jullie hebben gespeeld, maar meer dan genoeg ellende en lijden heeft dat opgeleverd en is ervaren, en de tijd ervan is echt en waarachtig voorbij.  Die staat dient te worden beëindigd door jullie ontwaken, die niet langer kan worden uitgesteld.  Ongekende vreugde zal jullie allemaal gaan omhullen, jullie weten dit, en dus zijn jullie angsten en zorgen aan het verdampen, terwijl het moment waarop jullie zo geduldig gewacht hebben in het zicht snelt.  
Met heel veel liefde, zoals altijd, Saul.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

woensdag 26 maart 2014

24.03.2014


Steeds als je een gebeurtenis, interactie, of uitwisseling ervaart die liefdevol is, erken die dan en de persoon die dat teweegbracht

John Smallman met Jezus op 24 maart 2014Wanneer je het nieuws bekijkt dat op de mainstream media wordt gerapporteerd, kun je het niet helpen dan je bewust te zijn van de enorme veranderingen die over de gehele wereld plaatsvinden.  In vele landen weigeren mensen de autoritaire controle en repressie te blijven accepteren, die hun ‘zogenaamde’ democratische regeringen proberen af te dwingen via de politie en het leger, zodat de redelijke eisen van de mensen die worden geregeerd om te worden gehoord, erkend en besproken, kunnen worden onderdrukt en genegeerd.  

De dagen van het sturen en controleren van de bevolking zijn voorbij.  Mensen zullen worden gehoord, zij zullen niet langer toestaan om afgescheept te worden door oproepen om geduldig te wachten tot de huidige bijna onoverkomelijke problemen waarmee hun regeringen worden geconfronteerd, naar tevredenheid zijn afgehandeld, want ze zien dat deze excuses – economische crisis, terroristische dreigingen, extreem weer, onhandelbare vakbonden, etc. – dezelfde oude excuses zijn die iedere keer weer opnieuw worden gebruikt, wanneer de mensen eisen dat de echte problemen die hen aangaan worden besproken en opgelost.     

Politici proberen door hun aard alleen maar hun posities van macht en gezag te behouden, net zoals de eigenaars en managers in de industrie, en ambtenaren in dienst van de overheid doen.  Degenen met macht en invloed proberen die altijd te vergroten, en hun argument dat zij handelen in het belang van degenen die hen verkozen of die onder hun gezag werken, zijn zeer zelden geldig.  De illusie moedigt individuen aan om te profiteren van iedere situatie om zichzelf te verbeteren, door het versterken van hun precaire greep op de macht en invloed, ongeacht de gevolgen voor degenen waarover zij regeren of gezag hebben.  En die greep op de macht en het gezag is uiterst precair, continu steun en behoud benodigend. 

Alle overheden zijn autoritair en hebben als doel om een deel van de bevolking tegen een ander deel op te zetten, zodat ze autoritaire praktijken en gedrag kunnen rechtvaardigen, het is slechts dat sommigen veel onverholener daarover zijn dan anderen, aldus zichzelf blootstellend aan het worden geoordeeld, en vaak veroordeeld, door hun minder indiscrete buren.  Politiek, zoals jullie het in de illusie ervaren, gaat over schuld en schaamte om de aandacht af te leiden van de problemen die echt nodig dienen te worden aangepakt, in het belang van ieder mens.  En, natuurlijk, jullie ervaren allemaal de regeringen die in overeenstemming zijn met jullie eigen houdingen en overtuigingen.

Echter, de Liefdesvloed verandert dat snel, en het bewustzijn van de noodzaak tot compassievolle verandering in de manier waarop de mensheid leeft op de planeet, en hoe het omgaat met zijn miljarden leden en de planeet zelf, groeit dagelijks.  Als jullie de resultaten konden zien die jullie bereiken door jullie liefdevolle intenties, zouden jullie echt versteld staan.  Maar natuurlijk is het in jullie ernstig beperkte staat van bewustzijn uiterst moeilijk voor jullie, om volledig te genieten van wat er daadwerkelijk gebeurt over de gehele wereld, net als de mainstream media, die zich zoals gebruikelijk focussen op strijd, conflicten, en rampen, want gedurende eonen is het dat wat de mensheid heeft geïnteresseerd.

De Nieuwe Tijd die net is aangebroken, is een tijd waarop de zorg voor anderen even belangrijk is dan de zorg voor jezelf, en het is deze nieuwe houding die de veranderingen aandrijft waarvoor zo velen van jullie naar de Aarde zijn gekomen om tot stand te brengen, en waarvoor jullie zeer intens je hele leven gebeden hebben.  Jullie zullen niet teleurgesteld worden!

Maak er een punt van te focussen op de goede dingen die zich overal om je heen voordoen, vaak ogenschijnlijk kleine, onbelangrijke dingen, en herinner jezelf eraan dat niets onbeduidend is, en dat iedere liefdevolle gedachte, woord of daad zeer verstrekkende gevolgen heeft, altijd.  Ga dan verder met de intentie om op ieder moment liefdevol te zijn, terwijl je de essentiële veranderingen binnen brengt waarop jullie gewacht hebben, en waarvoor je hebt gekozen om op Aarde te zijn om te assisteren bij het implementeren ervan.  Jullie hebben allemaal een absoluut enorme impact op de houdingen van de mensheid door jullie voortdurende demonstraties van liefde in actie, en er is geen enkele manier dat de klok kan worden teruggedraaid.  Liefde overspoelt de planeet en geen plek kan daarvoor worden afgesloten.  De collectieve intentie van de mensheid is om liefde de angst te laten vervangen, en de collectieve intentie is altijd tot een goed einde gebracht.

Blijf tijdens deze laatste uren van strijd, conflict en lijden jullie individuele lichten hoog houden, ze worden steeds helderder en intenser.  Steeds als jullie een gebeurtenis, interactie, of uitwisseling ervaren die liefdevol is (en dit zal met toenemende frequentie gebeuren), erken die dan en de persoon die dat teweegbracht, eer het, en verheug je dan dat de veranderingen waarvoor je op Aarde kwam om te assisteren bij het implementeren ervan, precies voor je neus plaats vinden, van moment tot moment, en dat ze niet te stoppen en onomkeerbaar zijn.   

Iedere gedachte, woord of daad die ieder individu nodig heeft om deze nieuwe era verder te versterken en vestigen, wordt enorm versterkt door het goddelijke Liefdesveld dat je op ieder moment van je bestaan ondersteunt.  Het Liefdesveld is als een enorme magneet waar allen naartoe worden getrokken, want jullie werden daaruit geschapen en worden teruggetrokken in haar liefdevolle omhelzing.  Hoe dichter je erbij in de buurt komt, en jullie bewegen je er continu dichter naar toe, hoe sterker haar trekkracht wordt, hoe onweerstaanbaarder haar aantrekkingskracht wordt, want jij en het zijn een en hetzelfde, en jullie komen Thuis!

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

donderdag 6 maart 2014

05:03:2014

Afgedwongen vrede is geen vrede, het is slechts een tijdelijk staakt-het-vuren

05 maart 2014 Jezus via John Smallman
Vertaling: René

De heerlijk bekrachtigende energiegolven die jullie Lichtdragers en wegwijzers hebben gedeeld en uitgebreid gedurende deze laatste weken, dragen hun mooie en exotische vruchten van een zeer zoete en verheffende natuur.  Als jullie zouden kunnen zien en waarderen wat jullie op ieder moment tot stand brengen, zou je stomverbaasd zijn.  Jullie kozen er allemaal voor om op dit punt in de evolutie van de mensheid te incarneren, zodat je zou kunnen helpen bij het proces van ontwaken, waarvan je wist dat het zowel veeleisend als stressvol zou zijn, en jullie doen geweldig werk, precies zoals jullie als intentie hadden en planden.  Dat je geen echte kennis of bewustzijn zou ervaren van de taak die je had ondernomen terwijl jullie worstelden om je rol te spelen, was bekend voordat je incarneerde, en jullie accepteerden het als een essentieel onderdeel van het goddelijke plan.

woensdag 5 maart 2014

03:o3:2014

De collectieve wil van de mensheid om te ontwaken is gewekt, en die zal niet meer gaan slapen

Saul via John Smallman 03 maart 2014
Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/
 Vertaling: René 

Hier in de spirituele rijken (die veel dichter bij zijn dan jullie denken!) blijven we jullie geweldige inspanningen observeren om de mensheid naar haar ontwaken te brengen, en we genieten van het verbazingwekkende effect dat jullie over de gehele wereld hebben.  Jullie zorgen dat het gebeurt, en het momentum dat jullie hebben neergezet is volstrekt onstopbaar.  Herinner jezelf daaraan wanneer je je alleen of terneergeslagen voelt; jullie zijn, vanzelfsprekend, nooitalleen, en terneergeslagenheid is slechts een stemmingsschommeling of zeer tijdelijke energiedaling die niet blijvend is.  

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands