Marcadores

dinsdag 29 april 2014

28.04.2014

Wend je tot het Licht dat je nooit zal afwijzenJohn Smallman met Saul op 28 april 2014Allen zijn Een.  Jullie allemaal weten dat, jullie accepteren het als een fundamenteel feit of een concept, en vervolgens verwijderen jullie het uit je denkgeest wanneer jullie je dagelijkse dingen doen.  Maar jullie moeten dat een deel van jezelf maken, een aspect van jezelf dat je op ieder moment meedraagt in je bewuste gewaarzijn, anders blijft het net zo zinloos voor jullie als ieder gebied van studie, waarvan je alleen maar vage kennis hebt en dat je interesse niet kan wekken; een idee dat onbelangrijk is en daarom gewillig van de hand wordt gewezen en vergeten. 
Het feit dat allen Een zijn is een aspect van de Realiteit waarvan je je niet kunt veroorloven om het achteloos van de hand te wijzen, en als van geen belang, terwijl je je dagelijkse routines nagaat.  Bewustwording daarvan behoort een belangrijk en onderscheidend kenmerk van je persoonlijke veld van voelend bewustzijn te zijn.  Als je het van je bewustzijn uitsluit, dan zet je jezelf op de automatische piloot, je ego toestaand je houdingen en gedragingen te regeren, terwijl de echte Jij, het eeuwige deel dat Een is met de Bron, een dutje doet.  Later, misschien, wordt het duidelijk dat er iets vreemds is gebeurd, en je merkt dat je worstelt met problemen en conflicten die heel storend zijn, en verwonder je je erover wat dat kan hebben veroorzaakt. 
Dan suggereert het ego dat er niets ongewensts is gebeurd waarmee het uit jouw naam niet kan afrekenen, dus begraaf je de zorgen die je in je onbewuste stoorden, die grote stortplaats waar zoveel vuilnis, door de jaren heen verzameld en afgevoerd, gaat etteren en ranzig wordt.  Maar uiteindelijk gaat die vuilnisstort zijn aanwezigheid voelbaar maken, en zul je er wat mee moeten gaan doen.  In feite is nu voor velen van jullie, al dat begraven en ontkende afval zijn weg naar je bewustzijn aan het exploderen, jullie aanzienlijk ongemak bezorgend. 
Wanneer je merkt dat je lang vergeten pijnlijke herinneringen ervaart, laat ze dan gewoon stromen, net als het weer zal het overtrekken, veroordeel ze of jezelf niet, maar als je merkt dat je niet in staat bent om dat te weerstaan, vergeef jezelf dan naderhand.  Herinner jezelf er opnieuw aan dat de omgeving die je lijkt te bewonen een illusie is, net als alle pijn, lijden, conflicten, en verraad.  Jullie zijn, en zullen altijd zijn, de geliefde kinderen van God, volmaakt geschapen – en derhalve eeuwig perfect blijvend.  Die herinneringen, hoe pijnlijk ook, maken deel uit van de spelletjes van de afscheiding die jullie hebben gespeeld, en zijn onwerkelijk.  Wanneer jullie ontwaken zullen ze verdwenen zijn.  
Echter, terwijl jullie in de illusoire wereld van wantrouwen, lijden en verraad verblijven, is vergeving jullie standvastige en continue bondgenoot.  Beoefen het, word er bedreven in.  Jullie ego’s schrille protesten dat je ofwel een intens schuldgevoel moet voelen voor wat je hebt gedaan, of dat je moet worden erkend en gecompenseerd voor aangedaan onrecht, zijn afleidingen die proberen om je af te leiden van je pad naar ontwaken.  De Realiteit is een staat waarin alleen Liefde aanwezig is, en door te vergeven, beneem je jezelf van alles dat Haar tegenover staat, alle oordelen en angsten waaraan je in angst en woede vastklampt, aldus je hart zuiverend zo dat de Liefde er binnen kan gaan. 
Wanneer oude kwesties, allang begraven en slechts vaag herinnerd, je lijken te overweldigen, herinner jezelf er dan aan dat ze opkomen om losgelaten te worden, en niet als een straf voor slecht gedrag om je te vullen met schuld.  Gevoelens van onwaardigheid, bijvoorbeeld, die je gebruikt als een mantel of sluier waaronder je je kunt verbergen, want je gelooft dat de Liefde, God, je Vader, je zou afwijzen of te schande maken als je Zijn tegenwoordigheid zou binnen komen.  Vraag je vrienden in de spirituele rijken – wie er maar je favoriete heilige, engel, gids of mentor is – je te helpen het Liefdesveld te voelen waarin jullie eeuwig veilig en zeker gehouden worden.  Wanneer je hier om vraagt, wanneer je graag bevestigd wilt zien dat je innig geliefd wordt, laat je sommige blokkades naar de Liefde los en staat Het toe opnieuw door je heen te stromen, je rust en zekerheid van je goddelijke verbinding brengend.  Het is een beetje zoals het beluchten van stilstaand water om het te vernieuwen en revitaliseren.  Echter, de Liefde toestaan door je hart te stromen, al is het maar tijdelijk wanneer je even afstand neemt van je gevoelens van schuld en onwaardigheid, is veel meer opbeurend en versterkend.
De afleidingen van de illusie vestigen continu jullie aandacht op alles wat liefdeloos is – wantrouwen, bedrog, corruptie, ontberingen, etc. – en wanneer je je daarop focust kan angst en hulpeloosheid je gemakkelijk overweldigen.  Maar jullie komen Thuis, jullie gaan ontwaken in de Realiteit; het is onontkoombaar, onvermijdelijk, en geef daar dank voor, en dan focus je aandacht daar, vertel jezelf: ‘Ik ga ontwaken!’.  Diep in jezelf weet je dit, dus dit reaffirmeren is een zeer waardevolle oefening ter voorbereiding op deze onvermijdelijke, op handen zijnde, en ontzagwekkende gebeurtenis.
Jullie zijn zeer geliefd, dat zijn jullie altijd geweest, en zullen jullie altijd blijven.  Echter, op dit moment, ontsnapt de waarheid daarvan jullie, en dus zijn wij in de spirituele rijken voortdurend jullie daaraan aan het herinneren, die waarheid terug in je bewustzijn brengend door myriaden gechannelde boodschappen, en door het jullie geven van een liefdevolle knuffel wanneer jullie contact met ons maken tijdens jullie perioden van gebed, contemplatie of meditatie.
Jullie zijn niet in de steek gelaten, alleen gelaten, vergeten.  Dat zou nooit kunnen gebeuren.  Maar jullie hebben jezelf toegestaan om erg diep ondergedompeld te raken in de onwerkelijke en nachtmerrieachtige wereld van de illusie, en het is dat waarvan jullie gaan ontwaken.  Vergeving is een essentieel onderdeel van jullie proces van ontwaken, want het bevrijdt je van de schuld en schaamte waarmee jullie jezelf zo zwaar belast hebben, jullie de moed en de wil gevend je tot het Licht te wenden, in plaats van je er bang voor te voelen en je af te wenden om afwijzing te voorkomen.  
Angst voor afwijzing is een belangrijk aspect van de illusie waarmee velen van jullie bijna voortdurend te maken hebben, en binnen de illusie ervaar je dat.  Echter, net als alle aspecten van de illusie is het onwerkelijk!  Jullie zijn allemaal goddelijke wezens, eeuwig en oneindig geliefd en omarmd door God, en dat kan nooit veranderen.  Dus wend je tot het Licht dat je nooit zal afwijzen, word wakker, en verheug je in het wonder van het jezelf opnieuw te kennen zoals je werkelijk bent.  
Met heel veel liefde, Saul.Vertaling: René

maandag 28 april 2014

27.04.2014

Intensiveer jullie intentie en vastberadenheid om te ontwaken!

27 april 2014 Jezus via John Smallman
Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/
Vertaling: René

Ondanks jullie twijfels en angsten komt het moment van jullie grootse ontwaken steeds dichterbij.  Het lijkt alsof we jullie dit al jaren hebben verteld, en dat hebben we, maar het is nog steeds waar, en dus blijven we jullie eraan herinneren, het idee versterkend van het ophanden zijn ervan, want het is jullie collectieve intentie en wil die het zal doen plaats hebben. 
Jullie hebben de collectieve intentie gemaakt om te ontwaken, maar er is veel geaarzel bij jullie ten gevolge van angst over wat jullie ontwaken eigenlijk betekent, en omdat jullie gewend zijn aan de illusie en bekend met alle problemen die het je continu voorschotelt.  Velen vrezen ook dat de gemakken waaraan jullie gewend zijn geraakt in de afgelopen zestig of zeventig jaar, niet meer beschikbaar zullen zijn als gevolg van energietekorten, aangezien jullie de hulpbronnen van de aarde in een onhoudbaar tempo opgebruiken.  Eén aspect van de illusie is een sterke afkeer van verandering omdat verandering vaak verwarring, pijn en lijden heeft veroorzaakt, en dus kiezen jullie ervoor voorzichtig verder te gaan, want onbesuisdheid heeft zo vaak geleid tot conflicten en oorlog, en zelfs nu maken velen van jullie zich zorgen over de mogelijkheid van een nieuwe oorlog in de Oekraïne. 
Intensiveer jullie intentie en vastberadenheid om te ontwaken!  Dat doend versterkt en vergroot de afzonderlijke Liefdesvelden die zich uitstrekken rond ieder van jullie, en, zoals jullie heel goed weten, Liefde is de oplossing voor ieder probleem waarmee je te maken hebt.  Maar een van de grootste problemen is dat meestentijds jullie dat niet geloven!  En toch kun je duidelijk zien dat alles wat in strijd is met de Liefde, nooit zal slagen in het oplossen van een van jullie talrijke, en op dit moment schijnbaar onoplosbare problemen.
Vergeet niet dat jullie allen wezens van Liefde zijn.  Er zijn geen uitzonderingen!  En ja, velen  gedragen zich liefdeloos, wat te wijten is aan angst en gebrek aan vertrouwen.  Maar het handhaven van die houdingen accentueert alleen maar die angst en dat gebrek aan vertrouwen.  Al jullie gechannelde bronnen, al jullie mystici en al jullie wijze spirituele adviseurs blijven jullie vertellen dat wanneer je geconfronteerd wordt met een aanval, je jezelf niet moet verdedigen.  
Omdat jullie wezens van Liefde zijn, is Liefde wat je zoekt.  Maar ingesleten angsten en zorgen als gevolg van eerdere conflicten, hebben de neiging om je aan te moedigen om elke nieuwe ontmoeting of interactie met achterdocht en zelfs vijandigheid te benaderen.  Als je die angsten los zou laten en iedere situatie met liefdevolle intentie zou benaderen, zou je versteld staan van de kalmerende werking die je op alle betrokkenen hebt, vooral wanneer er meer wordt bereikt dan je gehoopt had.
Echter, veel mensen zijn permanent in het defensief en omhullen zichzelf derhalve met energievelden van wantrouwen die met geweld dreigen, en dit wordt gevoeld door degenen met wie ze interacteren.  Wat dit aantoont is dat verdediging een vorm van aanval is, of een onverstandige reactie op een verwachte aanval, of dat het zelfs van zichzelf een preventieve aanval is gedreven door angst, die slechts de spanningen verhoogt die mensen ervaren als zij elkaar tegenkomen en willen gaan interacteren.  Bijna ieder van jullie heeft dit soort spanningen ervaren, ze zijn nooit comfortabel, en leiden vaak tot tranen.
Waar jullie zo vaak je aandacht op focussen, zijn persoonlijke zorgen en problemen, en door je daarop te focussen trek je ze aan, en door dat te doen verstoren jullie de liefdevolle balans die jullie individuele energievelden stabiliseert.  Dus focus je in plaats daarvan op de Liefde!  Als je dat doet zul je merken dat je leven ten goede verandert, en een aura van vrede en stabiliteit zal je omhullen, en zal worden gevoeld door anderen als zij zich verbinden met je nu liefdevolle energieveld.  Jullie energievelden zijn zeer krachtig, maar door de beperkingen die je lichaam je oplegt, kunnen slechts zeer weinigen van jullie ze daadwerkelijk voelen of zien, en dus blijven jullie onbewust van de kracht die je op ieder moment bezit en uitstraalt.  Jullie werken feitelijk in het donker! (Bedoelde woordspeling.)
Degenen die deze energievelden kunnen voelen en/of zien hebben erover gesproken, hen beschreven, over hen geschreven, en ze gebruikt voor healing, maar over het algemeen, tenzij je persoonlijk deze energieën hebt ervaren, is het erg moeilijk voor jullie te accepteren dat ze bestaan.  Jullie wetenschap heeft onlangs aanzienlijke vooruitgang geboekt op dit gebied, maar voor de meeste mensen is het een even vreemd veld (gebied) als elektronica, computertechnologie, of kernfysica.  Wat je niet kunt zien of begrijpen geeft je de neiging om het te negeren.
Dit verandert als de nieuwe generatie, in principe degenen onder de 35 jaar, hun bewustzijnsgrenzen beginnen uit te breiden en de energieën voelen waarover velen hebben gesproken en geschreven, maar die maar weinigen hebben gevoeld.  Dit groeiende bewustzijn is een van de redenen waarom zo velen nu het feit accepteren dat alles met elkaar verbonden is, niets geïsoleerd is, alleen, of totaal onbewust van het geheel.  Derhalve is iedere gedachte, woord of handeling van invloed op het geheel.
Dit nieuwe bewustzijn van de onderlinge verbondenheid van alles is zich gedurende de laatste twee of drie eeuwen langzaam aan het ontwikkelen, en is in toenemende mate merkbaar geworden in de afgelopen vijftig jaar of zo.  De groeiende kennis over ecologie, opwarming van de aarde, en de noodzaak om de planeet te respecteren, staat het toe dat het menselijke bestaan doorgaat, leidend tot het vormen van bewegingen en organisaties, die het aanmoedigen en er vervolgens op aandringen dat mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag en keuzes in het leven.
Het is goed te zien dat jullie planeet jullie allemaal overvloedig van alles kan voorzien, wanneer jullie je met wijsheid en terughoudendheid gedragen in plaats van verder te gaan met de hebzuchtige en roofzuchtige activiteiten geboren tijdens jullie industriële revolutie, en de ongebreidelde activiteiten van de multinationale bedrijven die deze heeft voortgebracht.  Jullie technologische capaciteiten zijn, de laatste tijd, veel veel sneller gegroeid dan jullie wijsheid en inzicht.  Dat is nu aan het veranderen nu de jongeren en wijzeren onder jullie in posities van autoriteit komen, om de veranderingen die essentieel zijn voor het voortbestaan van de mensheid en het welzijn op de planeet tot stand te brengen.
De veranderingen komen nu zeer snel, en zeer weinigen van jullie blijven zich tenminste daarvan onbewust.  De collectieve keuze en beslissing om te ontwaken is gemaakt en kan niet worden teruggedraaid.  Jullie taak is het om die intentie vast te houden, om jullie steeds helderder Licht hoog te houden zodat iedereen het kan zien, en dat doe je door liefdevol te zijn in alles wat je denkt, zegt of doet.  Het betekent niet dat je moet gaan bekeren, mensen gaan vertellen dat ze fout zijn, dat ze zich beter moeten gaan gedragen, het betekent simpelweg liefde demonstreren door je woorden en gedrag, en door de gedachten die je deelt.
Het is heel eenvoudig, maar het kan een beetje beangstigend lijken als je jezelf zag als een rustig, spiritueel persoon die een rustig en misschien bijna eenzaam leven leidt.  Waarlijk, velen van jullie hebben jezelf als nogal alleen beschouwd terwijl jullie je spirituele paden hebben gevolgd, en nu moet je klaar zijn om naar voren te treden in de helderheid van het Licht, die jullie zo gestaag zo lang hebben gedragen.  Dagelijkse meditatie is een essentieel aspect van je leven, nu nog meer dan ooit, dus laat zelfs geen dag voorbij gaan zonder dat te doen.  En als je om hulp vraagt, vraag dan om een liefdesknuffel (love squeeze), en nestel je in de vrede en vreugde die het je zal brengen, wetende dat je zeer succesvol precies dat doet wat je op Aarde kwam doen.
Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Vertaling: René

zondag 27 april 2014

25.04.2014

Als je vergeven moeilijk vindt, vraag dan om hulp en duidelijkheidJohn Smallman met Saul op 25 april 2014De illusie achter je laten is de goddelijke bestemming van de mensheid, want het lot van de mensheid is goddelijk.  Het heeft jullie allemaal al veel te lang verstrikt, geknecht, en betoverd, en jullie onwil om jezelf eruit te bevrijden is alles wat jullie erbinnen houdt.  Jullie hebben de kracht en het vermogen om dat te doen omdat jullie goddelijke wezens zijn, en, want het is jullie wil en die van God, jullie zullen jezelf eruit bevrijden.  
Desalniettemin, jullie zijn in conflict met jezelf door de intrigerende maar imaginaire mogelijkheden waarmee het je verleidt, en door jullie wens om de werkelijke betekenis te vinden in het leven, een betekenis die de onwerkelijke dromen die jullie constante metgezellen lijken te zijn, overdondert en verbrijzelt – rijkdom, veiligheid, een minnaar, en een mooie omgeving om er daarin van te genieten.  Maar de dromen lijken zo echt!  Dit komt omdat jullie zeer machtige wezens zijn, en jullie hebben ze heel echt doen lijken, zo echt dat ze de Realiteit voor jullie verborgen hielden en blijven verbergen, zoals jullie oorspronkelijke intentie was.  Vandaar dit intense innerlijke conflict en jullie eindeloze verwarring.
Echter, jullie goddelijke Vader wist dat jullie kinderlijke verliefdheid met jullie onwerkelijke omgeving niet zou duren, en dat het jullie onnoemelijke pijn en lijden zou brengen, zodat Hij, op het moment dat jullie het bouwden door het je voor te stellen binnen jullie briljante denkgeest, jullie instant voorzag van alles wat jullie nodig hebben om jezelf ervan te bevrijden en naar Huis terug te keren.  Waar Hij in voorzag was de onblusbare innerlijke vlam van Zijn Liefde die jullie continu oproept te ontwaken.  
Het is die innerlijke vlam die je vraagtekens doet zetten bij de zin van het leven, en die maakt het ook heel duidelijk dat de betekenis die je hebt gezocht – veiligheid, overleving, rijkdom en macht over anderen – waanzin is, niet alleen vanwege haar verdeling zaaiende natuur, maar ook omdat jullie daarnaar op zoek zijn binnen de illusie.  En die waanzin beangstigt je, iedereen is onbetrouwbaar!  Derhalve moet je jezelf continu beschermen, dus bouwen jullie legers en wapens die jullie vervolgens niet kunnen weerstaan te gebruiken, meer toevoegend aan jullie pijn en lijden.
Echter, jullie zijn uitgeput geraakt door de testen en beproevingen die de illusie jullie eindeloos voorschotelt, en jullie worden het je bewust, dagelijks meer en meer van jullie, dat de enige manier om jullie kwesties, jullie verschillen, jullie conflicten op te lossen, is door middel van intelligente en harmonieuze samenwerking.  Wanneer jullie dat doen luisteren jullie naar elkaar zonder oordeel, iedereen toestaand zichzelf te zijn, in plaats van te proberen ze te veranderen in de persoon waarvan je denkt – in jullie bijna totale gebrek aan wijsheid – die ze zouden moeten zijn.  Dan daagt het besef dat er in werkelijkheid geen verschillen zijn, jullie allemaal willen slechts ‘de vrede die alle verstand te boven gaat’.  En dat is natuurlijk de Liefde, het goddelijke energieveld waarin de gehele schepping zijn eeuwige bestaan heeft . 
Het is een staat die jullie nooit hebben verlaten want er is geen ergens anders, maar jullie hebben je een illusoire staat ingebeeld en je er hardnekkig aan vastgeklampt, en jullie zijn nu in het proces van je grip daarop los te laten, van het jezelf toestaan te zien dat het onwerkelijk is, een schijnvertoning.  Jullie hebben een gezegde: ‘Als het te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het dat waarschijnlijk’.  Gedurende de eonen van de illusie zongen verleidelijke sirenen jullie toe, daarbinnen hebben jullie iets achterna zitten jagen dat te mooi leek om waar te zijn – veiligheid , zekerheid, overvloed en geluk – maar hoe zou dat te vinden moeten zijn binnen de illusie, vooral in eentje waarin verraad en bedrog endemisch zijn?
Vergeving is de weg naar buiten – van jezelf voor het daardoor zo misleid en bedrogen te zijn, en voor anderen vanwege hun schijnbare verraad van jou.  In Realiteit is er alleen Liefde, en alles wat Daarmee in strijd is of ertegenover staat, is onwerkelijk.  Echter, je moet wel vergeven. Een van jullie wijze oudere staatslieden (Nelson Mandela) merkte op dat wrok is als het drinken van gif en er dan op te hopen dat het je vijanden zal doden.  Dus, totdat je begint te vergeven en enige oordelen of wrok gaat loslaten, zijn jullie gewoon gif aan het innemen en jezelf waarlijk ellendig aan het laten voelen, mogelijk jezelf zelfs ernstig ziek aan het maken.  En, zoals de meesten van jullie waarschijnlijk heel goed weten, de moderne psychologie suggereert dat het kunnen vergeven essentieel is voor jullie algemene gezondheid en welzijn.
Als je vergeven moeilijk vindt, als gevolg van de aan jou toegebrachte pijn, onrechtvaardige oordelen die er over je zijn gemaakt, of om enige andere reden, vraag dan wanneer je je stille innerlijke ruimte binnen gaat om hulp en om duidelijkheid.  Vaak ontbreekt er duidelijkheid in iemands percepties wanneer een verlangen om vergeving te onthouden of te weigeren wordt ervaren.  Vergeet niet, alle ervaringen ondergaan in jullie fysieke lichamen zijn aspecten van de illusie; het leed dat wordt ondergaan is een illusie want jullie zijn allemaal in slaap en aan het dromen.  Wanneer jullie ontwaken in de Realiteit zullen alle pijn, alle lijden, alle onrecht, alle verraad zijn opgelost, want die zijn deel van die illusoire droom.  Duidelijkheid zal je dit nu tonen door je te herinneren aan je ware natuur – je bent een wezen van Liefde die Een is met God – en je zult in staat zijn om je te ontspannen in vergeving, waarna je een innerlijke vrede zult vinden die je mogelijk nooit eerder hebt ervaren, of sinds lang bent vergeten.  
In de spirituele rijken zijn we voortdurend tot je dienst, jullie hoeven ons alleen met oprechtheid aan te roepen en we zullen jullie de weg laten zien hoe vergeving met liefde en compassie te omarmen voor degene die je wenst te vergeven – jezelf of anderen – je aldus in een staat leidend waar de stress van de wrok die je beperkte en beheerste gewoon oplost.  We zijn hier op ieder moment voor jullie, en we willen alleen maar jullie zien ontwaken in de eeuwige vreugde die jullie natuurlijke staat is.  We weten dat vergeving de snelste manier voor jullie is om jullie grip op de illusie los te laten, want het snijdt door alle andere banden en bindingen, zodat er niets anders is om te voorkomen dat jullie gelukzalig in Gods liefdevolle Omhelzing zinken.
Dus doe een beroep op ons dat je oprecht vergeving wilt omarmen, en instant zul je de warmte en acceptatie van het Liefdesveld voelen dat jullie ten allen tijde omhult.  Het zal je bevestigen dat je inderdaad een wezen van Liefde bent die tijdelijk de weg kwijt is geraakt in de mist van de illusie, een mist die zich nu aan het verspreiden is en je glimpen toestaat van de schittering die jullie onvermijdelijke ontwaken wacht.
Met heel veel liefde, Saul.Vertaling: René

maandag 21 april 2014

19.04.2014

Niets dat bestaat kan minder zijn dan God

19 april 2014 Jezus via John Smallman
Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/
Vertaling: René

Paaszondag is een zeer belangrijke dag voor velen van jullie, wanneer jullie een jaarlijkse herdenkingsviering hebben van mijn opstanding en van de bevestiging dat al Gods kinderen (en allen zijn Gods kinderen) het eeuwige leven hebben, en daar recht op hebben.  Zoals ik, en vele anderen, jullie blijven vertellen, het leven eindigt nooit.  Onze Vader heeft ons geschapen om van het eeuwige leven te genieten, en wat Hij schept is, door zijn wezen, eeuwig.  Sinds het moment van jullie schepping hebben jullie continu, zonder onderbreking, geleefd binnen de eenheid die Hij is.  Hij is alles wat er bestaat, en derhalve is er nergens anders waar je zou kunnen verblijven.  Herinner jezelf er gewoon aan, wanneer er twijfels of angsten komen bovendrijven, ‘Er is geen plek die niet God is’.  Jullie onbewustzijn van God en van Zijn oneindige Liefde voor jullie is een illusie. 
Herinner jezelf vandaag aan deze waarheid. En morgen, en morgen!
Het feit dat je niet Gods Liefde voor jezelf ervaart in ieder moment in je menselijke leven, is omdat je hebt gekozen om de afscheiding van Hem te ervaren.  Jullie hebben een vrije wil, en dus kun je op ieder moment van gedachten veranderen, je keuzes en je ervaringen veranderen.  Echter, jullie keuze om afscheiding te ervaren van jullie goddelijke Bron, is gedurende eonen deel geweest van jullie geloofssysteem, en is derhalve diepgeworteld binnenin jullie.  Velen van jullie gaan op dit moment door een massaal loslaten van oude emotionele bagage, die je niet meer nodig hebt of niet meer met je resoneert, en dat loslaten brengt bij jullie twijfels en angsten van schijnbaar enorme intensiteit omhoog, jullie sterk vastgehouden overtuigingen over jezelf en God bedreigend.  ‘Bestaat er echt een God? Verbeeld ik me Hem want de gedachte aan de dood, uitroeiing, een leegte, niets, is meer dan ik kan verdragen?’   Dat is erg verontrustend omdat zo veel van jullie diepgewortelde overtuigingen veel minder dan volkomen liefdevol zijn – velen geloven in een God die oordeelt, veroordeelt en zondaars in een eeuwige hel straft, maar Wie zal degenen accepteren die zich bekeren, als ze naar behoren berouw tonen.  Vanzelfsprekend zou de leegte beter zijn dan het eeuwig lijden in de hel. 
Echter, de waarheid is dat je voor altijd geliefd wordt door God, en er is niets dat je ooit zou kunnen doen om dat te veranderen.  De hel is van de illusie, onwerkelijk, maar velen ervaren het dagelijks, het volkomen echt doen lijkend.  Wat je gelooft is wat je ervaart.  Jullie hebben allemaal mensen ontmoet die zich permanent ellendig voelen, slachtoffers in een onrechtvaardige wereld; maar hebben jullie niet allemaal, of de meesten van jullie, af en toe iemand ontmoet die vol is van de vreugde van het leven?  Beiden bewonen dezelfde wereld, ze kiezen er alleen voor om deze anders te zien.
God is Liefde, God is onveranderlijk, en aangezien jullie deel zijn van God zijn jullie dat ook.  Jullie zijn alleen tijdelijk vergeten wie jullie zijn, jullie ware goddelijke natuur vergeten, en, binnen de illusie, spelen jullie nog steeds met het idee van afgescheiden te zijn van God, en dus minder dan Hem.  Maar niets dat bestaat kan minder zijn dan God, want alles is Een met God.  Ik ontdekte dat toen ik al die eeuwen geleden op Aarde was, en het is jullie lot om diezelfde ontdekking te doen. 
Jullie kunnen die ontdekking vertragen door het uitstellen ervan in een staat van pijnlijk zelfoordeel, waarbij je ervoor kiest om te geloven dat je Gods Liefde onwaardig bent, en je dat vervolgt met een geloof of een reeks van overtuigingen waarin je ervoor kiest om jezelf te straffen door jezelf er voortdurend aan te herinneren dat je Zijn Liefde onwaardig bent, en dat je jezelf voor Zijn aangezicht moet verbergen tot je jezelf verbetert of waardig wordt. 
Maar Hij schiep jullie perfect, dus hoe kun je dat op welke manier dan ook nog verbeteren?  Jullie gevoel van onwaardigheid is een illusie, een deel van de illusoire omgeving waarin jullie jezelf  ondergedompeld hebben, en die jullie blijven ‘bewijzen’ als zijnde waar en echt door anderen onliefdevol te behandelen, en vervolgens de rampzalige resultaten te observeren van die onliefdevolle houdingen en gedragingen.  Maar wezens van Liefde – JULLIE – zijn niet in staat om anderen onliefdevol te behandelen, want jullie zijn Een met God, jullie goddelijke Bron.
Wat jullie zien en ervaren als pijn, lijden, verraad, wantrouwen, verlatenheid, eenzaamheid, zijn allemaal aspecten van de illusie die jullie gezamenlijk gebouwd hebben om te kunnen spelen met het idee van afscheiding van de Bron, God, jullie eeuwig liefhebbende Vader.  Zijn wil voor jullie is dat je eeuwig gelukkig, blij, in vrede, tevreden bent, en je extatisch verheugt in het feit dat jullie eeuwig leven als essentiële en onvervangbare aspecten van Hem.  Wanneer jullie ontwaken tot de Realiteit zal dat jullie permanente ervaring zijn.   
Een van de essentiële stappen op weg naar jullie ontwaken is om te vergeven.  Om jezelf te vergeven.  Totdat je jezelf vergeeft is het uiterst moeilijk om anderen echt te vergeven, ook al is je intentie om dit te doen erg sterk.  Zolang je blijft bij het niet vergeven, zul je jezelf blijven afmeten aan anderen, jezelf met hen vergelijkend, en proberend jezelf te rechtvaardigen terwijl je over hen oordeelt.  Maar je hoeft jezelf niet te rechtvaardigen.  God schiep jullie, dus enige verdere rechtvaardiging is nodig noch mogelijk.  
Als je jezelf eerlijk vergeeft zul je het steeds gemakkelijker vinden om anderen te vergeven, ongeacht hoe slecht of corrupt ze oorspronkelijk kunnen zijn verschenen in je perceptie.  Onvergevingsgezindheid is het scherm waarop de onwerkelijkheid van de illusie wordt geprojecteerd. Wanneer je vergeeft schakel je effectief de projector uit en rol je het scherm op, en de illusie is verdwenen.  Dus verbind je deze Paasdag volledig met vergeving en ontspan vervolgens en kom los in de liefdevolle en onvoorwaardelijke acceptatie die het je voorschotelt.  Vergeet niet dat ik liefdevol hen vergaf die mij kruisigden, wetende dat ze geen idee hadden van wat ze deden of waarom, want dat is de verwarring van de illusie.  Laat het los en wees vrij, dat is jullie onvermijdelijke lot.  God zal je niet vergeven, want Hij ziet niets om te vergeven!  Omarm je perfectie door jezelf te vergeven, verwonder en verlustig je vervolgens in de vrede die het je brengt.  

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Vertaling: René

maandag 14 april 2014

13.04.2014

Als je je overgeeft aan de liefde, omhult de vrede je John Smallman met Saul op 13 april 2014Ontwaken betekent je grip op de illusie loslaten en het gewoon weg zien drijven, zoals het heel zeker zal doen.  Je weet dat het onwerkelijk is, en toch blijft het jullie betoveren.  De meesten van jullie zullen het er niet mee eens zijn dat het jullie betovert, maar als het dat niet doet, waarom blijven jullie je er dan aan vasthechten?  Ik zou willen suggereren dat jullie dat doen, want het is vertrouwd en lijkt derhalve minder bedreigend dan de verandering die het loslaten ervan van jullie lijkt te vragen.  En toch wordt de illusie iedere dag minder en minder echt voor jullie.  Jullie gaan het loslaten, en er is slechts het nu-moment om dat in te doen, dus laat het los en spring!  Alleen is het niet een sprong in een angstige leegte die jullie wacht, slechts een zachte overgave in de liefdevolle armen van de Realiteit.  Het is veel gemakkelijker dan je je ooit zou kunnen voorstellen, alleen je angst, je bezorgdheid en je twijfels houden je terug, en natuurlijk zijn die ook volkomen onwerkelijk!
Hier in de spirituele rijken douchen we jullie voortdurend met moed, healing, en, natuurlijk, Liefde, om jullie te assisteren in het maken van de definitieve stap naar ontwaken, een stap die jullie heel graag willen maken en die niet vermeden kan worden.  Jullie weten dat jullie die gaan maken, maar velen van jullie zijn dat aan het uitstellen door jezelf te vertellen dat, tot jullie talrijke zorgen, bekommernissen, en angsten zijn opgelost – over de vraag of jullie huisdieren, familieleden en vrienden ook zullen ontwaken en jullie zullen vergezellen in de goddelijke gelukzaligheid die God jullie beloofd heeft – jullie je houvast van de illusie niet kunnen loslaten, aangezien je gelooft dat je dat dient te stabiliseren totdat je zeker weet dat er voor allemaal zal worden gezorgd.  Maar je bent daar zeker van, want jullie is keer op keer verteld dat niemand zal worden achtergelaten, dat er geen teleurstellingen zullen zijn.  Desalniettemin zullen jullie twijfels en angsten blijven, zeer bemoedigd door het feit dat jullie zo veel tijd besteden om daarop gefocust te zijn in plaats van op de Liefde die jullie in ieder moment omhult; en inderdaad, de illusie biedt jullie zeer vruchtbare grond waarin die angsten en twijfels zich kunnen vermenigvuldigen. 
Waarlijk, de Liefde omhult jullie in ieder moment, want er is alleen maar Liefde, al het andere is onwerkelijk!  Als je je overgeeft aan de Liefde, omhult de vrede je en je kunt dat voelen, maar daarna komen al die zeurende kleine ego-gedachten – gedachten van gepest, niet gewaardeerd, verraden, of gewoon genegeerd worden – binnen snellen om die vrede te verstoren, en jullie maken de fout daar aandacht aan te besteden.  Echter, jullie zijn allemaal perfecte aspecten van het goddelijke, geschapen in Liefde en van Liefde, en dus zijn alle egoïstische oordelen die je ervaart – die van jezelf of van een ander – betekenisloze afleidingen waarvan het enige doel is zich te bemoeien met jullie spirituele evolutie als mens. 
Jullie kozen ervoor om te incarneren om jullie spirituele ontwikkeling te voltooien, want gedurende de eonen is de illusie (die jullie gezamenlijk verkozen te bouwen) er in geslaagd om jullie ervan te overtuigen dat jullie onwaardige zondaars zijn die verlossing behoeven.  Verlost worden betekent gewoon opnieuw herkennen wie Jij waarlijk bent, zodat je eindelijk en eeuwig in de Realiteit kunt ontwaken, jezelf als Een wetende met je Bron en met de gehele schepping.  En natuurlijk is dat een staat waarvan je nooit afgescheiden bent geraakt; om daadwerkelijk afgescheiden te zijn van je Bron gaat voorbij alle grenzen van wat er mogelijk is.  Jullie zijn voor altijd Een met je Bron, punt. 
Ontwaken betekent dit opnieuw te weten en te ervaren, en echt het kan niet veel langer voor jullie worden verborgen.  De mensheid heeft zich spiritueel ontwikkeld, d.w.z. het is zich bewust geworden van de waanzin van zo veel van de culturele, filosofische, politieke en religieuze overtuigingen en dogma's, die het fijn toegestaan heeft haar houdingen en gedragingen te regeren.  Gedurende eonen heeft ze haar onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aangeboden aan degenen die zichzelf in leidende posities hadden geplaatst, in ruil voor hun acceptatie en erkenning.  Acceptatie en erkenning die altijd afhankelijk waren van ‘goed gedrag’, en die op ieder moment ingetrokken konden worden.  En dat collectieve bewustzijn is wat jullie naar voren leidt naar jullie onvermijdelijke ontwaken.
Jullie hebben nog een ander gezegde: ‘Je kunt alle mensen tijdelijk voor de gek houden, en sommigen altijd, maar je kunt niet alle mensen de hele tijd voor de gek houden’.  Alle mensen de hele tijd voor de gek houden is vaak geprobeerd, maar is altijd mislukt.  In voorbije eonen werden deze pogingen lokaal gedaan, maar recent is de poging gedaan, en wordt nog steeds, op een wereldwijde schaal gedaan, maar veel te veel van jullie doorzien nu de enorme leugens en het enorme bedrog dat de machts-makelaars jullie voorschotelen via hun media-handlangers als zijnde de waarheid.  En jullie delen je kennis hiervan, zodat degenen die jullie willen controleren dat niet langer kunnen doen.     
Zelfs op de mainstream media is het nu heel duidelijk dat er iets wezenlijk mis is.  De controleurs zijn niet meer in controle, en hun paniek is te zien nu meer en meer van hun leugens en bedrog worden onthuld en in de openbaarheid gebracht, voor iedereen om te zien.  Hun verborgen agenda's zijn niet langer verborgen, de (losse) punten worden verbonden, en de enorme corruptie waarin zij en hun familie en volgelingen betrokken waren, worden onthuld.
De mensheid is een familie in Gods goddelijke koninkrijk die verward en massaal misleid is als gevolg van haar keuze om te proberen om zich af te scheiden van haar Bron.  Binnen de Bron is alles duidelijk, transparant, zichtbaar, niets is verborgen!  Binnen de Bron, waar alles dat bewust is zijn eeuwige bestaan heeft, is er alleen de Ene, de Al-Wetende, Al-Ziende, Al-Liefhebbende, oneindig wijze Opperwezen dat eeuwig met liefde en vreugde neerkijkt op Zijn prachtige schepping, terwijl het zich ontvouwt in de glorieuze schittering van haar eindeloos vruchtbare domein.
De menselijke familie is nu aan het ontwaken, verdere vreugde brengend aan God terwijl Hij zijn kinderen ziet zichzelf losmakend van de beperkingen van de illusie, die hen zo lang hebben uitgedaagd en pijn gedaan.  De schittering van de eeuwige dag wordt almaar helderder, derhalve kan niemand in slaap blijven en het plezier missen dat wordt aangeboden.  Eindeloze vreugde staat op het punt jullie te overspoelen. 
Met heel veel liefde, Saul.Vertaling: René

zondag 13 april 2014

10:04:2014

Jullie hebben een enorme macht, enorme capaciteiten

10 april 2014 Jezus via John Smallman
Vertaling: René


De tijd, zoals jullie het in de illusie ervaren, versnelt zich.  De reden daarvoor is dat meer en meer van jullie zich op het nu-moment focussen, dat volkomen vrij is van de beperkingen die de constructie van de tijd jullie oplegt.  Jullie vinden je weg naar ontwaken, waar er geen tijd meer is, en terwijl jullie dat doen lijkt het zich te versnellen en jullie daarin mee te nemen.  Het is nogal een avontuur, nietwaar?  En natuurlijk leidt het helemaal tot de stopzetting van de tijd.

Jullie hebben een gezegde, ‘tijd is essentieel’ (time is of the essence), en binnen de illusie lijkt dat absoluut het geval te zijn aangezien iedereen bijna continu aan het rennen is om gelijke tred met zichzelf te houden, deadlines te halen, vergaderingen bij te wonen, en wanneer je af en toe wordt achtergelaten lijkt de wereld onbewust, en kennelijk onverschillig, verder te draaien.  Dit is geen prettige toestand, want dan moet je sommige van die dingen die je van plan was te doen uitstellen of annuleren, die op dat moment heel belangrijk leken.  Het is deprimerend voor je en kan leiden tot een zelf-oordeel dat je niet goed genoeg, sterk genoeg, vindingrijk genoeg bent in vergelijking met anderen die het zo gemakkelijk af lijkt te gaan.

vrijdag 4 april 2014

02.04.2014

De mensheid is onveilig gebalanceerd… John Smallman met Saul op 2 april 2014Het ontwaken van de mensheid is onvermijdelijk en op handen!  De Liefde die door jullie allen heen stroomde ¬– de liefdevolle kanalen die jullie zijn – terwijl jullie het Licht vast houden en de intentie voor de mensheid hebben om te ontwaken, is een energie van enorme macht die niet terzijde geveegd, genegeerd of verworpen zal worden.  Een van jullie leukere manieren om dingen te zeggen als het over de menselijke neiging gaat om iets onopgemerkts maar duidelijk zichtbaars te negeren of te ontkennen, is als ‘de 400kg Gorilla in de kamer’. Nou, het veld van de goddelijke Liefde dat de mensheid en jullie planeet omhult, is een beetje groter dan dat!  En er is geen mogelijkheid dat jullie dat kunnen blijven negeren.  Jullie ontwaken is op handen! 
Sommigen van jullie zijn zich zeker bewust van de gorilla in de kamer, ook al erkennen jullie die niet – het is omgeven door een grote hoop bananenschillen, dus iemand is het aan het voeren!  Of, om het wat zinvoller uit te drukken, velen van jullie zijn liefdevolle kanalen van het goddelijke energieveld, onderwijl er voor alle intenties en doelstellingen onbewust van blijvend, en van het enorme effect dat jullie op het ontwakingsproces van de mensheid hebben, gewoon door geïncarneerd te zijn op dit moment in de illusie.  En daarvoor worden jullie zeer geëerd, en wanneer jullie ontwaken zullen jullie verbaasd zijn wanneer je je realiseert wat je hebt bijgedragen aan het proces.
De mensheid is onveilig gebalanceerd op het omslagpunt tussen de diepe slaap van de illusie en de heldere ontwaaktheid van de Realiteit.  Er worden door een paar mensen pogingen ondernomen, die ervoor gekozen hebben niet te ontwaken, om te voorkomen dat de balans verandert en aldus jullie toestaand glorieus de ontwaaktheid in te glijden.  Echter, hun inspanningen zijn vruchteloos, en dat zal zo blijven, aangezien de balans uitbundig verschuift naar ontwaaktheid met tomeloze vastberadenheid en enthousiasme.  Niets in de illusie heeft de middelen om jullie onvermijdelijke ontwaken te voorkomen, het is goddelijk verzekerd, en zo zal het gebeuren, vreugde, vrede en overvloed brengend voor iedereen.
Weiger te luisteren naar de neezeggers en de argumenten die zij bieden om te proberen jullie ervan te overtuigen dat het kwaad en het zelfzuchtige karakter van de mensheid voortdurend over de gehele planeet wordt aangetoond, dat het zo diep geworteld is dat het nooit zal veranderen.  Vergeet ook niet dat ook zij bang zijn, dat ze denken dat ze zichzelf voortdurend moeten beschermen tegen bekende en onbekende bedreigingen, en dat ze bang zijn om te geloven in de oneindige macht van de Liefde, want ze zijn, gedurende vele levens, diep teleurgesteld geraakt toen ze ervoor kozen te vertrouwen en dat vertrouwen beschaamd (verraden) zagen.  Ze schreeuwen, in werkelijkheid, wanhopig om Liefde.  
Zoals jullie weten, want het is jullie al zo vaak verteld, en jullie herkennen Het als jullie ware natuur, Liefde is de enige oplossing voor iedere kwestie, voor ieder probleem.  De overgrote meerderheid van jullie heeft, op enig punt in je leven, de vrede en inderdaad het wonder ervaren, ook al was het maar heel kort, waarin de Liefde voorziet.  Misschien vergaf een liefdevol iemand je voor wat je, op dat moment, zag als een onvergeeflijk woord of daad; of wanneer je in wat op het moment grote nood leek verkeerde – groot of klein (de maat van nood is waarlijk onstoffelijk!) – kwam een onverwacht iemand je te hulp.  Waarschijnlijk was je op dat moment overweldigd door dankbaarheid, en vervolgens vervaagde met de tijd de intensiteit van dat gevoel, maar je vergat het nooit want een daad van Liefde is onvergetelijk.  Het effect van Liefde in actie wordt altijd gezien en gevoeld, zelfs als het niet wordt erkend.  
Dus de boodschap van vandaag is: ‘Blijf liefhebben!’ En blijf doorgaan met doorgaan, zoals God doet.  Hij geeft nooit iemand op omdat Hij iedereen als perfecte reflecties of aspecten van Zichzelf geschapen heeft, en daarom weet hij dat alle houdingen of gedragingen waarmee ze zich mogen hebben verbonden, die niet in perfecte afstemming zijn met, of zelfs in totale tegenstelling tot de Liefde, slechts kortstondige afwijkingen, tijdelijke dwalingen zijn, die kunnen en zullen worden gecorrigeerd.  De eeuwige natuur van alle bewuste levensvormen is Liefde, en die kan nooit veranderen, want de Liefde is onveranderlijk.  Je ware natuur kan alleen worden verborgen of gemaskeerd voor een zeer korte periode, en daarna zal de ware Jij in overvloedige glorie verschijnen, zoals de zon vanachter een wolk tevoorschijn komt. 
Een ander punt om goed te onthouden is dat na verloop van tijd dingen en gebeurtenissen die je plezier schonken, daarin erg hun kracht verliezen, de intensiteit die je daarbij voelde neemt af, en hoewel je doorgaat er gebruik van te maken en van hen geniet, is de spanning en anticipatie die vooraf gingen aan die momenten, niet langer aanwezig.  Uiteindelijk begin je jezelf af te vragen: ´Wat kan ik doen om mezelf weer tot leven te brengen? Wat ontbreekt er. Ik heb verkregen waar ik naar op zoek was, maar het bevredigt me niet langer.’.  Nou, elke keer dat je als een mens in de illusie incarneert, presenteren er zich allerlei wonderen en mogelijkheden aan je, en dat is opwindend.  Maar de illusie is van nature illusoir en kan je dus nooit tevreden stellen. 
Jullie werden geschapen voor eeuwige vreugde en dat is alleen voor jullie beschikbaar als je volledig levend leeft als onderdeel van de goddelijke bron, Alles Wat Is, want die vreugde verblijft in het eeuwige wonder van die Eenheid.  Toen jullie probeerden jezelf Ervan af te scheiden, verloren jullie je gevoel van vreugde.  Jullie hadden nog steeds korte momenten van vreugde, maar het was illusoir en kon niet blijven duren, je voor altijd onbevredigd achterlatend.  Echte en eeuwige vreugde kan je alleen omarmen wanneer je de illusie afdankt en je de mantel of het schild verwijdert welke het tussen jou en de Realiteit heeft  geplaatst, en jezelf toe te staan terug te keren naar Huis.  En dat is wat jullie nu in het onstuitbare proces van aan het doen zijn.   
Met heel veel liefde, Saul.


Vertaling: René

woensdag 2 april 2014

31.03.2014


Blaas de rook weg, vernietig de spiegels, en ontwaak in de Realiteit, jullie eeuwige Thuis!

John Smallman met Jezus op 31 maart 2014


Hier in de spirituele rijken intensiveert onze vreugde want jullie ontwaken is zo dichtbij.  Je zou bijna je hand kunnen uitstrekken en het aanraken alsof het een fysiek tastbaar ding was, maar natuurlijk is het dat niet en het zal je gewoon plotseling omhullen.  Je zou het je een beetje kunnen voorstellen alsof er iemand je slaapkamer binnen komt terwijl je nog ligt te slapen, die de gordijnen opent, zodat het schitterende licht van de zon op je gezicht valt, je instant tot verwarrend ontwaken brengend, in plaats van dat het meer normale en zachte ontwaken plaats vindt waaraan je gewend bent.  Maar vanzelfsprekend zal het ontwaken waarop jullie gewacht hebben totaal anders zijn, in feite volkomen ontzagwekkend, opbeurend, en vreugdevol – duizend Kerstmis- en verjaardagsochtenden in een! Zoals we jullie blijven vertellen: ‘Er zullen geen teleurstellingen zijn!’
Jullie collectieve pad naar ontwaken is goddelijk vastgesteld om jullie naar huis naar de Realiteit te leiden, de eeuwige Tegenwoordigheid van God, een staat waaruit je nooit vertrokken bent, want er is niets anders.  Echter, gedurende de eonen is de illusie meer bewolkt geraakt, donkerder, en daarom leek het de Realiteit te hullen in een mantel om Het voor je te verhullen, maar dat is natuurlijk gewoon jullie perceptie.  En jullie veranderen je perceptie, je realiserend dat perceptie veranderlijk, onwerkelijk is, en dat onder de sluier het blijkbaar de gevestigde Realiteit aanwezig heeft, zoals altijd, in Haar goddelijke glans, in afwachting van jullie ontwaken.
Perceptie is onderdeel van de illusie en als zodanig is het onwerkelijk, het is echter jullie gereedschap, jullie wijze van kijken, van begrijpen, jullie overtuigingen en meningen verduidelijkend.  Terwijl jullie jezelf meer en meer openen voor het Liefdesveld dat jullie omhult, wat jullie doen, evolueert jullie perceptie, je aanmoedigend om vooruit te gaan om je pad van spirituele evolutie te vervolgen die leidt naar jullie ontwaken.
Spiritueel evolueren is vertrekken uit de illusie, het achterlaten, en ontwaken in de Realiteit zoals uit een droom of nachtmerrie.  Natuurlijk, in Realiteit bestaat er geen mogelijkheid van dromen, laat staan nachtmerries, en wanneer jullie ontwaken zal dat onverwijld duidelijk zijn, aangezien de onwerkelijke staat waarvan het lijkt dat jullie het bouwden en bewoonden, gewoon oplost als ochtendmist in de helderheid van de zon.
De Realiteit is briljant, transparant, verbluffend helder in vergelijking met de donkere mistigheid van de illusie, waarin het lijkt dat jullie er zo lang ongewild in opgenomen zijn geweest.  Maar, jullie zijn allemaal Meesters!  Wat God schept is perfect, zonder smet, oneindig in zijn glans en kracht, en Hij schiep ieder van jullie.  Jullie kozen er alleen voor om dit te vergeten of het voor jezelf te verbergen terwijl jullie jezelf ‘vermaakten’ binnen jullie onherbergzame illusie.
Kijk naar de verhalen die jullie schrijven, de schilderijen die jullie schilderen, de toneelstukken en films die jullie produceren – de overgrote meerderheid heeft betrekking op bedrog, verraad, pijn en lijden – en natuurlijk beweren jullie dat het slechts verhalen zijn over de levens die mensen ervaren, en dat de pijn en het lijden daarin afgebeeld slechts beelden zijn genomen uit de realiteit zoals jullie de illusie waarnemen te zijn.  Wat jullie eigenlijk doen is proberen ze echt te maken!  En hoe meer jullie je aandacht focussen op de pijn en het lijden, het indrinkend in verhalen, toneelstukken, films – ja, en OORLOGEN – hoe werkelijker ze jullie toelijken.  ‘Zo is het leven’ zeggen jullie tegen jezelf, en jullie nemen het destructieve geloof dat je niemand kunt vertrouwen, voor waar aan.
En toch, er zijn mensen die in vrede en liefde en harmonie leven, kleine gemeenschappen over de gehele wereld die ondubbelzinnig bewijzen dat de Liefde werkt!  Maar meestal wijzen jullie de realiteit daarvan van de hand, jezelf vertellend dat die gemeenschappen onnatuurlijk zijn, raar, en niet zullen blijven duren; of dat ze in geprobeerde afzondering van de echte wereld leven die, door hun nakomelingen, hen onvermijdelijk zullen opslokken of hen op zijn minst de waanzin duidelijk zullen maken van hun onwerkelijke hoop en dromen op een zachte, harmonieuze en liefdevolle samenleving die zonder twijfel, zoals keer op keer is bewezen, onhaalbaar is.  
Zo velen van jullie willen geloven dat de wereld gevaarlijk is, onveilig, onrechtvaardig, een plaats waar angst en voorzichtigheid essentieel zijn voor je welzijn; en door dat te geloven en willen is dat het wat je ervaart!  En jullie willen dat echt, anders zouden jullie het niet ervaren.  Je creëert je eigen werkelijkheid binnen de illusoire wereld die jullie hebben gebouwd.  Dat is het hele punt!
Echter, ten slotte hebben genoeg van jullie collectief besloten dat het genoeg is geweest.  Jullie hebben je gerealiseerd dat conflict altijd leidt tot verdere conflicten, en dat vrede niet kan worden afgedwongen, laat staan bereikt door met geweld degenen te vernietigen die je ziet als ertegen, of vijanden daarvan.  Jullie keren je naar de Liefde toe, vaak in wanhoop, want het is duidelijk dat niets anders werkt, maar met grote twijfels over Haar doeltreffendheid.  En het zijn die twijfels die effectief en schijnbaar jullie ontwaken vertragen of uitstellen.   
In werkelijkheid is dat niet het geval, want het is allemaal een illusie!  Een onwerkelijke ervaring die  zal oplossen wanneer de Realiteit jullie omarmt, wanneer je ervoor kiest los te laten en in Haar altijd liefhebbende armen te vallen.  Jullie hebben eonen geprobeerd om God te vinden door naar Hem te zoeken overal in de illusie, waarbij je erin was geslaagd jezelf ervan te overtuigen dat het geschapen was door Hem.  Maar jullie zijn eeuwig Een met Hem, onafscheidelijk van Hem, en binnen de illusie is alles wat je zult vinden rook en spiegels.  Blaas de rook weg, vernietig de spiegels, en ontwaak in de Realiteit, jullie eeuwige Thuis!
Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands