Marcadores

donderdag 31 juli 2014

30.07.2014 Saul

Angst laat je bevriezen, het stuurt je de verkeerd kant op, en het verwart je

Saul via John Smallman 30 juli 2014
Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/ 
Vertaling: René

Hier in de spirituele rijken – de vele niveaus of gebieden buiten jullie illusoire 3D omgeving – zijn we erg druk met de voorbereidingen voor jullie ontwaken en leggen de laatste hand aan het grote feest dat voorbereid is om jullie Thuis te verwelkomen.  En ja natuurlijk, over de feesten is vaak gesproken in verband met het ontwaken van de mensheid, dus jullie interesse ligt nu ongetwijfeld bij de actualisatie van die feesten, in feite: WANNEER!?  We proberen tijdlijnen te suggereren in het besef dat tijd van de illusie is, maar tijd is wat jullie ervaren en het schijnbaar eindeloze wachten is zeer stresserend, vermoeiend en teleurstellend voor jullie.
Het ontwaken zal binnenkort gebeuren, en in werkelijkheid is het al gebeurd, omdat jullie nooit zijn gaan slapen voor meer dan het kortste moment, maar het lijkt jullie nog steeds toe, gevangen zittend in de schijnbare werkelijkheid van de illusie, dat je eindeloos in de wacht bent gezet voor deze wonderbaarlijke gebeurtenis.  En we werken hard om jullie te helpen jullie spirits hoog te houden terwijl jullie wachten, door jullie aan te moedigen je te focussen op de onvermijdelijkheid en de nabijheid ervan.  Diep binnenin je, en voor het grootste deel nauwelijks toegankelijk voor jullie, weten jullie dat het ontwaken aanstaande en onvermijdelijk is, maar, terwijl jullie worstelen met het dagelijkse leven en de hoop en het intense verlangen om te ontwaken, kan dat wachten vermoeiend zijn, slopend, en zeer frustrerend.  Dat is waarom het zo uiterst belangrijk is om je innerlijke en heilige heiligdom dagelijks te bezoeken, en daar te blijven totdat je een gevoel van opluchting voelt, een versterking van je geloof, de warmte van onze liefde voor jullie, en zelfs een gevoel van vermaak, terwijl je erover filosofeert dat wanneer je ontwaakt, en de illusie verdwenen is, je helemaal overstroomd zult worden met vreugde en vrolijkheid.
Gefocust blijven op de onvermijdelijkheid van het ontwaken van de mensheid is van essentieel belang, laat je niet afleiden door de deprimerende slecht-nieuws gebeurtenissen waarop de media en zelfs de algemene bevolking bijna hun volledige aandacht plaatsen.  Wanneer je naar binnen gaat, voel de Liefde, voel het intense innerlijke weten dat het goddelijk plan zich net als goddelijk bedoeld ontvouwt, en herinner jezelf eraan dat de Wil van God, de Wil van de Ene, jouw wil, altijd wordt bereikt.
We weten hoe moeilijk het voor jullie is om je los te maken van de onwerkelijkheid van de illusie, omdat jullie fysieke lichamen daar verankerd zijn, en jullie zijn blijkbaar verankerd en beperkt daar binnenin, alle fysieke sensaties ervarend waarvan zij afhankelijk zijn voor feedback, zodat ze sterk en gezond kunnen blijven.  Het is inderdaad verwarrend en verontrustend voor jullie, en nog meer wanneer je getroffen wordt door ziekte of verwonding en de verdere beperkingen die deze omstandigheden je dan opleggen.  Voor jullie is het een enorme paradox, een onbegrijpelijke gang van zaken, waarover het lijkt dat je er bijna geen controle op hebt, vooral als onderdeel van de ervaring van het belichaamd zijn, is om te leren om het lichaam te controleren en het zich te laten gedragen zoals je dat wenst.  Wij begrijpen dat, en we overstelpen jullie op ieder moment met spirituele hulp.  Waarover jullie ongetwijfeld het gevoel hebben te reageren met: ‘Nou, hoe is het met wat lichamelijke hulp die we kunnen voelen en van kunnen genieten?’.  
En dan natuurlijk onmiddellijk die vraag beantwoorden door jezelf eraan te herinneren dat je je geholpen voelt wanneer je rustig naar binnen gaat, en toestaat de afleidingen die je lastig vallen voor een paar momenten te laten vervagen.  Wij zijn voortdurend bij jullie, jullie ondersteunend en aanmoedigend, en we zullen jullie nooit aan je lot overlaten, zelfs niet voor een ogenblik, want het is onze liefdevolle toegewezen plicht en een grote eer om bij jullie te zijn terwijl jullie zo hard werken om de mensheid terug te brengen naar ontwaken.  
Jullie hebben allemaal de intentie aangenomen om te ontwaken, je deed dat voordat je incarneerde om dit leven te ervaren, en hoewel je vaak je spirituele doel vergeet terwijl je je dagelijkse bezigheden nagaat van gewoon een mens te zijn, blijft de intentie stevig in jou gevestigd.  Het is een intentie die niet zal worden geannuleerd.  Het feit dat je vergat dat je het had, het gevoel dat je niet opgewassen bent voor de taak die je hebt ondernomen, en twijfelt aan je vermogen om het te realiseren, kan niet op enige manier tussenbeide komen bij de goddelijk gegarandeerde uitkomst.  Allen zullen ontwaken!  
Denk aan allen die je kent en liefhebt in dit leven, herinner jezelf eraan hoe dierbaar ze voor jou zijn, koester je in de gevoelens van warmte die deze gedachten aan hen je geven.  Wanneer je dit doet versterkt en intensiveert de stroom van Goddelijke Liefde die door je heen gaat, als een kanaal of leiding voor de mensheid en voor Gaia.  Dit was het visioen dat je omarmde voorafgaand aan de incarnatie, Jij, een onbelemmerde toegangspoort naar de illusie, door wie de Liefde voortdurend stroomt, als een enorme sneeuwsmelter, terwijl bevroren harten verzachten, oplossen, zich mengen, en integreren in deze wonderbaarlijke alles doordringende Tsunami van Liefde, de Ene, waarvan jullie allemaal essentiële aspecten zijn.  
Jullie brengen de mensheid tot ontwaken.  Het is overal duidelijk wanneer je je ogen opent om te zien, in plaats van jezelf toestaand je te laten verlammen in een toestand van ernstige depressie en hopeloosheid, door de ontboezemingen van kommer en kwel waarmee de mainstream media jullie dagelijks geforceerd proberen te voeden.  Bewijs het jezelf door online te gaan en gewoon wat goed nieuws te zoeken, om een tegenwicht te bieden aan de media’s nooit eindigende stroom van ellende, waarvan ze je willen doen geloven dat het de algemene stand van zaken planeet-breed is.
Ja, er is op vele plaatsen ellende, die allemaal kan worden verholpen, en je ervan bewust te zijn dat dit zo is en Liefde te sturen naar degenen die lijden, is een belangrijk onderdeel van jullie werk op Aarde.  MAAR de goede, de inspirerende, en de verheffende gebeurtenissen zijn veel groter in aantal, een orde van grootte, waar degenen die op het wereldtoneel en in de mainstream media aan de touwtjes trekken je aandacht en focus naar willen leiden en op richten (de ellende) om ervoor te zorgen je in angst te houden.  Angst laat je bevriezen, het stuurt je de verkeerd kant op, en het verwart je.  Kijk maar eens naar enkele van de politieke discussies en geschillen die worden gemeld door de media.  Ze gaan meestal niet over de echte problemen, alleen de symptomen, die vervolgens uitgebreid worden behandeld en met weinig of geen wijsheid. 
Liefde is jullie natuur, de natuur van de mensheid, en het zal altijd jullie natuur zijn.  Het schijnbare gebrek daaraan in de illusie is slechts schijn.  Jullie zien het vrij stromen in gebieden waar zich natuurrampen voordoen, al is het maar vluchtig in de onmiddellijke nasleep ervan.  Dan wordt de angst weer toegestaan binnen te komen wanneer een tekort van de noodzakelijkheden van het leven mensen aanmoedigt om voor hen te vechten.  Maar in werkelijkheid zijn er geen echte tekorten, Gaia voorziet ruimschoots en overvloedig (in wat nodig is) voor allen op de planeet.  Tekorten zijn geconstrueerd om de ‘autoriteiten’ in staat te stellen de controle te herwinnen.
Jullie hebben dit allemaal zien gebeuren.  En toch zijn er miljoenen vriendelijke en genereuze zielen die hun leven ver van huis en hun geliefden doorbrengen om deze onwerkelijke tekorten te verlichten en mensen in nood te ondersteunen.  Zij ervaren ernstige frustraties vanwege de tekortkomingen van de systemen, bedoeld om hen bij te staan, die hen verhinderen hun werk naar behoren te doen.  De goede wil is er, net zoals de Liefde om het te ondersteunen en ervoor te zorgen dat het wordt bereikt.  Je ziet dit gebeuren na overstromingen, aardbevingen en vulkaanuitbarstingen als buren elkaar helpen en zelfs het militaire apparaat meewerkt.  Vervolgens nemen de ‘autoriteiten’ heel snel de controle over en de vrij stromende vriendelijkheid, compassie en samenwerking stoppen terwijl overheidsinstanties met elkaar ruziën over wie de leiding heeft. 
Wanneer de Liefde stroomt heeft er niemand de leiding, daar is geen behoefte aan want iedereen kan zien wat er gedaan moet worden, en ieder doet wat nodig is en wat haar bevoegdheden haar in staat stelt om te doen, en een synergetische en coöperatieve stroming ontstaat waarin allen zeer effectief betrokken zijn.  Liefde is altijd het antwoord, ongeacht de situatie, het probleem, of de kwestie die moet worden aangepakt.  Dus blijf doorgaan liefdevol te zijn, de liefde uit te breiden naar allen met wie je een relatie hebt of met wie je interacteert, EN naar hen die de problemen en het lijden dat de wereld plaagt lijken te veroorzaken, en door dat te doen de mensheid te laten ontwaken.  Dat is waarom je incarneerde, en ik verzeker je dat je volkomen capabel bent om te bereiken wat je bedoelde te doen.

Met heel veel liefde, Saul.

Vertaling: René

dinsdag 29 juli 2014

28.07.2014 Jezus

Velen doen hoop af als kinderachtige onzin

28 juli 2014 Jezus via John Smallman
Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/
Vertaling: René

Jullie staan op het keerpunt, aan het begin van een nieuwe en wonderbaarlijke manier van omgaan met elkaar, terwijl de Tsunami van Liefde doorgaat zich te intensiveren en in het collectieve bewustzijn het besef brengt dat Liefde de enige manier is om problemen en conflicten op te lossen, of dat nu is tussen individuen, families, politieke of religieuze overtuigingen, of naties.  Het heeft jullie vele eonen gekost om dit punt, dit omslagpunt in het menselijke bewustzijn, te naderen, en jullie zouden jezelf moeten feliciteren met de geweldige vooruitgang die jullie collectief hebben bereikt in de afgelopen drie of vier decennia.
‘Daarbuiten’, in de illusoire wereld die jullie helpen om te ontwaken, lijkt dit niet het geval te zijn, aangezien conflicten en meningsverschillen lijken te escaleren, maar wat er in feite gebeurt is dat alle verborgen motieven, agenda's, en bedrog die fel gedurende eonen zijn ontkend, nu in jullie bewustzijn open barsten en niet langer kunnen worden ontkend of genegeerd.  Wijze zielen, belichaamd als mensen in invloedrijke posities, beginnen die invloed consequent te gebruiken om de angsten en reactieve emoties van degenen te kalmeren die verschillen willen laten escaleren en conflicten intensiveren.   
Er zijn een aantal serieuze pogingen geweest om boosheid en woede over de gehele wereld te laten escaleren in de afgelopen achttien maanden of zo, met de intentie van het starten van nieuwe oorlogen, maar die zijn allemaal mislukt vanwege de Liefde die jullie allemaal delen en uitbreiden, en omdat jullie de intentie hebben dat vrede overheerst op de planeet.  Jullie zijn allemaal opgeveegd in de Tsunami van Liefde, en de invloed die dat heeft zou jullie volkomen verbazen als je kon zien wat er werkelijk aan de hand is, maar wat niet algemeen wordt gerapporteerd.  Blijf dat gevoel van liefde en welzijn in je hart vasthouden en heb de intentie dat continu te delen en uit te breiden, het is de meest effectieve manier om een verlangen naar vrede, tolerantie, compassie en begrip in de harten te brengen van alle deelnemers in de vele lopende politieke-oplossing-zoekende onderhandelingen over de gehele wereld.
En natuurlijk zijn jullie niet alleen, terwijl jullie hopen op en bidden voor oplossingen voor alle veeleisende en dreigende problemen die je ziet in de gehele wereld, is de spirituele hiërarchie in ontelbare aantallen bij jullie om jullie veilig te begeleiden naar de haven.  Jullie schip, Moeder Aarde, is in veilige handen, jullie handen, en zij uit de spirituele rijken die liefdevol over jullie gewaakt hebben en naar jullie uitgekeken hebben gedurende de eonen, terwijl jullie ermee worstelden chocola te maken van de krankzinnige spelletjes waarin de mensheid betrokken is geweest gedurende zijn lange en veelbewogen geschiedenis.  Die krankzinnigheid is aan het uiteendrijven, desintegreren, in feite kan het alleen oplossen in de eindeloze en overweldigende stroom van Liefde.  Krankzinnigheid is een reactie op een gebrek aan Liefde, en dat gebrek is verholpen door jullie allemaal die zich gestaag en krachtig in afstemming en harmonie bewegen met de Liefde.  
De tijd voor krankzinnigheid is voorbij terwijl de krankzinnigen over de gehele planeet steeds meer geaccepteerd en geliefd worden in plaats van te worden buitengesloten, gestraft, gemarteld, gevangen gezet, of in schaamte verborgen.  Dit mag misschien nog niet duidelijk voor jullie zijn, maar het vindt plaats.  En wees je ervan bewust dat de krankzinnigen die door de maatschappij in instellingen voor ‘hun eigen veiligheid’ zijn opgeborgen, nauwelijks krankzinnig zijn, ze staan juist volkomen op gespannen voet met de waanzin van de wereld waarin zij zich bevinden.  De werkelijke krankzinnigen zijn mensen die, door regels, voorschriften, en gewapenderhand de volkeren van de wereld willen controleren, en ze in vijandige kampen willen verdelen om met elkaar te vechten… voor onbepaalde tijd! 
Zoals jullie vaker hebben gehoord, de Tsunami van Liefde omhelst iedereen op Zijn weg – alles en iedereen bevindt zich op Zijn weg – onvoorwaardelijk en met oneindige acceptatie.  Jullie zijn goddelijke wezens, want God heeft jullie geschapen, en wat Hij schept is, door de aard ervan, goddelijk.  Wat goddelijk is, is van oneindige waarde, betekenis, achting, een onschatbare parel.  Niemand valt buiten de goddelijke omhelzing, niemand zou dat ooit kunnen.  Het is alleen de mensheid, in de illusie, die ervoor kiest af te scheiden, terzijde te schuiven, verachten, af te danken, en die activiteiten zijn net zo onwerkelijk als de illusie.  Maar totdat een ziel accepteert dat er slechts Liefde bestaat, kan hij of zij weigeren Het te erkennen en kan zichzelf afsluiten van zijn Bron.  De Bron blijft, uiteraard, de ziel weigert alleen om Het te zien, zich Ervan bewust te zijn, maar de illusie is aan het afbrokkelen, en wanneer het weg is zal er geen plaats meer over zijn waarin je kunt voorwenden je te verbergen.   
Jullie worden op ieder moment gezegend en geleid terwijl jullie je individuele, en soms heel verschillende wegen, voorwaarts gaan naar jullie onvermijdelijke ontwaken.  In slaap blijven is geen optie.  Als mensen, hoe vermoeid je ook mag zijn, zullen je altijd ontwaken uit de slaap omdat het lichaam slechts een bepaalde hoeveelheid ervan kan hebben, de hoeveelheid varieert als gevolg van jullie wisselende stofwisseling, maar in slaap blijven is geen optie, zelfs indien je wenst niet ontwaakt te zijn en het leven als mens te ervaren, zoals sommigen die zeer depressief zijn zouden kunnen kiezen als ze dat konden.  Als goddelijke wezens van oneindige macht, en met bewustzijn, kennis en begrip van de gehele schepping, zul je niet willen en wens je niet verstrikt te blijven in de staat van zeer beperkt bewustzijn die de illusie jullie oplegt, als een zeer diepe slaap.
De gedachte om anders te zijn, los te zijn van jullie Bron, was maar kortstondig, het lijkt alleen maar een talrijk aantal eonen lang vanwege de kracht van jullie collectieve verbeelding toen jullie die, op dat moment intrigerende staat, bouwden.  Er is niemand onder jullie als mensen die niet wenst te vertrekken uit die ongelukkige staat, en al haar vervelende toebehoren achter zich te laten.  Maar omdat jullie het zo geraffineerd geconstrueerd hebben, hebben jullie jezelf ervan overtuigd dat het de Realiteit is, dat er geen uitweg is, en dat je nergens heen kunt waar het veiliger, zekerder, of meer gastvrij zou zijn.  Maar nogmaals, diep binnenin brandt de onblusbare vlam der Liefde, jullie voortdurend roepend te ontwaken, en dit heeft, gedurende de eonen, enorme verwarring bij jullie veroorzaakt.  Hoe zou je logischerwijs kunnen hopen op bevrijding naar iets beters wanneer je weet dat er geen alternatief is, en toch blijft die hoop, je aanzettend te zoeken naar betekenis en naar God. 
Velen doen hoop af als kinderachtige onzin, en toch zijn ze niet in staat om het te ontwortelen en verwijderen.  Uiteindelijk, als de situatie echt ondraaglijk wordt, gaat iedereen naar binnen, naar God, of naar wat ze ook maar verkiezen als aanduiding of naam voor het Opperwezen.  En jullie Bron is er altijd, klaar om te reageren op deze oproep.  Dat is waar overgave helemaal over gaat, het gaat over het buiten beschouwing laten van je logisch denkende geest/hersenen en de kennis van je ware natuur toe te staan je te omhelzen.
Je bent nooit in de steek gelaten, en je zult nooit in de steek worden gelaten want je bent Een met God, onafscheidelijk van Hem.  Ga naar binnen, naar je innerlijke heiligdom, nodig Hem daarbinnen uit – Onvoorwaardelijk!  Het heeft geen zin om te proberen om Zijn oneindige Liefde voor jullie te beperken door logisch bewijs van zijn bestaan te eisen, terwijl je stevig vastgeketend blijft aan de illusie door je geloof erin.  Je kunt geen twee heren dienen!  Kies God of je ego.  Er is geen alternatief, en je ego is een denkgeestconstructie die onwerkelijk is.  Dus in werkelijkheid heb je maar één keuze en dat is om je hart te openen om te communiceren met God, net zoals het was gemaakt om te doen, terwijl je alle afleidingen, zorgen en angsten van de illusie weg laat vallen.  Om te proberen in de illusie te blijven en het echt te laten blijven is krankzinnig, het is een door angst aangedreven idee, en angst, zoals krankzinnigheid, is slechts de afwezigheid van Liefde… maar alleen OMDAT jullie hebben gekozen Het buiten te sluiten!

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Vertaling: René

maandag 28 juli 2014

27.07.2014 Saul

Iedereen zal ontwaken, maar niemand zal gedwongen worden om dat te doen

Saul via John Smallman 27 juli 2014
Bron: http://johnsmallman.wordpress.com
Vertaling: René

Velen van jullie ondergaan op dit moment grote stress en lichamelijke en emotionele ongemakken, terwijl de energieniveaus van de Tsunami van Liefde zich intensiveren.  Dit valt te verwachten, dus wees niet ongerust, ontspan je gewoon in het nu-moment en laat deze energieën door je heen stromen, en naar buiten naar de gehele mensheid en Gaia zelf.  Dit is wat jullie kwamen doen, jullie zijn gewoon vergeten hoe veeleisend het zou zijn voor jullie fysieke voertuigen, dus zorg ervoor dat je regelmatig om hulp vraagt van je vrienden, gidsen, mentoren en engelen in de spirituele rijken.  Wanneer je dat doet zul je je beter voelen, gemakkelijker in staat om het ongemak te accepteren, en verzekerd van de noodzaak ervan, terwijl jullie frequenties stijgen om jezelf en de mensheid voor te bereiden op jullie ontwaken.
Wij overspoelen jullie met spirituele hulp en bijstand, maar de vele alarmerende gebeurtenissen over de gehele wereld leiden jullie af en trekken je naar beneden de illusie in, waar je ertoe neigt de pijn en het lijden binnen te gaan dat je daar ziet.  Zie de pijn en het lijden, stuur Liefde en compassie naar de betrokkenen, maar blijf ervan weg – ‘wees in de wereld maar niet van de wereld’.  Dit doend zal het jullie veel gemakkelijker maken om je te verbinden met je intuïtie, je hogere Zelf, en hen in de spirituele rijken die altijd klaar zijn om jullie oproepen te beantwoorden…  Ik beloof jullie dat er geen muzak zal zijn terwijl je wacht op de volgende beschikbare collega (associate)!
Wij willen jullie helpen, we zijn hier om jullie te helpen, en we reageren altijd op jullie individuele oproepen, helaas kan het erg moeilijk voor sommigen van jullie zijn om onze aanwezigheid te voelen of horen boven de afleidende herrie die de illusie, die jullie collectieve ego, steeds gebruikt om je in het conflict te trekken.  Het vergt veel oefening en persoonlijke discipline gemakkelijk en snel toegang te leren krijgen tot dat rustige innerlijke heiligdom, maar ik verzeker jullie dat je het zeer de moeite waard zullen vinden.  Zelfs de grote mystici en opgestegen meesters hebben moeite toegang te krijgen tot dat innerlijke heiligdom wanneer ze belichaamd zijn, want het lagere frequentieniveau waarop de illusie jullie vasthoudt, staat open voor massale storing en ‘witte ruis’.  
Herevalueer regelmatig al je dagelijkse zoudens en te doen-lijsten, elimineer realistisch diegenen die je niet langer dienen, en geniet van het verminderde gevoel van stress en het daaruit voortvloeiende gevoel van vrede dat er naar binnen stroomt wanneer je jezelf toestaat om vrij te zijn.  Zo veel van wat je voelt dat je dient te doen of zou moeten doen, is oude karmische vuilnis waarmee je besmet bent geraakt gedurende de eonen, en die heeft geen geldigheid meer vandaag.  Laat het los, de lessen ervan zijn geleerd.  Gebruik zo nodig een bleekmiddel – langere periodes in meditatie! 
Jullie werden vrij geschapen en jullie blijven vrij, eeuwig vrij, maar binnen de illusie lijkt dit niet het geval te zijn.  In feite probeert de moderne medische wetenschap te bewijzen dat alles wat je doet wordt veroorzaakt door de stroom van verschillende chemische stoffen door je zenuwstelsel. Ontegenzeggelijk hebben drugs invloed op het gedrag, jullie menselijke zenuwstelsels zijn miniatuur drugproductie faciliteiten, en jullie persoonlijke houdingen besturen hen op ieder moment.  Jullie kunnen altijd je houding veranderen, ongeacht hoe gedrogeerd je bent (behalve in het geval je plat op je rug bewusteloos ligt te zijn), en dat is wat we jullie hebben gevraagd te doen – heb slechts liefdevolle houdingen, en laat alle houdingen los die niet in afstemming zijn met de Liefde.  Dat is de vrije wil.
Velen, echter, vinden het prettiger om vast te houden aan oude liefdeloze houdingen, want ze voelen zich onveilig zonder hen.  En in vorige levens hebben jullie allemaal ernstige pijn, lijden, en verraad ervaren.  Het zijn dat soort herinneringen, die zijn opgeslagen in je DNA, die gebleekt moeten worden.  Maar natuurlijk zullen jullie een veel beter oplosmiddel dan bleekmiddel gebruiken – Liefde!  Liefde werkt altijd, bleekmiddel is veel minder betrouwbaar – zie de instructies en disclaimers van de fabrikanten!
Als je vrienden of geliefden hebt die vast lijken te zitten in de oude versleten houdingen en overtuigingen, probeer ze dan niet te overtuigen om te veranderen, dit is zeer bedreigend voor hen. Wees gewoon liefdevol en accepterend naar hen toe, wees compassievol maar ga niet bezig met pogingen om deze houdingen te bediscussiëren, luister gewoon als ze willen praten.  Regelmatig praten helpt hen om het duidelijker te zien, vooral als ze geen noodzaak voelen om hun positie te verdedigen.
Iedereen zal ontwaken, maar niemand zal gedwongen worden om dat te doen.  Degenen die ervoor kiezen dat niet op dit moment te doen, zullen voortdurend nieuwe mogelijkheden worden aangeboden om dat te doen, en wanneer ze er klaar voor zijn zullen ze er gebruik van maken.  Er is slechts Een, dus niemand zal worden overgeslagen, buitengesloten of achtergelaten.  Het spel van de afscheiding en verlatenheid, de illusie, zal net zolang duren als er mensen zijn die willen spelen, maar het kan niet langer mensen beperken of omvatten die wensen te ontwaken, de zeer grote meerderheid van de mensen.
Jullie taak, jullie de Lichtdragers en wegwijzers, is om Liefde in actie te demonstreren.  Jullie allen weten, diep in jezelf, of je het nu aan jezelf hebt toegegeven of niet, dat je Liefde bent, dat er niets anders is.  Jullie zijn degenen die ervoor kozen en zich vrijwillig aanboden op Aarde te zijn op dit punt in haar evolutie, om te assisteren bij haar ontwaken door liefdevol in iedere situatie te zijn, op ieder moment, en voor iedereen met wie je interacteert.  
Jullie herinneringen aan deze keuze zijn zwak, moeilijk te bereiken, en toch, als je rustig zit na te denken over je menselijke situatie, komt het altijd weer in je op dat de weg voorwaarts is via de Liefde.  Vaak komen dan jullie redenerende denkgeesten binnen om je te vertellen dat ‘als iedereen zich op die manier gedroeg zou alles goed komen, maar dat doen ze niet en zullen ze niet, dus wees verstandig en beschermen jezelf, laat je bescherming niet zakken of je zult worden gekwetst’.  Als je bemerkt dat je in het defensief gaat of zelfs tot de aanval over gaat, stop, hergroepeer, vergeef jezelf, en begin opnieuw, liefdevol; dat doen is zeer ontwapenend voor je tegenstander. 
Jullie taak is het om dat intuïtieve gevoel te vertrouwen dat de enige weg voorwaarts is via de Liefde.  Diep van binnen, zoals we jullie blijven vertellen, weten jullie dat dit waar is, omarm het, heb vervolgens iedereen lief tot aan ontwaken, en breng jullie meest wonderbaarlijke taak tot bloei en voltooiing.

Met heel veel liefde, Saul.

Vertaling: René

woensdag 23 juli 2014

22.07.2014

Het is jullie natuur om vrij rond te zwerven door de goddelijke kosmos 

22 juli 2014 Jezus via John Smallman
Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/
Vertaling: René

Binnen de illusie zet de tijd uit en krimpt, het is onwerkelijk en onbetrouwbaar, en toch zoals jullie het ervaren lijkt het zich in een regelmatige en lineaire manier te bewegen van het verleden, met al zijn herinneringen, voorbijgaand en ononderbroken via het heden, en in de onzekerheid van een toekomst die je probeert te voorspellen en vast te pinnen… en dan gebeurt er iets heel onverwachts!  En dat is een buitengewoon goede reden om in het nu te leven!  Als je er een punt van maakt in het nu-moment te leven en om te gaan met gebeurtenissen, situaties, kwesties en problemen zoals ze zich voordoen, vertrouwend op je intuïtie – de wijsheid van je ware Zelf – zal alles veel gemakkelijker voor je stromen. 
Proberen te gissen wat er morgen, volgende week of volgend jaar zou kunnen gebeuren, versterkt de stressniveaus die je ervaart door het leven in de duisternis van de illusie – duisternis omdat het Licht van Gods Liefde voor jullie verborgen is door de mantel of de mist van de illusie.  Om duidelijk te kunnen zien moet je de illusie en al haar concepten en logica ver achter je laten.  Alle inspirerende inzichten die de grote geesten onder jullie gedurende de eonen hebben ontdekt, zijn aan hen geopenbaard wanneer ze niet werden verankerd door de grenzen die de illusie jullie oplegt, maar wanneer ze als het ware vrij aan het rondzwerven waren door de kosmos van hun onbegrensde denkgeesten, alle vooroordelen en culturele overtuigingen negerend die zouden kunnen hebben suggereren dat wat ze zochten een onmogelijke droom, onwerkelijk, een mythe was.  
Het is jullie natuur om vrij rond te zwerven door de goddelijke kosmos, ongehinderd door logisch menselijk denken dat regels bedenkt op basis van te weinig kennis, welke vervolgens jullie creatieve vermogens ernstig beperkt.  Regels houden jullie in toom en beperken je onnatuurlijk.  Het zijn echter erg handige aspecten van de illusie waar afscheiding aanzienlijk, en tastbaar, lijkt, en ze bieden een kader dat er, bijvoorbeeld, voor zorgt dat mensen bij het besturen van motorvoertuigen over het algemeen niet met elkaar in botsing komen, want ze volgen allemaal dezelfde regels in een behoorlijk drukke entourage.  Dat aspect van de regels is erg handig terwijl je worstelt met de stress en de zorgen van het dagelijkse leven, want het biedt richtlijnen die jullie in staat stellen om er redelijk zeker van te zijn dat je persoonlijke veiligheid verzekerd is.  
Wat er is gebeurd gedurende de eonen is dat veel van de regels en voorschriften een onbuigzame en onbetwiste laag zijn geworden bij alles wat je doet, meer als een open gevangenis, je creatieve vermogens in de vorm van denkbeeldige blokkades ernstig beperkend om vooruitgang te boeken – het is een beetje alsof je in een kamer bent met veel deuren of uitgangen, en op één na staan allen wijd open, en je kunt alleen degene zien die gesloten is en denkt dat je daarom niet in staat bent om te vertrekken.
God schiep jullie VRIJ!  Jullie kozen ervoor jezelf te beperken door het bouwen van de illusie en jezelf daarin in te sluiten, en eindelijk zetten jullie daar op een grote schaal vraagtekens bij, en komen tot een collectief besef dat het een inrichting is voor krankzinnigen.  
Het was krankzinnig om de illusie te bouwen.  Het was een totaal onrealistische en onmogelijke poging om jezelf af te scheiden van God, want Hij is Alles wat bestaat, en dus is afscheiding van Hem onmogelijk.  Hij schiep jullie in Liefde en gaf jullie alles wat Hij had – oneindige Liefde, oneindige Wijsheid, oneindige Kennis, oneindige Macht, en eindeloze creatieve mogelijkheden en kansen – en jullie kozen ervoor deze allemaal achter je te laten en jezelf in te sluiten in een staat van onwerkelijkheid waar jullie die giften uit de weg gingen om je, onafgebroken gedurende de eonen,  bezig te houden met de competitieve vernietiging van elkaar. 
Het maakt niet uit wat jullie bereiken door je continue en vastberaden menselijke inspanningen – rijkdom, positie, erkenning, macht – want deze zijn allemaal vergankelijk, ze zijn niet blijvend en kunnen dat niet zijn, en de zeer beperkte voldoening die ze geven ebben snel weg.  Jullie ware huis is bij God, dat weet je, en niets anders kan ooit je intense behoefte bevredigen om wederom Een met Hem te zijn.   
Het heeft lang geduurd voor jullie om tot dat besef te komen en de collectieve keuze te maken en beslissing te nemen je opnieuw te verbinden met de Liefde, zodat de illusie weer in het niets kan oplossen van waaruit jullie het in bestaan dachten.  Ieder moment dat je binnenin besteed, in je stille innerlijke heiligdom, met de intentie liefdevol, compassievol, en accepterend te zijn, versnelt het tempo waarin de illusie aan het afbrokkelen is.   
Alle spirituele kanalen, zij allen in de spirituele rijken, blijven het grote belang benadrukken van het aandacht besteden aan je dagelijkse persoonlijke spirituele praktijken, want dat is hoe je ontwaakt.  Het drukt een dwingende intentie uit om te ontwaken, de Realiteit en de Eenheid te leren kennen en ervaren die jullie echte en eeuwige natuur is.  Het is dat wat iedereen die zich ooit verbonden heeft met de illusie heeft gezocht en aan het zoeken is.  Diep binnenin ieder bewust levend wezen bestaat het weten dat je Een bent met God, de Bron van waaruit al wat bestaat in eindeloze Liefde uitstroomt.  Door ervoor te kiezen geloof te hechten aan de illusie, hebben jullie die kennis voor jezelf verborgen, en het is dat overduidelijke verlies dat zo pijnlijk is voor jullie.  Niets kan op bevredigende wijze worden vervangen door dat allesomvattende gevoel van acceptatie waarin de Eenheid en de Liefde die Zijn natuur is, voorziet, niets! 
En er is slechts Eenheid, er is geen voorbij of buiten, geen verleden of toekomst, er is slechts nu, Een met de Bron.  Wanneer jullie ontwaken, zoals jullie zullen doen, zullen de vreugde en het wonder dat al jullie twijfels, zorgen en angsten vervangt, je omhullen in een staat van onvoorstelbare extatische gelukzaligheid.  Ga dagelijks naar binnen, ieder uur als je kunt, en breng het tot bloei, want dat is wat je hier komt doen.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Vertaling: René

maandag 21 juli 2014

18.07.2014

De terugkeer van de mensheid naar haar natuurlijke volledig ontwaakte en volledig bewuste staat is nooit onderwerp van twijfel geweest

Saul via John Smallman 18 juli 2014
Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/ 
Vertaling: René

Het plezier is begonnen!  Jullie ontwaken is, voor jullie allemaal, ongelooflijk op handen!  Ja, je zou heel goed kunnen denken ‘Daar gaan we weer, jezelf gereed makend voor opnieuw een enorme teleurstelling!’  Echter, dit is absoluut niet het geval.  Bereid je alsjeblieft voor op de meest verbazingwekkende gebeurtenis ooit opgetreden in de lange en vaak zeer ongelukkige geschiedenis van de mensheid.  Jullie staan op het omslagpunt, jullie ontwaken is onontkoombaar, goddelijk verzekerd, en dus is er absoluut geen mogelijkheid van terugvallen in het moeras dat de illusie is. 

Ik ben ervan overtuigd dat deze uitspraak, op zijn minst, nogal verontrustend is voor velen van jullie, omdat er door de jaren heen zoveel duidelijke vertragingen en teleurstellingen zijn geweest, terwijl jullie vastberaden en liefdevol zijn doorgegaan je Licht als wegbereiders hoog te houden, de intentie hebbend om de mensheid voorwaarts te leiden naar haar spirituele bestemming, om te ontwaken in haar natuurlijke en gelukzalige staat – Liefde, Eenheid met elkaar en met jullie hemelse Vader, jullie Bron, God. 
Na zo veel ‘valse starts’ zou het geweldig zijn als enorme aantallen Rode Vlaggen niet in jullie denkgeesten zouden opkomen, terwijl je deze woorden leest of ernaar luistert.  Wees er klaar voor ze te laten vallen, want jullie ontwaken in de eeuwige vreugde zal alle angsten wissen die ervoor zorgden dat ze opkwamen.  Er is geen noodzaak voor hen, want jullie komen Thuis naar de Realiteit – Eenheid met God.
Sinds het moment van jullie schijnbare, en ik benadruk het woord ‘schijnbare’, afscheiding van God, zijn jullie op het pad geweest naar Huis naar Hem – net als de verloren zoon in Jezus' verhaal of parabel in het Nieuwe Testament.  En, net als de verloren zoon in die gelijkenis, hebben jullie allemaal, van tijd tot tijd en van menselijke incarnatie naar menselijke incarnatie, de verheffende ups en catastrofale downs van deze illusoire reis ervaren.  Maar, net als in dat verhaal, wanneer je eindelijk Thuis komt, verwaarloosd, depressief en angstig, rent je Vader al om je te ontmoeten en begroeten met Zijn liefdevolle armen WIJD OPEN!  Hij WEET dat je komt, en Hij regelt meteen een groot feest om je Thuis te verwelkomen.
Hij heeft jullie gemist, en jullie op handen zijnde terugkeer geeft Hem onmetelijke vreugde.  En, natuurlijk, jullie vreugde bij het ontwaken zal je in eerste instantie overweldigen, totdat je weer weet waar je bent, en herkent dat je Thuis bent teruggekeerd naar waar je thuishoort, Een met Hem, en beseffend dat de extase, de oneindige vreugde, en de volledige vrijheid van angst en bezorgdheid die je nu omhullen, zijn wat je achterliet toen je je verbond met de illusoire ervaring van de afscheiding. 
Totdat jullie die illusoire staat ervoeren kende je geen, en kon je je dat onmogelijk ingedacht hebben, angst, lijden en bezorgdheid.  En bij jullie terugkeer naar huis – je ontwaken in je natuurlijke staat als een goddelijk en volledig bewust kind van God – zal alles wat je pijn en lijden heeft gebracht, verdwenen zijn als had het nooit bestaan, en, zoals je heel goed zult begrijpen wanneer je ontwaakt, dat heeft het nooit gedaan!
De terugkeer van de mensheid naar haar natuurlijke volledig ontwaakte en volledig bewuste staat is nooit onderwerp van twijfel geweest, behalve in jullie ernstig beperkte illusoire denkgeesten waar twijfel en angst eindeloos zijn.  Jullie zijn allemaal goddelijke wezens geschapen door God om van het eeuwige leven te genieten.  Geen doden en wedergeboortes als mensen waren er voor jullie gepland, alleen een eeuwig leven van extatisch geluk eeuwig verbonden met je Vader, Wiens vreugde verhoogd werd door de vreugde die ieder van jullie ervaren.
Maar jullie ontwikkelden het ‘tiener-syndroom', de intense wens om jullie hemelse Vader jullie onafhankelijkheid van Hem te demonstreren, en je vermogen om gelukkig en vrij te leven zonder zijn begeleiding, interferentie, of toezicht, en dus kozen jullie ervoor de illusie te bouwen en binnen te gaan.  Het was als het tekenen van een zeer gedetailleerde afbeelding die een verhaal vertelt, en dan jezelf daarin in te beelden, het plot veranderend naarmate jullie interesses en verlangens veranderden.  Tenslotte raakten jullie zo geabsorbeerd in deze onwerkelijke wereld dat je niet meer kon zien dat het onwerkelijk en illusoir was, en jullie vergaten dat je de verhaallijn kon aanpassen.  Jullie vergaten dat de Realiteit waarin jullie geschapen waren als kinderen van God, en waar jullie subliem gelukkig waren, jullie ware en eeuwige Thuis en erfgoed was.  In feite om de illusie nog meer echt te doen lijken, wisten jullie al je herinneringen aan jullie hemelse Thuis.  
Jullie waren verloren!  En dus begonnen jullie een spirituele zoektocht om de opperste intelligentie te vinden waarvan jullie overtuigd waren dat die deze wereld van pijn en lijden had geschapen, waarin jullie gevangen zaten.  Het leek er nu op dat jullie hulpeloze en zwakke wezens waren die door die imaginaire en wraakzuchtige god die jullie hadden bedacht op ieder moment zouden kunnen worden vernietigd.  Jullie geloofden dat jullie onwillige slachtoffers waren in een krankzinnige en beangstigende wereld, waarin dit wraakzuchtige en machtige wezen jullie had opgesloten om je onder controle te houden en jullie hem gehoorzaamheid verschuldigd waren, en vervolgens plezier had bij het toekijken naar hoe jullie leden onder de straffen die hij jullie oplegde.  Of, jullie geloofden dat deze fysieke wereld alles was wat bestond, dat God een illusie was, en dat dit leven je enige kans was om het leven te ervaren.
Het hebben van één van deze twee overtuigingen gaf jullie twee keuzes: 
1) Erkennen dat als een mens van beperkte vaardigheden en intelligentie je een God moest vinden, een liefhebbende vader, een superieure en oneindige intelligentie die onbetwistbaar de wereld had geschapen, en het smeken je te redden van de pijn en het lijden die je onderging – wat een gevolg is van jullie onverstandige keuze de illusie te bouwen en binnen te gaan en vervolgens te vergeten dat jullie dit gedaan hadden.  Maar natuurlijk waren jullie je er niet bewust van dat jullie zelf de oorzaak waren van jullie pijn en lijden, omdat jullie geloofden dat God jullie die had opgelegd om jullie te straffen voor jullie zonden. Vervolgens vulden jullie je tijd met deze oneindige intelligentie te smeken zich over jullie te ontfermen, om jullie te redden van de verschrikkingen waarvan jullie geloofden dat Hij die had geschapen om jullie te straffen voor jullie zonden, zonden die jullie hadden bedacht en beoordeeld als onaanvaardbaar voor Hem. 
2) Genieten van de illusie en alle mogelijkheden ervaren die het jullie bood om plezier te hebben, om je ego en je onafhankelijkheid te ontwikkelen, ongeacht de resultaten die dat onnadenkende en egocentrische gedrag zou kunnen hebben op anderen.  Binnen de illusie beschouwde ieder individu zichzelf als het absolute centrum van zijn eigen persoonlijke universum, in staat om te claimen dat die god, als hij in een god geloofde, aan zijn kant stond en dat ieder ander met wie hij te maken kreeg daar puur was om te worden gebruikt en misbruikt zoals nodig om zijn persoonlijke ambities en agenda's te bevorderen, want dit zou hem in een goede positie plaatsen met de god die hij had uitgevonden om hem te steunen.  En enige pijn of lijden die je ervoer was als een direct gevolg van anderen, je vijanden, van wie je god wilde dat je ze vernietigde!  
Geen van deze keuzes slaat ergens op, want God is Liefde, onvoorwaardelijk al Zijn kinderen accepterend, en Hij roept ze continu om te ontwaken in de Realiteit waar hun eeuwige vreugde verzekerd en gegarandeerd is. 
God is Liefde.  Jullie werden geschapen in Liefde, van Liefde, en door Hem voor eeuwige vreugde.  Alles wat niet in afstemming is met de Liefde is onwerkelijk, onbestaande, en alles wat je moet doen, hoeft te doen, is om enige aspecten van jezelf die niet in afstemming zijn met de Liefde, los te laten en je er volledig van te bevrijden – oordeel, conflict, niet-acceptatie, aanval of verdediging, afwijzing, gebrek aan respect, onverdraagzaamheid – en jezelf te openen om de overvloedige stroom van Liefde die jullie op ieder moment omringt te accepteren en ontvangen, Het toestaand je volledig te overdekken.  Wanneer je dat doet breidt de Liefde die ieder van jullie vult zich door jou uit en omarmt iedereen in het oneindige Liefdesveld waar er slechts de Ene is.
Waarlijk, jullie zijn gezegend en worden vereerd, want hier in de spirituele rijken zien we heel duidelijk de beproevingen die jullie heel moedig hebben gekozen te ondergaan, en de moeilijke lessen die jullie hebben gekozen om te leren en die absoluut essentiële stappen zijn op je pad naar ontwaken.  En nu is de tijd voor leren, voor het waarderen van en het omgaan met de moeilijkheden die jullie gekozen paden jullie continu hebben voorgeschoteld, tot een welverdiend moment van afsluiting aan het komen. 
Jullie, de Lichtdragers en wegwijzers, hebben alle lessen die de mensheid koos en moest leren voltooid, en jullie zijn met vlag en wimpel geslaagd voor jullie ‘examens’.  Ga door met je dagelijkse meditatie, gebed en contemplatiepraktijken terwijl, door je oprechte en God-gedreven intentie, jullie de mensheid tot het punt van ontwaken brengen.  Jullie beloning is jullie bevrijding van de beperkingen en het lijden die de illusie allen voorschotelt die er binnen gaan, en die bevrijding is nabij.  Terwijl je dagelijks tijd besteed met de intentie dat de mensheid ontwaakt, verzekert de kracht van die compromisloze intentie dat het wordt volbracht.  Jullie veeleisende taak is voltooid, dus leun achterover, ontspan je in je stille innerlijke heiligdom, en geniet van het ontwaken terwijl het, van moment tot moment, gebeurt. 

Met heel veel liefde, Saul.


Vertaling: René

donderdag 17 juli 2014

16.07.2014

De oorlogen die op dit moment aan de gang zijn, zullen tot een einde worden gebracht

16 juli 2014 Jezus via John Smallman
Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/
Vertaling: René

We naderen snel het moment van het ontwaken van de mensheid.  Het moment waar zo velen van jullie op hopen en voor bidden is eindelijk binnen handbereik.  En, natuurlijk, jullie hebben veel van dit soort uitspraken gehoord gedurende de laatste jaren… schijnbaar gevolgd door een alles overspoelende stilte!  Niets!  Gewoon ontmoediging en diepe teleurstelling.  Echter, het is noodzakelijk om jullie aan te moedigen de op handen zijnde komst ervan te verwachten, want dan houden jullie de intentie om het te laten plaats vinden stevig en vastberaden vast, en het is de intentie van de mensheid, de collectieve intentie die het tot stand brengt. 
Ondanks de vele teleurstellingen weten jullie allemaal dat het ontwaken van de mensheid onvermijdelijk is, en dat het snel moet gebeuren aangezien het huidige massa-onbewustzijn van de spirituele natuur van de mensheid in niemands belang is, terwijl het onnoemelijk leed over de gehele wereld veroorzaakt.  En jullie kennis, jullie de wegwijzers en Lichtdragers, heeft het jullie mogelijk gemaakt sterk en toegewijd aan het ontwaken van de mensheid te blijven, ondanks de lange en zware reis en de vele schijnbare tegenslagen die jullie hebben ervaren terwijl jullie verder reizen.  Jullie incarneerden om de weg te wijzen, en, zoals je kunt zien aan de enorme hoeveelheid informatie beschikbaar op spirituele websites, jullie laten het plaats vinden.  Fantastische vooruitgang is er in de afgelopen tien jaar geboekt, en er is absoluut geen kans op enige terugval, die vooruitgang gaat verder zich op te bouwen terwijl de fundamenten waarop de illusie werd gebouwd onherroepelijk wegbrokkelen. 
Dit kanaal (channel) geloofde dat ontwaken zou optreden tegen Kerstmis 2003!  Hij was intens teleurgesteld toen het niet gebeurde, maar na een nieuwe beoordeling van de situatie, zoals hij het zag, kwam hij tot de conclusie dat het slechts onvermijdelijk uitgesteld was.  Hij blijft het Licht vasthouden, net als jullie allemaal, en het is die continue, persistente, ontembare intentie om het te laten plaatsvinden die jullie allemaal vasthouden, die het tot bloei brengt.  Verlies de moed nu niet, net nu jullie de eindstreep naderen, want, niettegenstaande het nieuws van oorlogen en conflicten over de gehele wereld, jullie zijn echt heel dichtbij. 
Verandering is zeer verontrustend voor de meerderheid omdat het menselijke leven erg te maken heeft met stabiliteit, regelmaat en continuïteit, en die staat kennelijk de veiligheid en zekerheid biedt die allen verlangen.  Maar op Aarde is verandering endemisch!  In jullie vrij recente geschiedenis hebben jullie – om er maar een paar te noemen – de Renaissance gehad, de Industriële Revolutie, de wetgeving om slavernij te beëindigen, de opkomst van de vakbonden, Vrouwenkiesrecht, vele soorten van politieke en religieuze diversificaties, en tal van technische wijzigingen in vervoer, communicatie, geneeskunde, en natuurlijk, de groei van multinationale bedrijven die alleen verantwoording aan zichzelf verschuldigd lijken te zijn.  Al deze veranderingen waren op hun manier zeer storend en verontrustend, en toch hebben jullie geleerd met hen te leven en te profiteren van de voordelen die velen van hen hebben geïntroduceerd.  
Jullie bevinden je nu opnieuw in een periode van enorme verandering, veel intenser en verontrustender dan die welke al zijn geweest, en jullie zullen het overleven!  Enorme voordelen zullen voortvloeien uit de aanhoudende verstoringen die, op dit moment, eruit zien alsof ze zouden kunnen leiden tot een aantal belangrijke en mogelijk catastrofale oorlogen.  Ja, jullie moderne technologische wapens zijn waanzinnig krachtig, en als ze gebruikt worden zouden ze buitensporig lijden brengen aan miljoenen van jullie.  Dat zal niet gebeuren.  Zoals jullie al vaak is verteld door hen in de spirituele rijken, via de diverse kanalen die zij gebruiken om met jullie te communiceren, de tijd voor oorlog is voorbij.  Genoeg van jullie zijn zich volledig bewust van de desastreuze gevolgen die nieuwe oorlogen op de mensheid en de planeet zouden hebben, om te verzekeren dat nergens op Aarde politici ooit nog de bevoegdheid zullen krijgen om deel te nemen aan een oorlog.  De oorlogen die op dit moment aan de gang zijn, zullen tot een einde worden gebracht, de omstandigheden creërend voor een wereldwijde opening van harten en denkgeesten op een schaal die nooit eerder gezien of zelfs in de verste verte voor mogelijk gehouden werd. 
De mensheid als geheel wordt misselijk door de effecten van de oorlog op jullie prachtige planeet, oorlog is een continue metgezel geweest voor het leven op Aarde gedurende eonen.  In deze huidige tijd zien degenen die dierbaren hebben verloren of ze ernstig en blijvend gewond zagen, fysiek of psychisch als gevolg van oorlog, dat lijden niet langer als een noodzakelijk en onvermijdelijk offer voor het welzijn van een natie, waaraan zij onvoorwaardelijke trouw verschuldigd zijn en om de vrede te verzekeren, want het is nu duidelijk dat offers van deze aard nooit leiden tot vrede.
Misschien treden er tijdelijke wapenstilstanden op, de strijdende partijen toestaand om zich te hergroeperen en zich opnieuw uit te rusten voor het volgende conflict, terwijl de politieke leiders, de inlichtingendiensten en het leger jullie blijven waarschuwen voor de ernstige dreiging van terroristische activiteiten om jullie in angst te houden en ervoor te zorgen dat jullie hen in hun continue ontwikkeling van militaire machinerie steunen, en in hun pogingen om steeds meer van jullie individuele rechten en vrijheden te verwijderen ‘voor jullie eigen veiligheid en zekerheid’.    
‘Verdeel en heers’ is een frase die gedurende eonen is gebruikt om de methode te karakteriseren gebruikt door degenen met macht om hun macht te behouden, en vandaag is de dreiging van een terroristische aanslag de huidige methode zoals velen van jullie maar al te goed weten.  Echter de machthebbers hebben veel te vaak ‘wolf geschreeuwd’ (cried wolf: het roepen van een gevaar dat er niet is) en hun oneerlijkheid en gebrek aan integriteit wordt steeds meer aan het licht gebracht door vele moedige en vastberaden klokkenluiders.  De pogingen van ‘de machthebbers’ om deze eerlijke mensen die de enorme corruptie en gewetenloze agenda’s onthullen waarin ze continu betrokken zijn, te belasteren, en in diskrediet te brengen, falen.  

Evenals een Tsunami van Liefde die de wereld en de mensheid omhult, is er ook een Tsunami van Onthulling.  Het heeft zich gedurende vele decennia in kracht en intensiteit opgebouwd, en is helemaal klaar om hen uit de macht te breken en vegen die losgeld eisen voor de mensheid in hun wanhopige strijd om de macht waarvan zij geloven dat het hun rechtmatige erfdeel is, te behouden.  De tijd voor egocentrische, arrogante, boosaardige, en oneerlijke ‘bazen en leiders’ om de teugels van de macht over de mensheid vast te houden is voorbij.  De onthullingen van de enorme corruptie in hoge plaatsen die nu in een voortdurende vloed van voorheen geheime dossiers en documenten worden vrijgelaten, kunnen niet worden onderdrukt.  De waarheid is daar buiten, en het wordt onthuld. 
Terwijl verdere onthullingen – die voor velen verbazingwekkend, prachtig, ongelooflijk zullen zijn – van de gewetenloze activiteiten en plannen van de zogenaamde ‘elite’ publiek worden gemaakt, is het aan jullie, de Lichtdragers en wegwijzers, om je krachtig en vastberaden te focussen op liefdevol zijn in al je gedachten, woorden en daden.  Het zou heel gemakkelijk zijn in angst, verschrikking, en intense woede te vervallen, wanneer sommige van deze onthullingen laten zien hoe erg jullie zijn misleid en bedrogen.  Er zullen zich mogelijk grote emotionele pieken voordoen als degenen die vertrouwden de waarheid ontdekken, en de enorme vraag naar wraak en de bestraffing van deze corrupten zich zou kunnen voordoen. 
Liefde is de ENIGE weg vooruit.  Er is geen andere weg, en het is jullie taak om dit te demonstreren door jullie eigen liefdevolle houdingen en gedrag, samen met de wijsheid waar jullie allen toegang toe hebben wanneer je naar binnen gaat naar je plek van vrede.  Allesomvattende onvoorwaardelijke Liefde moet vrij worden aangeboden aan iedereen, ongeacht hoe slecht ze zich mogen hebben gedragen.  Dit betekent niet het wegcijferen ontkennen van wat ze hebben gedaan en het leed dat dat heeft veroorzaakt.  Het betekent hen compassie aan te bieden, onderwijl ervoor zorgend dat ze nooit meer in een positie verkeren dat ze anderen schade kunnen berokkenen.
Zij zullen veel psychologische en spirituele hulp nodig hebben om ze in staat te stellen toegang te krijgen tot de diepere lagen van hun denkgeest, waar de kennis van de verschrikkingen die zij hebben gepleegd diep begraven liggen en ontkend worden, en ze dan ter erkenning toestaan in hun bewustzijn.  Die droevige zielen zullen op humane wijze en liefdevol onder controle gehouden moeten worden totdat ze de enorme omvang hebben begrepen van wat ze hebben gedaan, zich volledig bewust worden van het leed dat ze hebben veroorzaakt, en heel duidelijk laten zien dat ze echt spijt hebben.  Echt spijt hebben betekent je verbinden met de Liefde.  
En natuurlijk de verplaatsing van de mensheid naar volledig bewustzijn zal allen doen ontwaken voor Liefde, voor compassie, voor vergeving, en naar een begrip dat, als spiegels voor elkaar, jullie allemaal betrokken zijn geweest bij het leren van de lessen die nodig zijn voor jullie terugkeer naar jullie volledig bewuste staat.  Er is niemand onder jullie die zich niet op enig moment op een manier heeft gedragen die je vandaag geschokt en beschaamd zou doen voelen.  Vergeet niet, allen zijn Een, het is het collectief dat de illusie bouwde waarin zoveel pijn en lijden is ervaren gedurende de eonen, en eenieder van jullie maakte de keuze er binnen te gaan en zich ermee te verbinden.  
De hedendaagse daders van misdaden tegen de menselijkheid als onvergeeflijk oordelen betekent ook jezelf oordelen als onvergeeflijk!  Zoals jullie jezelf nu zien, als Lichtdragers en wegwijzers, is je dat heel moeilijk voor te stellen.  Echter, de illusie werd gebouwd om afscheiding van God, van jullie Bron, te ervaren, en dat kon alleen maar een zeer pijnlijke ervaring voor alle betrokkenen zijn.  Afscheiding is een staat van ‘ieder voor zich’.  En ieder mens heeft aan dat spel meegedaan. 
MAAR, het is nooit gebeurd.  Het leek buitengewoon echt, ook al is het dat niet – er zijn slechts heel weinigen onder jullie die niet emotioneel betrokken zijn geraakt bij het lezen van een roman of het zien van een film, ook al wist je dat het slechts een verhaal was, nogal onwerkelijk, en toch hebben jullie misschien een grote zucht van verlichting geslaakt toen het eindigde en de goeien wonnen.  Dus, in werkelijkheid valt er niets te vergeven, omdat niets van dat intens schijnende lijden echt gebeurd is.  Hoe moeilijk kan het zijn om niets te vergeven? 
Laat je focus op oneerlijk aangedane pijn en lijden uit het verleden en de wrok die het veroorzaakt los, want erbij blijven stilstaan houdt het levend en je blijft lijden terwijl daar echt geen behoefte aan is.  Een ander vergeven betekent jezelf bevrijden!  Geen voorwaardelijke vergeving: ‘Ik vergeef je, maar ik zal niet de pijn vergeten die je me hebt aangedaan!’ of: ‘Ik vergeef je deze keer, maar als het weer gebeurt, dan kijk maar uit!’  Voorwaardelijke vergeving is zinloos, het is een betuttelende poging om de ander met schuld te belasten terwijl je zelf je zondeloosheid demonstreert.  Zonde is endemisch in de illusie, maar in werkelijkheid bestaat het niet en heeft het nooit plaatsgevonden.
De tijd voor oordeel en zijn entourage van veroordeling, straf, on-vergevensgezindheid en schuld is voorbij, want dat blokkeert de ingang tot je hart, de Liefde buitensluitend die je omringt en naar binnen zou gaan en je overvloedige vreugde zou brengen.  Ontspan je dagelijks in dat innerlijke heiligdom, dat ieder van jullie bezit en communiceer vrijelijk met hen in de spirituele rijken die altijd bij je zijn, hulp, aanmoediging, en Liefde biedend.  Sta de Liefde die je aangeboden wordt toe vrijelijk door je heen te stromen en geniet van het gevoel van waarde en zelfrespect die Het je brengt.  Die verrukking, die onschatbare vreugde is Gods wil voor jullie, en als jullie ontwaken, wat jullie spoedig zullen doen, zal het jullie permanente en eeuwige staat van bestaan zijn.  

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Vertaling: René

maandag 14 juli 2014

Saul -- 13:07:2014

Vergeet niet dat jullie allemaal spiegels voor elkaar zijn

Saul via John Smallman 13 juli 2014
Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/
Vertaling: René

Allen zijn Een.  Jullie hebben dit allemaal al vele, vele malen gehoord, maar als mensen, als ogenschijnlijk afgescheiden losse individuen, is het erg moeilijk voor jullie om deze absolute Waarheid echt te begrijpen.  Binnen de illusie lijkt afscheiding intens reëel, vooral als je plotseling en onverwacht gescheiden raakt van een geliefde.  Individualiteit is een intens gevoeld gevoel wanneer je er te lang bij stil blijft staan, en afgezien van momenten waarop je fysiek iemand waarvan je innig houdt omarmt, ben je heel erg blij om een individu te zijn, volledig afgescheiden van die schijnbaar vreemde vreemdelingen waar je je onder begeeft als je je dagelijkse bezigheden nagaat.  De meesten van jullie zouden in werkelijkheid echt niet een willen zijn met iemand anders, zelfs niet je meest geliefden, want je waardeert je eigen persoonlijke ervaringen zo hoog en bent bang dat ze verloren gaan, als je je individualiteit zou verliezen.  Plus natuurlijk, je zou niet iets van de onaangenaamheden, de pijn of het lijden dat de ander ervaart willen ondergaan.

zondag 13 juli 2014

Jezus - Jullie staan op het punt buiten zinnen te raken en te bemerken dat je Een bent met God


Jullie staan op het punt buiten zinnen te raken en te bemerken dat je Een bent met God


12 juli 2014 Jezus via John Smallman
Vertaling: René

Vandaag wil ik het over de angsten en zorgen van de mensheid hebben, want het lijkt erop dat over de gehele wereld geweld en conflict ongecontroleerd aan het escaleren zijn.

De mensheid is aan het ontwaken!  De vele conflicten die uitbarsten, tussen individuen in moeilijke relaties of binnen landen die zich kennelijk klaar maken voor of al aan het uiteenvallen zijn, lijkt het omgekeerde aan te geven.  Dit is niet het geval.  Gedurende eonen is er krachtige en psychologische verdrukking, onderdrukking en ontkenning binnen ieder ras, iedere cultuur en religie op Aarde geweest, met ieder die het recht claimde om zijn mening op te dringen aan degenen die daarbinnen geboren werden.  Echter, deze conflicten zijn slechts een enorme indicatie van het ontwaken van de enorme aantallen mensen die niet langer bereid zijn om hun macht over te geven aan hen die het zich zouden willen toe-eigenen en het tegen hen gebruiken.

Deze conflicten zijn de laatste overblijfselen van de pogingen van de handhavers om de controle over de mensheid te behouden, maar de mensheid heeft het collectieve besluit genomen niet te willen worden gecontroleerd.  Grote aantallen van jullie beseffen dat jullie allemaal soevereine wezens zijn die het absolute recht hebben op de vrijheid om je leven op een manier te leiden die ieder van jullie persoonlijk past, en waarin interactie met elkaar harmonieus is, hartelijk, vredig, en compassievol.

Degenen die de schijnbare teugels van de macht hebben vastgehouden en ze gebruikten om over jullie te regeren, doen hun uiterste best om de controle te behouden, door het invoeren van steeds meer wetten om jullie zogenaamd ‘te beschermen tegen de terroristen’ waarvan ze claimen dat die voortdurend jullie leven en veiligheid bedreigen.  De echte terroristen, natuurlijk – hoewel er in werkelijkheid geen zijn, er is slechts een kleine minderheid van zwaar beschadigde individuen die in angst (terror) leven, en derhalve voortdurend binnen zichzelf een staat van paraatheid handhaven om de wapens op te nemen – zijn zij die proberen hun posities van macht en autoriteit te behouden via het onredelijke gebruik van de verschillende wapens op het gebied van recht, leger, veiligheid en inlichtingendiensten van hun regeringen. 

Het einde van die tijden komt snel naderbij omdat de mensheid heeft besloten niet langer te worden geïntimideerd, onderdrukt, of gecontroleerd.  Belangrijke gouvernementele veranderingen zijn in het geheim over de gehele planeet aan de gang, veranderingen die essentieel zijn voor de harmonieuze leefomstandigheden die binnenkort over de gehele wereld zullen losbarsten.  Jullie hebben genoeg conflict gehad, jullie kunnen duidelijk zien dat het alleen maar leidt tot meer conflicten, jullie zijn er klaar voor om jezelf ervan los te maken, en aangezien het jullie collectieve wil en de goddelijke Wil is, zullen jullie volkomen succesvol zijn.

Waar jullie altijd aan worden herinnerd door hen in de spirituele rijken, via talrijke kanalen, ‘Liefde is het enige antwoord op een kwestie of probleem waarmee je te maken hebt’.  En diep in jezelfweet ieder van jullie, ieder mens, dit.  De illusie werd gebouwd als een middel om de afscheiding van God te ervaren en derhalve van elkaar, en het is uiterst succesvol geweest in het jullie ervan overtuigen dat jullie allemaal afgescheiden, kleine en onbeduidende delen van een onvoorstelbaar groot en bedreigend geheel zijn. 

Echter, zoals jullie al eerder verteld is, de illusie is als een donkere mantel die jullie allen omhult, en jullie verbergt voor de realiteit van Gods eeuwige en schitterende dag waarin alles wat Hij schept zijn permanente en niet-eindigende bestaan heeft.  Jullie hebben allemaal binnenin je de goddelijke Vonk van de Liefde van waaruit je geschapen werd, die onblusbaar is, maar die voor jullie zicht verborgen is door de mantel van duisternis die de illusie bevat en onderhoudt.

De Tsunami van Liefde die nu de illusie omarmt is aan het intensiveren, want zo velen van jullie hebben de keuze gemaakt Liefde te kiezen in plaats van angst.  De angst is nog niet helemaal opgelost, het krijgt greep op je in momenten van twijfel en bezorgdheid, maar je intentie om liefdevol te zijn ontwapent het, en dus is het aan het oplossen, samen met de gehele illusoire nachtmerrie waarin het lijkt dat jullie tegen je wil gedurende eonen zijn ingekapseld.

Jullie absoluut cruciale dagelijkse periode van gebed, ontspanning, bezinning of meditatie – hoe je het noemt is irrelevant – wanneer je de intentie hebt je bewust te zijn van Gods Liefde voor jou, en wanneer je communiceert met je favoriete engelen, gidsen, of mentoren in de spirituele rijken, voorziet jullie van de kracht van de intentie om je naar het moment van ontwaken te brengen.

De tijd voor pijn, lijden, verraad, conflict en oorlog loopt ten einde.  Er is niemand op Aarde die zich niet bewust is van de waanzin van de moderne technologische methoden van oorlogvoering, en de aantallen van degenen die zich daarmee willen bezighouden slinken gestaag.  Zij die zich bezighouden met het ondersteunen en bevorderen van het militaire/industriële labyrint, of die gewoon hun brood verdienen door daarin te werken, worden zich er toenemend bewust van wat een lomp en oncontroleerbaar monster het is geworden.  Er zijn maar weinigen die geen vraagtekens zetten bij de manier waarop het hen heeft geabsorbeerd in zijn donkere en afschrikwekkende corridors, terwijl ze naar manieren zoeken om eraan te ontsnappen of het uit te schakelen.

De Liefde die jullie omarmen, delen en naar allen uitbreiden veegt de laatste resten weg van de fundamenten waarop de illusie werd gebouwd.  Een illusie lost op wanneer het wordt gezien voor wat het is, en dat is wat er nu gebeurt nu de laatste oorlogen en conflicten een fase binnengaan van zelf-destructieve instorting of wegsmelten (melt-down) waarvan ze niet zullen herstellen.

Liefde omarmt je, Liefde omhult je, Liefde is je natuur, en in Haar Aanwezigheid alles wat niet in afstemming Ermee is desintegreert, want er bestaat niets buiten Het.  De Liefde in ieder van jullie is vastbesloten om voort te schijnen, en er is niets dat kan voorkomen dat dit gebeurt.  Jullie staan op het punt buiten zinnen te raken en te bemerken dat je Een bent met God.


Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands