Marcadores

vrijdag 27 december 2013

25.12.2013


Jullie kunnen er echt geen idee van hebben van wat jullie zal komen begroeten 

John Smallman met Jezus op 25 december 2013Op deze eerste kerstdag, zoals elke eerste kerstdag, en zoals in feite op elke dag, groet ik jullie en bied ik jullie Liefde aan, want als kinderen van God zijn we allemaal broeders en zusters, goddelijk omhuld binnenin onze Bron, Die oneindige onvoorwaardelijke Liefde is, die we continu delen en uitbreiden, want het is onze wil en Zijn Wil dat we dat doen.  Zijn Wil is onze wil.  Het leven, het bestaan, is zo eenvoudig en zo volkomen diepgaand als dat.  Er is geen deel van de schepping waarvan God zich ooit onbewust is want Hij, de Liefde, is zich oneindig bewust en oneindig onophoudelijk liefhebbend.  Derhalve zijn we altijd veilig geborgen in Zijn liefdevolle armen waar er niets is om in conflict te raken met die goddelijke en eeuwige staat die voor altijd Zijn Wil is.  

Tijdens het ontwaken zal de schoonheid, de pracht, en het wonder van de Realiteit je brengen in een staat van opperste en momenteel onvoorstelbare vreugde, die jullie erfenis en jullie lot is.  Hier in de spirituele rijken wachten we vol verwachting en met een steeds groeiende vreugde, terwijl we jullie voortgaande vooruitgang naar het moment van jullie ontwaken observeren, wetende wat voor een wonderlijke en ontzagwekkende verbazing jullie zal overspoelen als je bewustzijn zich expansief opent, om de onmetelijkheid van Gods Liefde voor jullie naar binnen te laten en je daarin te verheugen.  Wat onze Vader voor jullie heeft voorbereid, en, derhalve, voor ons allemaal, voor de gehele schepping, is volkomen voorbij woorden, voorbij beelden, en voorbij beschrijving, het moet bewust worden ervaren door een volledig ontwaakt wezen, en jullie zullen allemaal binnenkort volledig ontwaakte en volledig bewuste wezens worden, genietend van het oneindige wonder dat God is.  Jullie kunnen er echt geen idee van hebben van wat jullie zal komen begroeten, als jullie je hart openen om Gods eeuwige geschenk aan jullie te accepteren en ontvangen.  

Als iemand van jullie denkt dat deze boodschap van Gods oneindige Liefde voor jullie, aangeboden en geleverd via mij en via al de heiligen hier in de spirituele rijken, door middel van dit kanaal, te mooi is om waar te zijn, onwerkelijk, het wensdromen (wishful dreaming) van een ouder wordende excentriek, dan kan ik jullie absoluut verzekeren dat het wonder van wat jullie spoedig zullen gaan ervaren – de REALITEIT – machtig iedere twijfel, ongeloof, bittere humor, of ongelukkige herinneringen die ervaringen binnen de illusie hebben aangemoedigd en ondersteund, zal wegblazen.

Zoals jullie herhaaldelijk is verteld, ‘Er zullen geen teleurstellingen zijn!’.  Waarom?  Omdat onze goddelijke Vader altijd levert (Zijn belofte gestand doet).  Hij houdt van jullie allemaal, zonder uitzondering en zonder voorbehoud, en Zijn wil voor jullie is oneindige vreugde en Zijn Wil zegeviert, altijd.  Er is geen tegendeel of alternatief voor Zijn wil, is er nooit geweest, zal er nooit zijn, en kan er nooit zijn, want Hij is Alles, er is niets anders, en daarom zijn jullie alle essentiële onderdelen of aspecten van dat Alles, eeuwig onafscheidelijk Ervan, precies zoals Hij jullie schiep.  

Die onwerkelijke illusoire staat die jullie bouwden, schijnbaar zo oneindig vele eonen geleden, is aan het oplossen.  Het is slechts een wazige, mistige, vluchtige gedachte waarmee jullie je eens per ongeluk inlieten, en in een moment zal het verdwenen zijn, jullie vrijlatend je volledig te verbinden met de sublieme en uiterst boeiende Realiteit die God is, Al wat bestaat, en waarvan jullie nooit zijn gescheiden.  Jullie gevoel van jezelf als miljarden kleine onbeduidende wezens, ronddolend, alleen, verlaten, en van geen belang in een uitgestrekt, bedreigend, en volledig onbewust universum is aan het vervagen, terwijl jullie collectieve intentie om te ontwaken zich versterkt en intensiveert.

Jullie komen Thuis.  Er staat jullie niets in de weg, en jullie glorieuze aankomst is, zoals we jullie al zo vaak in herinnering hebben gebracht, onvermijdelijk.  Verheug je op deze Kerstdag wanneer jullie de verjaardag van mijn geboorte in de illusie vieren, wat gebeurde als onderdeel van Gods goddelijke plan, om jullie allemaal terug te leiden naar een volledig ontwaakte staat van bewustzijn waarin jullie eeuwig kunnen genieten van de wonderen die onze Vader voor ons allemaal heeft geschapen, alleen maar omdat Hij veel meer van ons houdt dan iemand van ons zich op welke manier dan ook kan voorstellen, want het is alleen als zijnde Een met Hem dat we de Realiteit kunnen ervaren en ons ermee verbinden, ons ware en enige Thuis.

Het lijkt voor velen van jullie dat je eindeloos bent ingebed geweest in een universum dat zich voortdurend uitbreidt, terwijl het doorgaat te proberen je ervan te overtuigen dat jullie kleine en onbeduidende spelers zijn, in een omgeving die tot stand is gekomen als gevolg van een onvoorspelbaar, zeer onwaarschijnlijk en willekeurig gebeuren, waarvoor er nooit enige bevredigende verklaring zou kunnen zijn.  Verheug je dus terwijl jullie je er steeds bewuster van worden dat een dergelijk grote en complexe staat nooit willekeurig zou kunnen gebeuren, dat in feite een ongelooflijk complexe en krachtige intelligentie – JIJ, het Enige kind van God – het bouwde, er binnen ging, zichzelf scheidde in miljarden gescheiden zelven, en verdwaald raakte in een enorme doolhof.  

Velen zijn gedurende de eonen van haar bestaan gekomen om jullie de weg naar buiten te laten zien, en langzamerhand zijn jullie de liefdevolle leiding en hulp gaan accepteren die zij jullie hebben aangeboden, wat ook jullie cultuur, ras of religieuze of atheïstische geloofsovertuigingen mogen zijn geweest.  Nu zijn jullie snel op weg naar het moment van jullie ontwaken uit de illusie, en velen van jullie beginnen het al heel sterk te voelen, want het is zeer nabij.  Blijf de intentie vasthouden om alleen liefdevol te zijn, om die liefde onvoorwaardelijk te delen net als jullie hemelse Vader, en weet absoluut zeker dat jullie spoedig (ja, weer dat woord!) zullen ontwaken, zoals goddelijk beloofd op het moment dat jullie eerste gedachten van afscheiding van jullie Bron bij jullie opkwamen.  

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

25.12.2013

Zorg ervoor dat je ruim voldoende tijd beschikbaar hebt om te VIEREN!John Smallman met Saul op 25 december 2013Kerstmis is een tijd waarin je met verve en enthousiasme viert, zelfs als Jezus’ boodschap van liefde, vergeving en inclusiviteit vaak wordt vergeten.  Desalniettemin breidt de energie, het enthousiasme en de intensiteit van die feesten zich uit in deze tijd van het jaar, het de goddelijke energieën mogelijk makend veel vrijer door je heen te stromen dan in andere tijden van het jaar.  Derhalve wil ik een beroep doen op diegenen die deze boodschappen lezen, om hiermee rekening te houden en dus totaal af te zien van oordeel over hen die, voor hen, te enthousiast en om de ‘verkeerde’ redenen lijken te vieren.   

Enthousiaste vreugde voor feestvieren voegt altijd toe aan het energieveld van Liefde dat jullie permanent omhult, want feestvieren is een collectief loslaten van zorgen, bekommernis, en angst; en, zoals jullie weten, het is een angst die je vermogen om je open te stellen voor de Liefde stop zet, want het is niet in staat te vertrouwen.  Sociale bijeenkomsten met de intentie om feest te vieren, zullen altijd mogelijkheden voor jullie gidsen, mentoren, engelen en andere vrienden en geliefden in de spirituele rijken bieden, om het Liefdesveld dat de mensheid omhult te intensiveren, het je gemakkelijker makend haar aanwezigheid rondom je te voelen of waar te nemen.  Dus, zorg er in deze tijd van jullie aardse jaar voor dat je ruim voldoende tijd beschikbaar hebt om te VIEREN!

Feestvieren is verheffend en inspirerend, en op diepere niveaus helpt het enorm in jullie ontwakingsproces.  Wanneer je schijnbaar overenthousiast of onverstandig feestelijk gedrag waarneemt, stuur dan liefde naar hen die je toelijken om de tuin geleid, misleid, of gewoonweg te werelds en goddeloos te zijn!  God, onze goddelijke bron, kan en zal gebruik maken van alle feesten en wilde enthousiasme waaraan de mensheid vreugdevol deelneemt, op manieren die zeer effectief zijn in het jullie voorwaarts bespoedigen naar jullie moment van ontwaken.  Jullie liefde en niet-oordelende acceptatie van hen die wild lijken, helemaal afgeraakt van, en zelfs onbewust van hun spirituele erfenis, is een van de meest effectieve manieren waarop jullie kunnen helpen bij het tot stand brengen van het ontwaken van de mensheid, die echt voor de deur staat! 

De boodschap van Kerstmis, net als de continue boodschap van onze goddelijke Bron, is Liefde.  Liefde is het goddelijke energieveld waarin de gehele schepping zijn eeuwige bestaan heeft, en het straalt voortdurend liefde uit, onafgebroken, en volkomen inclusief naar iedereen zonder uitzondering.  Als jullie niet allemaal een essentieel aspect of onderdeel van Gods energieveld waren en continu erdoor ondersteund en erin gehuld, kon je niet en zou je niet bestaan.  Dat jullie bestaan bewijst zonder enige twijfel dat jullie allemaal essentiële aspecten zijn van God, jullie immer liefdevolle Vader.

In het diepst of het centrum van je wezen weet je dit, maar terwijl je de illusie onderhoudt en ondersteunt, door je wens voor haar om echt te zijn, verbergen jullie je voor jezelf, de realiteit van wie je werkelijk bent, en het is deze schijnbare loskoppeling van jullie Bron die jullie zo veel pijn angst, en lijden bezorgt.  Door naar binnen te gaan naar die stille innerlijke ruimte om te bidden, reflecteren, mediteren, of gewoon te ontspannen en in vrede te zijn, openen jullie je hart voor de liefde die jullie in elk moment van je bestaan omhult.  Dit is waarom jullie al zo vaak verteld is dat het absoluut essentieel is dat je dagelijks naar binnen gaat en jezelf te openen voor de overvloed die Gods Liefde jullie in ieder moment biedt.  
Ontwaken is het zonder voorbehoud van welke aard ook accepteren van Gods Liefde voor jou, en om dit te doen dien je te accepteren dat Gods Liefde voor jou nooit kan worden weggenomen, verwijderd, verminderd, of dat er op enigerlei wijze in kan worden ingegrepen.  Jullie zullen dan accepteren dat als scheppingen van God jullie perfect in ieder aspect werden geschapen, en dat dat nooit kan veranderen.  Het is iets dat jullie dagelijkse tijden binnenin doorgebracht je helpen realiseren, en dat leidt tot zelfacceptatie, gevolgd door een dagend besef van het wonder van die allesomvattende Liefde waarin God jullie houdt.  Maar Het wordt je aangeboden, niet opgedrongen, en dus moet je die eerste stap terug doen naar je Bron toe, door naar binnen te gaan en Hem op te zoeken.  En als je dat doet kun je Hem absoluut niet missen, want Hij wil dat je Hem vindt en ontwaakt in het briljante en onblusbare Licht van Zijn goddelijke Realiteit, waar je eeuwige bestaan uitgedrukt in oneindige vreugde permanent verzekerd is. 
Met heel veel liefde op deze glorieuze Kerstdag, Saul.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

zaterdag 21 december 2013

20.12.2013


Velen van jullie voelen de stress van het wachten zeer intens  

John Smallman met Jezus op 20 december 2013We naderen zeer snel het moment waarvoor jullie allemaal gebeden hebben, onderwijl sterk de intentie vasthoudend om het tot stand te brengen, en jullie gebeden en intentie zijn zeer krachtig geweest en blijven dat zijn.  Jullie zullen niet teleurgesteld raken.  God heeft het beloofd en Hij komt  het altijd na.  Velen van jullie voelen de stress van het wachten zeer intens, en dat veroorzaakt ongerustheid bij jullie.  Daarom moet je iedere dag ontspannen in je rustige innerlijke ruimte, en sta toe dat jouw gidsen, mentoren, en beschermengelen met je praten, en je verheffen en inspireren, terwijl ze je omarmen in een liefdevolle knuffel.

Jullie zijn de geliefde kinderen van God, eeuwig geborgen in Zijn liefdevolle omarming, en dat zal nooit veranderen.  De illusie – jullie huidige staat van het ervaren van het leven als mens – is niet jullie natuurlijke staat, het is onwerkelijk, het is een concept dat jullie eonen geleden in bestaan dachten, maar slechts voor een zeer kort moment.  Echter, terwijl jullie daarbinnen zijn is het tijdselement heel overweldigend voor jullie, als je geologische tijdsperiodes in overweging neemt die teruggaan tot ‘de big bang’ en mogelijk zelfs tot daarvoor.  In de illusie maakten jullie jezelf schijnbaar heel klein en onbeduidend in relatie tot jullie denkbeeldige omgeving – universum na universum zonder einde – en dus lijkt het leven, zoals jullie het ervaren, erg kwetsbaar en onzeker.  Verheug je in de zekerheid dat het onwerkelijk is, en dat jullie in waarheid Thuis zijn en diep slapen terwijl jullie collectief dromen om de illusie te behouden. 

Zoals ik al eerder heb gezegd is het onmogelijk om voor onbepaalde tijd in slaap te blijven, en jullie moment voor ontwaken nadert, zeer snel. Blijf de intentie vasthouden om het tot stand te brengen, want het is zeer effectief en jullie zullen ontwaken, in feite zijn velen van jullie zich (in je slaap) aan het roeren aangezien jullie meer dan genoeg van de illusoire droom en nachtmerrie hebben, en de energie van dat roeren stoot (zet) anderen aan tot een soortgelijke staat.  Het kantelpunt – het punt waarop de collectieve intentie om de illusie te behouden is veranderd in een collectieve intentie om het op te lossen – is zeer nabij.  Dan zullen jullie overgaan in een staat waarnaar ik refereer als ‘de gelukkige droom’ in mijn relatief recente boek ‘Een Cursus In Wonderen’.  

Vanaf die vreugdevolle staat is het een zeer korte reis terug naar Huis naar een staat van Eenheid met onze goddelijke Bron.  Vergeet niet, alles wat niet echt gebeurt in de aanwezigheid van God, de Moeder, de Bron, is onwerkelijk en blijft niet duren, maar terwijl jullie beginnen te genieten van het leven, schijnbaar ten volle in de gelukkige droom, zal dat echt geen probleem zijn.  Jullie hebben allemaal als kinderen tijden ervaren dat jullie zo opgingen in jullie denkbeeldige spelletjes, dat alle besef van de tijd zich oploste, en anderen van jullie hebben dat zelfde gevoel ervaren als volwassenen in momenten van grote creativiteit.  Jullie worden uit die creatieve staat gebracht door honger, iemand die je aandacht opeist, of een andere afleiding, slechts om te bemerken dat er uren voorbij zijn gegaan in wat, voor jouw, maar een paar minuten lijken te zijn geweest.  Het is een staat die jullie allemaal graag zouden willen herbeleven, en dat zullen jullie!

De gelukkige droomstaat is er een waarin er geen pijn, lijden, of conflict kan zijn, alleen harmonieuze interactie, aangezien alles dat strijdig zou kunnen zijn met een staat van liefdevolle harmonie zal zijn weggeëbd in het niets van waaruit jullie het in bestaan dachten.  Jullie zullen vrij zijn om te socialiseren op iedere manier die jullie schikt, van grote sociale gelegenheden, tot kleine intieme bijeenkomsten, tot het helemaal alleen zijn, onderwijl Gods liefdevolle omhelzing ervarend.  Wat jullie zullen ervaren zal continu verheffend zijn, inspirerend, en volkomen plezierig omdat alle zorgen en angsten zullen zijn opgelost, jullie vrijlatend volledig jezelf te zijn, ieder van jullie je enorme creatieve mogelijkheden onderzoekend en je daarmee verbindend, op iedere manier die je aanspreekt. 

Jullie eeuwige geluk is goddelijk verzekerd, gegarandeerd, en onontkoombaar, wat zeker de staat is waarin jullie allemaal zouden kiezen eeuwig aanwezig te zijn.  Jullie hebben alleen andere staten of omstandigheden ervaren omdat jullie zowel met jullie vrije wil en met de immense God-gegeven creatieve krachten aan het experimenteren waren, op manieren die, op zijn zachtst gezegd, niet erg wijs waren.  De keuze is nu collectief gemaakt om te stoppen paden te volgen die leiden tot conflict en disharmonie, en derhalve zullen lijden, pijn, angst, en natuurlijk iedere vorm van verraad, niet langer in jullie leven ontstaan, weer zijn opgelost in het niets van niet over gedacht noch bedacht te zijn. 

Jullie zijn echt goed op weg naar huis naar eeuwige vreugde en geluk, de vreugde en het geluk die jullie je op dit moment niet eens kunnen beginnen in te denken.  Jullie zijn nooit echt alleen geweest, verlaten, of verloren, ook al lijkt het jullie vaak dat je dat bent.  De Realiteit is God Die Alles Dat Is is, dus ieder van jullie is en kan alleen zijn, een essentieel aspect van die goddelijke Bron, eeuwig en onverbrekelijk Daarmee verbonden, waaruit jullie zijn geschapen voor eeuwige vreugde.  Jullie maken je nu klaar om voor altijd de illusie en al zijn ellende achter je te laten, terwijl jullie ontwaken in onvoorstelbare verwondering.  Niets kan jullie naderende ontwaken voorkomen, dus houd de intentie steeds steviger vast terwijl jullie jezelf enthousiast wakker schudden.    

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

dinsdag 10 december 2013

08.12.2013

De mensheid heeft collectief de keuze gemaakt om zich voor het Licht te openenJohn Smallman met Saul op 8 december 2013Focus, terwijl het kerst en nieuwjaars vakantieseizoen nadert, echt op vredig zijn, compassievol zijn, en liefdevol zijn, zoals Jezus altijd was.  Hij is jullie leidende Licht, de Weg, en het Pad, en demonstreerde jullie door zijn houding en gedrag hoe Het te volgen.  Ja, alle paden zijn geïndividualiseerd want jullie hebben allemaal je eigen lessen te leren, geen twee zijn hetzelfde.  Desalniettemin als je de intentie hebt liefdevol te leven zoals Jezus deed, en als je je aandacht focust op liefdevol zijn zoals hij, zal veel van de energie die je channelt en deelt vergelijkbaar zijn met zijn energie, en dit is wat de mensheid healt en voorbereidt voor de grote verschuiving in besef, in bewustzijn, en in intentie.  Dat is de reden waarom jullie op dit moment op Aarde zijn, om het de mensheid mogelijk te maken weg te schuiven van conflict en wantrouwen en zich naar de Liefde toe te bewegen.  Vergeet niet, ieder van jullie afzonderlijk, zonder uitzondering, channelt continu energie want jullie zijn allemaal, altijd, leidingen direct verbonden met de Bron!  Maak er een positieve liefdevolle energie van door alleen die intentie vast te houden.

Vergeet niet dat spirituele energie zoals elektriciteit, overvloedig aanwezig en krachtig is, maar wat je ermee doet, waarvoor je het gebruikt, is aan jou.  Wanneer jullie je onbewust van je oorsprong zijn, van je spirituele erfenis, is het heel gemakkelijk om te kiezen om het te gebruiken om jullie eigen ego-agenda’s te dienen.  Echter, zoals al jullie ego-agenda's zelfzuchtig zijn, wordt haar kracht zeer diffuus en onafgestemd wanneer je dit doet, en verliest het zijn effectiviteit. 

Jullie zijn allemaal de kennis van de enorme kracht die van jou is vergeten, of zijn de toegang ertoe verloren, die jullie gegeven is door je Vader zodat jullie, zoals Hij, prachtig, verstandig, intelligent, en perfect, kunnen scheppen!  Jullie zijn in het proces van het herontdekken van je kracht en de kennis van wie Jij werkelijk bent, terwijl jullie je toe bewegen naar het moment van jullie verschuiving de Liefde in.  Jullie zijn, zoals jullie al zo vaak verteld is, geïncarneerde Liefde.  Jullie kunnen niet en zouden niet iets anders kunnen zijn dan Dat, want Het is de basis van je wezen, de Essentie van waaruit jullie zijn gemaakt, Het is jullie ware identiteit als zonen en dochters van God, altijd een met Hem.  Jullie zijn ieder afzonderlijk individuele aspecten van Zijn goddelijke perfectie.  Dat te weten en ervaren is jullie lot, jullie onontkoombare lot, en dat alleen al is reden voor jullie om je leven door te brengen in vreugde. 

Maar natuurlijk, binnen de illusie, waar die kennis tijdelijk voor jullie verborgen blijft, is het erg moeilijk voor jullie om je bewust te zijn van de waarheid en deze te accepteren dat je afkomst, dat waaruit je geschapen bent, God Zelf is, en niets minder.  Je bent van God, jullie zijn aspecten van zijn goddelijke en ondeelbare Zelf, eeuwig Een met Hem, ook al lijkt het voor jullie dat dit niet het geval kan zijn.  Terwijl jullie bewustzijn, jullie vermogen om jullie bestaan als goddelijke wezens te begrijpen en te ervaren, ernstig beperkt blijft door jullie menselijke belichaming, blijft het ook praktisch onmogelijk voor jullie om emotioneel of intellectueel de realiteit van deze eeuwige waarheid te accepteren.

Wanneer jullie naar binnen gaan, naar die stille innerlijke ruimte van waaruit je toegang kunt krijgen tot de spirituele rijken, vind je enige vrede, enige verlichting van de continue voortgaande moeilijkheden die de illusie jullie steeds lijkt voor te schotelen.  Al die moeilijkheden zijn ego-illusies aangezien jullie jezelf voorstellen als geïndividualiseerde wezens, gescheiden van je goddelijke Bron, en die behoefte hebben aan bescherming tegen de gevaren waarvan je gelooft dat ze je bestaan bedreigen.  Jullie ego’s moedigen dit geloof aan, en moedigen je vervolgens aan jezelf te verdedigen tegen de aanvallen van anderen.  Dit hebben jullie gedurende eonen gedaan, maar uiteindelijk begon de waarheid te dagen, ‘verdediging en aanval brengen geen vrede en veiligheid’, ze verhevigen slechts het gevoel van onveiligheid dat zo velen van jullie omhult.

Meer en meer van jullie leren dit dagelijks, hetzij door te werken in oorlogsgebieden, of door middel van het omgaan met de politie, beveiligingsorganisaties, en zelfs gevangenisautoriteiten.  Of je nu aan de kant van het gezag staat of aan het gezag bent onderworpen, het is duidelijk geworden dat partij kiezen verdelend werkt, en ofwel leidt tot wantrouwen of het wantrouwen versterkt dat al aanwezig is, en voorkomt dat de vrede tot stand wordt gebracht.  Het is onmogelijk geworden om de waarheid daarvan in alle eerlijkheid te ontkennen, en als gevolg daarvan schuiven velen nu op om de regels te veranderen, zodat de tegenover elkaar staande partijen in geschillen of die nu politiek, wat betreft rechtshandhaving, of zelfs religieus zijn, worden samengebracht in neutrale omgevingen waar geen van beiden zich bedreigd voelt, zodat nieuwe regels van verbinding of uiteengaan kunnen worden geformuleerd, geprobeerd, en, indien effectief bevonden, in praktijk worden gebracht.  Totdat jullie ophouden gewelddadig met geweld om te springen, zal geweld altijd een onoplosbaar probleem voor jullie blijven.

In de laatste decennia van de Aarde-tijd is er verbazingwekkende vooruitgang geboekt, aangezien een groeiend aantal intelligente mensen tot de conclusie zijn gekomen dat voor jullie voortbestaan op Aarde nieuwe regels van essentieel belang zijn.  Hun verlangen om vrede en overvloed aan allen op Aarde te brengen, werd verwelkomd in de spirituele rijken, en we zijn ‘alles uit de kast aan het trekken’ om ervoor te zorgen dat deze de ontwikkeling van wijsheid noch omzeild noch weggegooid wordt. 

De mensheid heeft collectief de keuze gemaakt en de beslissing genomen om zich voor het Licht te openen dat jullie omringt, en Erdoor te worden geleid in plaats van proberen te argumenteren, door rede en logica van een zeer egoïstische aard, dat meegaan met het Licht je onbeschermd zal maken voor vernietiging door degenen die jullie je vrijheid willen ontnemen.  Weerstandloosheid is in de laatste paar decennia al vele malen op Aarde geprobeerd om onderdrukking te overwinnen, en iedere keer is het nog succesvoller geworden.  Het is voor iedereen duidelijk dat het werkt en dat er inderdaad geen ander bevredigend alternatief is, aangezien alle andere methoden om wezenlijke verandering tot stand te brengen hebben gefaald, want gewelddadige handhaving leidt altijd tot geweld en lijden dat vervolgens om compensatie vraagt.  

Ondanks het geweld dat door jullie main stream media wordt gerapporteerd, kan ik eerlijk zeggen dat over de gehele wereld het geweld, dat eeuwen en eeuwen endemisch is geweest, niet langer de eerste keuze is van degenen die verandering zoeken en bevrijden van onderdrukking.  Verandering vindt in vele gebieden vreedzaam plaats want de kracht van het Liefdesveld dat jullie allemaal omhult, is aan het intensiveren.  Blijf de intentie voor Liefde vasthouden om alle harten binnen te gaan, en blijf de intentie hebben dat je zelf altijd liefde biedt ongeacht de situaties waarin jullie je bevinden.  Door dat te doen creëren jullie zeer effectief Vrede op Aarde, en dit is het seizoen waarin velen van jullie de intentie hebben vrede te bieden aan je vrienden en geliefden – maak er nu een punt van elke vijand in die intentie in te sluiten die je zou kunnen hebben, en hen te veranderen in geliefde vrienden.    

Met heel veel liefde, Saul.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

maandag 9 december 2013

07.12.2013


Zeer velen van jullie zijn zeer ontevreden geweest met jullie aardse levens  

John Smallman met Jezus op 7 december 2013Het leven is eeuwig, jullie leven, en derhalve zijn jullie eeuwige wezens.  Er bestaat in werkelijkheid geen dood.  Ja, natuurlijk leggen jullie jullie illusoire lichamen neer als jullie de droom-omgeving verlaten en van jullie ‘reizen’ naar huis terug keren, maar dat is een glorieus ontwaken in de schittering van de Realiteit.  Jullie toekomstige menselijke ontwaken of hemelvaart is anders, want het zal een massa-ontwaken zijn waarin jullie je lichaam behouden die vervolgens wordt hersteld naar volledige vitaliteit en perfectie, met een daarbij passende leeftijd of fysieke verschijning en vaardigheden overeenkomend met jullie wensen.   

In ‘Een Cursus in Wonderen’ sprak ik van het verplaatsen van de nachtmerrie een gelukkige droom in, en dat is wat er gaat gebeuren.  Zeer velen van jullie zijn zeer ontevreden geweest met jullie aardse levens, en het verplaatsen een ‘Gelukkige Droom’ in is de volgende stap op jullie reis terug naar de Realiteit.  Jullie kunnen je niet volledig verplaatsen de Realiteit in zolang jullie vasthouden aan enige energieën, houdingen, of overtuigingen die niet in volledige afstemming zijn met onze Bron, God, onze hemelse Vader, de Liefde.

De Gelukkige Droom is een staat waarin alles wat je je maar kunt wensen er voor jullie is.  Er is geen noodzaak voor of mogelijkheid van concurreren of vechten om je ‘verdiende loon’ te krijgen, aan al jullie behoeftes en wensen wordt tegemoet gekomen zonder in het minst anderen te ontrieven of ‘af te zetten’ (short changing, letterlijk: te weinig wisselgeld terug te geven).  Het is een omgeving waarin je kunt leren om te ontspannen, je angsten en zorgen los te laten, en beseffen dat je geen behoefte hebt aan die negatieve aspecten van jezelf.  Jullie zullen daar in vreugde leven, gelukkig je oneindige creatieve vermogens ontwikkelend en zo iedereen plezier bezorgend.   

Het is heel moeilijk voor jullie om te denken aan een wereld waarin er geen conflict is, geen wantrouwen, geen teleurstelling, alleen harmonieuze samenwerking voor het welzijn van allen – een ‘goed’ waarmee iedereen zich kan identificeren, ongeacht ras, huidskleur, cultuur, of geloofsovertuiging.  Vanuit die vreugdevolle staat, wanneer je er klaar voor bent, kun je helemaal terug naar Huis gaan, om je bij ons in de spirituele rijken te voegen.  Maar de staat van het in de Gelukkige Droom zijn is erg rustgevend, ontspannend, zelfs betoverend, en velen van jullie zullen geen haast hebben om verder te gaan.  En dat is helemaal goed.  God wil alleen jullie volledige geluk, en jullie ziend in de Gelukkige Droom jezelf vermakend geeft Hem ook enorme vreugde.  

Dit klinkt voor sommigen van jullie misschien als een wijziging van plan, maar ik verzeker jullie dat dat niet het geval is.  Om in woorden de nieuwe omgeving te beschrijven waarin jullie op het punt staan binnen te worden geleid, is onmogelijk.  Er is een zeer groot verschil tussen de Gelukkige Droom en de Realiteit, maar vanuit jullie menselijke perspectief of gezichtspunt is het bijna onmogelijk voor jullie onderscheid tussen hen te maken, louter vanwege de beperkingen van perspectief die jullie menselijkheid je oplegt.  Derhalve zal de Gelukkige Droom, voor jullie allemaal, een hemelse ervaring zijn.

Jullie zullen geen zorgen, geen angst, geen gebrek hebben, in feite zal alles wat je je maar zou kunnen voorstellen dat je nodig zou kunnen hebben om je gelukkig te maken, direct tot je beschikking staan.  Maar natuurlijk, vanwege jullie gevarieerde en harde ervaringen in de illusie, zal het enige tijd voor jullie vergen om je aan te passen aan een staat van volledig vertrouwen in je veiligheid en zekerheid.  Jullie hebben allemaal, in meerdere of mindere mate, verlating ervaren en de intense pijn die dat veroorzaakt, en dus zal het tijd voor jullie vergen om al het ingesleten wantrouwen los te laten, dat jullie influistert dat dat opnieuw zou kunnen gebeuren.  Ik verzeker jullie dat dat niet zo is, in feite kan het dat niet, maar jullie hebben tijd nodig om te accepteren dat dit waar is, dat verlating, lijden, of verraad je nooit, ooit, nog kan overkomen.    

Gedurende vele Aarde-levens binnen de illusie, hebben jullie verlating en verraad ervaren, redding uit de verlating en het verraad, en daarna verdere verlatenheid en verraad, en dus is het moeilijk voor jullie al die ingesleten pijn en wantrouwen los te laten die deze ervaringen jullie brachten.  Velen van jullie hebben geholpen met verlaten kinderen – ja, er zijn nu nog veel, veel te veel van hen op Aarde, ondanks de enorme vooruitgang die jullie collectief heeft gemaakt in het de Liefde binnen gaan – of huisdieren, en dus zijn jullie je ervan bewust hoe lang het kan duren om hun vertrouwen te herstellen, en hoe gemakkelijk het weer kan worden vernietigd.

Nou, in de staat die de Gelukkige Droom is, kan die afbraak van herbouwd vertrouwen en geloof niet terugkeren.  Dat vertrouwen en geloof, dat vertrouwen dat jullie eindelijk echt veilig zijn, kan alleen maar sterker worden, het kan nooit meer worden verzwakt of vernietigd.  Echter, ieder van jullie zal blijvend vertrouwen ontwikkelen in het tempo dat het beste bij je past.  Niemand zal proberen om je te haasten, het tempo van de ontwikkeling die je kiest zal volledig geëerd worden, altijd.  

Jullie worden allemaal intens geëerd voor wat jullie tijdens jullie vele en gevarieerde Aarde-levens hebben meegemaakt, en voor de spirituele vooruitgang die jullie hebben geboekt, ondanks alle obstakels, omleidingen en algemene afleidingen, die zo vaak de aandacht hebben afgeleid van de uit te voeren taak – Ontwaken!  De Liefde die jullie allemaal omringt is nu Haar onvermijdelijke en onweerstaanbare weg aan het banen ieders menselijke hart binnen, en de effecten daarvan worden steeds moeilijker te negeren of te ontkennen.  Het is een lange moeilijke weg geweest, maar het einde is in zicht.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

donderdag 5 december 2013

04.12.2013

Geef niet op, God geeft nooit opJohn Smallman met Saul op 4 december 2013De Eenheid, de inclusiviteit van de Realiteit, gehuld in en omarmd door onze liefdevolle Bron, gaat voorbij aan ieder begrip, vooral wanneer jullie de beperkingen en de begrenzingen die een menselijk lichaam jullie oplegt, ervaren.  Het is een steeds doorgaande bewustzijnservaring dat volledig iedere zich ingedachte behoefte en verlangen bevredigt, onderwijl ieder aspect van Zichzelf oneindige creatieve mogelijkheden in ieder eeuwig moment biedend.  

Geen van de geneugtes van jullie aardse bestaan kan jullie zelfs maar het flauwste idee geven van wat jullie hemelse Vader voor jullie eeuwige vreugde heeft geschapen.  Cultiveer jullie rustige en afgezonderde innerlijke ruimte waar jullie contact kunnen maken met de spirituele rijken.  Bezoek het regelmatig, het is waar je ware Zelf en al je gidsen en mentoren wonen, die altijd voor contact met jou beschikbaar zijn.  Het is het meest dichtbij dat je, terwijl je nog belichaamd bent, kunt komen bij de Realiteit, en dat kan verbazingwekkend dichtbij zijn. 

Het is zeer belangrijk om op iets te focussen – een brandende kaars, je adem, een korte mantra – dat zal effectief de stroom van afleidende gedachtes en zorgen blokkeren of onderdrukken, die je overvallen wanneer je probeert te mediteren, een contemplatieve staat binnen te gaan, of te bidden.  Vaak zul je gaan zitten om voor een bepaalde tijdsperiode te mediteren, om aan het eind van die tijdsperiode te komen en te ontdekken dat je nooit echt aanwezig was met jezelf, tijdens het mediteren.  Je zou het gevoel kunnen hebben dat die tijd verspild was, dat je faalde, dat stille tijd in die innerlijke ruimte niet echt iets voor jou is.  Echter, dat is zeker niet het geval.

Sta dat soort ervaring niet toe je te weerhouden van het tijd vrijmaken om rustig en geduldig dagelijks te gaan zitten, jezelf toestaand om je te verbinden met de spirituele wereld.  Het vergt wel oefening en doorzettingsvermogen, maar het loont.  Geef gewoon niet op, God geeft nooit op, en Hij heeft het nooit bij het verkeerde eind.  Hij kent jullie veel beter dan jullie jezelf ooit zouden kunnen kennen, en Zijn Liefde voor jullie is absoluut grenzeloos.  Een enorm aantal mensen hebben een vrij lage dunk van zichzelf, meestal als gevolg van hun opvoeding en socialisatie, en misschien is een beetje daarvan karmisch.  Laat die onderwaardering van jezelf los, want dat moedigt je aan de illusie als echt te zien, met jullie als onbelangrijke spelers in iets onvoorstelbaar groots. 

Ieder van jullie is veel omvangrijker en van oneindig veel meer waarde dan wat jullie kleine ego-denkgeesten jullie willen doen geloven.  Wat God schept is en blijft voor altijd perfect, en Hij schiep jullie allen vanuit het centrum van Zijn oneindig liefdevolle Hart.  Ga naar binnen en vraag om hulp om je je ware oorsprong te herinneren, en wij zullen jullie helpen om wat bewustzijn te verkrijgen, een eerste waarneming van wie jullie werkelijk zijn.  Het is jullie recht om dit innerlijke weten te hebben, en het zal jullie de mogelijkheid geven het vertrouwen te vinden om te beginnen jezelf te vertrouwen zoals God doet, en altijd de intentie heeft dat jullie dat doen.  

Problemen ontstaan voor jullie wanneer je je vertrouwen buiten jezelf plaatst, wanneer je je macht weggeeft door anderen toe te staan macht over je te hebben, en je te overtuigen dat jij het bij het verkeerde eind hebt en dat zij gelijk hebben.  Vaak rebelleren jullie tegen gezag en gezagsdragers, maar binnen jezelf blijft het gebrek aan zelf-waarde je gevoel van zelfacceptatie en eigenwaarde aantasten, samen met het gebrek aan vertrouwen op je intuïtie, je innerlijke leiding uit de spirituele rijken die er altijd voor je is.  

Negeer het gelach, de veroordeling en het oordeel dat optreedt wanneer je uit die plaats van innerlijke kracht komt waar de Liefde heerst.  In jullie illusoire wereld lijkt het je zwak en kwetsbaar te maken, maar dat is alleen omdat alle oordeel van het ego komt, terwijl jullie proberen voorbij te gaan aan de zwakke en schadelijke ego-percepties, terwijl jullie je weg zoeken naar ontwaken.  En we zijn voortdurend op afroep beschikbaar, beschikbaar om jullie instant te hulp te schieten, zodat je binnenin je de kracht kunt vinden dat je heel zeker voorwaarts moet doen blijven gaan richting ontwaken.  

Door op deze manier voorwaarts te gaan, de paden volgend die je vastlegde voor je incarneerde voor dit leven, help je ook het collectief, de gehele mensheid, om in dezelfde richting te gaan.  Jullie zijn op Aarde om de mensheid naar Huis te leiden, en jullie zijn geweldige leiders, jullie allemaal, derhalve is de mensheid zeer stevig geplaatst op dat pad, vanwege jullie bereidwillige en diepgaande intentie, en jullie zullen allemaal Thuis aankomen voor grote en zeer enthousiaste feesten.
Verlies de moed niet als het erop lijkt dat de dingen niet zo gaan zoals ze zouden moeten, als ze niet op jouw manier gaan, dat de situatie (hoe die ook mag zijn) chaotisch is, of zonder hoop.  Herinner jezelf er in plaats daarvan aan dat jullie niet alleen zijn, dat jullie nooit alleen zijn, dat je op elk moment goddelijk wordt ondersteund, en dat daarom jullie ontwaken in de Realiteit zonder enige twijfel verzekerd is. 

Met heel veel liefde, Saul.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

dinsdag 3 december 2013

02.12.2013

Het welkom dat jullie wacht is ongekend, absoluut fantastischJohn Smallman met Saul op 2 december 2013Hier in de spirituele rijken observeren we met vreugde jullie uitstekende vooruitgang in de richting van jullie ontwaken.  Jullie taak blijft het je focussen op het vasthouden van je intentie voor de mensheid om zoals goddelijk gepland en bedoeld te ontwaken.  Jullie hebben echt geen idee hoe effectief jullie allemaal zijn geworden in het vasthouden van die intentie, en daarom gaat het gebeuren.  Vergeet niet, de Liefde, God, legt niets op, overtreedt jouw vrije wil niet, maar Het omarmt je vreugdevol wanneer jullie je openen om te ontvangen wat altijd aangeboden wordt.  

Jullie door de collectieve afscheiding veroorzaakte continue angst is diep ingesleten geraakt, en dat is de reden waarom, nu jullie ervoor gekozen hebben de illusie achter je te laten, het jullie toelijkt dat jullie ontwaken zo lang tijd vergt om te bereiken.  Die angst is de angst voor verlating, door God!  Jullie, als mensheid, hebben geprobeerd om jezelf af te scheiden van Hem, dachten dat jullie dat konden en deden, daarna veronderstellend dat Hij jullie dan ook in de steek moet hebben gelaten.  Dat concept is inderdaad angstaanjagend.  Zonder Hem, jullie eeuwige verbinding met Hem, en de staat van verliefd zijn op Hem (of being in love with Him) en geliefd worden door Hem, dan is er niets, niet niets als bij het ervaren van een gebrek aan iets, maar niets – geen mensen, geen wereld, nergens, geen God – en die mogelijkheid is wat jullie angst aanjaagt.  Hoe kan het ook anders?

Echter, de opgestegen meesters, profeten, gidsen, en mystici die tussen jullie geïncarneerd zijn gedurende de eonen, en jullie hebben laten zien, ieder op hun eigen manier, hoe Gods liefde voor jullie eeuwig is, hebben jullie geassisteerd in het je weg bewegen van de rand van zelf-verlatenheid, die jullie bleef verleiden in het je verbinden met zelfvernietiging.  Dat is waar al jullie conflicten, oorlogen, oordelen en veroordelingen op het diepste niveau allemaal over gaan – zelfvernietiging – jullie zien jezelf als niet goed genoeg, niet in staat ooit goed genoeg te zijn, omdat jullie de krankzinnige keuze maakten om jezelf af te scheiden van jullie goddelijke Bron.  Maar jullie perceptie is veranderd, oordeel is aan het wegvallen, en jullie realiseren je dat God Liefde is en dat Zijn Liefde voor jullie onveranderlijk is.  Waarlijk, jullie vooruitgang is snel en zich aan het versnellen, dus blijf jullie intentie om de reis te voltooien intensiveren en wordt Thuis verwelkomd door de enthousiaste en liefdevolle gemeenschap die vol verwachting op jullie komst wacht. 

Het welkom dat jullie wacht is ongekend, absoluut fantastisch, en het is daar voor jou, ieder van jullie zonder uitzondering afzonderlijk, om te ervaren alsof je het absolute centrum van de schepping bent, waarop alle Liefde eeuwig is gefocust.  En omdat allen Een zijn, is ieder van jullie het centrum van de schepping, en de vreugde van het ervaren van de Liefde die naar dat punt stroomt, gaat voorbij aan enige zinvolle beschrijving. 

Vaak merk je op dat anderen, met grote ego's, lijken te denken dat ze het middelpunt van het universum zijn, en jullie zien dat als aanstootgevend, omdat het vaak gepaard gaat met een krachtig gevoel van persoonlijke grootsheid.  Maar dat gevoel van het absolute centrum te zijn is wat jullie allemaal zoeken, want het is jullie erfenis, jullie lot, het is waar jullie zijn geschapen, en daarzonder, vanwege jullie gevoel van afscheiding, voelen jullie je verloren, alleen, geïsoleerd en in de steek gelaten, en om de pijn daarvan te verminderen, vallen jullie ego’s andere ego’s aan om te proberen je reputatie te verbeteren, je status in de hiërarchie van de mensheid.  Nou, je status binnen de egocentrische grenzen waar de illusie in voorziet, hoe verhoogd het ook zal worden, zal je nooit tevreden stellen.  De illusie kan niet voor voldoening zorgen, want het is onwerkelijk.

Echte voldoening, eeuwige voldoening, zal je begroeten wanneer je ontwaakt, en jullie naderen het moment waarop alles goddelijk op zijn plaats zal vallen als de illusie oplost en de nevel of mist waarin het verschijnt om jullie te omhullen, optrekt, jullie toestaand het wonder te zien dat de Realiteit is.  Jullie kunnen en zullen niet falen om Thuis te komen want, zoals jullie heel goed weten, er is geen ergens anders.  Thuis aankomen is ontwaken van de illusie, en eeuwige slaap is absoluut onmogelijk.

Jullie bewegen je naar het ontwaken toe, zoals jullie zo vaak verteld is, en dan vallen jullie weer terug, bang dat je misschien weer de nachtmerrie aan het binnen gaan bent, dat zozeer een deel van jullie levenservaring voor zo’n lange tijd is geweest.  Wij assisteren jullie allemaal terwijl jullie streven naar ontwaken, jullie geruststellend dat het vol ontwaken is dat jullie naderen en niet een andere angstige nachtmerrie.  Luister naar ons, hoor ons, en wees getroost en bemoedigd in de wetenschap dat wat wij jullie blijven vertellen is wat jullie dienen te weten, zodat jullie voorwaarts kunnen gaan het volle ontwaken in. 

Het Liefdesveld waarin jullie zo zacht en liefdevol omhuld worden, voedt jullie met onweerstaanbare sensaties, waarvan jullie niet langer onbewust kunnen blijven, en jullie verder verleidend, omhoog uit de diepte van jullie slaap, en in de richting van het briljante Licht van de eeuwige dag.  Schud alle parafernalia van de illusie van je af die niet in afstemming en harmonie zijn met de Liefde, en sta je ontwaken toe.  

Met heel veel liefde, Saul.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

maandag 2 december 2013

01.12.2013


Focus je aandacht op de Realiteit van Gods Liefde voor jou

John Smallman met Jezus op 1 december 2013We houden van jullie en zullen dat altijd blijven doen, want we zijn allemaal Een, eeuwig van elkaar houdend zoals onze lieve Vader doet, zoals Hij wil dat wij het ook doen.  Hij is de Bron waaruit alles stroomt in een oneindige en eeuwige stroom van Liefde.  Hij gaat voorbij aan het bevattingsvermogen en toch weten we dat Zijn Liefde ons in elk moment omarmt, en dat er niets anders mogelijk is.  Dat is wat we in elk moment, eeuwig, continu ervaren en weten, want dat is al wat er is.  De Liefde is alles wat er bestaat, en Daarbinnen heeft alles zijn plaats, elke jota van bewustzijn, al het leven, er is geen buiten of voorbij, alles is hier binnen de Eenheid en perfecte harmonie die de Bron is, wat onvermijdelijk en onontkoombaar alles omvat wat is geschapen.  

De illusoire omgeving die werd gebouwd om de afscheiding van de Bron te ervaren, is een illusie, maar omdat degenen die het bouwden wilden dat het heel echt zou lijken, doet het dat, vaak daardoor zeer pijnlijk.  Buiten de illusie is er geen pijn, geen lijden, geen bekommernis, geen zorgen, geen angst, geen boosheid, want dat zijn allemaal aspecten van de illusie, aspecten van onwerkelijkheid.  Het lijkt jullie enorm toe, universum na universum, maar in werkelijkheid is het niets, en als jullie ontwaken, wat jullie niet kunnen voorkomen, zal dat onmiddellijk volledig duidelijk worden.  Jullie hebben alleen maar spelletjes gespeeld, onwerkelijke ervaringen gehad om te demonstreren wat de afscheiding zou kunnen zijn als het daarvoor mogelijk was te gebeuren, maar dat kon het natuurlijk niet. 

De overgrote meerderheid van jullie heeft meer dan genoeg van het spelletjes spelen en wil alleen maar ontwaken, en het menselijk collectief heeft die intentie onderschreven en er zich aan verbonden.  Zonder jullie wil en intentie om de illusie te onderhouden, zal het desintegreren, oplossen, verdwijnen, en weg zijn.  Het was slechts een zeer tijdelijke illustratie of weergave van wat er zou kunnen gebeuren als afscheiding mogelijk was en kon worden ervaren.  Een kortstondig idee dat niet ondersteund kon worden, want het lag volkomen buiten de grenzen van de mogelijkheden.  God is Liefde, zoals jullie heel goed weten, en alles wat niet in afstemming is met de Liefde, is onmogelijk.  Het idee van niet-gebondenheid of verzet tegen de Liefde kan niet op welke manier dan ook worden verlengd, vergroot, of ontwikkeld, omdat een dergelijke staat onmogelijk is.  Liefde is… einde verhaal! 

Focus je aandacht op de Realiteit van Gods liefde voor jou, en laat je greep of focus op de illusie en al de pijn en het lijden dat het zo effectief lijkt te produceren, los.  Jullie lichamen zijn een deel van, een aspect van de illusie, een essentieel onderdeel van het ervaren van afscheiding.  Hoe meer jullie je dit kunnen realiseren en verkiezen om te focussen op de Liefde, op de Realiteit, door vollediger en frequenter je innerlijke ruimte van vrede en rust binnen te gaan, des te minder lijden ze naar je bewustzijn, naar je aandacht zullen brengen, en proberen een deel van je te worden.  Jullie zullen lijden, conflict, verdriet observeren, want anderen verkiezen dat te ervaren, en jullie zullen in staat zijn compassie, troost, en ondersteuning te bieden, zonder in de pijn te worden getrokken, en het daardoor echt lijken te maken.  Jullie hebben de macht om de illusie op te lossen en dat is wat jullie in het proces zijn van te doen, dus blijf die intentie vasthouden, en blijf jezelf eraan herinneren dat dat je intentie is, wanneer je merkt teruggetrokken te worden de onwerkelijkheid in. 

De Realiteit is jullie eeuwige Thuis, het Thuis dat jullie nooit hebben verlaten, en het is tijd voor jullie te ontwaken uit jullie ongelukkige droom van onwerkelijkheid, pijn, conflict en lijden en opnieuw te genieten van de Realiteit.  Jullie hebben de intentie om te ontwaken, jullie hebben die intentie altijd vastgehouden, maar jullie hebben het als het ware ‘op de lange baan geschoven’ (put it on the long finger), in de ‘geen haast lade’.  Nu is het tijd om er aandacht aan te besteden, om je aandacht daar te focussen tot voltooiing plaats vindt. 

Zoals jullie voortdurend wordt geadviseerd door degenen in de spirituele rijken, jullie hebben hierin onbeperkte assistentie, maar jullie moeten wel continu de intentie herbevestigen, want de omgeving die de illusie ondersteunt, stimuleert op een verleidelijke manier vergeetachtigheid van al wat spiritueel, Echt is.  De afleiding van het dagelijkse leven als een mens kan alles-opslokkend zijn als je dat toestaat, dus focus op het je losmaken van de continue trein van piekerende, angst veroorzakende, of storende gedachten die je denkgeest vullen, met uitsluiting van wat echt belangrijk is.  Heeft het je zorgen maken enig probleem opgelost?  Heeft het gezorgd voor wereldvrede, overvloed voor allen, een einde aan de corruptie?  De lijst van jullie zorgen is eindeloos, en je op hen focussen, zoals jullie heel goed weten, leidt tot niets.  Maar je op hen focussen sluit je denkgeest af voor de liefde, want ze zijn Daarmee niet in afstemming. 

De meesten van jullie hebben ervaringen gehad toen iets moois je aandacht trok en vasthield, tot gevolg hebbend dat alle wereldse afleidingen wegvielen, en je ervoer een paar momenten van intense stilte, vrede, zelfs Liefde.  Een ervaring zoals deze is een benadering van de Realiteit.  Ruik de rozen, zelfs als het huis afbrandt!

Het is essentieel om naar binnen te gaan en dagelijks met je spirituele gidsen en mentoren aanwezig te zijn, rustig luisterend met de afleidingen van je rusteloze denkgeest subtiel tot bedaren gebracht, zo niet volledig stil gemaakt.  Een gevoel van vrede zal over je komen – waarschijnlijk niet totaal, maar een enorme verbetering van het non-stop continue denkgeest-gekwebbel dat zo velen van jullie ervaren – en je zult merken in staat te zijn veel van de luidruchtige afleidingen die normaal je denkgeest vullen, uit te bannen.  Het maakt jullie mogelijk duidelijker te zien dat alleen maar in leven zijn een ongelooflijke gave is, want je wordt bewust, bewust dat de zorgen en angsten die zo vaak jullie gedachten vullen, afleidingen zijn van de Liefde die jullie altijd omhult.  Jullie zullen voelen dat de Liefde, zelfs als het maar tijdelijk is, je zal opbeuren, versterken, inspireren, terwijl jullie doorgaan je goddelijke taak van het vasthouden van de intentie van ontwaken voor de mensheid, en jullie zullen het laten gebeuren!  Jullie kunnen niet falen, want hierin is jullie wil in perfecte afstemming met die van God.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands