Marcadores

maandag 14 juli 2014

Saul -- 13:07:2014

Vergeet niet dat jullie allemaal spiegels voor elkaar zijn

Saul via John Smallman 13 juli 2014
Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/
Vertaling: René

Allen zijn Een.  Jullie hebben dit allemaal al vele, vele malen gehoord, maar als mensen, als ogenschijnlijk afgescheiden losse individuen, is het erg moeilijk voor jullie om deze absolute Waarheid echt te begrijpen.  Binnen de illusie lijkt afscheiding intens reëel, vooral als je plotseling en onverwacht gescheiden raakt van een geliefde.  Individualiteit is een intens gevoeld gevoel wanneer je er te lang bij stil blijft staan, en afgezien van momenten waarop je fysiek iemand waarvan je innig houdt omarmt, ben je heel erg blij om een individu te zijn, volledig afgescheiden van die schijnbaar vreemde vreemdelingen waar je je onder begeeft als je je dagelijkse bezigheden nagaat.  De meesten van jullie zouden in werkelijkheid echt niet een willen zijn met iemand anders, zelfs niet je meest geliefden, want je waardeert je eigen persoonlijke ervaringen zo hoog en bent bang dat ze verloren gaan, als je je individualiteit zou verliezen.  Plus natuurlijk, je zou niet iets van de onaangenaamheden, de pijn of het lijden dat de ander ervaart willen ondergaan.


Maar in Eenheid is er slechts vreugde!  Lijden en pijn zijn van de illusie, en wanneer het oplost zullen ze verdwenen zijn, voor altijd.  En diep binnenin jezelf weten jullie dit en daarom is het dat, wanneer je verliefd wordt, je wilt samensmelten met je geliefde, al is het maar tijdelijk.  Jullie hebben vage herinneringen aan de Eenheid, aan de vreugde en extase van die staat, en het is daar waar je naar uitkijkt wanneer je op zoek gaat naar iemand om lief te hebben of door lief gehad te worden, of wanneer je een celibatair spiritueel pad verkiest, God direct zoekend, of zelfs wanneer je ervoor kiest een combinatie van de twee te volgen.

Jullie werden niet geschapen om alleen te zijn, je werd Een geschapen met je Bron, God, en dat is inderdaad een idyllische toestand om in te bestaan; en het is je natuurlijke staat, de staat die je zo wanhopig zoekt maar nooit kunt vinden als mens, want de illusie verblindt jullie voor de Realiteit, verbergt Het voor jullie.  De mensheid als geheel heeft zich dit eindelijk collectief gerealiseerd, maar in het algemeen is het niet doorgesijpeld in het individuele bewustzijn van de meesten van jullie.  En dientengevolge blijven velen van jullie alternatieven zoeken en vinden die nooit blijvende voldoening of tevredenheid geven, maar vaak veel pijn en lijden brengen.
Jullie zijn nu in het proces van bewustwording van deze wonderbaarlijke waarheid, dat jullie inderdaad allen Een zijn, en terwijl dit bewustzijn groeit zo doet dat ook de kracht en de intensiteit van de goddelijke Liefdesvlam, eeuwig en ondoofbaar brandend in ieder van jullie.  Van tijd tot tijd voel je Het en voel je je geweldig, maar dan sleept de afleiding van het dagelijkse leven in de illusie je weer naar beneden, en begin je te twijfelen aan de juistheid van je zintuigen, en ze af te doen als fantasieën, onwerkelijke dromen, wanneer het de illusie is, de dagelijkse taken van het bestaan ​​als mens die onwerkelijk zijn.

Wanneer je je opgebeurd voelt, bekrachtigd, vreugdevol zonder aanwijsbare reden, omarm dan dat gevoel, verwelkom het en sta je hart toe zich nog meer te openen zodat nog meer ervan naar binnen kan stromen, want dat is de Tsunami van Liefde waarover zo velen het hebben.  Wanneer je je focust op pijn, lijden, verdriet, en andere soortgelijke gevoelens, blokkeer je effectief de toegang tot je hart, de Liefde buitensluitend.  In plaats daarvan, als je dat soort gevoelens ervaart, accepteer ze dan gewoon en vervolgens nodig de Liefde uit binnen te komen en ze op te lossen.  Liefde heeft oneindige macht en zal alles wat Daarmee niet in afstemming is oplossen, en wanneer Het dat doet is alles wat Het doet de nevel wegblazen, de mist waarvan de illusie is gemaakt.  De illusie is echt alleen maar rook en spiegels.  Alles wat je hoeft te doen is om de Liefde in je toe te laten om het weg te blazen.

De gedachte van de Liefde jaagt velen van jullie vaak schrik aan want, binnen de illusie, is het zelf-ontkennende opoffering van het zelf gaan betekenen ten behoeve van iemand anders, en wordt het vaak verward met altruïsme wat betekent de zorg voor anderen of een ander, maarniet tot de uitsluiting van het zelf.  Kinderen worden opgevoed om respect te tonen aan hun ouders, hun ouders en ‘beteren’.  Als ze zich ertegen verzetten of erover klagen is het gebruikelijk om hen een schuldgevoel op te leggen, of erger.

In hun vroege vormende jaren als mensen dienen kinderen zich zelf-gecenterd te gedragen, zodat ze onafhankelijkheid kunnen leren, een vereiste competentie om te overleven in de illusie.  Als ze volwassen worden en door hun vroege tienerjaren heen opgroeien, zullen ze de, hopelijk, liefdevolle, gulle, en compassievolle gedragingen van hun ouders, meestentijds gedemonstreerd terwijl ze opgroeiden, vrij moeiteloos geleerd hebben, en vervolgens zullen de kinderen dat voorbeeld volgen. 
Maar wat vaak gebeurt is dat gestreste ouders manipulatie, schuld en conflict hebben laten zien, en die lessen zijn goed geleerd en vervolgens in praktijk gebracht, waarna de ouders roepen ‘waarom in godsnaam gedragen de kinderen zich zo slecht, ze zijn onmogelijk, en dat na alles wat we voor ze hebben gedaan.  Hoe kunnen ze zo ondankbaar zijn!’.

Vergeet niet dat jullie allemaal spiegels voor elkaar zijn, in iedere situatie of bij iedere interactie – liefdevol of hatelijk – ontmoet je jezelf.  Dat is voor de meesten van jullie moeilijk te accepteren.  Vergeef jezelf, vergeef anderen, en sta de Liefde toe Haar rechtmatige plaats in je hart in te nemen, waar Het alles zal oplossen dat onliefdevol is en briljant zal voort schijnen Zichzelf aanbiedend, zoals jullie waarlijk verlangen, aan allen met wie je op welke manier dan ook interacteert, hoe kort ook. 

Opnieuw is het belangrijk voor mij om het vitale belang te benadrukken van het dagelijks, alleen, en vrij van interruptie, nemen van een time-out, zodat je toegang hebt tot je intuïtie die altijd zachtjes tot je roept, leiding en troost biedend.  Het is de stem van je ware Zelf, de Heilige Geest, of je favoriete heilige of engel, in feite iedereen in de spirituele rijken met wie je regelmatig communiceert.

Het kan zelfs zijn dat je geen bewust idee hebt van iemand in de spirituele rijken die je verzoeken om hulp beantwoordt – het kan zelfs zijn dat je je er niet bewust van bent dat je die verzoeken doet – of jou roepen of op je reageren, desalniettemin als je een geïnspireerd inzicht ontvangt, of als er iets belangrijks in je opkomt dat je vergeten was en je je niet kon veroorloven om te vergeten, dan is dat de leiding van je vrienden en geliefden in de spirituele rijken.  Vergeet niet om hen te bedanken!

Maar je kunt alleen toegang krijgen tot die intuïtie, die liefdevolle leiding, wanneer je tijdelijk je kwetterende denkgeest tot rust brengt.  Vandaar de noodzaak om ten minste eenmaal per dag een time-out te nemen.  En als je dat doet ontvang je onbeperkte aanmoediging en hulp, het enige wat je hoeft te doen is het te accepteren, en te genieten van het gevoel van rust dat het je brengt. 


Met heel veel liefde, Saul. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands