Marcadores

dinsdag 27 mei 2014

26.05.2014

Jouw keuze wordt door allen in de spirituele rijken zeer geëerd en gewaardeerd 

26 mei 2014 Jezus via John Smallman
Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/
Vertaling: René

Jullie worden zeer innig geliefd. Focus daarop wanneer je naar je rustige innerlijke ruimte gaat om te mediteren, en oordeel niet of, erger nog, veroordeel jezelf niet vanwege je vermeende gebrek aan competentie of waarde. Het is een volkomen verkeerde en ongeldige perceptie die je ego je aanmoedigt te geloven als zijnde waar, om je in twijfel en angst te houden. Jullie zijn op Aarde op dit moment in jullie evolutie – het ontwakingsproces van de mensheid – met een zeer specifiek en wezenlijk doel.
Jullie kozen ervoor om deel te nemen, omdat je wist dat je van zeer grote hulp zou kunnen zijn, en jullie keuze wordt door allen in de spirituele rijken zeer geëerd en gewaardeerd, waar we volledige kennis en begrip hebben van wat er nodig is en wordt aangeboden door al onze broeders en zusters, momenteel geïncarneerd op Aarde. Ieder van jullie wordt zeer geëerd en gerespecteerd om jullie keuze om op dit punt mens te zijn, en onze liefde voor jullie allen kent geen grenzen. Wij danken jullie. 
Wachtend op deze goddelijk geplande stellaire gebeurtenis – het ontwaken van de mensheid – is vaak erg vermoeiend en verontrustend voor jullie, aangezien het jullie eigen persoonlijke twijfels over je geloof in God en de Hemel naar voren brengt, terwijl je, van tijd tot tijd, in de duisternis van de illusie verwikkeld raakt, waar het zeer echt lijkt. ‘Is het geloof in God, een Bron van alles wat bestaat, een opperste en goddelijke Intelligentie, een volwassen versie van het geloof van een kind in de Kerstman (sinterklaas),’ vraag je jezelf soms af wanneer je je niet op je best voelt. 
Ik kan jullie verzekeren dat het dat absoluut niet is! Kinderen hebben een meer recente herinnering aan de goddelijke rijken, en dus is het geloven in de Kerstman volkomen logisch. Vervolgens, als ze ouder worden en hun onschuldige overtuigingen vallen in duigen, blijkt dat in deze illusoire wereld er geen magie is, en danken ze hun onschuldige geloof in de Kerstman af. 
Maar natuurlijk zijn de meesten van hen – zoals de meesten van de volwassen bevolking – gaan geloven dat het een echte wereld is van harde klappen en hard werken met heel veel pijn en lijden, af en toe afgewisseld met momenten van plezier; maar bepaald een zeer reële en niet een illusoire wereld. De pijn, als die optreedt, is daarvoor veel te intens. Het is schijnbaar veel te echt voor de meeste mensen om te zien en accepteren dat het in feite een illusie is.
Zelfs degenen die een sterk geloof in Gods liefde voor zichzelf hebben, ondersteunen nog steeds de overtuiging van een echte wereld van ongekende pijn en lijden, in plaats van het zich realiseren en begrijpen dat een liefhebbende God – die echt de Bron is van alles wat bestaat – niet zo'n moeilijke omgeving voor zijn kinderen om te bewonen kon en zou willen scheppen, en hen vervolgens zou oordelen en straffen voor hun 'zonden' en tekortkomingen, terwijl ze daarin gehuld waren. Ze hebben de eeuwenoude en volledig achterhaalde overtuiging dat Hij hun goede gedrag verlangt, en vervolgens voortdurend over hen waakt, uitgebreide aantekeningen van hun zonden en andere tekortkomingen makend om ervoor te zorgen dat zij uiteindelijk adequaat gestraft worden voor die tekortkomingen, voor ze, misschien, worden verwelkomd in de Hemel – waarschijnlijk als tweederangs burgers!
Maar dat geloof komt voort uit de afscheiding die jullie verkozen te ervaren, door te worden geboren in lichamen met ernstig beperkte vermogens. En toen je, als gevolg daarvan, jezelf kennelijk alleen, verlaten zag, en worstelend om te overleven in een zeer vijandige wereld, vonden jullie een superieur wezen, een god uit – in feite een idool! – om jullie Vader te vervangen, Die jullie waren vergeten en waarmee jullie vervolgens eonen bezig waren om te sussen in de hoop te worden gered van de droevige maar onwerkelijke staat waarin jullie jezelf aanwezig zagen. 
Al jullie aardse culturen en naties hebben bedachte en gebouwde sets van heersende hiërarchieën, zogenaamd geleid en geregisseerd door god, waarin een select aantal – degenen die zijn geboren in ‘aristocratische’ of ‘nobele’ families, of degenen van zeer hoge intelligentie en met een totaal gebrek aan morele integriteit – worden uitgenodigd als leden. Bij hun toetreding tot de gelederen van de zeer corrupten, worden ze dan vollediger geïnstrueerd in het gebruik van oneervolle retoriek, manipulatie, bedrog, macht, straf en schuld, om de controle te behouden over ‘de kleine mensen’, de bevolking die ze beweren te beschermen.
En, zoals jullie kunnen zien, het heeft heel goed gewerkt. Gedurende de eonen hebben deze heersende hiërarchieën zich bezig gehouden met reguliere oorlogen tegen elkaar, om hun macht en invloed te vergroten door te proberen om elkaar te vernietigen. Ze hebben hun eigen bevolking, degenen die zij beweren te verdedigen en te beschermen, gebruikt en die erin zijn getraind om vanaf zeer jonge leeftijd mensen die anders zijn dan zijzelf qua kleur, ras of religieuze overtuigingen, te wantrouwen, om te vechten en lijden voor een veronderstelde nobele zaak – hun ‘nobele bazen’ beschermen tegen de ongerechtvaardigde en krankzinnige aanvallen van de ‘barbaren’ – in oorlogen tegen iedere cultuur die deze zelfgekozen bazen verkozen te demoniseren of in oorlog mee te gaan.  
Dit gedrag zal niet langer worden toegestaan nu meer en meer van de ‘gewone’ mensen, de ‘kleine’ mensen – die in feite wezens zijn van enorme kracht en Licht – er zich van bewust worden hoe erg ze zijn misleid en voorgelogen door degenen waarvan zij geloofden dat ze het beste met hen voor hadden. Dit groeiende bewustzijn leidt tot een volledige instorting van de steun voor de verschillende politieke systemen die worden verondersteld om orde en veiligheid voor de volkeren van de wereld te handhaven. Jullie klokkenluiders verdienen de hoogste eer voor de moed die zij hebben gedemonstreerd in het onder jullie aandacht brengen van het bedrog en de corruptie die al veel te lang endemisch zijn op hoge plaatsen. 
De macht van de rijken en invloedrijken kan niet langer worden gehandhaafd. Jullie politieke systemen en organisaties worden eindelijk gezien voor wat ze werkelijk zijn – clubs en verenigingen voor de rijken en machtigen, zodat ze de mensheid kunnen beheersen. Ze hebben jullie continu gebruikt, misleid en mishandeld, terwijl ze pretendeerden de orde te handhaven om jullie veiligheid te waarborgen. Ze hebben jullie tot slaaf gemaakt in ondergeschikte beroepen die jullie energie en creatieve vermogens ondermijnd hebben en jullie tegen elkaar opgezet hebben, want de organisaties en bedrijfsstructuren die jullie werk verschaften en waartoe je ‘behoorde’, lijken altijd betrokken te zijn in lopende conflicten met andere vergelijkbare krachtige organisaties, zodat jullie loyaliteit en steun altijd vereist was.
Op de hoogste niveaus, waarvan jullie je steeds meer bewust worden, is er geen conflict. Er zijn slechts een paar vermogende particulieren (de 0,001%) die onophoudelijk voor hun plezier en amusement gokken op de financiële markten, in eindeloze testosteron gedreven wedstrijden van ‘steen-papier-schaar’ (rock-paper-scissors, zie *). Wanneer je verliest, zoals sommigen van hen moeten, moet je betalen en lijden, terwijl die verliezers heel snel weer terug hebben wat ze nooit echt hadden verloren!  
Terwijl jullie richting je ontwaken bewegen, jullie natuurlijke en volledig bewuste staat in, onthoud je dan van oordelen of het veroordelen van degenen die jullie hebben bedrogen, gepest, gemarteld, en tot slaaf gemaakt. 
Vergeet niet dat hoe venijniger je een waargenomen aanval ervaart, hoe groter de pijn is die de aanvaller in zichzelf heeft ontkend en onderdrukt. In feite is zijn lijden groter dan het jouwe!
God, onze Bron, is oneindig liefdevol want Hij is Liefde. Niets bestaat dat niet in God is, het eeuwige en creatieve Liefdesveld. Alles wat bestaat is daarom gemaakt van Liefde, en derhalve is de eeuwige natuur ervan Liefde. Degenen die slecht schijnen te zijn, zijn gewoon erg verward, ze zijn ziek van de verwarring en ze moeten worden geheald zodat ze kunnen ontwaken, net als iedereen. God dankt af, veroordeelt of vernietigt niet, want alles wat Hij schept is perfect. En er is niets anders! Liefde healt, en jullie verkozen om te incarneren om de Liefde te omarmen en Het te brengen naar en Het te demonstreren aan hen die Het zijn vergeten. 
Dit betekent niet dat je naar buiten dient te gaan en te bekeren of moedig te wijzen op de kennelijke fouten, vergissingen of zonden van mensen. Nee, wees gewoon liefdevol, volledig liefdevol in ieder moment, in iedere situatie, en door dat te doen de healing die Gods Liefde biedt aan al Zijn kinderen, zonder uitzondering, aan iedere ziel met wie je interacteert, uit te breiden. Gewoon door continu je intentie om altijd liefdevol te zijn vast te houden, ongeacht de omstandigheden, of de situaties waarin je je bevindt, ben je effectief en zeer krachtdadig de wereld aan het healen. Dat is de reden waarom je verkoos op dit punt in de geschiedenis van de Aarde te incarneren, het is de taak die je bewust, bereidwillig en zeer compassievol ondernam om de mensheid naar haar ontwaken te brengen. En hoewel velen van jullie schijnbaar onbewust blijven van het werk dat jullie doen, en de fantastische resultaten die jullie bereiken, blijf desalniettemin de intentie vasthouden om je Licht hoog te houden, en heb de intentie dat Het zich versmelt en integreert met het Licht dat ieder ander op Aarde op dit moment ook hoog houdt, het delend en uitbreidend. 
Wat jullie doen is geweldig! Laat je twijfels of lage stemmingen je niet onnodig van streek brengen, de energieën van het donker worden door jullie ontbonden, precies zoals jullie als intentie hadden toen jullie de beslissing namen om te incarneren als mens, en zo bekwaam te assisteren in haar ontwakingsproces. Toen jullie die beslissing namen, wisten jullie dat het duister je van tijd tot tijd zou omhullen, maar je wist ook dat met de Kracht van Gods Genade continu stromend door het Licht dat ieder van jullie draagt, het zich zou oplossen, en dat is wat er in een steeds sneller tempo gebeurt. Accepteer onze felicitaties voor de wonderen die jullie bereiken, en zoek dagelijks onze liefde en onze hulp als je naar binnen gaat om de Vrede die God is te ervaren, wetende dat wij er altijd voor je zijn, jullie in een liefdevolle omhelzing houdend.  
Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

*rock-paper-scissors: soort gokspel waarbij je een vuist (rock), vlakke hand (paper) of twee vingers (scissors) uitsteekt. Zie voor verdere uitleg:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Steen,_papier,_schaarVertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands