Marcadores

woensdag 15 oktober 2014

14.10.2014 Saul

Ontwaak in de Realiteit die je ontwaakte aanwezigheid tegemoet ziet

Saul via John Smallman 14 oktober 2014
Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/ 
Vertaling: René

Het is belangrijk voor de mensheid, in het bijzonder jullie de Lichtdragers en wegwijzers, om tot het besef te komen dat er geen volgorde van voorkeur is in de spirituele rijken, er is geen hiërarchie, want allen zijn de perfect geschapen en geliefde nakomelingen van God.  We zullen best ook verschillende belangen hebben, verschillende creatieve ideeën, verschillende gebieden van verantwoordelijkheid, maar in Gods ogen zijn wij allemaal even perfecte goddelijke wezens, want dat is hoe Hij ons geschapen heeft als deel van Hem, en Hij is eeuwig onveranderlijk, oneindig compleet precies zoals hij is.

In de spirituele rijken ontmoeten we elkaar in harmonieuze samenwerking om problemen die ons interesseren of onze aandacht vereisen aan te pakken, maar het overkoepelende en alles omhullende energieveld waarin we bestaan en opereren is Gods veld van oneindige goddelijke Liefde.

Intelligentie, wijsheid, compassie, healing, acceptatie, vergeving en verzoening zijn allemaal onlosmakelijk met elkaar verbonden aspecten van de Liefde, die vaak gescheiden lijken te zijn wanneer ervaren door de zielen die het menselijke drama ondergaan.  Echter, velen van jullie hebben ontdekt (en nog veel meer van jullie zullen dat binnenkort), dat wanneer je je overgeeft aan de Liefde, wanneer je het beredeneren en het proberen te begrijpen van anderen loslaat, en in plaats daarvan alleen maar jezelf toestaat om ze onvoorwaardelijk lief te hebben, je je ervan bewust wordt dat er in werkelijkheid alleen Liefde is, waar wij nooit moe van worden om jullie aan te herinneren.  

De overgrote meerderheid van de problemen in menselijke relaties, van individuen tot naties, ontstaan als een direct gevolg van egoïstische zelfzuchtige agenda’s die alleen kunnen leiden tot wantrouwen en uiteindelijk verraad.  Zolang iemand beter wil zijn dan de ander, ontstaan er problemen.  Er is niets mis met het beter willen doen, om jezelf te verbeteren, maar als het concurrerend wordt leidt het altijd tot conflict.  En omdat allen in waarheid Een zijn, is conflict van welke aard dan ook natuurlijk krankzinnig.  

Dus, de Tsunami van Liefde blijft om jullie heen stromen, door jullie heen, jullie volledig omhullen, geduldig en vol compassie op jullie wachtend om Het te accepteren, zoals uiteindelijk iedereen zal doen.  Maar er wordt geen druk toegepast, het is oneindig zacht en oneindig geduldig want Het weet dat jullie het zullen accepteren, en een staat van totale vreugde binnengaan wanneer je dat doet.  Het blijft gewoon maar toenemen, en zal dat blijven doen totdat allen ontwaken.  Is dat niet een heel bevrijdende en verheffende gedachte?   

Zoals jullie weten, het zo vaak verteld gekregen hebbende dat het waarschijnlijk pijn doet, tijd is  illusoir, alles is nu, maar binnen de illusie lijkt het er al een zeer lange tijd te zijn!  En zolang jullie je verzetten tegen de Liefde, jullie natuurlijke en eeuwige staat, en blijven concurreren met en oordelen over elkaar, zo lang zal de illusie bestaan en jullie schijnbaar omvatten.  De illusie is de enige plek waar dat wat niet Liefde is kan bestaan, en natuurlijk is een dergelijke plaats er niet.  En dit maakt het uiterst verwarrend voor jullie terwijl jullie je dagelijkse leven leven, omgaan met kwesties, problemen, pijn, lijden, strijd en verraad die inderdaad heel echt lijken.  

Hier in de spirituele rijken verwachten en anticiperen we op jullie ontwaken met grote vreugde, omdat we weten dat het onvermijdelijk is, en dat het nu is!  Dus terwijl we grote compassie hebben voor het lijden dat jullie lijken te ondergaan, en dat zo echt en pijnlijk voor jullie lijkt, zien wij altijd het grote geheel, het Goddelijke plaatje waarin er alleen totale vreugde en totale Liefde is.  

Wij helpen jullie door aanwezig te zijn voor jullie, voor jullie beschikbaar te zijn op ieder moment om jullie te omhelzen, om jullie een ‘liefdesknuffel’ te geven, en jullie voortdurend gerust te stellen dat alles echt in orde is.  Jullie weten allemaal dat wanneer je je ontspant in die stille innerlijke ruimte, je heilige heiligdom, en gewoon het huidige moment er laat zijn, terwijl je ons uitnodigt (van wie je ook maar voelt of de intuïtie hebt dat die je eigen persoonlijke contactpersoon in de spirituele rijken is) om bij je te zijn en je leiding en comfort te bieden, voel je je vrijwel direct veel beter. 

We kunnen de verheffing van je spirit zien en voelen wanneer je je voor ons open stelt, en dat is heel mooi want het demonstreert ons opnieuw en opnieuw Liefde in actie, de Eenheid die we allemaal delen met onze goddelijke Vader.  Of, Vader/Moeder/God voor degenen onder jullie die moeite hebben met woorden die buitensluitend of verdelend zijn.  Bedenk je gewoon dat alle woorden verdelend, verwarrend, inadequaat zijn, want ze zijn alleen maar zeer slechte symbolen die de intentie hebben om op God te wijzen, Die oneindig voorbijgaat aan woorden, onbeschrijfelijk is, en alleen kan worden ervaren. 

Jullie verdere vooruitgang richting ontwaken is het krachtig naar voren gaan, grote golven van Liefde creërend in de oceaan van Liefde die jullie omhult.  Jullie hebben een uitdrukking: ‘Zijn vissen zich bewust van het water?’.  En natuurlijk is het antwoord: ‘Nee, tenzij ze eruit worden verwijderd’.  De illusie werd gebouwd zodat jullie jezelf uit de oceaan van Liefde konden verwijderen, maar het is natuurlijk onmogelijk om jezelf te verwijderen van dat wat je permanent en eeuwig omvat, aangezien er nergens anders is.  De illusie is illusoir, maar het doel ervan blijft aanwezig zolang jullie het blijven ondersteunen, en dat doel is voor jullie om een staat van bestaan zonder Liefde te ervaren.

Voor velen van jullie lijkt die staat te zijn bereikt.  In de beperkte en begrensde staat van bewustzijn waarin door je menselijke voertuig wordt voorzien, voel je je vaak ongeliefd en onbeminnelijk, en dat is een zeer verontrustende en verstorende ervaring.  Het ontwakingsproces is al aan de gang sinds het moment van jullie schijnbare afscheiding van God, en gedurende die eonen zijn vele redenen voor de onbevredigende aard van het leven op aarde in ogenschouw genomen, en vele pogingen zijn gedaan om contact te krijgen met een god, een hogere intelligentie, een opperste wezen dat, mits voldoende bij in het gevlij gekomen, zich misschien verwaardigd heeft om jullie gebeden en jullie kreten om hulp te horen, en dan eventueel in te grijpen om jullie pijn en lijden te verzachten, of die zelfs iemand anders op te leggen, jullie vijanden.  Vandaar de offers aan deze onbekende en angstaanjagende entiteit. 

Nu hebben jullie de psychologie en psychotherapie om jullie te helpen jezelf los te maken van het lijden, en dat helpt, een beetje.  Dat gebruikt ook argumentatie om jullie te helpen – wie misbruikte je, en waarom – en biedt suggesties en ondersteuning van groepen waar je naartoe kunt gaan om je pijnlijke verhalen te vertellen aan sympathieke luisteraars die vergelijkbare of slechtere ervaringen hebben ondergaan.  Nogmaals, dit is behulpzaam, maar het echte punt wordt voortdurend vermeden omdat de meesten dat niet kunnen zien, en dat is dat de Liefde Alles is.  Er is niets anders.  Wanneer iemand zich van deze ene waarheid bewust wordt en zich ermee verbindt, treedt er healing van de meest prachtige soort op.  

Dus, zoals altijd, de boodschap van de spirituele rijken, uit de Hemel, van God is: ‘Er is slechts Liefde’.  Accepteer deze goddelijke waarheid, omarm, deel het en breidt het uit, en ontwaak in de Realiteit die je ontwaakte aanwezigheid tegemoet ziet, waar je slechts eeuwige vreugde zult vinden.  


Met heel veel liefde, Saul.

maandag 13 oktober 2014

12.10.2014 Jezus

Bevrijd jezelf van angst door de Liefde te omarmen

12 Oktober 2014 Jezus via John Smallman
Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/
Vertaling: René

Wachten is moeilijk voor jullie.  Hier in de spirituele rijken, waar de tijd geen thema is, begrijpen we dit aspect van de illusie, aangezien velen van ons levens als mens hebben gehad.  In de spirituele rijken is alles altijd precies zoals het zijn moet, perfect.  Binnen de illusie openen meer en meer zich voor de Tsunami van Liefde, en voor het besef dat jullie, ieder van jullie afzonderlijk, op een spiritueel pad of, zo u wilt, een spirituele missie zijn, om de mensheid te helpen ontwaken en de illusie te verdrijven. 

Om dat te doen moet je een mens zijn!  En dat betekent dat je, tot op zekere hoogte – in feite inderdaad voor een zeer groot deel – onbewust bent van de absolute helderheid waarmee de goddelijke entiteit die ieder van jullie is, continu, schijnt.  Jullie zijn perfect geschapen en jullie zullen tot in alle eeuwigheid perfect blijven.  Maar om de illusie als mensen binnen te gaan om mensen te assisteren bij het ontwakingsproces, was het essentieel dat jullie net als zij werden, verloren, verward, en schijnbaar verlaten in een angstig dreigende en meedogenloze wereld.  Het is onwerkelijk, maar het lijkt geheel echt, alles wat bestaat, voor de overgrote meerderheid van de mensen, en de dood lijkt het einde, het eindpunt van een kort, onbevredigend, en zinloos leven.  Een oneerlijke en onredelijke ervaring die je geen keuzes van je eigen laat, die je toestaat het te veranderen om het aan je rechtmatige behoeften en wensen aan te passen. 

De illusie is jullie denkbeeld, jullie instelling, jullie droom of nachtmerrie, afhankelijk van hoe jullie het ervaren en interpreteren.  Gedurende eonen leek het dat het een gegeven was dat je moest accepteren en mee om te gaan had, maar gedurende de laatste honderd jaar is de moderne psychologie begonnen om te laten zien dat jullie je ervaring kunnen veranderen door je gedachten erover te veranderen.  Je kunt ervoor kiezen om je overweldigd te voelen door de situaties die je schijnbaar omhullen, en onder hen te bezwijken, een gebroken en hulpeloos slachtoffer van de omstandigheden blijvend, of je kunt ervoor kiezen om het leven te accepteren zoals het je gepresenteerd wordt, om te gaan met de situaties waarmee zij je blijkbaar confronteert, en verder te gaan.

Het leven gaat altijd over dit nu-moment.  Echter, jullie zijn erin geslaagd om dat uit het oog te verliezen, en jullie focussen je massaal op het verleden, in ijdele pogingen om te voorkomen dat het zich in de toekomst weer voordoet, of om te verzekeren dat het zich opnieuw voordoet in de toekomst.  Maar, er is alleen het nu-moment, en alles wat je raakt, wat je op enige manier beïnvloedt, gebeurt in dit nu-moment.  Het andere probleem voor jullie is dat het nu-moment zo kort lijkt.  Kan zo'n korte, ondoordachte gedachte, woord of kortstondige beweging of activiteit echt tot zo'n enorm onverwachte uitkomst leiden?  Het antwoord is een volmondig ja!

Jullie scheppen je eigen realiteit door de gedachten, woorden en daden waarmee je je verbindt.  Jullie probleem, als mensen, is dat in de beperkte omgeving die jullie lijken te bewonen het zeer moeilijk is om de mogelijke gevolgen waartoe ze leiden, te voorzien.  Jullie kozen collectief een omgeving te bouwen die sterk restrictief, beperkend, en onzeker was, want jullie wilden de onzekerheid en de verwarring die het produceerde ervaren.  En nu, na eonen van pijn en lijden, hebben jullie collectief besloten dat het genoeg is geweest. 
Die zeer verstandige beslissing gemaakt hebbende, hadden jullie het vervolgens nodig de weg naar voren vast te stellen uit jullie eindeloze lijden en een staat binnen van duurzame vrede.  ‘Hoe is vrede mogelijk?’ vragen jullie elkaar, terwijl jullie het grote aantal conflicten, gevallen van wantrouwen, en verraad overal ter wereld observeren.  Vrede is onmogelijk, verklaren jullie, vanwege al die instabiele en gewelddadige mensen die een continue staat van oorlog willen handhaven, want het geeft hen kracht, controle, en rijkdom.  En dus moet je concluderen dat legers en wapens een essentiële vorm van verdediging zijn tegen die misplaatste mensen, om de vrede te kunnen handhaven.  Dat is een krankzinnige overtuiging, zoals jullie in je hart weten, maar angst houdt je tegen die ene waarheid te erkennen die jullie vrij zal maken.   

Zoals alle channels jullie herhaaldelijk vertellen, ‘LIEFDE is het ENIGE antwoord op alle problemen die jullie ervaren’.  Ja, als je de liefde omarmt, lijkt het dat je jezelf blootstelt aan permanent misbruik, pijn en lijden door het jezelf waanzinnig kwetsbaar te maken.  Maar, aan de andere kant, weet je diep in jezelf dat Liefde HET antwoord is.  Wat de spirituele channels doen, en wat jullie de Lichtwerkers, sterrenzaden en wegwijzers aan het doen zijn, is het onbevreesd omarmen van het Liefdesveld dat jullie eeuwig ondersteunt, en demonstrerend door je geloof, en door de resultaten die zich voordoen in jullie directe levens, dat dit waar is. 

EN waar mensen de Liefde weigeren, en weigeren om te vertrouwen, gaan de conflicten, het lijden en verraad voort, eindeloos.  Er zijn nu meer dan genoeg van jullie op Aarde die actief de Liefde demonstreren als een manier van leven, de enige manier van leven, de Echte manier van leven, om duurzame vrede te brengen aan jullie verwarde en lijdende massa’s.  Blijf liefhebben en zie jullie relaties – persoonlijk, maatschappelijk, zakelijk en internationaal – zich stabiliseren, verwarmen, ontwikkelen, vergeven, accepteren, en als Een worden.  Jullie weten dat dat zin heeft, en dat niets anders dat heeft. 

Vergeet niet, jullie worden eeuwig en oneindig ondersteund door jullie liefhebbende Vader, en daarom door alle bewust voelende levensvormen die onze Vader heeft geschapen.  De enige oppositie komt van een paar, slechts enkelen, een kleine minderheid van de krankzinnige ego-gedreven zielen in menselijke vorm die alleen maar hun doelen kunnen bereiken als jullie ze ondersteunen.  Stop gewoon hen te ondersteunen.  De enige reden om dit te doen is omdat jullie bang zijn, geloven dat jullie kleine, onbeduidende wezens zijn in een groot en bedreigend universum, en jullie trappen in de ego-opschepperijen van deze paar krankzinnige en volkomen misplaatste personen die jullie ervan willen overtuigen dat de Liefde zwak is en dat je hun kracht nodig hebt – maar ze hebben geen kracht!  En om in die wijze van redeneren te trappen is ook krankzinnig. 

Jullie zijn allemaal goddelijke wezens, geschapen uit Liefde door God voor eeuwige vreugde.  Die staat is voor jullie beschikbaar, nu op dit moment!  Ontwaak en omarm je Vader, het goddelijke Liefdesveld, de Tsunami van Liefde die jullie op ieder moment omringt en ondersteunt!  Bevrijd jezelf van angst door de Liefde te omarmen, en bezie met verbazing hoe die paar misleide personen die jullie willen controleren, vervagen in de onwerkelijkheid van de zich oplossende illusie.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Vertaling: René

vrijdag 10 oktober 2014

08.10.2014 Saul

Jullie worden permanent overschaduwd door het goddelijke Liefdesveld

Saul via John Smallman 08 October 2014
Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/ 
Vertaling: René

Het omslagpunt, het moment voor het ontwaken van de mensheid naar volledig bewustzijn, nadert inderdaad zeer snel, zelfs in jullie ervaring van de tijd.  Blijf je energie hoog houden, je Licht hoog houden, Liefde delend en uitbreidend naar iedereen op ieder moment en in iedere situatie.  Hier in de spirituele rijken zijn wij jullie steun en toeverlaat, wij voorzien jullie van enorme ondersteuning, en het pad dat jullie volgen heeft geen uitgangen meer terwijl het jullie thuis brengt naar jullie eindbestemming.  Wees vreugdevol want falen is onmogelijk en het hoogtepunt van jullie collectieve inspanningen begint eindelijk vruchten af te werpen, vruchten van de mooiste vorm, smaak, kleur en textuur. 

Jullie worden permanent overschaduwd door het goddelijke Liefdesveld, waarin de gehele schepping zacht en permanent is omsloten.  Gods Wil zal worden uitgevoerd, en jullie zullen allemaal genieten van de meest prachtige voordelen die voortvloeien uit het uitvoeren van Zijn Wil.  Zijn Wil wordt altijd uitgevoerd, het is gewoon zo dat in jullie huidige staat van zeer beperkt bewustzijn, de overgrote meerderheid van jullie niet in staat is om te zien dat dit zo is. 

Jullie kijken om je heen in jullie illusoire wereld van angst, bezorgdheid, trauma, pijn en lijden en jullie vragen: ‘Hoe kan God dit alles toestaan?’.  Nou, natuurlijk staat Hij dat niet toe, en Hij is nooit jullie illusoire wereld binnengegaan om krankzinnige spelletjes met jullie te spelen.  Hij gaf jullie de kracht die de Zijne is, al Zijn kracht, omdat de Liefde niet eist, manipuleert, tot slaaf maakt, of voorschrijft, staat Het dat toe, waren jullie in staat om de illusie op te bouwen, het binnen te gaan, en te doen alsof het echt was.  En daarbinnen stelden jullie een aantal ontzettend onliefdevolle regels en voorschriften in, beweerden dat zij van Hem waren, en jullie namen het vervolgens op je om ze namens Hem zeer verwondend anderen op te leggen.  Wat een ongelooflijke arrogantie was dat!

God is Liefde, PUNT!  Hij legt jullie niet meer op of controleert jullie niet meer dan de oceaan zijn massa's van aquatische inwoners oplegt.  Hij schiep jullie uit pure Liefde (de enige soort die er is!) en toen gaf hij jullie de Hemel, Hij gaf jullie de vrije wil, Hij gaf jullie al Zijn Wijsheid en Zijn Intelligentie, en de volledige vrijheid om te doen wat jullie verkiezen.  Jullie verkozen te spelen krankzinnig te zijn, en het bewijs van jullie spelletjes is overal om je heen – oorlogen, conflicten, verwondingen, pijn, ziekte, wantrouwen en verraad.
Tot slot, in de laatste twee of drie decennia, besloot de collectieve wil van de mensheid dat het tijd was om deze spelletjes te beëindigen.  De resultaten van deze beslissing kunnen ook overal om je heen gezien worden, aangezien de Liefde Haar invloed uitspreidt in de donkerste hoeken, Licht brengend dat jullie de weg naar buiten toont.  Vergeet niet, Licht is Liefde, dus de weg naar buiten is om je op ieder moment volledig te verbinden met de Liefde, en meer en meer van jullie doen dit dagelijks.  Jullie kunnen niet falen te ontwaken, want de slaap kan niet voor onbepaalde tijd blijven duren, laat staan voor eeuwig.  Jullie ontwaken is aanstaande.  Houd die gedachte op ieder moment in je hart vast, en laat het NU gebeuren! 

Ja, het is aan jullie om te ontwaken, want om dat te doen is een keuze die je, aangezien je de totale vrijheid van wil hebt, moet maken.  Het kan niet voor en namens jou worden gemaakt, je moet het zelf doen.  Jullie zijn ieder de regisseurs van je eigen ontwaken, maar hebben ieder een enorm team van hemelse assistenten die het zware werk zullen doen.  Je hoeft alleen de beslissing te nemen om het nu te doen – door het afstoten van ieder aspect van jezelf dat niet liefdevol is – en ons vervolgens toe te staan met je en voor je op te trekken.  Jullie hebben oneindige kracht wanneer je deze bewuste en perfect liefdevolle keuze maakt.  Dus stop met uitstellen, stop je af te vragen of het echt zal gebeuren.  Ga naar binnen, in je allerheiligste innerlijke heiligdom, en heb met heel je hart de intentie te ontwaken.  Het is heel eenvoudig, maar door jullie talloze ongelukkige ervaringen binnen de illusie gedurende de eonen, is het niet gemakkelijk.  Je moet op God vertrouwen, en binnen de illusie heb je jezelf zeer goed geleerd niemand te vertrouwen, zelfs jullie moeders niet!  Jullie hebben altijd twijfels, en zelfs de kleinsten kunnen jullie uit je doen brengen en doen dat. 

Herinner jezelf eraan hoe het was om te leren fietsen, je bleef achterom kijken om ervoor te zorgen dat je moeder of vader, of je vriend, of oudere broer of zus, je nog steeds vasthield, en door terug te kijken verloor je je evenwicht en viel.  Kijk niet achterom, of naar beneden, ga gewoon krachtig vooruit wetende dat je goddelijk op ieder moment ondersteund wordt, want dat word je.  Als die goddelijke steun er niet was, zou je ophouden te bestaan, direct!
De Liefde die je op ieder moment van je eeuwige bestaan omhult, de Tsunami van Liefde, is de goddelijke Wil, de wil hebbend maar je nooit dwingend of van je eisend dat je ontwaakt.  Het staat je toe jezelf Erop af te stemmen, zoals jullie heel zeker zullen, want de goddelijke Wil is jouw wil.  Op dit moment zijn jullie gewoon niet zo goed in het herkennen hiervan, maar herkenning begint bij jullie te dagen.  Wanneer iemand je liefdevol behandelt, of wanneer je anderen ziet die liefdevol worden behandeld, verwarmt het jullie hart, of niet? 
 Welnu, de Tsunami van Liefde, in Zijn macht en pracht, zal jullie in vuur en vlam zetten met Liefde – en Het kan niet en zal niet branden! – als je Het maar toestaat dat te doen.  Dus sta het toe, en het omslagpunt zal kantelen, en je ontwaken in de schittering van Gods goddelijke Licht zal je wekken uit je onwerkelijke maar diepe slaap, in de onmetelijke vreugde van de eeuwige dag. 

Met heel veel liefde, Saul.


vrijdag 3 oktober 2014

01.10.2014 Saul

Jullie intenties zijn zeer krachtige vermogens die jullie allemaal hebben 

Saul via John Smallman 01 oktober 2014
Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/ 
Vertaling: René

De vooruitgang van de mensheid richting ontwaken vordert gestaag.  Het is moeilijk voor jullie om je de vooruitgang voor te stellen die in de gehele wereld wordt geboekt, want het nieuws van de mainstream media blijft zich focussen op conflicten en lijden.  Conflicten en lijden gaan door, maar er is veel, veel meer van een liefdevolle natuur die wereldwijd optreedt, die ongezien blijft en niet gerapporteerd wordt door de mainstream nieuwsorganisaties.  Deze liefdevolle activiteiten geven uiting aan de ware gevoelens van de mensen, en demonstreren heel duidelijk de collectieve intentie om te ontwaken.  Blijf doorgaan met jullie uitstekende werk van bidden, mediteren, en de intentie te hebben dat de Liefde gemakkelijk ieder hart instroomt, want dat is zeer effectief en brengt de veranderingen tot stand die wereldwijd nodig zijn voor de bewustwording van de mensheid.
Zoals jullie weten, degenen van ons in de spirituele rijken die voortdurend over jullie waken en jullie ondersteunen, staan altijd klaar om jullie vragen om hulp te beantwoorden, instant, dus aarzel nooit om een beroep op ons te doen.  We vinden het heerlijk als jullie dat doen, want het is onze plicht en verantwoordelijkheid om te allen tijde hier voor jullie te zijn, en wanneer jullie een beroep op ons doen is het als een erkenning dat jullie de hulp verlangen en accepteren die wij kunnen bieden.  Denk nooit ook maar een moment dat we te druk zijn om jullie te antwoorden, of dat jullie verzoeken niet belangrijk genoeg voor zijn om te mogen ‘inbreken’, aangezien we vast erg druk zullen zijn met het helpen van zoveel anderen met veel belangrijkere problemen en kwesties.  Iedere kwestie die je individueel hebt is erg belangrijk voor ons, dus aarzel niet, vraag ons. 

Omdat allen Een zijn is samenwerking de enige weg vooruit, het is de weg naar begrip en harmonie tussen allen, en het leidt tot heerlijke en creatieve oplossingen voor alle problemen, wanneer allen gehoord worden en naar geluisterd zonder ongeduld of oordeel.  Dit nieuwe Gouden Tijdperk is nu zeer goed gevestigd, en het Licht dat het aan de mensheid heeft gebracht heeft geleid tot enorme voordelen die jullie je binnenkort bewust zullen worden wanneer de veranderingen in de houdingen waarmee de verschillende rassen en culturen met elkaar communiceren, wegleiden van conflict en naar vrede toe.

Als jullie erkennen dat Liefde je ware natuur is en dienovereenkomstig leeft, zoals jullie zullen, is vrede niet langer een onderwerp van gesprek.  Vrede is een staat waarin vijandelijkheden niet plaatsvinden en niet verwacht worden plaats te vinden.  In jullie natuurlijke staat als wezens van Liefde is er geen gedachte over vijandelijkheden, bedreigingen of verraad, want ze zijn niet van Liefde, en alleen de Liefde is Echt.  Vrede is een staat die zal plaatsvinden op de wereld, zodat jullie je kunnen focussen op de Liefde en het oplossen van de illusie; het is een onwerkelijke staat die zal oplossen samen met de illusie en alles wat de illusie onderhoudt en ondersteunt.  In de tussentijd is bidden en mediteren voor de wereldvrede een zeer positieve activiteit die de meest prachtige resultaten oplevert.

Het Liefdesveld die de planeet en alle bewuste leven daarop omhult – de Tsunami van Liefde – wordt voorzichtig en doordringend door iedereen geïntegreerd.  Sommigen vinden het moeilijker dan anderen om de Liefde in hun leven toe te laten, want ze hebben zo vaak gedurende de eonen verraad en misbruik ervaren, maar ze zijn allemaal op Aarde om de Liefde te accepteren en omarmen; dat wil zeggen de illusie afdanken die hun ware natuur voor ze verborgen heeft gehouden, en allen zullen slagen.

Je ervan bewust worden dat je een goddelijk wezen bent dat een tijdelijke ervaring als mens heeft is buitengewoon heilzaam voor jullie, want het helpt je om te begrijpen waarom je op Aarde bent, en het helpt je om je vastberadenheid te intensiveren om de lessen te leren die je worden aangeboden, in plaats van te geloven het slachtoffer te zijn van een harde en straffende god.  Anderen ontmoeten en ermee communiceren die ook er voor kiezen om hun lessen te leren en zeer positief richting ontwaken te gaan, is een belangrijke manier om elkaar te steunen wanneer de illusie om je heen zwaar en verwarrend wordt.  Het is, natuurlijk, een indicatie van jullie eenheid met elkaar op een kleine schaal, jullie naar voren leidend naar een erkenning en vervolgens besef dat alles inderdaad Een is, altijd.

Ondersteun elkaar te allen tijde.  Dit betekent niet dat je een groep moet bijtreden en een zelfbenoemde leider moet volgen.  Het betekent op ieder moment de intentie hebben om liefde en compassie te sturen naar allen die lijden ¬– er zijn er maar heel weinig op Aarde die niet in enig opzicht lijden, en om het niveau van het lijden te bepalen omwille van de vergelijking en ordes van verdienste op te stellen is, op zijn minst, zeer onverstandig, een afleiding – die intentie te hebben als je ’s morgens wakker wordt, het de hele dag door te herformuleren, en weer als je gaat slapen.  Jullie intenties zijn zeer krachtige vermogens die jullie allemaal hebben, het is via hen dat jullie er in slagen de wereld te veranderen.  

Het belangrijkste ding voor jullie om te onthouden, en om je aandacht op te focussen als je bang, angstig of depressief bent, is dat jullie altijd volledig worden ondersteund door jullie hemelse Vader en degenen die Hij leidt om persoonlijk over jullie te waken, terwijl jullie je aardse levens leven.  Jullie zijn nooit alleen, jullie worden altijd volledig ondersteund.  Het gevoel van eenzaamheid of verlatenheid dat jullie soms ervaren is een onderdeel van de illusie waarvan het doel is om je ware natuur voor je te verbergen als zijnde Een met je liefdevolle Vader.

Wanneer je je terneergeslagen voelt, hopeloos, depressief, keer je naar Hem, of naar wie dan ook van de gidsen, engelen, of opgestegen meesters die je omringen, en hen te vertellen van je benarde situatie, en ze zullen reageren, instant.  Heb de intentie je te realiseren dat je nooit alleen bent.

Met heel veel liefde, Saul.


donderdag 2 oktober 2014

01.10.2014 Jezus

Harten openen zich, en er hangen enorme veranderingen in de lucht

01 oktober 2014 Jezus via John Smallman
Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/
Vertaling: René

We liggen op koers en op schema voor het ontwaken van de mensheid.  Ik weet dat velen van jullie twijfels en angsten hebben over dit komende fantastische evenement, want jullie is al zo vaak verteld hoe op handen het is, en tot nu toe krijgen velen van jullie heel weinig gevoel voor het feitelijk tot bloei komen ervan.  Blijf jullie Licht hoog houden, dat is buitengewoon effectief, en als je naar je stille innerlijke ruimte gaat, je spirituele heiligdom, ga dan met hoop en verwachting voor de wonderen die voor ons liggen.

Jullie hoop en jullie verwachtingen intensiveren je intentie voor de mensheid om te ontwaken, en de vele, vele groepen die vaak en regelmatig mediteren voor wereldvrede, voor de Tsunami van Liefde om zelfs de meest strak gesloten harten te penetreren, hebben succes.  Harten openen zich, en er hangen enorme veranderingen in de lucht.  Jullie, de Lichtdragers en wegbereiders, doen waarvoor jullie geïncarneerd zijn, jullie brengen de mensheid voorwaarts naar haar onvermijdelijke ontwaken.  Diep binnenin jezelf, waar je 24/7 in contact staat met de spirituele wereld en je eigen Ware Zelf, weet je dat.  Enige twijfels of angsten waaraan je je vastklampt – als je je niet aan hen vastklampte zouden ze verdwenen zijn, opgelost – zijn van de illusie, onwerkelijk, en ze dienen enkel om je af te leiden van de taak die voor je ligt, allen doen ontwaken die ervoor kiezen om klaar te zijn en met jullie mee te doen bij deze wonderbaarlijke en lang geleden geplande goddelijke gebeurtenis. 

Wij waken met toenemende bewondering over jullie terwijl jullie vastberaden de intentie vasthouden om jullie goddelijke taak te voltooien, ongeacht de kansen die je tegenkomt.  Diep binnenin jezelf ondersteunt de kracht van je echte en spirituele Zelf je op ieder moment, en dit is de reden waarom je de kracht en de moed hebt om verder te gaan, zelfs als je je terneergeslagen, gedesillusioneerd, uitgeput voelt.  De illusie is een plaats van ontgoocheling, niets is wat het lijkt, en dit wordt jullie regelmatig in alle gebieden van jullie dagelijkse leven gedemonstreerd.  

Alleen God is Echt.  Alles wat bestaat, bestaat binnenin Hem, Die eeuwige, oneindige en onvoorwaardelijke Liefde is.  Er is niets anders.  Het lijden, de pijn, het conflict, de verwarring, de corruptie en het verraad dat jullie omringt en omhult, hoewel schijnbaar echt, zijn alleen zo echt in de mate waarin je in hen gelooft.  In hen geloven geeft ze energie, want in hen geloven betekent geloven in het onwerkelijke, en dat is hoe jullie de illusie gebouwd hebben.  

Wanneer kleine kinderen helemaal verstrikt raken in hun spelletjes kan het heel moeilijk zijn voor de volwassenen – hun ouders, oppassers, leerkrachten, verzorgers of andere gezagsdragers – om hen terug te brengen van de imaginaire werkelijkheid die zij hebben gebouwd om in te spelen, zodat ze klaar zijn voor de lunch, het avondeten, of om naar bed te gaan.  Nou, jullie zijn nog sterker gehecht aan de illusie dan die kinderen zijn aan hun spelletjes.  

Herinner jezelf aan die spelletjes die kinderen spelen, en de intensiteit waarmee zij in hen geloven, en beslis om je geloof in je eigen krankzinnige spelletjes terug te trekken.  Je zou nooit moeten deelnemen aan of een spel spelen dat in enige mate onliefdevol is.  Jullie verkozen om te incarneren om het residu van vorige onliefdevolle levens los te laten, levens waarin jullie te lijden hadden onder vijandigheid, misbruik, verraad, en nederlagen, of dat weer op anderen overdroegen, want op Aarde, als mens, heb je veelvuldige mogelijkheden om opnieuw te kiezen en weer liefdevol te zijn in situaties waarin, als mens, enige vorm van defensief of aanvallend gedrag op zijn plaats lijkt te zijn. 

Alles wat onliefdevol is kan de illusie niet verlaten.  De Realiteit, Alles Wat Is, is Liefde.  Er is niets anders, dus om terug te keren naar de Realiteit, naar de Tegenwoordigheid van God, moet je alles loslaten wat in tegenstelling is tot de Liefde, alles dat Daarmee niet in harmonie is.  Alles wat op enige manier de Liefde weerstreeft is zeer stevig verankerd in de nachtmerrie die de illusie voor zovelen is geworden.  

De manier om de illusie te ontbinden is het loslaten van enige behoefte om gelijk te hebben, te oordelen, om wraak te nemen, te straffen, te schande te maken, en te vernietigen.  Haat omarmt al die ‘behoeften’ en is daarom zeer knechtend, houdt je in de illusie, zodat je bezig kunt blijven aan deze behoeften te voldoen.  Echter, als je dat doet, is alles waarin je slaagt jezelf pijn doen, dat gemakkelijk kan intensiveren tot ernstige haat.  Het is een gesloten lus van lijden volgend op lijden, zonder uitweg.  

Onliefdevol gedrag door iemand is een zeer duidelijke indicatie van diepe innerlijke pijn, pijn die de een niet kan aanvaarden of erkennen, en dus wordt het geprojecteerd op anderen.  Oordeel of veroordeel ze niet, wees compassievol als je met hen te maken hebt, en heb zacht en stil de intentie dat Liefde hun hart moge vullen.  Je zult waarschijnlijk geen verandering in hen zien, noch voelen, maar wat er op dit moment over de gehele wereld gebeurt is dat de Liefde en compassie die wordt gericht op degenen die lijden, pijn hebben, in conflict, en in wanhoop zijn, toenemende aantallen van gekwetste en beschadigde harten penetreert. 

Denk opnieuw aan kleine kinderen die gekwetst of beschaamd zijn.  Ze zullen niet meteen herstellen als een liefdevolle persoon hen omarmt en troost biedt; de onliefdevolle ervaringen die zij hebben ondergaan laten emotionele littekens na die tijd en veel liefdevolle zorg nodig hebben om te healen.  Volwassenen zijn in een veel slechtere staat, omdat de emotionele schade veel langer deel van hen is geweest, en vaak hebben ze geen liefdevolle metgezel die hen steunt en troost.  Zij hebben zwaar versterkte verdedigingen opgebouwd tegen verder verraad en de intense emotionele pijn die dat bij hen veroorzaakt, omdat hun vermogen om te vertrouwen zo zwaar beschadigd is, dat het iets is waar ze bij wie dan ook niet meer aan kunnen beginnen. 

Het goede nieuws, en het is zeer goed nieuws, is dat de liefdevolle intenties van mediterenden over de gehele wereld de barrières aan het oplossen zijn, die zoveel mensen die pijn zijn gedaan rond hun hart hebben opgetrokken.  Jullie taak blijft om verder te gaan met het bezoeken van je innerlijke heiligdom, en als je daar bent de intentie te hebben Liefde te sturen naar allen die lijden.  Wat jullie bereiken is geweldig.  Blijf doorgaan met het goede werk, het is echt Gods werk, en weet dat jullie voortdurend ondersteund worden door hen in de spirituele rijken.  Vergeet niet om bij ons te vragen om hulp en een liefdesknuffel wanneer je daaraan ook maar enige behoefte voelt.  Wees geen stoïcijnen, die met de pijn kunnen leven, vraag naar onze hulp, want als je je eigen pijn verlicht ben je veel, veel effectiever in het overbrengen van de Liefde over de gehele wereld.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Vertaling: René

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands