Marcadores

woensdag 2 april 2014

31.03.2014


Blaas de rook weg, vernietig de spiegels, en ontwaak in de Realiteit, jullie eeuwige Thuis!

John Smallman met Jezus op 31 maart 2014


Hier in de spirituele rijken intensiveert onze vreugde want jullie ontwaken is zo dichtbij.  Je zou bijna je hand kunnen uitstrekken en het aanraken alsof het een fysiek tastbaar ding was, maar natuurlijk is het dat niet en het zal je gewoon plotseling omhullen.  Je zou het je een beetje kunnen voorstellen alsof er iemand je slaapkamer binnen komt terwijl je nog ligt te slapen, die de gordijnen opent, zodat het schitterende licht van de zon op je gezicht valt, je instant tot verwarrend ontwaken brengend, in plaats van dat het meer normale en zachte ontwaken plaats vindt waaraan je gewend bent.  Maar vanzelfsprekend zal het ontwaken waarop jullie gewacht hebben totaal anders zijn, in feite volkomen ontzagwekkend, opbeurend, en vreugdevol – duizend Kerstmis- en verjaardagsochtenden in een! Zoals we jullie blijven vertellen: ‘Er zullen geen teleurstellingen zijn!’
Jullie collectieve pad naar ontwaken is goddelijk vastgesteld om jullie naar huis naar de Realiteit te leiden, de eeuwige Tegenwoordigheid van God, een staat waaruit je nooit vertrokken bent, want er is niets anders.  Echter, gedurende de eonen is de illusie meer bewolkt geraakt, donkerder, en daarom leek het de Realiteit te hullen in een mantel om Het voor je te verhullen, maar dat is natuurlijk gewoon jullie perceptie.  En jullie veranderen je perceptie, je realiserend dat perceptie veranderlijk, onwerkelijk is, en dat onder de sluier het blijkbaar de gevestigde Realiteit aanwezig heeft, zoals altijd, in Haar goddelijke glans, in afwachting van jullie ontwaken.
Perceptie is onderdeel van de illusie en als zodanig is het onwerkelijk, het is echter jullie gereedschap, jullie wijze van kijken, van begrijpen, jullie overtuigingen en meningen verduidelijkend.  Terwijl jullie jezelf meer en meer openen voor het Liefdesveld dat jullie omhult, wat jullie doen, evolueert jullie perceptie, je aanmoedigend om vooruit te gaan om je pad van spirituele evolutie te vervolgen die leidt naar jullie ontwaken.
Spiritueel evolueren is vertrekken uit de illusie, het achterlaten, en ontwaken in de Realiteit zoals uit een droom of nachtmerrie.  Natuurlijk, in Realiteit bestaat er geen mogelijkheid van dromen, laat staan nachtmerries, en wanneer jullie ontwaken zal dat onverwijld duidelijk zijn, aangezien de onwerkelijke staat waarvan het lijkt dat jullie het bouwden en bewoonden, gewoon oplost als ochtendmist in de helderheid van de zon.
De Realiteit is briljant, transparant, verbluffend helder in vergelijking met de donkere mistigheid van de illusie, waarin het lijkt dat jullie er zo lang ongewild in opgenomen zijn geweest.  Maar, jullie zijn allemaal Meesters!  Wat God schept is perfect, zonder smet, oneindig in zijn glans en kracht, en Hij schiep ieder van jullie.  Jullie kozen er alleen voor om dit te vergeten of het voor jezelf te verbergen terwijl jullie jezelf ‘vermaakten’ binnen jullie onherbergzame illusie.
Kijk naar de verhalen die jullie schrijven, de schilderijen die jullie schilderen, de toneelstukken en films die jullie produceren – de overgrote meerderheid heeft betrekking op bedrog, verraad, pijn en lijden – en natuurlijk beweren jullie dat het slechts verhalen zijn over de levens die mensen ervaren, en dat de pijn en het lijden daarin afgebeeld slechts beelden zijn genomen uit de realiteit zoals jullie de illusie waarnemen te zijn.  Wat jullie eigenlijk doen is proberen ze echt te maken!  En hoe meer jullie je aandacht focussen op de pijn en het lijden, het indrinkend in verhalen, toneelstukken, films – ja, en OORLOGEN – hoe werkelijker ze jullie toelijken.  ‘Zo is het leven’ zeggen jullie tegen jezelf, en jullie nemen het destructieve geloof dat je niemand kunt vertrouwen, voor waar aan.
En toch, er zijn mensen die in vrede en liefde en harmonie leven, kleine gemeenschappen over de gehele wereld die ondubbelzinnig bewijzen dat de Liefde werkt!  Maar meestal wijzen jullie de realiteit daarvan van de hand, jezelf vertellend dat die gemeenschappen onnatuurlijk zijn, raar, en niet zullen blijven duren; of dat ze in geprobeerde afzondering van de echte wereld leven die, door hun nakomelingen, hen onvermijdelijk zullen opslokken of hen op zijn minst de waanzin duidelijk zullen maken van hun onwerkelijke hoop en dromen op een zachte, harmonieuze en liefdevolle samenleving die zonder twijfel, zoals keer op keer is bewezen, onhaalbaar is.  
Zo velen van jullie willen geloven dat de wereld gevaarlijk is, onveilig, onrechtvaardig, een plaats waar angst en voorzichtigheid essentieel zijn voor je welzijn; en door dat te geloven en willen is dat het wat je ervaart!  En jullie willen dat echt, anders zouden jullie het niet ervaren.  Je creëert je eigen werkelijkheid binnen de illusoire wereld die jullie hebben gebouwd.  Dat is het hele punt!
Echter, ten slotte hebben genoeg van jullie collectief besloten dat het genoeg is geweest.  Jullie hebben je gerealiseerd dat conflict altijd leidt tot verdere conflicten, en dat vrede niet kan worden afgedwongen, laat staan bereikt door met geweld degenen te vernietigen die je ziet als ertegen, of vijanden daarvan.  Jullie keren je naar de Liefde toe, vaak in wanhoop, want het is duidelijk dat niets anders werkt, maar met grote twijfels over Haar doeltreffendheid.  En het zijn die twijfels die effectief en schijnbaar jullie ontwaken vertragen of uitstellen.   
In werkelijkheid is dat niet het geval, want het is allemaal een illusie!  Een onwerkelijke ervaring die  zal oplossen wanneer de Realiteit jullie omarmt, wanneer je ervoor kiest los te laten en in Haar altijd liefhebbende armen te vallen.  Jullie hebben eonen geprobeerd om God te vinden door naar Hem te zoeken overal in de illusie, waarbij je erin was geslaagd jezelf ervan te overtuigen dat het geschapen was door Hem.  Maar jullie zijn eeuwig Een met Hem, onafscheidelijk van Hem, en binnen de illusie is alles wat je zult vinden rook en spiegels.  Blaas de rook weg, vernietig de spiegels, en ontwaak in de Realiteit, jullie eeuwige Thuis!
Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands