Marcadores

zaterdag 24 november 2012

23-11-2012 JezusEn natuurlijk kun je het niet eens zijn over wat juist is!

John Smallman met Jezus op 23 nov. 2012


Ontwaken is het recht en het lot van elk bewust voelend wezen, en het is Gods Wil dat allen ontwaken. De illusie heeft veel pijn en lijden in jullie harten gebracht gedurende de vele levens waarin jullie hebben gekozen de ervaringen daarbinnen te ondergaan. Het is niet nodig door te gaan je daarmee te verbinden, want het is een uitvinding van jullie collectieve gedachten, en zij zijn het die zorg dragen voor zijn onderhoud en ondersteuning. De mogelijkheid wordt continu geboden waardoor je het kunt laten gaan en vooruit gaan je volledig bewuste en ontwaakte staat in. 


Velen helpen nu de collectieve perceptie te veranderen die het kritiekloos onderhoudt. De tijd is gekomen voor jullie onbewustzijn van haar onwerkelijkheid om op te lossen. De zinsnede 'Je creëert je eigen realiteit' is de laatste dertig of veertig jaar te pas en te onpas gebruikt, in en uit de gratie rakend zoals de modes en de seizoenen wisselen, maar dat is hoe jullie de illusie uitvonden en hoe jullie doorgaan het te onderhouden. Jullie kunnen haar effecten in actie zien wanneer de politieke stemmingen in een land veranderen als reactie op gebeurtenissen, en golven van wanhoop, woede of opwinding door een populatie vegen. En jullie gekozen ambtsbekleders proberen altijd om de stemmingswisselingen die zich voordoen voor hun eigen persoonlijk voordeel te gebruiken. 

Desalniettemin, velen van jullie zijn zich bewust geworden van de ongelukkige effecten en de onverantwoordelijkheid van het reageren op stemmingswisselingen met overeenkomstige veranderingen van intentie. Jullie hebben de enorme schade waargenomen die het gevolg is van een dergelijk onevenwichtig en onvoorspelbaar gedrag, en jullie zijn niet meer bereid om te worden geraakt, beïnvloed, en gemanipuleerd door egoïstische krachtzoekers die de golven van de waargenomen publieke opinie bezeilen. Er is nu een bewuste intentie van de kant van de meerderheid van hen die in deze tijd op de Aarde geïncarneerd zijn om een constant pad van spirituele evolutie te vinden en te volgen dat alles in harmonie zal brengen en de vrede mogelijk zal maken waarnaar jullie allen verlangen dat deze wordt bereikt. Jullie hebben onbeperkte hoeveelheden hulp voor jezelf beschikbaar van hen in de huidige ongewaardeerde en onzichtbare rijken wiens enige wens is om jullie te helpen ontwaken, en jullie zijn er eindelijk ten volle gebruik van aan het maken.

Jullie Vader houdt van je met een intensiteit die je je gewoon niet kunt voorstellen, terwijl jullie je focussen op de zonden, het onrecht, het verraad, en het lijden die endemisch zijn binnen de illusie, en die jullie voortdurend afleiden van het je openen voor Zijn Liefde voor jou. Door je aandacht daar te focussen raak je verstrikt in de angst en woede, en in jullie emotionele reacties op de oneerlijkheid en onrechtvaardigheid die je overal om je heen ziet. Focus op Liefde. Haar goddelijke veld omringt jullie op elk moment van je bestaan, en je blijft je daar alleen onbewust van door je eigen keuze je in plaats daarvan, op de illusie te focussen en alle problemen en kwesties die het bedenkt en verspreidt, om je te verstrikken in haar meedogenloze en schijnbaar onontkoombare web van intriges en leugens. 

Zolang je ervoor kiest je ermee te verbinden, zolang zal het je blijven verstrikken. Grote hoeveelheden 'moeten' vullen jullie denkgeesten wanneer je je afvraagt hoe je de misstanden recht moet zetten en het lijden beëindigen waarvan je rationaliteit je vertelt dat het kan en moet worden uitgeroeid. Maar ze zijn allemaal van de illusie, en je aandacht daar plaatsen doet heel weinig om deze te verlichten, terwijl het je wel afleidt van je taak je Licht vast te houden, de weg te wijzen, en liefdevolle aanwezigheden in elke situatie te zijn.

Jullie geschiedenis is gevuld met verhalen van heroïsche figuren die krachtig streefden naar het rechtzetten van misstanden en onrechtvaardigheden, vaak stervend ten gevolge van de oorzaken waarvoor ze zo moedig vochten. En de geïmpliceerde boodschap is dat je bereid moet zijn om hetzelfde te doen. Maar gedurende de eonen hebben deze helden feitelijk heel weinig bereikt want nadat ze verdwenen waren herstelde de oude orde zich weer, vaak met hernieuwde kracht, en binnen de illusie kunnen alleen illusies – het onwerkelijke – overleven. 

Maar de illusie raadt jullie aan om 'te vechten voor wat juist is'. En natuurlijk kun je het niet eens zijn over wat juist is! Ieder van jullie afzonderlijk belichaamd in de illusie heeft een andere perceptie. Je kunt behoren tot een religieuze organisatie, een politieke partij, een rechtspersoon, of gewoon je eigen familie, maar ze stellen allemaal vaste regels en gedragscodes in die je moet volgen om op goede voet met hen te blijven, en, als gevolg daarvan, zijn er momenten waarop je je geweten, je integriteit, je ware goddelijke zelf dient te negeren als je daarbinnen geaccepteerd wilt blijven. 

Om te veranderen - het systeem echt veranderen naar een van vrede, harmonie, en waardigheid voor iedereen – moet je het leven. Dat betekent het loslaten van oordeel, en alle bijkomende diensten en functies waartoe dat onvermijdelijk leidt. Jullie moeten leven met liefde die door je hart stroomt, compassie, acceptatie, vergeving en healing voor iedereen biedend - zonder onderscheid. Zodra je de wapens opneemt, figuurlijk of fysiek, om welke reden dan ook, volgen er conflicten, en kom je in de cyclus van de eindeloze repetitieve lus. En dat is wat je probeert te omzeilen.

Het leven van de verandering die je wilt is de enige manier om het te bewerkstelligen, maar de culturen die jullie hebben ingesteld en gehandhaafd binnen de illusie staan erop dat wanneer je daadwerkelijk liefdevol leven praktiseert, vredig, en compassievol, je je alleen maar blootstelt aan zekere aanvallen en waarschijnlijke vernietiging. Met oorlog, conflict, onenigheid, oneerlijkheid en zelfdienende agenda's je omgeving vullen, lijkt een zeer valide standpunt te zijn, en dat lijkt voor jullie te worden bevestigd door jullie geschiedenis en wanneer slechte dingen gebeuren met goede mensen. Maar zolang jullie geloven in de illusie en haar leiding volgen zijn jullie haar energetisch aan het ondersteunen en onderhouden.

Het antwoord is Liefde. Dat is jullie keer op keer verteld, en jullie antwoord is sinds lang geweest 'Maar het werkt niet!'. In feite werkt Het voor hen die Het praktiseren, en nu het eind van dit kalenderjaar nadert, verbinden zich steeds meer van jullie met het goddelijke Liefdesveld dat jullie omgeeft en jullie zijn jezelf en de wereld aan het veranderen, bewijzend dat Het werkt. 

Vanuit ons gezichtspunt maakt wat jullie bereiken een prachtig schouwspel nu het Licht van Gods Liefde schitterend uitstraalt uit een steeds groeiend aantal van jullie, en vanuit de planeet haarzelf. Het tij is gekeerd en het duister is aan het wegsmelten en verdwijnen in het Licht nu de helderheid van het Liefdesveld waarin jullie jezelf aan het verweven zijn, jezelf integrale en onlosmakelijke aspecten van Haar makend, dagelijks intensiveert en versterkt. Jullie zijn zonder enige twijfel goed voorbereid op het pad van ontwaken, en er is geen kans op dat je daarvan wordt afgeleid. 

Schep behagen in de vaste overtuiging dat het moment van ontwaken in jullie natuurlijke staat als volledig bewuste wezens snel en onvermijdelijk aan het naderen is, en dat de opwinding, de schok, en de verwondering die zal optreden als je ontwaakt je zal vullen met vreugde en geluk, wat op dit moment ver voorbijgaat aan je vermogen om het je zelfs maar in te denken. 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands