Marcadores

dinsdag 29 april 2014

28.04.2014

Wend je tot het Licht dat je nooit zal afwijzenJohn Smallman met Saul op 28 april 2014Allen zijn Een.  Jullie allemaal weten dat, jullie accepteren het als een fundamenteel feit of een concept, en vervolgens verwijderen jullie het uit je denkgeest wanneer jullie je dagelijkse dingen doen.  Maar jullie moeten dat een deel van jezelf maken, een aspect van jezelf dat je op ieder moment meedraagt in je bewuste gewaarzijn, anders blijft het net zo zinloos voor jullie als ieder gebied van studie, waarvan je alleen maar vage kennis hebt en dat je interesse niet kan wekken; een idee dat onbelangrijk is en daarom gewillig van de hand wordt gewezen en vergeten. 
Het feit dat allen Een zijn is een aspect van de Realiteit waarvan je je niet kunt veroorloven om het achteloos van de hand te wijzen, en als van geen belang, terwijl je je dagelijkse routines nagaat.  Bewustwording daarvan behoort een belangrijk en onderscheidend kenmerk van je persoonlijke veld van voelend bewustzijn te zijn.  Als je het van je bewustzijn uitsluit, dan zet je jezelf op de automatische piloot, je ego toestaand je houdingen en gedragingen te regeren, terwijl de echte Jij, het eeuwige deel dat Een is met de Bron, een dutje doet.  Later, misschien, wordt het duidelijk dat er iets vreemds is gebeurd, en je merkt dat je worstelt met problemen en conflicten die heel storend zijn, en verwonder je je erover wat dat kan hebben veroorzaakt. 
Dan suggereert het ego dat er niets ongewensts is gebeurd waarmee het uit jouw naam niet kan afrekenen, dus begraaf je de zorgen die je in je onbewuste stoorden, die grote stortplaats waar zoveel vuilnis, door de jaren heen verzameld en afgevoerd, gaat etteren en ranzig wordt.  Maar uiteindelijk gaat die vuilnisstort zijn aanwezigheid voelbaar maken, en zul je er wat mee moeten gaan doen.  In feite is nu voor velen van jullie, al dat begraven en ontkende afval zijn weg naar je bewustzijn aan het exploderen, jullie aanzienlijk ongemak bezorgend. 
Wanneer je merkt dat je lang vergeten pijnlijke herinneringen ervaart, laat ze dan gewoon stromen, net als het weer zal het overtrekken, veroordeel ze of jezelf niet, maar als je merkt dat je niet in staat bent om dat te weerstaan, vergeef jezelf dan naderhand.  Herinner jezelf er opnieuw aan dat de omgeving die je lijkt te bewonen een illusie is, net als alle pijn, lijden, conflicten, en verraad.  Jullie zijn, en zullen altijd zijn, de geliefde kinderen van God, volmaakt geschapen – en derhalve eeuwig perfect blijvend.  Die herinneringen, hoe pijnlijk ook, maken deel uit van de spelletjes van de afscheiding die jullie hebben gespeeld, en zijn onwerkelijk.  Wanneer jullie ontwaken zullen ze verdwenen zijn.  
Echter, terwijl jullie in de illusoire wereld van wantrouwen, lijden en verraad verblijven, is vergeving jullie standvastige en continue bondgenoot.  Beoefen het, word er bedreven in.  Jullie ego’s schrille protesten dat je ofwel een intens schuldgevoel moet voelen voor wat je hebt gedaan, of dat je moet worden erkend en gecompenseerd voor aangedaan onrecht, zijn afleidingen die proberen om je af te leiden van je pad naar ontwaken.  De Realiteit is een staat waarin alleen Liefde aanwezig is, en door te vergeven, beneem je jezelf van alles dat Haar tegenover staat, alle oordelen en angsten waaraan je in angst en woede vastklampt, aldus je hart zuiverend zo dat de Liefde er binnen kan gaan. 
Wanneer oude kwesties, allang begraven en slechts vaag herinnerd, je lijken te overweldigen, herinner jezelf er dan aan dat ze opkomen om losgelaten te worden, en niet als een straf voor slecht gedrag om je te vullen met schuld.  Gevoelens van onwaardigheid, bijvoorbeeld, die je gebruikt als een mantel of sluier waaronder je je kunt verbergen, want je gelooft dat de Liefde, God, je Vader, je zou afwijzen of te schande maken als je Zijn tegenwoordigheid zou binnen komen.  Vraag je vrienden in de spirituele rijken – wie er maar je favoriete heilige, engel, gids of mentor is – je te helpen het Liefdesveld te voelen waarin jullie eeuwig veilig en zeker gehouden worden.  Wanneer je hier om vraagt, wanneer je graag bevestigd wilt zien dat je innig geliefd wordt, laat je sommige blokkades naar de Liefde los en staat Het toe opnieuw door je heen te stromen, je rust en zekerheid van je goddelijke verbinding brengend.  Het is een beetje zoals het beluchten van stilstaand water om het te vernieuwen en revitaliseren.  Echter, de Liefde toestaan door je hart te stromen, al is het maar tijdelijk wanneer je even afstand neemt van je gevoelens van schuld en onwaardigheid, is veel meer opbeurend en versterkend.
De afleidingen van de illusie vestigen continu jullie aandacht op alles wat liefdeloos is – wantrouwen, bedrog, corruptie, ontberingen, etc. – en wanneer je je daarop focust kan angst en hulpeloosheid je gemakkelijk overweldigen.  Maar jullie komen Thuis, jullie gaan ontwaken in de Realiteit; het is onontkoombaar, onvermijdelijk, en geef daar dank voor, en dan focus je aandacht daar, vertel jezelf: ‘Ik ga ontwaken!’.  Diep in jezelf weet je dit, dus dit reaffirmeren is een zeer waardevolle oefening ter voorbereiding op deze onvermijdelijke, op handen zijnde, en ontzagwekkende gebeurtenis.
Jullie zijn zeer geliefd, dat zijn jullie altijd geweest, en zullen jullie altijd blijven.  Echter, op dit moment, ontsnapt de waarheid daarvan jullie, en dus zijn wij in de spirituele rijken voortdurend jullie daaraan aan het herinneren, die waarheid terug in je bewustzijn brengend door myriaden gechannelde boodschappen, en door het jullie geven van een liefdevolle knuffel wanneer jullie contact met ons maken tijdens jullie perioden van gebed, contemplatie of meditatie.
Jullie zijn niet in de steek gelaten, alleen gelaten, vergeten.  Dat zou nooit kunnen gebeuren.  Maar jullie hebben jezelf toegestaan om erg diep ondergedompeld te raken in de onwerkelijke en nachtmerrieachtige wereld van de illusie, en het is dat waarvan jullie gaan ontwaken.  Vergeving is een essentieel onderdeel van jullie proces van ontwaken, want het bevrijdt je van de schuld en schaamte waarmee jullie jezelf zo zwaar belast hebben, jullie de moed en de wil gevend je tot het Licht te wenden, in plaats van je er bang voor te voelen en je af te wenden om afwijzing te voorkomen.  
Angst voor afwijzing is een belangrijk aspect van de illusie waarmee velen van jullie bijna voortdurend te maken hebben, en binnen de illusie ervaar je dat.  Echter, net als alle aspecten van de illusie is het onwerkelijk!  Jullie zijn allemaal goddelijke wezens, eeuwig en oneindig geliefd en omarmd door God, en dat kan nooit veranderen.  Dus wend je tot het Licht dat je nooit zal afwijzen, word wakker, en verheug je in het wonder van het jezelf opnieuw te kennen zoals je werkelijk bent.  
Met heel veel liefde, Saul.Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands