Marcadores

maandag 13 oktober 2014

12.10.2014 Jezus

Bevrijd jezelf van angst door de Liefde te omarmen

12 Oktober 2014 Jezus via John Smallman
Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/
Vertaling: René

Wachten is moeilijk voor jullie.  Hier in de spirituele rijken, waar de tijd geen thema is, begrijpen we dit aspect van de illusie, aangezien velen van ons levens als mens hebben gehad.  In de spirituele rijken is alles altijd precies zoals het zijn moet, perfect.  Binnen de illusie openen meer en meer zich voor de Tsunami van Liefde, en voor het besef dat jullie, ieder van jullie afzonderlijk, op een spiritueel pad of, zo u wilt, een spirituele missie zijn, om de mensheid te helpen ontwaken en de illusie te verdrijven. 

Om dat te doen moet je een mens zijn!  En dat betekent dat je, tot op zekere hoogte – in feite inderdaad voor een zeer groot deel – onbewust bent van de absolute helderheid waarmee de goddelijke entiteit die ieder van jullie is, continu, schijnt.  Jullie zijn perfect geschapen en jullie zullen tot in alle eeuwigheid perfect blijven.  Maar om de illusie als mensen binnen te gaan om mensen te assisteren bij het ontwakingsproces, was het essentieel dat jullie net als zij werden, verloren, verward, en schijnbaar verlaten in een angstig dreigende en meedogenloze wereld.  Het is onwerkelijk, maar het lijkt geheel echt, alles wat bestaat, voor de overgrote meerderheid van de mensen, en de dood lijkt het einde, het eindpunt van een kort, onbevredigend, en zinloos leven.  Een oneerlijke en onredelijke ervaring die je geen keuzes van je eigen laat, die je toestaat het te veranderen om het aan je rechtmatige behoeften en wensen aan te passen. 

De illusie is jullie denkbeeld, jullie instelling, jullie droom of nachtmerrie, afhankelijk van hoe jullie het ervaren en interpreteren.  Gedurende eonen leek het dat het een gegeven was dat je moest accepteren en mee om te gaan had, maar gedurende de laatste honderd jaar is de moderne psychologie begonnen om te laten zien dat jullie je ervaring kunnen veranderen door je gedachten erover te veranderen.  Je kunt ervoor kiezen om je overweldigd te voelen door de situaties die je schijnbaar omhullen, en onder hen te bezwijken, een gebroken en hulpeloos slachtoffer van de omstandigheden blijvend, of je kunt ervoor kiezen om het leven te accepteren zoals het je gepresenteerd wordt, om te gaan met de situaties waarmee zij je blijkbaar confronteert, en verder te gaan.

Het leven gaat altijd over dit nu-moment.  Echter, jullie zijn erin geslaagd om dat uit het oog te verliezen, en jullie focussen je massaal op het verleden, in ijdele pogingen om te voorkomen dat het zich in de toekomst weer voordoet, of om te verzekeren dat het zich opnieuw voordoet in de toekomst.  Maar, er is alleen het nu-moment, en alles wat je raakt, wat je op enige manier beïnvloedt, gebeurt in dit nu-moment.  Het andere probleem voor jullie is dat het nu-moment zo kort lijkt.  Kan zo'n korte, ondoordachte gedachte, woord of kortstondige beweging of activiteit echt tot zo'n enorm onverwachte uitkomst leiden?  Het antwoord is een volmondig ja!

Jullie scheppen je eigen realiteit door de gedachten, woorden en daden waarmee je je verbindt.  Jullie probleem, als mensen, is dat in de beperkte omgeving die jullie lijken te bewonen het zeer moeilijk is om de mogelijke gevolgen waartoe ze leiden, te voorzien.  Jullie kozen collectief een omgeving te bouwen die sterk restrictief, beperkend, en onzeker was, want jullie wilden de onzekerheid en de verwarring die het produceerde ervaren.  En nu, na eonen van pijn en lijden, hebben jullie collectief besloten dat het genoeg is geweest. 
Die zeer verstandige beslissing gemaakt hebbende, hadden jullie het vervolgens nodig de weg naar voren vast te stellen uit jullie eindeloze lijden en een staat binnen van duurzame vrede.  ‘Hoe is vrede mogelijk?’ vragen jullie elkaar, terwijl jullie het grote aantal conflicten, gevallen van wantrouwen, en verraad overal ter wereld observeren.  Vrede is onmogelijk, verklaren jullie, vanwege al die instabiele en gewelddadige mensen die een continue staat van oorlog willen handhaven, want het geeft hen kracht, controle, en rijkdom.  En dus moet je concluderen dat legers en wapens een essentiële vorm van verdediging zijn tegen die misplaatste mensen, om de vrede te kunnen handhaven.  Dat is een krankzinnige overtuiging, zoals jullie in je hart weten, maar angst houdt je tegen die ene waarheid te erkennen die jullie vrij zal maken.   

Zoals alle channels jullie herhaaldelijk vertellen, ‘LIEFDE is het ENIGE antwoord op alle problemen die jullie ervaren’.  Ja, als je de liefde omarmt, lijkt het dat je jezelf blootstelt aan permanent misbruik, pijn en lijden door het jezelf waanzinnig kwetsbaar te maken.  Maar, aan de andere kant, weet je diep in jezelf dat Liefde HET antwoord is.  Wat de spirituele channels doen, en wat jullie de Lichtwerkers, sterrenzaden en wegwijzers aan het doen zijn, is het onbevreesd omarmen van het Liefdesveld dat jullie eeuwig ondersteunt, en demonstrerend door je geloof, en door de resultaten die zich voordoen in jullie directe levens, dat dit waar is. 

EN waar mensen de Liefde weigeren, en weigeren om te vertrouwen, gaan de conflicten, het lijden en verraad voort, eindeloos.  Er zijn nu meer dan genoeg van jullie op Aarde die actief de Liefde demonstreren als een manier van leven, de enige manier van leven, de Echte manier van leven, om duurzame vrede te brengen aan jullie verwarde en lijdende massa’s.  Blijf liefhebben en zie jullie relaties – persoonlijk, maatschappelijk, zakelijk en internationaal – zich stabiliseren, verwarmen, ontwikkelen, vergeven, accepteren, en als Een worden.  Jullie weten dat dat zin heeft, en dat niets anders dat heeft. 

Vergeet niet, jullie worden eeuwig en oneindig ondersteund door jullie liefhebbende Vader, en daarom door alle bewust voelende levensvormen die onze Vader heeft geschapen.  De enige oppositie komt van een paar, slechts enkelen, een kleine minderheid van de krankzinnige ego-gedreven zielen in menselijke vorm die alleen maar hun doelen kunnen bereiken als jullie ze ondersteunen.  Stop gewoon hen te ondersteunen.  De enige reden om dit te doen is omdat jullie bang zijn, geloven dat jullie kleine, onbeduidende wezens zijn in een groot en bedreigend universum, en jullie trappen in de ego-opschepperijen van deze paar krankzinnige en volkomen misplaatste personen die jullie ervan willen overtuigen dat de Liefde zwak is en dat je hun kracht nodig hebt – maar ze hebben geen kracht!  En om in die wijze van redeneren te trappen is ook krankzinnig. 

Jullie zijn allemaal goddelijke wezens, geschapen uit Liefde door God voor eeuwige vreugde.  Die staat is voor jullie beschikbaar, nu op dit moment!  Ontwaak en omarm je Vader, het goddelijke Liefdesveld, de Tsunami van Liefde die jullie op ieder moment omringt en ondersteunt!  Bevrijd jezelf van angst door de Liefde te omarmen, en bezie met verbazing hoe die paar misleide personen die jullie willen controleren, vervagen in de onwerkelijkheid van de zich oplossende illusie.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands