Marcadores

vrijdag 27 december 2013

25.12.2013

Zorg ervoor dat je ruim voldoende tijd beschikbaar hebt om te VIEREN!John Smallman met Saul op 25 december 2013Kerstmis is een tijd waarin je met verve en enthousiasme viert, zelfs als Jezus’ boodschap van liefde, vergeving en inclusiviteit vaak wordt vergeten.  Desalniettemin breidt de energie, het enthousiasme en de intensiteit van die feesten zich uit in deze tijd van het jaar, het de goddelijke energieën mogelijk makend veel vrijer door je heen te stromen dan in andere tijden van het jaar.  Derhalve wil ik een beroep doen op diegenen die deze boodschappen lezen, om hiermee rekening te houden en dus totaal af te zien van oordeel over hen die, voor hen, te enthousiast en om de ‘verkeerde’ redenen lijken te vieren.   

Enthousiaste vreugde voor feestvieren voegt altijd toe aan het energieveld van Liefde dat jullie permanent omhult, want feestvieren is een collectief loslaten van zorgen, bekommernis, en angst; en, zoals jullie weten, het is een angst die je vermogen om je open te stellen voor de Liefde stop zet, want het is niet in staat te vertrouwen.  Sociale bijeenkomsten met de intentie om feest te vieren, zullen altijd mogelijkheden voor jullie gidsen, mentoren, engelen en andere vrienden en geliefden in de spirituele rijken bieden, om het Liefdesveld dat de mensheid omhult te intensiveren, het je gemakkelijker makend haar aanwezigheid rondom je te voelen of waar te nemen.  Dus, zorg er in deze tijd van jullie aardse jaar voor dat je ruim voldoende tijd beschikbaar hebt om te VIEREN!

Feestvieren is verheffend en inspirerend, en op diepere niveaus helpt het enorm in jullie ontwakingsproces.  Wanneer je schijnbaar overenthousiast of onverstandig feestelijk gedrag waarneemt, stuur dan liefde naar hen die je toelijken om de tuin geleid, misleid, of gewoonweg te werelds en goddeloos te zijn!  God, onze goddelijke bron, kan en zal gebruik maken van alle feesten en wilde enthousiasme waaraan de mensheid vreugdevol deelneemt, op manieren die zeer effectief zijn in het jullie voorwaarts bespoedigen naar jullie moment van ontwaken.  Jullie liefde en niet-oordelende acceptatie van hen die wild lijken, helemaal afgeraakt van, en zelfs onbewust van hun spirituele erfenis, is een van de meest effectieve manieren waarop jullie kunnen helpen bij het tot stand brengen van het ontwaken van de mensheid, die echt voor de deur staat! 

De boodschap van Kerstmis, net als de continue boodschap van onze goddelijke Bron, is Liefde.  Liefde is het goddelijke energieveld waarin de gehele schepping zijn eeuwige bestaan heeft, en het straalt voortdurend liefde uit, onafgebroken, en volkomen inclusief naar iedereen zonder uitzondering.  Als jullie niet allemaal een essentieel aspect of onderdeel van Gods energieveld waren en continu erdoor ondersteund en erin gehuld, kon je niet en zou je niet bestaan.  Dat jullie bestaan bewijst zonder enige twijfel dat jullie allemaal essentiële aspecten zijn van God, jullie immer liefdevolle Vader.

In het diepst of het centrum van je wezen weet je dit, maar terwijl je de illusie onderhoudt en ondersteunt, door je wens voor haar om echt te zijn, verbergen jullie je voor jezelf, de realiteit van wie je werkelijk bent, en het is deze schijnbare loskoppeling van jullie Bron die jullie zo veel pijn angst, en lijden bezorgt.  Door naar binnen te gaan naar die stille innerlijke ruimte om te bidden, reflecteren, mediteren, of gewoon te ontspannen en in vrede te zijn, openen jullie je hart voor de liefde die jullie in elk moment van je bestaan omhult.  Dit is waarom jullie al zo vaak verteld is dat het absoluut essentieel is dat je dagelijks naar binnen gaat en jezelf te openen voor de overvloed die Gods Liefde jullie in ieder moment biedt.  
Ontwaken is het zonder voorbehoud van welke aard ook accepteren van Gods Liefde voor jou, en om dit te doen dien je te accepteren dat Gods Liefde voor jou nooit kan worden weggenomen, verwijderd, verminderd, of dat er op enigerlei wijze in kan worden ingegrepen.  Jullie zullen dan accepteren dat als scheppingen van God jullie perfect in ieder aspect werden geschapen, en dat dat nooit kan veranderen.  Het is iets dat jullie dagelijkse tijden binnenin doorgebracht je helpen realiseren, en dat leidt tot zelfacceptatie, gevolgd door een dagend besef van het wonder van die allesomvattende Liefde waarin God jullie houdt.  Maar Het wordt je aangeboden, niet opgedrongen, en dus moet je die eerste stap terug doen naar je Bron toe, door naar binnen te gaan en Hem op te zoeken.  En als je dat doet kun je Hem absoluut niet missen, want Hij wil dat je Hem vindt en ontwaakt in het briljante en onblusbare Licht van Zijn goddelijke Realiteit, waar je eeuwige bestaan uitgedrukt in oneindige vreugde permanent verzekerd is. 
Met heel veel liefde op deze glorieuze Kerstdag, Saul.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands