Marcadores

zondag 27 april 2014

25.04.2014

Als je vergeven moeilijk vindt, vraag dan om hulp en duidelijkheidJohn Smallman met Saul op 25 april 2014De illusie achter je laten is de goddelijke bestemming van de mensheid, want het lot van de mensheid is goddelijk.  Het heeft jullie allemaal al veel te lang verstrikt, geknecht, en betoverd, en jullie onwil om jezelf eruit te bevrijden is alles wat jullie erbinnen houdt.  Jullie hebben de kracht en het vermogen om dat te doen omdat jullie goddelijke wezens zijn, en, want het is jullie wil en die van God, jullie zullen jezelf eruit bevrijden.  
Desalniettemin, jullie zijn in conflict met jezelf door de intrigerende maar imaginaire mogelijkheden waarmee het je verleidt, en door jullie wens om de werkelijke betekenis te vinden in het leven, een betekenis die de onwerkelijke dromen die jullie constante metgezellen lijken te zijn, overdondert en verbrijzelt – rijkdom, veiligheid, een minnaar, en een mooie omgeving om er daarin van te genieten.  Maar de dromen lijken zo echt!  Dit komt omdat jullie zeer machtige wezens zijn, en jullie hebben ze heel echt doen lijken, zo echt dat ze de Realiteit voor jullie verborgen hielden en blijven verbergen, zoals jullie oorspronkelijke intentie was.  Vandaar dit intense innerlijke conflict en jullie eindeloze verwarring.
Echter, jullie goddelijke Vader wist dat jullie kinderlijke verliefdheid met jullie onwerkelijke omgeving niet zou duren, en dat het jullie onnoemelijke pijn en lijden zou brengen, zodat Hij, op het moment dat jullie het bouwden door het je voor te stellen binnen jullie briljante denkgeest, jullie instant voorzag van alles wat jullie nodig hebben om jezelf ervan te bevrijden en naar Huis terug te keren.  Waar Hij in voorzag was de onblusbare innerlijke vlam van Zijn Liefde die jullie continu oproept te ontwaken.  
Het is die innerlijke vlam die je vraagtekens doet zetten bij de zin van het leven, en die maakt het ook heel duidelijk dat de betekenis die je hebt gezocht – veiligheid, overleving, rijkdom en macht over anderen – waanzin is, niet alleen vanwege haar verdeling zaaiende natuur, maar ook omdat jullie daarnaar op zoek zijn binnen de illusie.  En die waanzin beangstigt je, iedereen is onbetrouwbaar!  Derhalve moet je jezelf continu beschermen, dus bouwen jullie legers en wapens die jullie vervolgens niet kunnen weerstaan te gebruiken, meer toevoegend aan jullie pijn en lijden.
Echter, jullie zijn uitgeput geraakt door de testen en beproevingen die de illusie jullie eindeloos voorschotelt, en jullie worden het je bewust, dagelijks meer en meer van jullie, dat de enige manier om jullie kwesties, jullie verschillen, jullie conflicten op te lossen, is door middel van intelligente en harmonieuze samenwerking.  Wanneer jullie dat doen luisteren jullie naar elkaar zonder oordeel, iedereen toestaand zichzelf te zijn, in plaats van te proberen ze te veranderen in de persoon waarvan je denkt – in jullie bijna totale gebrek aan wijsheid – die ze zouden moeten zijn.  Dan daagt het besef dat er in werkelijkheid geen verschillen zijn, jullie allemaal willen slechts ‘de vrede die alle verstand te boven gaat’.  En dat is natuurlijk de Liefde, het goddelijke energieveld waarin de gehele schepping zijn eeuwige bestaan heeft . 
Het is een staat die jullie nooit hebben verlaten want er is geen ergens anders, maar jullie hebben je een illusoire staat ingebeeld en je er hardnekkig aan vastgeklampt, en jullie zijn nu in het proces van je grip daarop los te laten, van het jezelf toestaan te zien dat het onwerkelijk is, een schijnvertoning.  Jullie hebben een gezegde: ‘Als het te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het dat waarschijnlijk’.  Gedurende de eonen van de illusie zongen verleidelijke sirenen jullie toe, daarbinnen hebben jullie iets achterna zitten jagen dat te mooi leek om waar te zijn – veiligheid , zekerheid, overvloed en geluk – maar hoe zou dat te vinden moeten zijn binnen de illusie, vooral in eentje waarin verraad en bedrog endemisch zijn?
Vergeving is de weg naar buiten – van jezelf voor het daardoor zo misleid en bedrogen te zijn, en voor anderen vanwege hun schijnbare verraad van jou.  In Realiteit is er alleen Liefde, en alles wat Daarmee in strijd is of ertegenover staat, is onwerkelijk.  Echter, je moet wel vergeven. Een van jullie wijze oudere staatslieden (Nelson Mandela) merkte op dat wrok is als het drinken van gif en er dan op te hopen dat het je vijanden zal doden.  Dus, totdat je begint te vergeven en enige oordelen of wrok gaat loslaten, zijn jullie gewoon gif aan het innemen en jezelf waarlijk ellendig aan het laten voelen, mogelijk jezelf zelfs ernstig ziek aan het maken.  En, zoals de meesten van jullie waarschijnlijk heel goed weten, de moderne psychologie suggereert dat het kunnen vergeven essentieel is voor jullie algemene gezondheid en welzijn.
Als je vergeven moeilijk vindt, als gevolg van de aan jou toegebrachte pijn, onrechtvaardige oordelen die er over je zijn gemaakt, of om enige andere reden, vraag dan wanneer je je stille innerlijke ruimte binnen gaat om hulp en om duidelijkheid.  Vaak ontbreekt er duidelijkheid in iemands percepties wanneer een verlangen om vergeving te onthouden of te weigeren wordt ervaren.  Vergeet niet, alle ervaringen ondergaan in jullie fysieke lichamen zijn aspecten van de illusie; het leed dat wordt ondergaan is een illusie want jullie zijn allemaal in slaap en aan het dromen.  Wanneer jullie ontwaken in de Realiteit zullen alle pijn, alle lijden, alle onrecht, alle verraad zijn opgelost, want die zijn deel van die illusoire droom.  Duidelijkheid zal je dit nu tonen door je te herinneren aan je ware natuur – je bent een wezen van Liefde die Een is met God – en je zult in staat zijn om je te ontspannen in vergeving, waarna je een innerlijke vrede zult vinden die je mogelijk nooit eerder hebt ervaren, of sinds lang bent vergeten.  
In de spirituele rijken zijn we voortdurend tot je dienst, jullie hoeven ons alleen met oprechtheid aan te roepen en we zullen jullie de weg laten zien hoe vergeving met liefde en compassie te omarmen voor degene die je wenst te vergeven – jezelf of anderen – je aldus in een staat leidend waar de stress van de wrok die je beperkte en beheerste gewoon oplost.  We zijn hier op ieder moment voor jullie, en we willen alleen maar jullie zien ontwaken in de eeuwige vreugde die jullie natuurlijke staat is.  We weten dat vergeving de snelste manier voor jullie is om jullie grip op de illusie los te laten, want het snijdt door alle andere banden en bindingen, zodat er niets anders is om te voorkomen dat jullie gelukzalig in Gods liefdevolle Omhelzing zinken.
Dus doe een beroep op ons dat je oprecht vergeving wilt omarmen, en instant zul je de warmte en acceptatie van het Liefdesveld voelen dat jullie ten allen tijde omhult.  Het zal je bevestigen dat je inderdaad een wezen van Liefde bent die tijdelijk de weg kwijt is geraakt in de mist van de illusie, een mist die zich nu aan het verspreiden is en je glimpen toestaat van de schittering die jullie onvermijdelijke ontwaken wacht.
Met heel veel liefde, Saul.Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands