Marcadores

woensdag 15 oktober 2014

14.10.2014 Saul

Ontwaak in de Realiteit die je ontwaakte aanwezigheid tegemoet ziet

Saul via John Smallman 14 oktober 2014
Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/ 
Vertaling: René

Het is belangrijk voor de mensheid, in het bijzonder jullie de Lichtdragers en wegwijzers, om tot het besef te komen dat er geen volgorde van voorkeur is in de spirituele rijken, er is geen hiërarchie, want allen zijn de perfect geschapen en geliefde nakomelingen van God.  We zullen best ook verschillende belangen hebben, verschillende creatieve ideeën, verschillende gebieden van verantwoordelijkheid, maar in Gods ogen zijn wij allemaal even perfecte goddelijke wezens, want dat is hoe Hij ons geschapen heeft als deel van Hem, en Hij is eeuwig onveranderlijk, oneindig compleet precies zoals hij is.

In de spirituele rijken ontmoeten we elkaar in harmonieuze samenwerking om problemen die ons interesseren of onze aandacht vereisen aan te pakken, maar het overkoepelende en alles omhullende energieveld waarin we bestaan en opereren is Gods veld van oneindige goddelijke Liefde.

Intelligentie, wijsheid, compassie, healing, acceptatie, vergeving en verzoening zijn allemaal onlosmakelijk met elkaar verbonden aspecten van de Liefde, die vaak gescheiden lijken te zijn wanneer ervaren door de zielen die het menselijke drama ondergaan.  Echter, velen van jullie hebben ontdekt (en nog veel meer van jullie zullen dat binnenkort), dat wanneer je je overgeeft aan de Liefde, wanneer je het beredeneren en het proberen te begrijpen van anderen loslaat, en in plaats daarvan alleen maar jezelf toestaat om ze onvoorwaardelijk lief te hebben, je je ervan bewust wordt dat er in werkelijkheid alleen Liefde is, waar wij nooit moe van worden om jullie aan te herinneren.  

De overgrote meerderheid van de problemen in menselijke relaties, van individuen tot naties, ontstaan als een direct gevolg van egoïstische zelfzuchtige agenda’s die alleen kunnen leiden tot wantrouwen en uiteindelijk verraad.  Zolang iemand beter wil zijn dan de ander, ontstaan er problemen.  Er is niets mis met het beter willen doen, om jezelf te verbeteren, maar als het concurrerend wordt leidt het altijd tot conflict.  En omdat allen in waarheid Een zijn, is conflict van welke aard dan ook natuurlijk krankzinnig.  

Dus, de Tsunami van Liefde blijft om jullie heen stromen, door jullie heen, jullie volledig omhullen, geduldig en vol compassie op jullie wachtend om Het te accepteren, zoals uiteindelijk iedereen zal doen.  Maar er wordt geen druk toegepast, het is oneindig zacht en oneindig geduldig want Het weet dat jullie het zullen accepteren, en een staat van totale vreugde binnengaan wanneer je dat doet.  Het blijft gewoon maar toenemen, en zal dat blijven doen totdat allen ontwaken.  Is dat niet een heel bevrijdende en verheffende gedachte?   

Zoals jullie weten, het zo vaak verteld gekregen hebbende dat het waarschijnlijk pijn doet, tijd is  illusoir, alles is nu, maar binnen de illusie lijkt het er al een zeer lange tijd te zijn!  En zolang jullie je verzetten tegen de Liefde, jullie natuurlijke en eeuwige staat, en blijven concurreren met en oordelen over elkaar, zo lang zal de illusie bestaan en jullie schijnbaar omvatten.  De illusie is de enige plek waar dat wat niet Liefde is kan bestaan, en natuurlijk is een dergelijke plaats er niet.  En dit maakt het uiterst verwarrend voor jullie terwijl jullie je dagelijkse leven leven, omgaan met kwesties, problemen, pijn, lijden, strijd en verraad die inderdaad heel echt lijken.  

Hier in de spirituele rijken verwachten en anticiperen we op jullie ontwaken met grote vreugde, omdat we weten dat het onvermijdelijk is, en dat het nu is!  Dus terwijl we grote compassie hebben voor het lijden dat jullie lijken te ondergaan, en dat zo echt en pijnlijk voor jullie lijkt, zien wij altijd het grote geheel, het Goddelijke plaatje waarin er alleen totale vreugde en totale Liefde is.  

Wij helpen jullie door aanwezig te zijn voor jullie, voor jullie beschikbaar te zijn op ieder moment om jullie te omhelzen, om jullie een ‘liefdesknuffel’ te geven, en jullie voortdurend gerust te stellen dat alles echt in orde is.  Jullie weten allemaal dat wanneer je je ontspant in die stille innerlijke ruimte, je heilige heiligdom, en gewoon het huidige moment er laat zijn, terwijl je ons uitnodigt (van wie je ook maar voelt of de intuïtie hebt dat die je eigen persoonlijke contactpersoon in de spirituele rijken is) om bij je te zijn en je leiding en comfort te bieden, voel je je vrijwel direct veel beter. 

We kunnen de verheffing van je spirit zien en voelen wanneer je je voor ons open stelt, en dat is heel mooi want het demonstreert ons opnieuw en opnieuw Liefde in actie, de Eenheid die we allemaal delen met onze goddelijke Vader.  Of, Vader/Moeder/God voor degenen onder jullie die moeite hebben met woorden die buitensluitend of verdelend zijn.  Bedenk je gewoon dat alle woorden verdelend, verwarrend, inadequaat zijn, want ze zijn alleen maar zeer slechte symbolen die de intentie hebben om op God te wijzen, Die oneindig voorbijgaat aan woorden, onbeschrijfelijk is, en alleen kan worden ervaren. 

Jullie verdere vooruitgang richting ontwaken is het krachtig naar voren gaan, grote golven van Liefde creërend in de oceaan van Liefde die jullie omhult.  Jullie hebben een uitdrukking: ‘Zijn vissen zich bewust van het water?’.  En natuurlijk is het antwoord: ‘Nee, tenzij ze eruit worden verwijderd’.  De illusie werd gebouwd zodat jullie jezelf uit de oceaan van Liefde konden verwijderen, maar het is natuurlijk onmogelijk om jezelf te verwijderen van dat wat je permanent en eeuwig omvat, aangezien er nergens anders is.  De illusie is illusoir, maar het doel ervan blijft aanwezig zolang jullie het blijven ondersteunen, en dat doel is voor jullie om een staat van bestaan zonder Liefde te ervaren.

Voor velen van jullie lijkt die staat te zijn bereikt.  In de beperkte en begrensde staat van bewustzijn waarin door je menselijke voertuig wordt voorzien, voel je je vaak ongeliefd en onbeminnelijk, en dat is een zeer verontrustende en verstorende ervaring.  Het ontwakingsproces is al aan de gang sinds het moment van jullie schijnbare afscheiding van God, en gedurende die eonen zijn vele redenen voor de onbevredigende aard van het leven op aarde in ogenschouw genomen, en vele pogingen zijn gedaan om contact te krijgen met een god, een hogere intelligentie, een opperste wezen dat, mits voldoende bij in het gevlij gekomen, zich misschien verwaardigd heeft om jullie gebeden en jullie kreten om hulp te horen, en dan eventueel in te grijpen om jullie pijn en lijden te verzachten, of die zelfs iemand anders op te leggen, jullie vijanden.  Vandaar de offers aan deze onbekende en angstaanjagende entiteit. 

Nu hebben jullie de psychologie en psychotherapie om jullie te helpen jezelf los te maken van het lijden, en dat helpt, een beetje.  Dat gebruikt ook argumentatie om jullie te helpen – wie misbruikte je, en waarom – en biedt suggesties en ondersteuning van groepen waar je naartoe kunt gaan om je pijnlijke verhalen te vertellen aan sympathieke luisteraars die vergelijkbare of slechtere ervaringen hebben ondergaan.  Nogmaals, dit is behulpzaam, maar het echte punt wordt voortdurend vermeden omdat de meesten dat niet kunnen zien, en dat is dat de Liefde Alles is.  Er is niets anders.  Wanneer iemand zich van deze ene waarheid bewust wordt en zich ermee verbindt, treedt er healing van de meest prachtige soort op.  

Dus, zoals altijd, de boodschap van de spirituele rijken, uit de Hemel, van God is: ‘Er is slechts Liefde’.  Accepteer deze goddelijke waarheid, omarm, deel het en breidt het uit, en ontwaak in de Realiteit die je ontwaakte aanwezigheid tegemoet ziet, waar je slechts eeuwige vreugde zult vinden.  


Met heel veel liefde, Saul.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands