Marcadores

vrijdag 30 november 2012

28-11-2012 JezusDit is een tijd om te koesteren terwijl de klok aftelt 

John Smallman met Jezus op 28 nov. 2012De laatste fase in jullie reis naar ontwaken begint als je over het laatste rechte stuk van je pad naar huis loopt. Het is tot nu toe een zeer slopende ervaring geweest, maar dat is allemaal aan het veranderen nu je naar beneden veegt naar de finish. Enorme hoeveelheden spirituele energie zijn losgelaten in jullie energievelden om jullie te helpen, terwijl de aantallen van jullie die mediteren en bidden met de intentie de mensheid te doen ontwaken blijven toenemen. Dit zou je moeten helpen je innerlijke vertrouwen in Gods plan voor de mensheid te versterken, terwijl je wordt voorzien van een gevoel van rust en sereniteit terwijl je met gretige verwachting uitkijkt naar je moment van ontwaken.

Het gaat gebeuren, dus laat je twijfels los, of vraag je gidsen en engelen om je geloof te versterken, en dat zullen ze doen. Dit is een tijd om te koesteren terwijl de klok aftelt tijdens de resterende periode, wat leidt tot het begin van de nieuwe tijd.

Het lange verblijf van de mensheid in de onrealiteit is bijna voorbij. Er zijn een paar goede momenten geweest, maar over het algemeen is het een pijnlijke en deprimerende ervaring geweest. Hoe langer het duurde hoe meer diepgeworteld jullie harteloze en ongevoelige geloof werd in de noodzaak om sommigen op te offeren voor het 'goede' van anderen. En natuurlijk waren de 'goeden' zij aan jullie kant, en zij die werden geofferd vaak de 'onvermijdelijke collaterale schade' (unavoidable collateral damage) die ongelukkigerwijze toevallig in de weg stonden! De onzinnigheid van dergelijke houdingen is eindelijk doorgedrongen tot de denkgeesten en harten van voldoende aantallen van jullie, om het jullie mogelijk te maken een beetje afstand te nemen van jullie overtuigingen die bijna volledig in steen gehouwen waren geworden, en het jezelf toe te staan om collectief met nieuwe ogen naar kwesties te kijken. 

Nieuwe ogen geven een nieuw perspectief, en dat nieuwe perspectief heeft aangetoond dat zonder vertrouwen en respect voor elkaar, er geen duurzame oplossingen voor kwesties die jullie verdelen kunnen worden gevonden. Velen zijn nu bezig om de praktijken waarmee jullie met elkaar in discussie en onderhandeling omgaan (individueel, of tussen landen) te herzien, zodat nieuwe en verlichte patronen of modellen kunnen worden geformuleerd waardoor alle betrokkenen worden gerespecteerd. Deze praktijken worden dan normale en standaard vormen van gedrag terwijl jullie naar de nieuwe era verhuizen die jullie collectief aan het bouwen zijn, waar die oude en versleten houdingen en overtuigingen geen plaats hebben. 

Op dit moment zenden zij die de weg wijzen, het Licht dragen, of in het algemeen liefdevol werken in de verzorgende beroepen enorme golven van compassie en acceptatie, die over de wereld stromen, respijt brengend naar hen die lijden, als een gevoel van hoop voor, en anticiperend op, de nieuwe tijd, begint hun bewustzijn te doordringen. Dit gevoel van hoop is sterk, nadrukkelijk, en onweerstaanbaar, want het draagt met zich de intentie om te ontwaken in een veel, veel betere wereld waar armoede, ellende, onderdrukking, en dwang niet langer bestaan. Veel van degenen die deze gevoelens ervaren hebben zich nooit tevoren zo hoopvol of zo optimistisch gevoeld, en het is opbeurend maar ook raadselachtig voor hen. 

Nu het aanbreken van de nieuwe tijd steeds dichterbij komt, zullen de aantallen armen of hulpbehoevenden welke dit energieveld van warmte en compassie omhult gestaag verder groeien tot het zelfs de minst spiritueel bewusten omsluit, die zich volkomen verloren en in de steek gelaten voelen terwijl ze diep binnen de illusie strijden om te overleven, hen begeleidend richting ontwaken, tenzij ze anders kiezen. Er zijn er nog een paar, zelfs in bittere armoede, die nog niet bereid zijn om te kiezen voor ontwaken, maar ze zullen niet vergeten noch buiten beschouwing gelaten worden, en als ze zover zijn zal het pad naar ontwaken er voor hen zijn om ze naar huis te leiden. 

De Realiteit is onbegrensd, ondiscriminerend, en totaal accepterend van allen die God geschapen heeft, want allen die zijn geschapen zijn geschapen in Liefde, welke de eeuwige staat is waarnaar allen zullen terugkeren. Als iemand van jullie zorgen of bekommernis heeft over dierbaren van wie je denkt dat ze zich onbewust zijn van de essentiële spiritualiteit van hun natuur, of die niet bereid lijken daar geloof aan te hechten, of waarvan je om enige reden denkt dat ze niet zullen ontwaken, laat die zorgen los want ze zijn volledig ongegrond aangezien God altijd voor Zichzelf zorg draagt, en alle vormen van bewustzijn en gevoel zijn van Hem. Die zorgen houden je alleen maar gehecht of vastklampend aan de illusie terwijl je je zou moeten focussen op het loslaten van al die beperkende en afleidende banden.

Gods Wil voor jullie allemaal is dat je ontwaakt – en dus is het onvermijdelijk dat je dat zult. Want hoe je je op dit moment ook mag voelen, in het grotere schema van de dingen is jouw wil volledig op een lijn met Zijn. Allen zijn vrij om te blijven spelen in de illusie, maar uiteindelijk zullen allen er genoeg van krijgen, en, net als de verloren zoon, zullen allen terugkeren naar Huis naar een magnifiek feestelijk welkom. Iedereen wordt glorieus verwelkomd bij het naar Huis terugkeren; er zijn absoluut geen uitzonderingen want allen worden oneindig geliefd en geëerd voor wie ze werkelijk zijn.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

donderdag 29 november 2012

28-11-2012 SaulWat jullie als levenservaringen hebben heeft geen enkele zin

John Smallman met Saul op 28 nov. 2012


De rit naar huis is aan het versnellen terwijl het goddelijke Liefdesveld zich exponentieel blijft uitbreiden, en meer en meer mensen beginnen zich ermee te verbinden – wat essentieel is voor jullie ontwaken. Het is verbazingwekkend om het Licht van ieder van jullie helderder en helderder te zien groeien terwijl jullie je intentie versterken om alleen liefdevol in elke situatie te zijn, en aldus door die intentie sterker verweven te raken binnen het goddelijke Liefdesveld. 


Het is onmogelijk om het belang van Liefde te overschatten! Zoals je vaak te horen hebt gekregen is Liefde de levenskracht, het energieveld waarin de gehele schepping haar eeuwige bestaan heeft. Je bouwt de illusie om het leven te ervaren verstoken van enige verbinding met dat veld, maar je Vader verzekerde dat het onmogelijk voor jullie zou zijn om die verbinding te verbreken. Echter, als gevolg van jullie vrije wil, was je in staat je bewustzijn ervan af te sluiten, en te doen alsof jullie meesters waren van je illusoire domein waar je dacht God niet nodig te hebben. 

Ten slotte zijn genoeg van jullie voldoende gedesillusioneerd geraakt door de onwerkelijkheid die jullie creëerden om serieus te zoeken naar een alternatief voor de zeer reëel uitziende omgeving waarin jullie momenteel verstrikt zijn, en waar zovelen lijden. 
Die ontgoocheling is de sleutel tot jullie ontwaken. Voorheen accepteerde je gewoon je omgeving als de enige die beschikbaar is, hurkte neer, en deed je best om het voor je te laten werken, in principe op individuele basis. Dat heeft niet gewerkt, en kan niet werken: het bouwt alleen verdere afscheiding en verbreking op tussen jullie allemaal door ervoor te zorgen dat jullie elk afzonderlijk ervoor kiezen verschillende en onverenigbare persoonlijke agenda's als mensen te ervaren. Die leiden tot bijna constante onenigheden en meningsverschillen, vaak gevolgd door conflicten, wanneer je er niet in slaagt jullie geschillen op te lossen. 

Daarom is ontgoocheling goed. Diep in jezelf weet je dat er veel meer aan het leven en bestaan vastzit dan je je zou kunnen indenken, laat staan binnen de illusie ervaren, daarom ben je er zo gedesillusioneerd door geworden. Wat jullie als levenservaringen hebben heeft geen enkele zin, maar eonenlang hebben jullie dat feit ontkend. Nu begin je je de validiteit van deze redenering te realiseren en wend je je naar liefde en compassie in plaats van boosheid en conflict als de manier om met elkaar te interacteren – en je merkt dat het werkt. 

En als liefde werkt, dan is het evident dat er een liefdevolle Bron moet zijn die jullie allen geschapen heeft, want zelf-creatie is niet iets dat zich zou kunnen hebben ontwikkeld binnen de illusie. Jullie wetenschap, echter, heeft altijd geprobeerd om de waarde of de realiteit van liefde te negeren - laat staan God – maar heeft onlangs moeten accepteren dat alles dat bestaat onderling verbonden is, dat er in feite niet zoiets is als afscheiding, en dat een dergelijke staat fysiek onmogelijk is. Echter, in je dagelijkse leven is dat niet meteen duidelijk, en grote aantallen van jullie blijven leven alsof jullie afgescheiden zelfvoorzienende wezens zijn, die heel weinig of zelfs geen enkele verantwoordelijkheid hoeven te nemen voor je gedrag en voor de effecten op anderen of de omgeving. 

Jullie liefhebbende Bron roept je altijd, en nu je, als het ware, je oordopjes hebt verwijderd, beginnen jullie Hem te horen via je gidsen en engelen. Dat is een inspirerende ervaring die bij meer en meer van jullie gebeurt wanneer jullie de waanzin en onaanvaardbaarheid van de illusie erkennen als een omgeving waarin je verder wilt gaan het leven te ervaren. Die erkenning fungeert als een oproep naar je gidsen en engelen die direct reageren met liefdevolle omhelzingen en door het je onverwachte ervaringen te sturen die je verrassen en intrigeren, en die je naar een opening in een bewustzijn leiden van je ware spirituele essentie.

Jullie Lichtdragers en wegwijzers zullen vaak de katalysator zijn, de onverwachte invloed die een slaper helpt een spirituele betekenis in zijn leven te zoeken. En meestal zul je je niet bewust zijn van het geven van het duwtje dat iemand nodig had om hen op weg te helpen op hun pad naar ontwaken. Maar het gebeurt nu op grote schaal nu de gedenkwaardige gebeurtenis van jullie ontwaken steeds dichterbij komt, en er een stormloop op komst is om jullie allen voor te bereiden er deel aan te hebben. Jullie liefdevolle houdingen en gedragingen egaliseren de paden en bestraten de wegen die de slapers benodigen om te kunnen volgen, en zorgen voor heel veel Licht waardoor ze kunnen zien wat ze doen. 

Denk eraan dat binnen de schepping - waar alles wat echt is zijn bestaan heeft - er geen scheiding is; allen zijn verenigd. En dat betekent dat wat je ook doet of als intentie hebt, van invloed is op de gehele schepping. Derhalve, wanneer je bidt of mediteert is de intentie die je vasthoudt voor de gehele schepping, voor de eenheid die we allen zijn. En omdat er in realiteit alleen Liefde is en al haar myriaden liefdevolle aspecten, zijn alleen liefdevolle intenties, gedachten, woorden en daden mogelijk. Alles wat liefdeloos is, is even illusoir als de illusie.

Desalniettemin, binnen de illusie kun je pijn en lijden veroorzaken die heel echt lijkt. Derhalve zijn er slechts twee vanzelfsprekende redenen waarom je alleen liefdevolle intenties zou moeten hebben (1) elke die niet liefdevol is kan niet plaatsvinden en helpt je daarom op geen enkele manier, maar (2) binnen de illusie kan men, en velen doen dat, antagonistische (elkaar bestrijdende) energievelden om zich heen bouwen met onliefdevolle gedachten en intenties die ernstige pijn en lijden voor zichzelf en voor anderen veroorzaken.

Het zijn die liefdeloze en in principe onwerkelijke aspecten van jezelf waarmee jullie allemaal in het proces van loslaten zijn, zodat de illusie oplost en de nevels die jullie gezichtsvermogen vertroebelen wegsmelten, je toestaand de wonderen te zien die jullie wachten. Dus wees liefdevol, compassievol, accepterend, en vergevingsgezind, en kijk met vertrouwen vooruit naar jullie glorieuze ontwaken. 

Met heel veel liefde, Saul. 


Zoals gechanneld door John Smallman.

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaling: René

woensdag 28 november 2012

25-11-2012 JezusIn de spirituele rijken zijn we ons veel meer bewust van jullie dan jullie je kunnen indenken

John Smallman met Jezus op 25 nov. 2012
De 22e november wereldwijde meditatie ging erg goed, met miljoenen die de intentie vasthielden om te ontwaken naar volledig bewust leven en zijn. De enorme veranderingen waarop jullie allemaal hopen zullen zich spoedig materialiseren terwijl het goddelijke Liefdesveld doorgaat zich te versterken en intensiveren in lijn met jullie collectieve vrije wil keuze om te ontwaken. In de spirituele rijken – waar we ons veel meer bewust van jullie zijn dan jullie je kunnen indenken – blijft onze blijdschap en vreugde zich intensiveren terwijl we jullie grote inspanningen zien maken om de nieuwe tijd binnen te brengen waarin alle mensen liefdevolle acceptatie zullen ervaren, een vruchtbare overvloed die al hun behoeftes zal bevredigen, en de vrede en harmonie die alleen liefde kan bieden.

Er is een grote opening geweest naar het goddelijke Liefdesveld dat jullie te allen tijde omringt, en als je jezelf daar echt voor openstelt, zoals toenemende aantallen van jullie dat de laatste twee of drie decennia hebben gedaan, zijn de resultaten verbluffend. Jullie vreugde zal spoedig de onze evenaren wanneer jullie ontwaken in de goddelijke Realiteit waar alles dat bestaat eeuwig aanwezig is, open, transparant en volkomen liefdevol.

Jullie voortdurende reis heeft veel van je gevraagd omdat, toen jullie als mensen belichaamd werden, de verschillende culturele sporen van het gebied waarin je geboren werd, om zo te zeggen, gezaaid was in jullie groeiende menselijke vormen. Dit heeft het effect gehad van het sluiten of op zijn minst aanzienlijk verzwakken van je bewustzijn van jullie eeuwige spirituele erfgoed, en in het verlengde daarvan werden de culturele codes van het geloof en het gedrag van je menselijke woonomgeving stevig geëtst in je persoonlijkheid, je aldus voorziend van je menselijke identiteit. Sommigen van jullie beseften al vroeg in je leven dat je heel zeker niet de persoon of identiteit was die je was toegekend of je was opgedrongen, maar de overgrote meerderheid van jullie bezweken onder de constante druk vanuit je omgeving om je te conformeren. Ja, je kunt enigszins in opstand zijn gekomen terwijl je opgroeide, maar in principe accepteerde je je culturele imprint (stempel, inprenting) door het heel lichtjes te wijzigen om jezelf een gevoel van een individuele identiteit te geven, een gevoel speciaal te zijn.

Ieder bewust voelend wezen dat God heeft geschapen heeft een eeuwig aanwezig zijnde door God gegeven identiteit. Allen zijn een, maar ieder heeft ook een individueel goddelijk creatief talent of aspect dat uniek is. En terwijl jullie allemaal altijd Heel blijven – een met elkaar en met God – is er een deel van het goddelijke in ieder van jullie dat zichzelf individueel uit kan drukken en dat ook doet. Dus, terwijl jullie opgroeiden als mensen, had je binnenin je, op een veel dieper niveau van jezelf dan waar je normaal binnen de illusie toegang tot kunt krijgen, een intens gevoel dat af en toe de oppervlakte van je bewustzijn openbrak, dat je veel, veel meer bent dan waarvoor je krediet krijgt door je menselijke metgezellen en door de cultuur waarin je leeft. En natuurlijk pakten jullie ego's vaak dat gevoel en renden ermee weg, regelmatig chaos en verwoesting veroorzakend. 

De illusie is echt een heel vreemde en verwarrende omgeving waar niets veel zin lijkt te hebben. Jullie zijn allemaal mens, jullie kunnen heel goed samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken als je daarvoor kiest, en toch werk je het grootste deel van de tijd slechts gedeeltelijk samen, proberend je eigen persoonlijke situatie ten koste van alle anderen te verbeteren. En toch is er in ieder van jullie een gevoel dat dit niet zinvol is!

En dus ga je op zoek gaan naar liefdevolle relaties met een ander – misschien talloze anderen – of met religieuze, politieke, culturele, zakelijke, of een aantal andere organisaties die je iets speciaals of verleidelijks lijken te bieden te hebben, en die, in ruil voor je trouw, je een soort van veiligheid en acceptatie lijken te bieden. Maar als je de regels overtreedt ben je af, verstoten, in de steek gelaten. Dit vult je met een diep gevoel van onveiligheid en angst, die je altijd probeert te verlichten.

Die onzekerheid en angst, als het je niet tot het onderhouden van een extreem egoïstische passie voor het behouden van persoonlijke macht en controle dreef, zet je uiteindelijk aan tot het zoeken naar meer betekenis, meer voldoening, meer creatieve mogelijkheden in het leven, en dit leidt je naar een verlangen naar je spirituele bestemming. Je begint om de verborgen diepten binnenin je bloot te leggen waar de goddelijke en onblusbare vlam was geplaatst om je juist op dit precieze punt in je voortgaande evolutie te helpen. 

Wat er nu gebeurt op Aarde is dat meer en meer van jullie, op ieder moment, deze innerlijke verborgen diepten en verlangens aan het blootleggen zijn en antwoorden op de liefde die zij aanbieden. In werkelijkheid kunnen ze niet langer worden onderdrukt. Terwijl ze naar de oppervlakte van je bewustzijn opborrelen brengen ze met zich de vele diep begraven emoties van woede, angst, wrok, onrecht, en verraad mee die je, ten gevolge van een verscheidenheid aan redenen, niet hebt kunnen uiten. Voor de meesten van jullie is deze opwelling schokkend, ongemakkelijk en pijnlijk! Jullie dachten dat je redelijke, vriendelijke, eerlijke en zorgzame mensen waren – hoe kunnen al deze zaken omhoogkomen? Het kon onmogelijk van jou zijn!

Nogmaals, het is allemaal onderdeel van de illusie! Laat het je niet bezorgd maken; het moet alleen worden losgelaten. Sommigen van deze kunnen heel goed niet van jou persoonlijk zijn, maar het is een deel van het enorme negatieve karmische energieveld dat de mensheid gedurende de eonen heeft opgebouwd. Laat je er niet mee in noch probeer er de zin van in te zien. In plaats daarvan, laat het door je heen stromen en oplossen in het veld van goddelijke Liefde dat je omringt, wat het zal doen. Het is oncomfortabel, maar het moet worden losgelaten, en als je het ervaart, is het het jouwe om los te laten – jouw taak aangezien je helpt bij het grote ontwaken van de mensheid. 

Dit ongemak en de verwarring die het veroorzaakt zal van korte duur zijn. Het is als de intense pijn vóór het uiteenspatten van een massieve furunkel (steenpuist) gevuld met gif dat koortsige disharmonie heeft veroorzaakt. Het dient los te barsten om al zijn toxiciteit los te laten – en daarna is er grote opluchting en treedt er healing op. 

Er is een grote healing van de mensheid aan de gang, en de conflicten en het lijden die worden gerapporteerd over de gehele wereld zijn aanwijzingen voor het loslaten van al deze geaccumuleerde toxiciteit. Het is erg pijnlijk voor de direct betrokkenen, maar ze zijn niet per ongeluk betrokken, en de opluchting die ze zullen ervaren wanneer het is voltooid zal meer dan compenseren voor wat ze op dit moment ondergaan. Jullie kunnen allen enorm helpen door liefde, compassie, en healing te sturen naar waar het het meest nodig is elke keer als je mediteert. Vergeet niet, voor alles wordt goddelijk gezorgd, en ieder van jullie heeft een essentiële en intens liefdevolle rol te spelen wanneer het moment van ontwaken nadert. Focus je aandacht op het Liefdesveld dat jullie allen omringt. Heb de intentie je ermee te verbinden, en sta het toe het ontwaken te ontvouwen zoals goddelijk bedoeld door het Licht dat je voor dit doel draagt hoog te houden. 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Vertaling: René

dinsdag 27 november 2012

25-11-2012 SaulZonder jullie zou het massa ontwaken niet plaatsvinden   

John Smallman met Saul op 25 nov. 2012De intensiteit van dit nu-moment intensiveert nog verder nu het eigenlijke moment voor jullie ontwaken steeds dichterbij komt. De opwinding en het enthousiasme stijgen, en terughoudendheid wordt steeds moeilijker omdat deze prachtige gebeurtenis, die al zo lang gepland staat, bijna bij jullie is. En toch, voor de meesten van jullie op dit moment op Aarde lijkt het in veel opzichten de normale gang van zaken (business as usual), aangezien de verslagen van schandalen, conflicten - op vele niveaus van de samenleving en in veel gebieden van de wereld - en rampen van allerlei aard doorgaan de mainstream media te beheersen. 

De wonderbaarlijke veranderingen die zich voordoen in veel gebieden worden nauwelijks opgemerkt, laat staan verslag van gedaan – maar dat is wel degelijk ingesteld om te veranderen! De veranderingen zijn van spirituele aard, maar ze zijn erg zichtbaar want ze worden aangetoond door de veranderingen in houding, gedachte, dialoog, en het gedrag die al hebben plaatsgevonden. Ze hebben plaatsgevonden vanwege de spirituele veranderingen die zo velen van jullie ondergaan, nu jullie spirituele evolutie snel vooruitgang boekt ten gevolge van jullie intentie om dit te laten gebeuren, en vanwege de onbeperkte hulp die jullie ontvangen van hen in de spirituele rijken. Jullie hebben gevraagd om hulp, jullie ontvangen een overvloed ervan, en de resultaten zijn inderdaad fenomenaal.

Jullie, die dit lezen of luisteren* naar deze boodschap, weten dat enorme veranderingen ten voordele van de gehele mensheid, en voor de Aarde die jullie menselijk bestaan ondersteunt, in toenemende mate aan het gebeuren zijn terwijl de hulp die nodig is om ze in werking te doen treden versterkt en intensiveert. Hoe meer je je focust op je eigen spirituele essentie in actie te brengen ten behoeve van het menselijke ontwakingsproces, hoe krachtiger en effectiever jullie inspanningen om het te bewerkstelligen wordt. Dit is je taak, dit is waarom je in deze tijd op Aarde bent. Jullie allemaal kozen ervoor betrokken te zijn bij dit massa ontwaken, en zonder jullie zou het niet kunnen gebeuren. Onderschat niet het belang van jullie aanwezigheid of de betekenis van de taak die je zo bereidwillig en liefdevol hebt ondernomen.

Zonder jullie kon het niet gebeuren, dat is waarom jullie zo geëerd worden in de spirituele rijken - hoewel sommigen van jullie af en toe zelfs het bestaan van een liefhebbende God betwijfelen! Je koos ervoor om op Aarde te zijn om te helpen, en op Aarde zijn betekent dat je een enorm geheugenverlies geaccepteerd hebt om het je mogelijk te maken dezelfde soort van verwarring te ervaren als de slapers die jullie zijn komen helpen. Net als zij voel je je verloren en verward, maar met een diep onderliggend gevoel dat je een goddelijk doel hebt, wat je natuurlijk ook hebt. Dat gevoel van doel is zeer positief aan het doorbreken in je bewustzijn, precies op het meest geschikte moment, zodat het je kan helpen om anderen te helpen. En in het kielzog ervan komt een meer bewust weten dat je zonder enige twijfel op de goede weg bent en doet wat je hier kwam doen.

Het volledige begrip van wat je op Aarde komt doen is je nog steeds niet duidelijk, want de illusie is een zeer mistige plaats! Wees gerust dat je schitterend reageert op de eisen die je worden gesteld, en dat de voortgang richting het ontwaken snel en zeer effectief voorwaarts gaat. Ga door met het doorgaan! Je doet fantastisch werk, en een succesvolle afronding van jullie veeleisende inspanningen op Aarde is onvermijdelijk. 

Herinner jezelf er regelmatig aan dat wat je op dit moment ervaart een illusie is, en het teken dat daarvoor in hoge mate indicatief is, is het feit dat ieder van jullie het leven anders waarneemt. Geen twee van jullie hebben precies dezelfde standpunten, overtuigingen, of meningen, en dat feit, wanneer uitgebreid tot de hele planetaire bevolking, legt uit waarom je zulk een onmogelijke taak voor je hebt liggen in het proberen vrede op Aarde te bewerkstelligen. Het ego is het struikelblok, en wat voor een blok dat is! Het was de eerste stap in het opbouwen van het gevoel van afscheiding, van eenzaamheid waarin de illusie voorziet. Dat leidde uiteraard tot intense angst welke op zijn beurt leidde tot wantrouwen.

Liefdevol zijn - wat een daad van de wil is - in elke situatie is de manier om het ego te ontwapenen. Echter, het ego verzet zich... soms inderdaad zeer krachtig. Wat er nu gebeurt op Aarde is een enorme instroom van Liefde die van invloed is op ieder mens, en die doorbreekt in hun bewustzijn, en er op staat dat ze al hun meningen en overtuigingen heroverwegen. En voor de meesten van jullie is dat buitengewoon verontrustend. Het ego is jullie thuis, jullie kasteel geweest, de plek waar je je terugtrok wanneer je bedreigd werd, en van waaruit je anderen veroordeelde voor je angst, pijn en ellende. De Liefde die jullie harten binnenkomt laat je heel duidelijk zien dat dit niet zo is, dat jullie problemen, zorgen en angsten allemaal zelf-opgelegd zijn.

Je ziet dat heel duidelijk gedemonstreerd wanneer je kleine kinderen observeert die overmatig oververmoeid zijn geworden en dan een driftbui krijgen. Niets dat je ze dan kunt bieden om ze te sussen of tot bedaren te brengen heeft dan ook maar enig effect. Ze hebben zich teruggetrokken in hun ego-fort van waaruit ze proberen om alle indringers af te weren. Als ze geslapen hebben en hersteld van hun overweldigende vermoeidheid zijn ze opnieuw de schattige wezens die je kent en waarvan je geniet. 

Maar, als volwassenen, behoud je nog steeds dat ego-fort - hoewel de meerderheid van jullie niet langer driftbuien krijgt. Het goddelijke Liefdesveld dat de planeet omhult penetreert al die ego-forten, en voor hen die diep in slaap blijven is dat inderdaad erg van streek makend. Desalniettemin, de Liefde zal deze solide fortificaties, waarachter je jezelf zo lang verborgen hebt, omarmen en dan oplossen, en wanneer dat gebeurt zal ieder van jullie versteld staan over de mooie en aanlokkelijke aanblik dat Het voor je ontplooit. 

Liefde is je redder, je leidende Licht, je ticket naar huis naar de Realiteit. Dus omarm Het – aangezien Het je 'de vrede van God die alle verstand te boven gaat' biedt. Het is wat jullie allemaal hebben gezocht vanaf het moment van schijnbare afscheiding. Kom naar voren en aanvaard met vreugde je Vaders liefdevolle omhelzing die je constant op ieder moment van je eeuwige bestaan wordt aangeboden; ontdek dat er absoluut niets meer is dat je je wenst, en verzink in die wonderlijk kalme en rustgevende staat wanneer al je angsten, zorgen, en bekommernissen zich gewoon oplossen.

Met heel veel liefde, Saul.

Zoals gechanneld door John Smallman.

* Op de website
(http://johnsmallman2.wordpress.com/) kan deze channeling ook (in het Engels) beluisterd worden, voorgelezen door John Smallman. 


Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaling: René

zaterdag 24 november 2012

23-11-2012 JezusEn natuurlijk kun je het niet eens zijn over wat juist is!

John Smallman met Jezus op 23 nov. 2012


Ontwaken is het recht en het lot van elk bewust voelend wezen, en het is Gods Wil dat allen ontwaken. De illusie heeft veel pijn en lijden in jullie harten gebracht gedurende de vele levens waarin jullie hebben gekozen de ervaringen daarbinnen te ondergaan. Het is niet nodig door te gaan je daarmee te verbinden, want het is een uitvinding van jullie collectieve gedachten, en zij zijn het die zorg dragen voor zijn onderhoud en ondersteuning. De mogelijkheid wordt continu geboden waardoor je het kunt laten gaan en vooruit gaan je volledig bewuste en ontwaakte staat in. 


Velen helpen nu de collectieve perceptie te veranderen die het kritiekloos onderhoudt. De tijd is gekomen voor jullie onbewustzijn van haar onwerkelijkheid om op te lossen. De zinsnede 'Je creëert je eigen realiteit' is de laatste dertig of veertig jaar te pas en te onpas gebruikt, in en uit de gratie rakend zoals de modes en de seizoenen wisselen, maar dat is hoe jullie de illusie uitvonden en hoe jullie doorgaan het te onderhouden. Jullie kunnen haar effecten in actie zien wanneer de politieke stemmingen in een land veranderen als reactie op gebeurtenissen, en golven van wanhoop, woede of opwinding door een populatie vegen. En jullie gekozen ambtsbekleders proberen altijd om de stemmingswisselingen die zich voordoen voor hun eigen persoonlijk voordeel te gebruiken. 

Desalniettemin, velen van jullie zijn zich bewust geworden van de ongelukkige effecten en de onverantwoordelijkheid van het reageren op stemmingswisselingen met overeenkomstige veranderingen van intentie. Jullie hebben de enorme schade waargenomen die het gevolg is van een dergelijk onevenwichtig en onvoorspelbaar gedrag, en jullie zijn niet meer bereid om te worden geraakt, beïnvloed, en gemanipuleerd door egoïstische krachtzoekers die de golven van de waargenomen publieke opinie bezeilen. Er is nu een bewuste intentie van de kant van de meerderheid van hen die in deze tijd op de Aarde geïncarneerd zijn om een constant pad van spirituele evolutie te vinden en te volgen dat alles in harmonie zal brengen en de vrede mogelijk zal maken waarnaar jullie allen verlangen dat deze wordt bereikt. Jullie hebben onbeperkte hoeveelheden hulp voor jezelf beschikbaar van hen in de huidige ongewaardeerde en onzichtbare rijken wiens enige wens is om jullie te helpen ontwaken, en jullie zijn er eindelijk ten volle gebruik van aan het maken.

Jullie Vader houdt van je met een intensiteit die je je gewoon niet kunt voorstellen, terwijl jullie je focussen op de zonden, het onrecht, het verraad, en het lijden die endemisch zijn binnen de illusie, en die jullie voortdurend afleiden van het je openen voor Zijn Liefde voor jou. Door je aandacht daar te focussen raak je verstrikt in de angst en woede, en in jullie emotionele reacties op de oneerlijkheid en onrechtvaardigheid die je overal om je heen ziet. Focus op Liefde. Haar goddelijke veld omringt jullie op elk moment van je bestaan, en je blijft je daar alleen onbewust van door je eigen keuze je in plaats daarvan, op de illusie te focussen en alle problemen en kwesties die het bedenkt en verspreidt, om je te verstrikken in haar meedogenloze en schijnbaar onontkoombare web van intriges en leugens. 

Zolang je ervoor kiest je ermee te verbinden, zolang zal het je blijven verstrikken. Grote hoeveelheden 'moeten' vullen jullie denkgeesten wanneer je je afvraagt hoe je de misstanden recht moet zetten en het lijden beëindigen waarvan je rationaliteit je vertelt dat het kan en moet worden uitgeroeid. Maar ze zijn allemaal van de illusie, en je aandacht daar plaatsen doet heel weinig om deze te verlichten, terwijl het je wel afleidt van je taak je Licht vast te houden, de weg te wijzen, en liefdevolle aanwezigheden in elke situatie te zijn.

Jullie geschiedenis is gevuld met verhalen van heroïsche figuren die krachtig streefden naar het rechtzetten van misstanden en onrechtvaardigheden, vaak stervend ten gevolge van de oorzaken waarvoor ze zo moedig vochten. En de geïmpliceerde boodschap is dat je bereid moet zijn om hetzelfde te doen. Maar gedurende de eonen hebben deze helden feitelijk heel weinig bereikt want nadat ze verdwenen waren herstelde de oude orde zich weer, vaak met hernieuwde kracht, en binnen de illusie kunnen alleen illusies – het onwerkelijke – overleven. 

Maar de illusie raadt jullie aan om 'te vechten voor wat juist is'. En natuurlijk kun je het niet eens zijn over wat juist is! Ieder van jullie afzonderlijk belichaamd in de illusie heeft een andere perceptie. Je kunt behoren tot een religieuze organisatie, een politieke partij, een rechtspersoon, of gewoon je eigen familie, maar ze stellen allemaal vaste regels en gedragscodes in die je moet volgen om op goede voet met hen te blijven, en, als gevolg daarvan, zijn er momenten waarop je je geweten, je integriteit, je ware goddelijke zelf dient te negeren als je daarbinnen geaccepteerd wilt blijven. 

Om te veranderen - het systeem echt veranderen naar een van vrede, harmonie, en waardigheid voor iedereen – moet je het leven. Dat betekent het loslaten van oordeel, en alle bijkomende diensten en functies waartoe dat onvermijdelijk leidt. Jullie moeten leven met liefde die door je hart stroomt, compassie, acceptatie, vergeving en healing voor iedereen biedend - zonder onderscheid. Zodra je de wapens opneemt, figuurlijk of fysiek, om welke reden dan ook, volgen er conflicten, en kom je in de cyclus van de eindeloze repetitieve lus. En dat is wat je probeert te omzeilen.

Het leven van de verandering die je wilt is de enige manier om het te bewerkstelligen, maar de culturen die jullie hebben ingesteld en gehandhaafd binnen de illusie staan erop dat wanneer je daadwerkelijk liefdevol leven praktiseert, vredig, en compassievol, je je alleen maar blootstelt aan zekere aanvallen en waarschijnlijke vernietiging. Met oorlog, conflict, onenigheid, oneerlijkheid en zelfdienende agenda's je omgeving vullen, lijkt een zeer valide standpunt te zijn, en dat lijkt voor jullie te worden bevestigd door jullie geschiedenis en wanneer slechte dingen gebeuren met goede mensen. Maar zolang jullie geloven in de illusie en haar leiding volgen zijn jullie haar energetisch aan het ondersteunen en onderhouden.

Het antwoord is Liefde. Dat is jullie keer op keer verteld, en jullie antwoord is sinds lang geweest 'Maar het werkt niet!'. In feite werkt Het voor hen die Het praktiseren, en nu het eind van dit kalenderjaar nadert, verbinden zich steeds meer van jullie met het goddelijke Liefdesveld dat jullie omgeeft en jullie zijn jezelf en de wereld aan het veranderen, bewijzend dat Het werkt. 

Vanuit ons gezichtspunt maakt wat jullie bereiken een prachtig schouwspel nu het Licht van Gods Liefde schitterend uitstraalt uit een steeds groeiend aantal van jullie, en vanuit de planeet haarzelf. Het tij is gekeerd en het duister is aan het wegsmelten en verdwijnen in het Licht nu de helderheid van het Liefdesveld waarin jullie jezelf aan het verweven zijn, jezelf integrale en onlosmakelijke aspecten van Haar makend, dagelijks intensiveert en versterkt. Jullie zijn zonder enige twijfel goed voorbereid op het pad van ontwaken, en er is geen kans op dat je daarvan wordt afgeleid. 

Schep behagen in de vaste overtuiging dat het moment van ontwaken in jullie natuurlijke staat als volledig bewuste wezens snel en onvermijdelijk aan het naderen is, en dat de opwinding, de schok, en de verwondering die zal optreden als je ontwaakt je zal vullen met vreugde en geluk, wat op dit moment ver voorbijgaat aan je vermogen om het je zelfs maar in te denken. 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

vrijdag 23 november 2012

21-11-2012 JezusVergeet niet, in de Realiteit is er alleen vreugde

John Smallman met Jezus op 21 nov. 2012
Hier in de spirituele rijken zijn we allemaal geboeid en verbaasd over het geweldige tempo waarop je jezelf hebt ingesteld voor dit laatste deel van jullie terugreis. Jullie vegen onoverwinnelijk verder, al de oude en gedateerde emotionele bagage loslatend die zo zwaar op jullie gedrukt heeft. De kracht van het goddelijke Liefdesveld blijft intensiveren want jullie verbinden je er zo enthousiast mee, vooral als je deelneemt aan wereldwijde meditatie evenementen. 

Je weet dat ze machtig zijn als gevolg van de collectieve groepsintentie die is ingesteld – het maakt niet uit dat de formulering van de intentie varieert met verschillende culturen en talen - wat jullie allemaal samenbrengt je te koppelen aan en integreren met het goddelijke energieveld. Echter, je weet er echt nog niet de helft van! Als je de glorieuze en verbluffend mooie kleuren kon zien dat dat veld om je heen ten toon spreidt, zouden jullie harten zingen! Vooral, natuurlijk, omdat je weet dat jullie allen medescheppers ervan en ermee zijn. 

En natuurlijk het moment voor jullie om in zingen uit te barsten, als jullie je gereserveerde plaatsen in de hemelse koren innemen waarmee je je het meest in harmonie voelt, zal binnenkort bij je zijn. De kracht en de intensiteit van dat moment zal alle resterende sporen van angst of twijfel oplossen waaraan ieder van jullie zich nog zou kunnen vastklampen. Jullie zullen als kleine kinderen zijn die op een feestje aankomen: sommigen van jullie zullen zich enthousiast haasten, terwijl anderen wat op de achtergrond zullen blijven, zich verlegen of een beetje overweldigd voelend door het wonder van deze nieuwe staat. Maar jullie gidsen zullen er zijn om de handen van de verlegen personen vast te houden, en jullie allemaal naar voren leidend zodat jullie vol vertrouwen de goddelijk toegewezen plaatsen kunnen innemen die klaar staan in het hemelse koor van je keuze.

En, als sommigen van jullie denken dat je niet kunt zingen, of dat muziek niet aanwezig is onder je creatieve vermogens en talenten, wees dan voorbereid op een enorme en volslagen inspirerende verrassing wanneer jullie je stem vinden en een worden met de mooie engelachtige harmonieën die jullie koor zo magnifiek uitdrukt. Vergeet niet, in de Realiteit is er alleen vreugde en al de grenzeloze manieren waarop het kan worden uitgedrukt.

Velen van jullie uit christelijke culturen werden misschien een 'tamelijk' misleidend beeld van de hemel gegeven, als een plaats in de wolken waar de engelen hun harpen zaten te spelen, en waar je naartoe zou gaan om je bij hen te voegen na je dood, als je goed was geweest; en jullie christelijke verhalenboeken hadden veel afbeeldingen met scènes van die aard. De meesten van jullie vroegen zich af waarin het plezier daarbij zou kunnen zitten, en dan gespte je misschien je verbeelding vast (?/buckled down) - waar je toegang had tot spirit en je gidsen en engelen – ze veilig verankerend in de 3D-wereld, en je investeerde gehoorzaam in de onwerkelijke fabels waamee je werd gevoed. 

Daarna groeide je op... Je gooide ofwel het hele idee van God, spirit, hemel, en een leven na de dood in de prullenbak, of nam het met enorme hoeveelheden zout en betaalde je bijdrage door de kerk af en toe (Kerstmis, Pasen, bruiloften, en begrafenissen) te bezoeken, en werd ondergedompeld in het ding dat echt telt: de menselijke strijd om te overleven in een gevaarlijk vijandige wereld. Degenen onder jullie van andere religieuze culturen, of geen, zullen hun eigen culturele fabels verteld zijn, en zullen op dezelfde manier verder zijn gegaan wanneer je de volwassenheid bereikte.

De meesten van jullie die dit lezen of ernaar luisteren* zijn de cirkel rond gegaan, in dat je nu weet en accepteert dat je spirituele evolutie het doel van je leven op Aarde is. Je hebt tijd en energie besteed dit besef, dit bewustzijn, uit te zoeken, en nu voel je je zeer comfortabel bij je nieuwe, volwassen gevoel van de spirituele betekenis van het leven.

Nogmaals, de meesten van jullie hebben een pad dat past bij je intuïtieve gevoel van de bedoeling, en het blijft evolueren als je jezelf toestaat om steeds meer bewust te worden van je spirituele erfenis via bidden, contemplatie en meditatie. En dit is het pad naar je ontwaken, want je realiseert je of hebt al ontdekt dat God Liefde is. Je weet dat dit waar is want de onblusbare vlam van die Liefde brandt altijd binnenin je. Het is niet altijd toegankelijk; je moet stil zijn, met je denkgeest tot rust gebracht of op zijn minst je niet onnodig storend met zorgelijke of angstige gedachten. Desalniettemin, je weet dat je een spirit bent die een menselijke ervaring heeft voor de lessen die je nodig had en koos om te leren, en voorts dat je precies zoals gepland op je hemelse bestemming zult aankomen.

Dit wetende geeft je de kracht en het vertrouwen vast te houden aan je spirituele pad - terwijl je groeit in compassie en acceptatie – en omgaat met de kwesties en problemen die een menselijk bestaan en aanhoudende menselijke relaties voortdurend bieden. Het punt is dat je dit allemaal wel weet, maar de afleidingen van de illusie blijven je vangen en je naar beneden sleuren in de conflicten en meningsverschillen waarmee je lijkt te zijn omgeven. 

Vrede kan worden gevonden door jezelf eraan te herinneren dat deze omgeving en de problemen waarmee jullie voortdurend te maken hebben illusoir zijn - ze kunnen jou of iemand anders niet permanent benadelen of beschadigen – en dat je op de weg naar ontwaken bent uit deze voortdurende nachtmerrie van pijn en lijden. Het is niet je natuurlijke staat, het is in het proces van ontbinding, en je natuurlijke staat van volledig bewustzijn waarin je bezig bent terug te keren is eeuwig, en zal je eeuwigdurend geluk brengen. Je weet het, je gelooft het, dus breng het voortdurend in je bewustzijn op deze laatste fase van je terugreis. 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

* Op de website 
(http://johnsmallman2.wordpress.com/) kan deze channeling ook (in het Engels) beluisterd worden, voorgelezen door John Smallman. 


Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

donderdag 22 november 2012

21-11-2012 SaulDit is een 'door de hemel gezonden' mogelijkheid het wiel van karma te kortsluiten

John Smallman met Saul op 21 nov. 2012We hebben vaak gesproken over Liefde - hoofdletter L - en toch is de betekenis van dat woord echt niet alleen erg moeilijk voor jullie om te begrijpen, het is vrijwel onmogelijk voor jullie om te begrijpen. We hebben gezegd dat Het de levenskracht is, de goddelijke creatieve intentie, het veld waarin alles van de schepping haar bestaan heeft, en om te proberen te spreken over een van deze concepten is onmiddellijk een beperking zetten op Dat wat volkomen beperkingloos is.

Wanneer je ontwaakt, zul je het begrijpen. Maar tot dan vind je het misschien nuttig om Liefde te zien als de ruimte waarin alle melkwegstelsels waarnaar je zou kunnen verwijzen als het 'bekende universum' hun bestaan hebben, samen met alles wat onzichtbaar en onmeetbaar is op jullie huidige niveau van spiritueel en wetenschappelijk bewustzijn. En dat idee alleen maakt het voor jullie mogelijk te denken grip op Haar te hebben, wanneer Het in feite onbegrijpelijk is. Hier in de spirituele rijken hebben we een betere idee of perceptie van Haar, maar zelfs ons begrip van Liefde, van God, van onze Vader, is verre van compleet want het is onmogelijk om het onbeschrijflijke te begrijpen, de beperkingloosheid die God is. 

Hij laat ons voortdurend zien dat we geliefd, gekoesterd, en van onschatbare waarde zijn, want we zijn voortdurend gehuld in en omarmd door Zijn energieveld, Zijn Liefde, waar we niets te kort komen, en alles wat we kunnen bedenken direct aanwezig is. Het is een staat van sublieme vreugde en geluk die alleen kan worden ervaren. Het is niet te bevatten, behalve door Zichzelf - God, de Bron van alle bestaan - omwille van Zijn natuur die altijd is geweest. Zoals de Bijbel zegt: 'Voor Abraham was, ben Ik...' Er was geen begin, er is geen einde, God Is.

Met de liefde van de mensheid voor puzzels, en de vreugde in het oplossen ervan en dingen door rede en logica uit te pluizen, hebben velen levens gebruikt om God te proberen te begrijpen en verklaren in plaats van slechts in de warmte van Zijn liefdevolle omhelzing weg te zinken. Dingen uitpluizen en proberen te begrijpen is deel van het spelletje van afscheiding dat jullie zo lang gefascineerd en verbijsterd heeft. Maar het heeft jullie ook constant tegen elkaar opgezet in jullie eindeloze gevechten gelijk te hebben, de eerste te zijn, de beste te zijn.

Nu is dat allemaal aan het veranderen nu jullie de Liefde toestaan in jullie harten binnen te komen, met Haar toenemend bewustzijn meebrengend dat de manier waarop jullie met elkaar hebben geleefd en omgegaan zijn (of niet) gedurende jullie bekende geschiedenis – en ver daarvoor – een recept voor rampen is en altijd is geweest, dat is waarom de mensheid er daarvan zovele heeft meegemaakt. En terwijl dit nieuwe bewustzijn, deze nieuwe manier van waarnemen, pijn en kwelling veroorzaakt als je rondkijkt en zo'n groot gedeelte van de mensheid verschrikkelijk ziet lijden in haar nooit eindigende strijd om te overleven, is je bewustzijn wat het je mogelijk maakt je intentie te veranderen, jullie collectieve intentie, en al deze waanzin tot een einde te brengen. 

Vergroting van het bewustzijn geeft de eerste stadia van ontwaken aan, en wees daar blij mee. Jullie veranderen jezelf en de wereld, en jullie brengen, daarom, de nieuwe tijd binnen waar allen naar hebben verlangd. Jullie zijn niet alleen wanneer ieder van jullie zich een weg banen door dit proces van toenemende bewustwording, hart-opening, en, ten slotte, ontwaken, want jullie hebben overvloedige hulp voor je beschikbaar bij iedere stap van het pad dat je individueel hebt gekozen te volgen op je weg naar Huis. 

Toegegeven, er is maar een weg, maar aan een ieder van jullie verschijnt het in een andere vorm die is afgestemd op jullie individuele behoeften en keuzes, en daarvoor is het volledig geschikt. Zoals ik al eerder heb gezegd, je pad is je pad, en ofwel die van een ander benijden of je verkneukelen over de schijnbare pijn die het de ander veroorzaakt is niet alleen onliefdevol, het is ook een tijdverspillende afleiding die je eigen spirituele evolutie ernstig vertraagt. 

Binnen de illusie kun je, en velen hebben dat gedaan, vele levens doorgebracht hebben precies dat te doen. Echter, op dit moment in de geschiedenis van de mensheid is er een 'door de hemel gezonden' mogelijkheid het wiel van karma te kortsluiten, om het uit je levens weg te wissen, en, door liefdevolle houdingen en gedrag te omarmen, opnieuw te ontwaken in je natuurlijke staat als een goddelijk wezen in vuur en vlam met het Licht van God. Dat Licht verlangt alleen door je heen te schijnen, zoals jij en je Vader altijd bedoeld hebben, sublieme vrede en geluk brengend naar allen die Zijn liefdevolle warmte ervaren, wat natuurlijk ook voor jou geldt!

Jouw taak is er nog steeds een van het verwijderen van oude houdingen, gedragingen en te veel emotionele bagage wanneer je je bewustzijn opent voor de ware betekenis en het doel van het menselijk leven - en dat is het ontwaken in de Liefde die je omgeeft, op je wachtend Haar liefdevolle omarming te accepteren. De weg naar acceptatie van wat je voortdurend goddelijk wordt aangeboden is door, regelmatig gedurende de dag, te relaxen in een gebeds- of meditatieve staat, al is het maar voor een moment. Het is jullie verzekerde pad naar ontwaken. 

Met heel veel liefde, Saul. 


Zoals gechanneld door John Smallman.

Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/

Vertaling: René

dinsdag 20 november 2012

18-11-2012 JezusHet leven zal een vreugde worden

John Smallman met Jezus op 18 nov. 2012Onder de Lichtwerkers en wegwijzers intensiveert de opwinding in anticipatie op het op handen zijnde ontwaken van de mensheid. Jullie zijn uitgenodigd om deze aan te moedigen, want enthousiasme en opwinding sturen je intentie, en het is jullie collectieve intentie dat het tot stand zal brengen. Het is jullie ontwaken en jullie zorgen dat het plaats vindt. Je hebt onbeperkte hulp van je gidsen en engelen, maar het is jouw beslissing, jouw intentie, die het plaats laat vinden. Allegorie: je wilt een hoek van je auto omhoog los van de grond laten komen om een wiel te verwisselen. 

Daarvoor heb je niet de kracht, maar je hebt wel een krik. Je plaatst de krik onder het hefpunt en pompt (draait) de handle (de intentie om het wiel van de grond los te laten komen) en de krik (de spirituele hulp van je gidsen en engelen) zal het voertuig moeiteloos omhoog brengen, en dus wordt je intentie bereikt. Bewaar jullie collectieve intentie om de mensheid te laten ontwaken (massa-meditaties zijn een zeer effectieve manier om die intentie te behouden en intensiveren) en breng het tot stand.

Zoals jullie weten, jullie onvermoeibare inspanningen om jezelf en de mensheid te doen ontwaken en de illusie los te laten worden hier in de spirituele rijken zeer geëerd, waar, zou je dat wensen, je spoedig in staat bent je met ons te verenigen en direct en onmiskenbaar het wonder van Gods Liefde voor Zijn volledige schepping te ervaren. Het goddelijke Liefdesveld, waarin de volledige schepping permanent woont, is ook jullie eeuwige Thuis. Het wacht geduldig op jullie terugkeer, wetende dat jullie de intentie hebben terug te keren en dat jullie zullen terugkeren. 

Wanneer jullie dat doen zal het zijn of je er nooit weg bent geweest, wat je natuurlijk ook niet hebt gedaan. Iedereen kijkt er naar uit om te genieten van de vreugde en verwondering die jullie gezichten zal oplichten wanneer je ontwaakt en het goddelijk Licht van de Realiteit je baadt in de schittering van Zijn glorie.

Het lijkt erop dat je een buitensporig lange tijd op dit moment hebt gewacht, en binnen de illusie, waar je je hebt opgehouden, zijn inderdaad eonen verstreken sinds je de keuze hebt gemaakt om jezelf af te scheiden van de Realiteit. En binnen de illusie is dat een zeer verwarrend en vaak verkeerd begrepen concept - een kort moment in de eeuwigheid dat eonen in tijd duurt in de illusie. In feite maakt het helemaal geen zin, dus doe niet eens een poging om het te beredeneren. Focus in plaats daarvan op je intentie voor een groots ontwaken - en laat het gebeuren. 

Gezamenlijk is de visie van de mensheid voor de toekomst aan het veranderen, en met die verandering in perceptie presenteren machtige mogelijkheden zich aan je die, wanneer er gebruik van wordt gemaakt, jullie allen enorm ten voordele zal zijn op manieren die je je onmogelijk kunt voorstellen. Het nieuwe tijdperk zal niet alleen oplossingen mogelijk maken voor alle problemen en kwesties die de mensheid plagen om te worden gevonden en ten uitvoer gebracht, maar het zal ook voorzien in nieuwe vergezichten van grote schoonheid om als nieuwe concepten en creatieve ideeën te verkennen die in je denkgeest opkomen, verdere wegen van verkenning tot vreugde en verbazing suggererend.

De strijd en zorgen die je terneergedrukt hebben, en die je regelmatig hebben doen afvragen of het leven überhaupt enige zin of waarde heeft, zullen verdwenen zijn – om nimmer terug te keren. Het leven zal een vreugde worden, gevuld met fascinerende anticipatie op toekomstige gebeurtenissen en activiteiten die onmetelijk zullen toevoegen aan het geluk dat je in het huidige moment al ervaart. 

Het zal het soort leven zijn dat je Vader altijd voor je voor ogen heeft gehad, levens die harmonieus resoneren in een eindeloze verscheidenheid van stijlen om aan ieder van je wensen tegemoet te komen – vredige ontspanning door een rustig riviertje dat door lieflijke weiden stroomt met de schaduw van overhangende bomen; vitaal en opwindend leven in het windgedreven buiswater naast een stormachtige oceaan; leven gevuld met de perfecte melodieuze harmonie van samenwerkende orkesten en koren; leven opgebeurd door de fantastische geuren van prachtige tuinen; leven geïnspireerd door de boeiende smaken van nieuw en intrigerend voedsel; en myriaden andere begeerlijkheden die je je nu nog niet kunt indenken. 

Niemand zal het onmogelijk worden gemaakt het leven ieder moment volledig te genieten, aangezien alles wat je je kunt bedenken instant door je intentie wordt gecreëerd zo te zijn. 

Waarlijk, jullie hebben een zeer gunstig moment gekozen om het leven op Aarde te ervaren nu de mensheid ontwaakt uit deze lange en vermoeiende reis die voor jullie allemaal heeft geleid tot een enorme ongerustheid, angst en lijden. De tijd voor dit soort ervaringen is voorbij, en jullie hebben de intentie gekozen om vooruit te gaan de Liefde in. Het is het veld waarin alles wat God schept eeuwig bestaat, en de reden dat je Het niet ervaart en niet hebt ervaren is vanwege je keuze om deel te nemen in het denkbeeldige concept van afscheiding van Hem en van elkaar. 

Maar de Realiteit is alles wat bestaat, en God schiep Het in Liefde voor Zijn eigen eeuwige vreugde en voor dat van Zijn geliefde kinderen. En, natuurlijk, zijn kinderen zijn veel groter in aantal dan je je kunt voorstellen. Mensen zijn maar een kleine groep onder de grote en diverse koren van bewust voelende wezens die Hem Vader noemen. Wanneer je terugkeert van je denkbeeldige staat van afscheiding naar je rechtmatige plaats in de Hemel zal je vreugde en dat van de gehele schepping grenzeloos zijn. 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

maandag 19 november 2012

18-11-2012 SaulEr zijn grote veranderingen gepland die permanent de wijze waarop jullie leven zullen veranderen   

John Smallman met Saul op 18 nov. 2012


Ontwaken is in de gedachten van al jullie Lichtwerkers en wegwijzers nu het einde van dit jaar steeds dichterbij komt. Jullie willen actie, indrukwekkende actie, iets heel verrassends of op zijn minst verheffends. Nou, dat krijg je. Blijf je intentie om te ontwaken vasthouden; het is de drijvende kracht die je huiswaarts doet gaan, en vertrouw op Gods Wil dat je gaat ontwaken en in Zijn belofte dat je dat zult doen. Zelfs als je twijfels ervaart, laat ze los – want diep in jezelf weet je dat ze ongegrond zijn, dat ze alleen maar een aspect van de illusie zijn dat verwarring en onnodige angst veroorzaakt.


Jullie terugreis is bijna voorbij, en jullie bestemming wenkt je duidelijk verder. Alles verloopt zoals goddelijk gepland en bedoeld. En zoals je vele malen is verteld hoef je alleen je eigen individuele intentie te handhaven, en wanneer twijfels of angsten oprijzen om hulp te vragen aan hen die altijd in de buurt zijn voor dat doel – je gidsen en engelen uit de spirituele rijken. Liefde is de levenskracht; je werd door Haar en binnen Haar geschapen. Maar in de illusie, als gevolg van de belemmeringen voor Haar aanwezigheid die jullie hebben opgetrokken, vind je het moeilijk je met Haar op een positieve manier te verbinden, eentje die je echt bewust maakt van je onverbrekelijke verbinding met Haar. En dus moet je vertrouwen; en jullie engelen of gidsen zullen voor jullie de validiteit van dat vertrouwen bevestigen. Vraag het hen gewoon. 

Wanneer jullie aandacht besteden aan de zich ontvouwende drama's in wereldse zaken - internationaal, nationaal, economisch en religieus, en aan de bijna constante stroom van nieuwe informatie die wordt afgekondigd – kun je niet echt veronderstellen dat er zich niets van groot belang voordoet! Jullie twijfels rijzen zeer waarschijnlijk op uit jullie kennis van de menselijke geschiedenis, waaraan je kunt zien dat er altijd oorlogen, intriges, politieke arglistigheden, verraad en corruptie zijn geweest, je onderwijl ook bewust zijnd van de profetieën uit een groot aantal bronnen die de hoop op betere tijden in het vooruitzicht stellen, maar die zich tot nu toe nooit hebben verwerkelijkt. 

Echter, het aantal profetieën, zowel moderne als oude, verwijzend naar dit punt in je menselijke geschiedenis als een moment voor grote verandering die gaan gebeuren overtreffen in aantal verre de vage en onzinnige die werden ontvangen of misschien uitgevonden door degenen die door misleiding invloed en roem zoeken, welks niet geschieden zovelen teleurgesteld heeft. Er is veel onderzoek gedaan door wetenschappers over de gehele wereld dat vrij duidelijk aangeeft dat het tijd is voor grote veranderingen en die essentieel zijn ten voordele van de planeet en alle levensvormen die zij ondersteunt – en dat het er zeer snel tijd voor is. En, natuurlijk, vele spirituele channels van onberispelijke eerlijkheid en integriteit maken er ook melding van dat er verandering in de lucht zit. 

Jullie worden niet misleid: er zijn grote veranderingen gepland en zijn zonder twijfel onderweg, die permanent de wijze waarop jullie allen leven en met elkaar omgaan zullen veranderen. De tekenen zijn overal onmiskenbaar. Besteed aandacht aan ze want dat verlicht jullie twijfels door je aanwijzingen in de fysieke omgeving te geven dat jullie hoop, waarvoor jullie gebeden hebben – en nieuw tijdperk van verlichte gedachten, communicatie en activiteiten – spoedig werkelijkheid zal worden. 

De veranderingen die plaatsvinden over de gehele planeet zijn de voorlopers, wat betekent dat de nieuwe tijd bijna bij jullie is. Zij zullen het mogelijk maken dat nieuwe systemen die zijn voorbereid voor deze tijd in werking treden. Troepen zullen naar huis worden geroepen vanuit oorlogen die snel, veilig en effectief moeten worden beëindigd. Politieke organisaties zijn in het proces van opnieuw uitgevonden te worden om om te gaan met en te zorgen voor de echte behoeften van de mensheid. Internationale business conglomeraten zullen niet langer in staat zijn om de wet te omzeilen en zich aan hun verantwoordelijkheden te onttrekken voor de mensheid en de planeet, noch zullen religieuze organisaties dat kunnen. Jullie zullen allemaal betrokken zijn bij het beheer en onderhoud van deze nieuwe systemen voor het welzijn en de tevredenheid van allen. De kleine en zeer machtige groepen met afzonderlijke, egoïstische agenda's, die zoveel schade hebben aangericht aan de planeet en de mensheid, zullen instorten als hun steun wordt verwijderd.

De massieve en krachtige intentie die de meerderheid vasthoudt voor een vreedzame, harmonieuze levenswijze en voor respect voor alle levensvormen zal deze visioenen tot stand brengen, want de collectieve intentie van de mensheid wordt versterkt door het goddelijke Liefdesveld dat de planeet omhult en dagelijks intensiveert. Niets kan de nieuwe tijd stoppen, voorkomen, of vertragen van geboren worden. Het is een uitgemaakte zaak.

Lichthouders en wegwijzers, herinner jezelf er regelmatig iedere dag aan dat dit Gods Wil is, en dat jullie in perfecte afstemming met Deze zijn. Jullie hulp is een essentieel onderdeel van deze goddelijke Renaissance, dat is waarom je ervoor koos om op dit moment op Aarde te zijn. Als je bidt en mediteert versterk je je eigen bewustzijn en intentie om dit te laten gebeuren, en je helpt hen enorm die nog diep in slaap zijn maar die een gevoel hebben dat er iets van groot belang staat te gebeuren. Iedereen op Aarde heeft een rol te spelen en zal die perfect spelen, ook al lijkt dat niet zo te zijn. Laat je niet afleiden door het angst zaaien die degenen met gezag en in de media aanmoedigen, want het is ongegrond. Jullie gaan vooruit als een, in vreedzame samenwerking, en de gebeurtenissen die anders suggereren zijn slechts de laatste ijdele spartelingen van een mislukte reeks systemen wier tijd voorbij is. 

Liefde is onoverwinnelijk, almachtig, alles-omvattend en alles-omarmend, wanneer Het vrijelijk geaccepteerd wordt door open harten, en de harten van de mensheid openen zich nu in de aanvaarding van hun goddelijke bestemming om te ontwaken in hun natuurlijke en volledig bewuste staat. Vertrouw op het goddelijke plan en weet dat er voor alles wordt gezorgd. 

Met heel veel liefde, Saul. Zoals gechanneld door John Smallman.

Bron: 
http://johnsmallman.wordpress.com/

Vertaling: René

woensdag 14 november 2012

11-11-2012 JezusLaat je bagage los en bereid je er op voor om omhoog de illusie uit te drijven

John Smallman met Jezus op 11 nov. 2012


Alle losse eindjes van de essentiële ontwarring van negatieve emotionele energiedraden die de mensheid eonenlang hebben geteisterd worden opgeruimd, en de schoonmaak van de overblijfselen van oude emotionele gehechtheden die je niet langer dient is bijna voltooid. Het krachtveld van de duistere energieën die jullie verstrikt heeft in de illusie – door het handhaven en het ondersteunen van de sluier die de Realiteit voor jullie verbergt – wordt gestadig opgelost. Een schone en frisse omgeving om de nieuwe tijd te omarmen en ondersteunen wordt stevig tot stand gebracht. Het Licht van de goddelijke Liefde brandt fel door de duisternis, openheid en transparantie toestaand te overheersen, en positief alle discussies en onderhandelingen bekrachtigend om alle kwesties op te lossen die jullie moment van ontwaken hebben tegengehouden.


Het Licht dat de Aarde omhult is briljant en krachtig gefocust, ervoor zorgend dat ontwaken plaats vindt zoals gepland. En dit Licht kan worden gezien vanuit het gehele Melkwegstelsel daar de vrede en Liefde die Het betekent wijd en zijd wordt doorgegeven om het aanbreken van dit nieuwe goddelijke tijdperk voor de mensheid en Moeder Aarde aan te kondigen. De gedenkwaardige significantie van dit verbazingwekkende ontwaken in het bewustzijn door de mensheid van haar eeuwige relatie met God, zal jullie verbazen.

Het grootste deel van de mensheid heeft een geloof in God, maar het is vooral een geloof in een God Die nauwkeurige registers bijhoudt van de zonden van ieder van jullie, en Die, op het moment onmiddellijk na jullie lichamelijke dood, compromisloze oordelen over jullie tekortkomingen velt; een God Die vervolgens eist dat compensatie voor deze tekortkomingen wordt gegeven door opoffering, lijden, pijn en tranen. Echter, bij het ontwaken zal het besef dat dit niet het geval is, maar in plaats daarvan, dat God je in een eeuwige omhelzing van Liefde, Acceptatie en Vreugde houdt die Hij deelt met al Zijn kinderen, zonder oordeel of uitzondering van welke aard dan ook, je met onnoemelijk geluk vervullen. 

Gods geluk is om jou gelukkig te zien. Dat is Zijn Wil. Hij schiep jullie in Liefde, om zorgeloos en vreugdevol te zijn, en het is in die staat dat je zult ontwaken, met achterlating van de nachtmerrie van de illusie die bij jullie allen zo veel pijn en lijden heeft veroorzaakt. Diep in jezelf ben je dit nooit vergeten. Echter, binnen de illusie, heb je barrières en verdedigingen tegen aanvallen gebouwd en onderhouden en om te ontwaken moet je ze allemaal demonteren - voor ze je blik op de Realiteit blokkeren. En deze barrières zijn de negatieve houdingen en overtuigingen die je vasthoudt, met inbegrip van de overtuiging dat jullie zondaars zijn die moeten worden gestraft voor je de goddelijke rijken kunt binnengaan. 

Terwijl je je vastklampt aan die overtuigingen - meestal als een soort van nederige boetedoening en omdat je een onderliggend gevoel van onwaardigheid hebt – sluiten jullie jezelf effectief af voor het Liefdesveld waarmee je Vader je te allen tijde omgeeft. Jullie hebben gehoord van de noodzaak jezelf over te geven aan de goddelijke Wil, en velen van jullie hebben dat uitgelegd in de zin van een verslagen vijand die zich overgeeft aan een heerszuchtige overwinnaar, die wenst dat de verslagenen zichzelf voor hem vernederen, hem respect betonen, en hem heer en meester maken van hun bezittingen. Dat is een volstrekt irreëel concept dat je hebt uitgevonden om je eigen gedrag te rechtvaardigen wanneer jullie elkaar bevochten en mishandelden in talloze oorlogen gedurende de eonen. 

Laat die veroordelende houdingen los en het geloof dat je compensatie verdient, en het idee dat degenen die je als veel erger zondaars ziet dan jezelf moeten worden bestraft als voorwaarde voor jouw rechtvaardige en eervolle beloning. Iedereen die het leven in de illusie ervaart is mishandeld door anderen; en is in gelijke mate het instrument geweest van andermans pijn en lijden - want het is allemaal onderdeel van de illusoire ervaring die jullie voor jezelf bedachten. En het is omdat jullie deze spelletjes zo lang hebben gespeeld dat de behoefte aan compensatie en anderen gestraft te zien zo'n diep ingeworteld deel van al jullie culturele overtuigingen is geworden. Het lijkt jullie vaak toe dat je niet gelukkig kunt zijn tenzij degenen die je mishandeld hebben zwaar gestraft worden op een manier die jou, en allen die hen in ogenschouw nemen, in staat stelt zich te verkneukelen over hun pijn, lijden en schande.

Die overtuigingen kunnen niet binnengaan in het Licht van de Hemel! Er is daar geen plaats voor hen, en niemand daar zou zulke gevoelens kunnen begrijpen. Als een analogie: de Hemel is hoog boven de Aarde, en om Het te bereiken moet je licht genoeg zijn om daar met gemak naartoe te zweven. Jullie negatieve houdingen en overtuigingen – in oordeel, straf, pijn, schuld en vernedering... van jezelf of van anderen - zijn als loden gewichten die voorkomen dat je opstijgt.

Focus in deze laatste momenten voor je ontwaken op het loslaten van al die nutteloze en ongeschikte bagage. Je kunt het niet met je meenemen de Realiteit in. Kijk echt naar jouw problemen: vooral onrechtvaardigheden die tegen je zijn begaan waarvan je absoluut niet kunt geloven dat het goed is om te vergeven; of je eigen onwaardigheid of tekortkomingen waarvan je ook het gevoel hebt ze niet te kunnen vergeven; en ieder ander iets met een negatieve emotionele lading. Erken ze, geef toe ze te bezitten – en laat ze los! Je zult je veel lichter voelen als je dat doet.

Je hebt enorme hoeveelheden spirituele bijstand hier precies naast je, wachtend op je verzoek om hulp. Vraag er om! Je bent een beetje als lange-afstands wandelaars, bepakt met rugzakken, tenten, en andere kampeerspullen, en je bent net aangekomen in een prachtig resort (vakantieoord) en spa (kuuroord) waar je al deze spullen niet langer nodig hebt, maar je hebt niet de kracht om het allemaal zelf af te pakken. Jouw spirituele assistenten zijn als het vakantieoord personeel die je haastig komen begroeten, om je te helpen afpakken, en je je kamers te laten zien, waar de belendende jacuzzi gevuld is met heet, borrelend, geurig water, op je wachtend om weg te zinken in zijn verzachtende omhelzing. 

Laat je bagage los – de gecumuleerde emoties van eonen van aardse reizen - en bereid jezelf er op voor weg te zweven, omhoog uit de illusie en de Hemel in waar je wordt verwacht, en waar je een zeer glorieus onthaal wacht.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands