Marcadores

donderdag 31 juli 2014

30.07.2014 Saul

Angst laat je bevriezen, het stuurt je de verkeerd kant op, en het verwart je

Saul via John Smallman 30 juli 2014
Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/ 
Vertaling: René

Hier in de spirituele rijken – de vele niveaus of gebieden buiten jullie illusoire 3D omgeving – zijn we erg druk met de voorbereidingen voor jullie ontwaken en leggen de laatste hand aan het grote feest dat voorbereid is om jullie Thuis te verwelkomen.  En ja natuurlijk, over de feesten is vaak gesproken in verband met het ontwaken van de mensheid, dus jullie interesse ligt nu ongetwijfeld bij de actualisatie van die feesten, in feite: WANNEER!?  We proberen tijdlijnen te suggereren in het besef dat tijd van de illusie is, maar tijd is wat jullie ervaren en het schijnbaar eindeloze wachten is zeer stresserend, vermoeiend en teleurstellend voor jullie.
Het ontwaken zal binnenkort gebeuren, en in werkelijkheid is het al gebeurd, omdat jullie nooit zijn gaan slapen voor meer dan het kortste moment, maar het lijkt jullie nog steeds toe, gevangen zittend in de schijnbare werkelijkheid van de illusie, dat je eindeloos in de wacht bent gezet voor deze wonderbaarlijke gebeurtenis.  En we werken hard om jullie te helpen jullie spirits hoog te houden terwijl jullie wachten, door jullie aan te moedigen je te focussen op de onvermijdelijkheid en de nabijheid ervan.  Diep binnenin je, en voor het grootste deel nauwelijks toegankelijk voor jullie, weten jullie dat het ontwaken aanstaande en onvermijdelijk is, maar, terwijl jullie worstelen met het dagelijkse leven en de hoop en het intense verlangen om te ontwaken, kan dat wachten vermoeiend zijn, slopend, en zeer frustrerend.  Dat is waarom het zo uiterst belangrijk is om je innerlijke en heilige heiligdom dagelijks te bezoeken, en daar te blijven totdat je een gevoel van opluchting voelt, een versterking van je geloof, de warmte van onze liefde voor jullie, en zelfs een gevoel van vermaak, terwijl je erover filosofeert dat wanneer je ontwaakt, en de illusie verdwenen is, je helemaal overstroomd zult worden met vreugde en vrolijkheid.
Gefocust blijven op de onvermijdelijkheid van het ontwaken van de mensheid is van essentieel belang, laat je niet afleiden door de deprimerende slecht-nieuws gebeurtenissen waarop de media en zelfs de algemene bevolking bijna hun volledige aandacht plaatsen.  Wanneer je naar binnen gaat, voel de Liefde, voel het intense innerlijke weten dat het goddelijk plan zich net als goddelijk bedoeld ontvouwt, en herinner jezelf eraan dat de Wil van God, de Wil van de Ene, jouw wil, altijd wordt bereikt.
We weten hoe moeilijk het voor jullie is om je los te maken van de onwerkelijkheid van de illusie, omdat jullie fysieke lichamen daar verankerd zijn, en jullie zijn blijkbaar verankerd en beperkt daar binnenin, alle fysieke sensaties ervarend waarvan zij afhankelijk zijn voor feedback, zodat ze sterk en gezond kunnen blijven.  Het is inderdaad verwarrend en verontrustend voor jullie, en nog meer wanneer je getroffen wordt door ziekte of verwonding en de verdere beperkingen die deze omstandigheden je dan opleggen.  Voor jullie is het een enorme paradox, een onbegrijpelijke gang van zaken, waarover het lijkt dat je er bijna geen controle op hebt, vooral als onderdeel van de ervaring van het belichaamd zijn, is om te leren om het lichaam te controleren en het zich te laten gedragen zoals je dat wenst.  Wij begrijpen dat, en we overstelpen jullie op ieder moment met spirituele hulp.  Waarover jullie ongetwijfeld het gevoel hebben te reageren met: ‘Nou, hoe is het met wat lichamelijke hulp die we kunnen voelen en van kunnen genieten?’.  
En dan natuurlijk onmiddellijk die vraag beantwoorden door jezelf eraan te herinneren dat je je geholpen voelt wanneer je rustig naar binnen gaat, en toestaat de afleidingen die je lastig vallen voor een paar momenten te laten vervagen.  Wij zijn voortdurend bij jullie, jullie ondersteunend en aanmoedigend, en we zullen jullie nooit aan je lot overlaten, zelfs niet voor een ogenblik, want het is onze liefdevolle toegewezen plicht en een grote eer om bij jullie te zijn terwijl jullie zo hard werken om de mensheid terug te brengen naar ontwaken.  
Jullie hebben allemaal de intentie aangenomen om te ontwaken, je deed dat voordat je incarneerde om dit leven te ervaren, en hoewel je vaak je spirituele doel vergeet terwijl je je dagelijkse bezigheden nagaat van gewoon een mens te zijn, blijft de intentie stevig in jou gevestigd.  Het is een intentie die niet zal worden geannuleerd.  Het feit dat je vergat dat je het had, het gevoel dat je niet opgewassen bent voor de taak die je hebt ondernomen, en twijfelt aan je vermogen om het te realiseren, kan niet op enige manier tussenbeide komen bij de goddelijk gegarandeerde uitkomst.  Allen zullen ontwaken!  
Denk aan allen die je kent en liefhebt in dit leven, herinner jezelf eraan hoe dierbaar ze voor jou zijn, koester je in de gevoelens van warmte die deze gedachten aan hen je geven.  Wanneer je dit doet versterkt en intensiveert de stroom van Goddelijke Liefde die door je heen gaat, als een kanaal of leiding voor de mensheid en voor Gaia.  Dit was het visioen dat je omarmde voorafgaand aan de incarnatie, Jij, een onbelemmerde toegangspoort naar de illusie, door wie de Liefde voortdurend stroomt, als een enorme sneeuwsmelter, terwijl bevroren harten verzachten, oplossen, zich mengen, en integreren in deze wonderbaarlijke alles doordringende Tsunami van Liefde, de Ene, waarvan jullie allemaal essentiële aspecten zijn.  
Jullie brengen de mensheid tot ontwaken.  Het is overal duidelijk wanneer je je ogen opent om te zien, in plaats van jezelf toestaand je te laten verlammen in een toestand van ernstige depressie en hopeloosheid, door de ontboezemingen van kommer en kwel waarmee de mainstream media jullie dagelijks geforceerd proberen te voeden.  Bewijs het jezelf door online te gaan en gewoon wat goed nieuws te zoeken, om een tegenwicht te bieden aan de media’s nooit eindigende stroom van ellende, waarvan ze je willen doen geloven dat het de algemene stand van zaken planeet-breed is.
Ja, er is op vele plaatsen ellende, die allemaal kan worden verholpen, en je ervan bewust te zijn dat dit zo is en Liefde te sturen naar degenen die lijden, is een belangrijk onderdeel van jullie werk op Aarde.  MAAR de goede, de inspirerende, en de verheffende gebeurtenissen zijn veel groter in aantal, een orde van grootte, waar degenen die op het wereldtoneel en in de mainstream media aan de touwtjes trekken je aandacht en focus naar willen leiden en op richten (de ellende) om ervoor te zorgen je in angst te houden.  Angst laat je bevriezen, het stuurt je de verkeerd kant op, en het verwart je.  Kijk maar eens naar enkele van de politieke discussies en geschillen die worden gemeld door de media.  Ze gaan meestal niet over de echte problemen, alleen de symptomen, die vervolgens uitgebreid worden behandeld en met weinig of geen wijsheid. 
Liefde is jullie natuur, de natuur van de mensheid, en het zal altijd jullie natuur zijn.  Het schijnbare gebrek daaraan in de illusie is slechts schijn.  Jullie zien het vrij stromen in gebieden waar zich natuurrampen voordoen, al is het maar vluchtig in de onmiddellijke nasleep ervan.  Dan wordt de angst weer toegestaan binnen te komen wanneer een tekort van de noodzakelijkheden van het leven mensen aanmoedigt om voor hen te vechten.  Maar in werkelijkheid zijn er geen echte tekorten, Gaia voorziet ruimschoots en overvloedig (in wat nodig is) voor allen op de planeet.  Tekorten zijn geconstrueerd om de ‘autoriteiten’ in staat te stellen de controle te herwinnen.
Jullie hebben dit allemaal zien gebeuren.  En toch zijn er miljoenen vriendelijke en genereuze zielen die hun leven ver van huis en hun geliefden doorbrengen om deze onwerkelijke tekorten te verlichten en mensen in nood te ondersteunen.  Zij ervaren ernstige frustraties vanwege de tekortkomingen van de systemen, bedoeld om hen bij te staan, die hen verhinderen hun werk naar behoren te doen.  De goede wil is er, net zoals de Liefde om het te ondersteunen en ervoor te zorgen dat het wordt bereikt.  Je ziet dit gebeuren na overstromingen, aardbevingen en vulkaanuitbarstingen als buren elkaar helpen en zelfs het militaire apparaat meewerkt.  Vervolgens nemen de ‘autoriteiten’ heel snel de controle over en de vrij stromende vriendelijkheid, compassie en samenwerking stoppen terwijl overheidsinstanties met elkaar ruziën over wie de leiding heeft. 
Wanneer de Liefde stroomt heeft er niemand de leiding, daar is geen behoefte aan want iedereen kan zien wat er gedaan moet worden, en ieder doet wat nodig is en wat haar bevoegdheden haar in staat stelt om te doen, en een synergetische en coöperatieve stroming ontstaat waarin allen zeer effectief betrokken zijn.  Liefde is altijd het antwoord, ongeacht de situatie, het probleem, of de kwestie die moet worden aangepakt.  Dus blijf doorgaan liefdevol te zijn, de liefde uit te breiden naar allen met wie je een relatie hebt of met wie je interacteert, EN naar hen die de problemen en het lijden dat de wereld plaagt lijken te veroorzaken, en door dat te doen de mensheid te laten ontwaken.  Dat is waarom je incarneerde, en ik verzeker je dat je volkomen capabel bent om te bereiken wat je bedoelde te doen.

Met heel veel liefde, Saul.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands