Marcadores

woensdag 28 november 2012

25-11-2012 JezusIn de spirituele rijken zijn we ons veel meer bewust van jullie dan jullie je kunnen indenken

John Smallman met Jezus op 25 nov. 2012
De 22e november wereldwijde meditatie ging erg goed, met miljoenen die de intentie vasthielden om te ontwaken naar volledig bewust leven en zijn. De enorme veranderingen waarop jullie allemaal hopen zullen zich spoedig materialiseren terwijl het goddelijke Liefdesveld doorgaat zich te versterken en intensiveren in lijn met jullie collectieve vrije wil keuze om te ontwaken. In de spirituele rijken – waar we ons veel meer bewust van jullie zijn dan jullie je kunnen indenken – blijft onze blijdschap en vreugde zich intensiveren terwijl we jullie grote inspanningen zien maken om de nieuwe tijd binnen te brengen waarin alle mensen liefdevolle acceptatie zullen ervaren, een vruchtbare overvloed die al hun behoeftes zal bevredigen, en de vrede en harmonie die alleen liefde kan bieden.

Er is een grote opening geweest naar het goddelijke Liefdesveld dat jullie te allen tijde omringt, en als je jezelf daar echt voor openstelt, zoals toenemende aantallen van jullie dat de laatste twee of drie decennia hebben gedaan, zijn de resultaten verbluffend. Jullie vreugde zal spoedig de onze evenaren wanneer jullie ontwaken in de goddelijke Realiteit waar alles dat bestaat eeuwig aanwezig is, open, transparant en volkomen liefdevol.

Jullie voortdurende reis heeft veel van je gevraagd omdat, toen jullie als mensen belichaamd werden, de verschillende culturele sporen van het gebied waarin je geboren werd, om zo te zeggen, gezaaid was in jullie groeiende menselijke vormen. Dit heeft het effect gehad van het sluiten of op zijn minst aanzienlijk verzwakken van je bewustzijn van jullie eeuwige spirituele erfgoed, en in het verlengde daarvan werden de culturele codes van het geloof en het gedrag van je menselijke woonomgeving stevig geëtst in je persoonlijkheid, je aldus voorziend van je menselijke identiteit. Sommigen van jullie beseften al vroeg in je leven dat je heel zeker niet de persoon of identiteit was die je was toegekend of je was opgedrongen, maar de overgrote meerderheid van jullie bezweken onder de constante druk vanuit je omgeving om je te conformeren. Ja, je kunt enigszins in opstand zijn gekomen terwijl je opgroeide, maar in principe accepteerde je je culturele imprint (stempel, inprenting) door het heel lichtjes te wijzigen om jezelf een gevoel van een individuele identiteit te geven, een gevoel speciaal te zijn.

Ieder bewust voelend wezen dat God heeft geschapen heeft een eeuwig aanwezig zijnde door God gegeven identiteit. Allen zijn een, maar ieder heeft ook een individueel goddelijk creatief talent of aspect dat uniek is. En terwijl jullie allemaal altijd Heel blijven – een met elkaar en met God – is er een deel van het goddelijke in ieder van jullie dat zichzelf individueel uit kan drukken en dat ook doet. Dus, terwijl jullie opgroeiden als mensen, had je binnenin je, op een veel dieper niveau van jezelf dan waar je normaal binnen de illusie toegang tot kunt krijgen, een intens gevoel dat af en toe de oppervlakte van je bewustzijn openbrak, dat je veel, veel meer bent dan waarvoor je krediet krijgt door je menselijke metgezellen en door de cultuur waarin je leeft. En natuurlijk pakten jullie ego's vaak dat gevoel en renden ermee weg, regelmatig chaos en verwoesting veroorzakend. 

De illusie is echt een heel vreemde en verwarrende omgeving waar niets veel zin lijkt te hebben. Jullie zijn allemaal mens, jullie kunnen heel goed samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken als je daarvoor kiest, en toch werk je het grootste deel van de tijd slechts gedeeltelijk samen, proberend je eigen persoonlijke situatie ten koste van alle anderen te verbeteren. En toch is er in ieder van jullie een gevoel dat dit niet zinvol is!

En dus ga je op zoek gaan naar liefdevolle relaties met een ander – misschien talloze anderen – of met religieuze, politieke, culturele, zakelijke, of een aantal andere organisaties die je iets speciaals of verleidelijks lijken te bieden te hebben, en die, in ruil voor je trouw, je een soort van veiligheid en acceptatie lijken te bieden. Maar als je de regels overtreedt ben je af, verstoten, in de steek gelaten. Dit vult je met een diep gevoel van onveiligheid en angst, die je altijd probeert te verlichten.

Die onzekerheid en angst, als het je niet tot het onderhouden van een extreem egoïstische passie voor het behouden van persoonlijke macht en controle dreef, zet je uiteindelijk aan tot het zoeken naar meer betekenis, meer voldoening, meer creatieve mogelijkheden in het leven, en dit leidt je naar een verlangen naar je spirituele bestemming. Je begint om de verborgen diepten binnenin je bloot te leggen waar de goddelijke en onblusbare vlam was geplaatst om je juist op dit precieze punt in je voortgaande evolutie te helpen. 

Wat er nu gebeurt op Aarde is dat meer en meer van jullie, op ieder moment, deze innerlijke verborgen diepten en verlangens aan het blootleggen zijn en antwoorden op de liefde die zij aanbieden. In werkelijkheid kunnen ze niet langer worden onderdrukt. Terwijl ze naar de oppervlakte van je bewustzijn opborrelen brengen ze met zich de vele diep begraven emoties van woede, angst, wrok, onrecht, en verraad mee die je, ten gevolge van een verscheidenheid aan redenen, niet hebt kunnen uiten. Voor de meesten van jullie is deze opwelling schokkend, ongemakkelijk en pijnlijk! Jullie dachten dat je redelijke, vriendelijke, eerlijke en zorgzame mensen waren – hoe kunnen al deze zaken omhoogkomen? Het kon onmogelijk van jou zijn!

Nogmaals, het is allemaal onderdeel van de illusie! Laat het je niet bezorgd maken; het moet alleen worden losgelaten. Sommigen van deze kunnen heel goed niet van jou persoonlijk zijn, maar het is een deel van het enorme negatieve karmische energieveld dat de mensheid gedurende de eonen heeft opgebouwd. Laat je er niet mee in noch probeer er de zin van in te zien. In plaats daarvan, laat het door je heen stromen en oplossen in het veld van goddelijke Liefde dat je omringt, wat het zal doen. Het is oncomfortabel, maar het moet worden losgelaten, en als je het ervaart, is het het jouwe om los te laten – jouw taak aangezien je helpt bij het grote ontwaken van de mensheid. 

Dit ongemak en de verwarring die het veroorzaakt zal van korte duur zijn. Het is als de intense pijn vóór het uiteenspatten van een massieve furunkel (steenpuist) gevuld met gif dat koortsige disharmonie heeft veroorzaakt. Het dient los te barsten om al zijn toxiciteit los te laten – en daarna is er grote opluchting en treedt er healing op. 

Er is een grote healing van de mensheid aan de gang, en de conflicten en het lijden die worden gerapporteerd over de gehele wereld zijn aanwijzingen voor het loslaten van al deze geaccumuleerde toxiciteit. Het is erg pijnlijk voor de direct betrokkenen, maar ze zijn niet per ongeluk betrokken, en de opluchting die ze zullen ervaren wanneer het is voltooid zal meer dan compenseren voor wat ze op dit moment ondergaan. Jullie kunnen allen enorm helpen door liefde, compassie, en healing te sturen naar waar het het meest nodig is elke keer als je mediteert. Vergeet niet, voor alles wordt goddelijk gezorgd, en ieder van jullie heeft een essentiële en intens liefdevolle rol te spelen wanneer het moment van ontwaken nadert. Focus je aandacht op het Liefdesveld dat jullie allen omringt. Heb de intentie je ermee te verbinden, en sta het toe het ontwaken te ontvouwen zoals goddelijk bedoeld door het Licht dat je voor dit doel draagt hoog te houden. 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands