Marcadores

zaterdag 21 december 2013

20.12.2013


Velen van jullie voelen de stress van het wachten zeer intens  

John Smallman met Jezus op 20 december 2013We naderen zeer snel het moment waarvoor jullie allemaal gebeden hebben, onderwijl sterk de intentie vasthoudend om het tot stand te brengen, en jullie gebeden en intentie zijn zeer krachtig geweest en blijven dat zijn.  Jullie zullen niet teleurgesteld raken.  God heeft het beloofd en Hij komt  het altijd na.  Velen van jullie voelen de stress van het wachten zeer intens, en dat veroorzaakt ongerustheid bij jullie.  Daarom moet je iedere dag ontspannen in je rustige innerlijke ruimte, en sta toe dat jouw gidsen, mentoren, en beschermengelen met je praten, en je verheffen en inspireren, terwijl ze je omarmen in een liefdevolle knuffel.

Jullie zijn de geliefde kinderen van God, eeuwig geborgen in Zijn liefdevolle omarming, en dat zal nooit veranderen.  De illusie – jullie huidige staat van het ervaren van het leven als mens – is niet jullie natuurlijke staat, het is onwerkelijk, het is een concept dat jullie eonen geleden in bestaan dachten, maar slechts voor een zeer kort moment.  Echter, terwijl jullie daarbinnen zijn is het tijdselement heel overweldigend voor jullie, als je geologische tijdsperiodes in overweging neemt die teruggaan tot ‘de big bang’ en mogelijk zelfs tot daarvoor.  In de illusie maakten jullie jezelf schijnbaar heel klein en onbeduidend in relatie tot jullie denkbeeldige omgeving – universum na universum zonder einde – en dus lijkt het leven, zoals jullie het ervaren, erg kwetsbaar en onzeker.  Verheug je in de zekerheid dat het onwerkelijk is, en dat jullie in waarheid Thuis zijn en diep slapen terwijl jullie collectief dromen om de illusie te behouden. 

Zoals ik al eerder heb gezegd is het onmogelijk om voor onbepaalde tijd in slaap te blijven, en jullie moment voor ontwaken nadert, zeer snel. Blijf de intentie vasthouden om het tot stand te brengen, want het is zeer effectief en jullie zullen ontwaken, in feite zijn velen van jullie zich (in je slaap) aan het roeren aangezien jullie meer dan genoeg van de illusoire droom en nachtmerrie hebben, en de energie van dat roeren stoot (zet) anderen aan tot een soortgelijke staat.  Het kantelpunt – het punt waarop de collectieve intentie om de illusie te behouden is veranderd in een collectieve intentie om het op te lossen – is zeer nabij.  Dan zullen jullie overgaan in een staat waarnaar ik refereer als ‘de gelukkige droom’ in mijn relatief recente boek ‘Een Cursus In Wonderen’.  

Vanaf die vreugdevolle staat is het een zeer korte reis terug naar Huis naar een staat van Eenheid met onze goddelijke Bron.  Vergeet niet, alles wat niet echt gebeurt in de aanwezigheid van God, de Moeder, de Bron, is onwerkelijk en blijft niet duren, maar terwijl jullie beginnen te genieten van het leven, schijnbaar ten volle in de gelukkige droom, zal dat echt geen probleem zijn.  Jullie hebben allemaal als kinderen tijden ervaren dat jullie zo opgingen in jullie denkbeeldige spelletjes, dat alle besef van de tijd zich oploste, en anderen van jullie hebben dat zelfde gevoel ervaren als volwassenen in momenten van grote creativiteit.  Jullie worden uit die creatieve staat gebracht door honger, iemand die je aandacht opeist, of een andere afleiding, slechts om te bemerken dat er uren voorbij zijn gegaan in wat, voor jouw, maar een paar minuten lijken te zijn geweest.  Het is een staat die jullie allemaal graag zouden willen herbeleven, en dat zullen jullie!

De gelukkige droomstaat is er een waarin er geen pijn, lijden, of conflict kan zijn, alleen harmonieuze interactie, aangezien alles dat strijdig zou kunnen zijn met een staat van liefdevolle harmonie zal zijn weggeëbd in het niets van waaruit jullie het in bestaan dachten.  Jullie zullen vrij zijn om te socialiseren op iedere manier die jullie schikt, van grote sociale gelegenheden, tot kleine intieme bijeenkomsten, tot het helemaal alleen zijn, onderwijl Gods liefdevolle omhelzing ervarend.  Wat jullie zullen ervaren zal continu verheffend zijn, inspirerend, en volkomen plezierig omdat alle zorgen en angsten zullen zijn opgelost, jullie vrijlatend volledig jezelf te zijn, ieder van jullie je enorme creatieve mogelijkheden onderzoekend en je daarmee verbindend, op iedere manier die je aanspreekt. 

Jullie eeuwige geluk is goddelijk verzekerd, gegarandeerd, en onontkoombaar, wat zeker de staat is waarin jullie allemaal zouden kiezen eeuwig aanwezig te zijn.  Jullie hebben alleen andere staten of omstandigheden ervaren omdat jullie zowel met jullie vrije wil en met de immense God-gegeven creatieve krachten aan het experimenteren waren, op manieren die, op zijn zachtst gezegd, niet erg wijs waren.  De keuze is nu collectief gemaakt om te stoppen paden te volgen die leiden tot conflict en disharmonie, en derhalve zullen lijden, pijn, angst, en natuurlijk iedere vorm van verraad, niet langer in jullie leven ontstaan, weer zijn opgelost in het niets van niet over gedacht noch bedacht te zijn. 

Jullie zijn echt goed op weg naar huis naar eeuwige vreugde en geluk, de vreugde en het geluk die jullie je op dit moment niet eens kunnen beginnen in te denken.  Jullie zijn nooit echt alleen geweest, verlaten, of verloren, ook al lijkt het jullie vaak dat je dat bent.  De Realiteit is God Die Alles Dat Is is, dus ieder van jullie is en kan alleen zijn, een essentieel aspect van die goddelijke Bron, eeuwig en onverbrekelijk Daarmee verbonden, waaruit jullie zijn geschapen voor eeuwige vreugde.  Jullie maken je nu klaar om voor altijd de illusie en al zijn ellende achter je te laten, terwijl jullie ontwaken in onvoorstelbare verwondering.  Niets kan jullie naderende ontwaken voorkomen, dus houd de intentie steeds steviger vast terwijl jullie jezelf enthousiast wakker schudden.    

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands