Marcadores

donderdag 1 mei 2014

28.04.2014

Jullie wisten dat wat jullie zouden gaan ervaren, allesbehalve rozengeur en maneschijn zou zijn

28 april 2014 Jezus via John Smallman
Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/
Vertaling: René

Zoals ik, en alle andere channels, jullie blijven vertellen, alles verloopt zoals goddelijk gepland.  Het goddelijke plan wordt altijd, precies, gevolgd.  Het lijkt jullie vaak niet zo toe, begraven in de illusie als jullie zijn, en alle stress, conflicten en teleurstellingen ervarend die de illusie zo goed is jullie voor te schotelen.  
Jullie allemaal verkozen om op Aarde te zijn op dit moment in haar geschiedenis, het moment waarop haar verbazingwekkende spirituele ontwaken zou plaats vinden, want jullie allemaal, zonder uitzondering, wensten zeer krachtig te assisteren in het ontwakingsproces, en aanwezig te zijn om ervan te genieten terwijl het gebeurde.  Toen jullie die beslissing namen wisten jullie dat wat jullie zouden gaan ervaren, allesbehalve rozengeur en maneschijn (a bed of roses) zou zijn, desalniettemin besloten jullie de illusie opnieuw binnen te gaan om al de schijnbaar verloren zielen bij te staan, die onbewust en ongeïnteresseerd blijven in een spiritueel ontwaken, laat staan in een spirituele evolutie, naar een veel hogere staat van bewustzijn.
Jullie wisten ook, voordat jullie die moedige en ontmoedigende beslissing namen, dat jullie niet konden falen in het vervullen van jullie individuele taken in deze gewichtige onderneming – de gehele mensheid helpen om zich te verplaatsen naar een veel hogere en veel meer voldoening gevende staat van bewustzijn, waar ze eens te meer toegang konden en zouden krijgen tot het bewustzijn van hun goddelijke natuur als essentiële onderdelen van de Ene, de Bron, God.  Alle bewust voelende wezens zijn onscheidbare aspecten van de Ene, en het feit dat onnoemelijke aantallen zich onbewust zijn van hun goddelijke erfgoed, is te wijten aan de ongelooflijk echt-schijnende illusoire omgeving die jullie verkozen te bouwen en bewonen.  Daarbinnen ervaren jullie intense pijn en lijden, en wat je ervaart zou volkomen gewetenloos zijn als het echt was.  Dat is het niet.  Maar totdat jullie ontwaken zal dat niet onmiskenbaar zijn.  
Degenen onder jullie die de spirituele channels, blogs, pod-casts en alternatieve nieuwssites volgen, en er ook aan bijdragen, hebben een zware taak om je geloof in Gods Liefde voor jullie allemaal te behouden, terwijl je, met oprechte compassie, getuige bent van het intense leed dat zovelen ondergaan, en waar velen van jullie ook persoonlijk mee te maken hebben.   
God wil geen offers van iedereen, noch eist ze.  Hij wil alleen dat jullie in eeuwige vreugde leven.  Op het diepste niveau van je wezen weet je dit, en heb je dit altijd geweten.
Echter, jullie hebben een vrije wil, en zullen die altijd hebben, aangezien de Liefde niet iets oplegt, beknot, of op enige manier beperkt.  Je bent Liefde, eeuwig vrij, en je hebt die vrijheid gebruikt, die vrije wil, en de illusie gebouwd om afscheiding en individualiteit te ervaren.  Door dat te doen voorzagen jullie jezelf van de ruimte waarin jullie een ongelooflijk angstige staat van totale verlatenheid en achterlating konden ervaren.  
Toen jullie die keuze vrijwillig en enthousiast maakten, hadden jullie absoluut geen idee waar het toe zou kunnen leiden, en nu zijn jullie hier in een omgeving waarin wantrouwen, bedrog, verraad, conflict en lijden endemisch zijn geworden.  MAAR, als gevolg van Gods eeuwige Liefde voor jullie, en vanwege het feit dat er niets buiten Hem bestaat, blijft wat jullie op dit moment ervaren, zoals het altijd was, een onwerkelijke droom of nachtmerrie.  Nu staat het op het punt te vervagen terwijl de Liefde waarvan jullie allemaal geschapen zijn, zich via ieder van jullie aan het uitbreiden is, iedereen omhullend, en jullie allemaal onvermijdelijk naar voren brengend in het schitterende licht van Gods eeuwige dag, waar schaduwen als de illusie niet worden ondersteund en niet kunnen overleven.
Jullie allemaal willen uit de illusie!  En dat doen alle miljarden blijkbaar verloren zielen die zich er niet bewust van zijn dat het een illusie is, en daarin schijnbaar verstrikt zijn.  Hun verlangen gaat uit naar vrijheid, veiligheid en overvloed, maar dat is alleen beschikbaar buiten de illusie, Thuis in de Tegenwoordigheid van God.  Dat is waar jullie naartoe gaan... Thuis.  Jullie zijn machtige wezens – jullie zijn goddelijke wezens, dus hoe zou je op enigerlei wijze niet machtig kunnen zijn, als je geschapen bent door je Vader en liefdevol begiftigd met alles wat Hij heeft.
Dat het geval zijnde, verzekert jullie intentie en jullie collectieve beslissing om te ontwaken dat niets dat kan voorkomen.  Focus je aandacht op de zekerheid dat jullie gaan ontwaken, en heb de intentie open te zijn om de overvloedige energie van de stroom van Liefde te ontvangen en accepteren, die jullie zacht en onverbiddelijk naar huis veegt. 
Want jullie zijn allemaal goddelijke wezens, een met jullie Vader, dan moet je wil in volledige afstemming zijn met Zijn (Wil), geen andere wil is mogelijk.  En, zoals jullie al zo vaak is verteld, Zijn Wil is dat jullie eeuwige vreugde ervaren, derhalve is jullie enige optie om te ontwaken in Zijn goddelijke Realiteit.  Leef verwachtingsvol in de wetenschap dat je dat zult, en door dat te doen de stress en angst te verminderen die jullie lange reis bij jullie teweeg heeft gebracht. 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands