Marcadores

vrijdag 27 december 2013

25.12.2013


Jullie kunnen er echt geen idee van hebben van wat jullie zal komen begroeten 

John Smallman met Jezus op 25 december 2013Op deze eerste kerstdag, zoals elke eerste kerstdag, en zoals in feite op elke dag, groet ik jullie en bied ik jullie Liefde aan, want als kinderen van God zijn we allemaal broeders en zusters, goddelijk omhuld binnenin onze Bron, Die oneindige onvoorwaardelijke Liefde is, die we continu delen en uitbreiden, want het is onze wil en Zijn Wil dat we dat doen.  Zijn Wil is onze wil.  Het leven, het bestaan, is zo eenvoudig en zo volkomen diepgaand als dat.  Er is geen deel van de schepping waarvan God zich ooit onbewust is want Hij, de Liefde, is zich oneindig bewust en oneindig onophoudelijk liefhebbend.  Derhalve zijn we altijd veilig geborgen in Zijn liefdevolle armen waar er niets is om in conflict te raken met die goddelijke en eeuwige staat die voor altijd Zijn Wil is.  

Tijdens het ontwaken zal de schoonheid, de pracht, en het wonder van de Realiteit je brengen in een staat van opperste en momenteel onvoorstelbare vreugde, die jullie erfenis en jullie lot is.  Hier in de spirituele rijken wachten we vol verwachting en met een steeds groeiende vreugde, terwijl we jullie voortgaande vooruitgang naar het moment van jullie ontwaken observeren, wetende wat voor een wonderlijke en ontzagwekkende verbazing jullie zal overspoelen als je bewustzijn zich expansief opent, om de onmetelijkheid van Gods Liefde voor jullie naar binnen te laten en je daarin te verheugen.  Wat onze Vader voor jullie heeft voorbereid, en, derhalve, voor ons allemaal, voor de gehele schepping, is volkomen voorbij woorden, voorbij beelden, en voorbij beschrijving, het moet bewust worden ervaren door een volledig ontwaakt wezen, en jullie zullen allemaal binnenkort volledig ontwaakte en volledig bewuste wezens worden, genietend van het oneindige wonder dat God is.  Jullie kunnen er echt geen idee van hebben van wat jullie zal komen begroeten, als jullie je hart openen om Gods eeuwige geschenk aan jullie te accepteren en ontvangen.  

Als iemand van jullie denkt dat deze boodschap van Gods oneindige Liefde voor jullie, aangeboden en geleverd via mij en via al de heiligen hier in de spirituele rijken, door middel van dit kanaal, te mooi is om waar te zijn, onwerkelijk, het wensdromen (wishful dreaming) van een ouder wordende excentriek, dan kan ik jullie absoluut verzekeren dat het wonder van wat jullie spoedig zullen gaan ervaren – de REALITEIT – machtig iedere twijfel, ongeloof, bittere humor, of ongelukkige herinneringen die ervaringen binnen de illusie hebben aangemoedigd en ondersteund, zal wegblazen.

Zoals jullie herhaaldelijk is verteld, ‘Er zullen geen teleurstellingen zijn!’.  Waarom?  Omdat onze goddelijke Vader altijd levert (Zijn belofte gestand doet).  Hij houdt van jullie allemaal, zonder uitzondering en zonder voorbehoud, en Zijn wil voor jullie is oneindige vreugde en Zijn Wil zegeviert, altijd.  Er is geen tegendeel of alternatief voor Zijn wil, is er nooit geweest, zal er nooit zijn, en kan er nooit zijn, want Hij is Alles, er is niets anders, en daarom zijn jullie alle essentiële onderdelen of aspecten van dat Alles, eeuwig onafscheidelijk Ervan, precies zoals Hij jullie schiep.  

Die onwerkelijke illusoire staat die jullie bouwden, schijnbaar zo oneindig vele eonen geleden, is aan het oplossen.  Het is slechts een wazige, mistige, vluchtige gedachte waarmee jullie je eens per ongeluk inlieten, en in een moment zal het verdwenen zijn, jullie vrijlatend je volledig te verbinden met de sublieme en uiterst boeiende Realiteit die God is, Al wat bestaat, en waarvan jullie nooit zijn gescheiden.  Jullie gevoel van jezelf als miljarden kleine onbeduidende wezens, ronddolend, alleen, verlaten, en van geen belang in een uitgestrekt, bedreigend, en volledig onbewust universum is aan het vervagen, terwijl jullie collectieve intentie om te ontwaken zich versterkt en intensiveert.

Jullie komen Thuis.  Er staat jullie niets in de weg, en jullie glorieuze aankomst is, zoals we jullie al zo vaak in herinnering hebben gebracht, onvermijdelijk.  Verheug je op deze Kerstdag wanneer jullie de verjaardag van mijn geboorte in de illusie vieren, wat gebeurde als onderdeel van Gods goddelijke plan, om jullie allemaal terug te leiden naar een volledig ontwaakte staat van bewustzijn waarin jullie eeuwig kunnen genieten van de wonderen die onze Vader voor ons allemaal heeft geschapen, alleen maar omdat Hij veel meer van ons houdt dan iemand van ons zich op welke manier dan ook kan voorstellen, want het is alleen als zijnde Een met Hem dat we de Realiteit kunnen ervaren en ons ermee verbinden, ons ware en enige Thuis.

Het lijkt voor velen van jullie dat je eindeloos bent ingebed geweest in een universum dat zich voortdurend uitbreidt, terwijl het doorgaat te proberen je ervan te overtuigen dat jullie kleine en onbeduidende spelers zijn, in een omgeving die tot stand is gekomen als gevolg van een onvoorspelbaar, zeer onwaarschijnlijk en willekeurig gebeuren, waarvoor er nooit enige bevredigende verklaring zou kunnen zijn.  Verheug je dus terwijl jullie je er steeds bewuster van worden dat een dergelijk grote en complexe staat nooit willekeurig zou kunnen gebeuren, dat in feite een ongelooflijk complexe en krachtige intelligentie – JIJ, het Enige kind van God – het bouwde, er binnen ging, zichzelf scheidde in miljarden gescheiden zelven, en verdwaald raakte in een enorme doolhof.  

Velen zijn gedurende de eonen van haar bestaan gekomen om jullie de weg naar buiten te laten zien, en langzamerhand zijn jullie de liefdevolle leiding en hulp gaan accepteren die zij jullie hebben aangeboden, wat ook jullie cultuur, ras of religieuze of atheïstische geloofsovertuigingen mogen zijn geweest.  Nu zijn jullie snel op weg naar het moment van jullie ontwaken uit de illusie, en velen van jullie beginnen het al heel sterk te voelen, want het is zeer nabij.  Blijf de intentie vasthouden om alleen liefdevol te zijn, om die liefde onvoorwaardelijk te delen net als jullie hemelse Vader, en weet absoluut zeker dat jullie spoedig (ja, weer dat woord!) zullen ontwaken, zoals goddelijk beloofd op het moment dat jullie eerste gedachten van afscheiding van jullie Bron bij jullie opkwamen.  

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands