Marcadores

vrijdag 1 augustus 2014

31.07.2014 Jezus

Het besef van de absolute nutteloosheid van conflicten van welke aard ook, begint de mensheid te dagen

31 juli 2014 Jezus via John Smallman
Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/ 
Vertaling: René

Hier in de spirituele rijken nadert de opwinding, zoals je het zou kunnen zeggen, het kookpunt!  Maar over de gehele wereld, en in het bijzonder in het gebied van Palestina en Israël, lijkt het erop dat mensen de hel op aarde ervaren.  Er is een enorme hoeveelheid onnodige en volkomen onterechte pijn en lijden terwijl de woede intensiveert en conflicten woeden, maar wees je ervan bewust dat dit de wezenlijke verhoging in het bewustzijn van de mensheid is, van de zinloosheid van deze manieren van doen, met elkaar omgaan, en proberen om de verschillen tussen de volkeren op te lossen.  
Gedurende eonen hebben conflicten volkomen gefaald om meningsverschillen op te lossen, laat staan een vreedzaam samenleven tussen de strijdende partijen te vestigen.  Eindelijk begint de mensheid de boodschap te begrijpen, maar deze recente escalatie van conflicten over de gehele wereld was nodig om deze boodschap echt binnen te laten komen.  Bijgevolg werken enorme aantallen goede en liefdevolle mensen samen om zij die vol haat en wrok zijn ervan te overtuigen om de conflicten even te laten voor wat ze zijn, en elkaar te ontmoeten, in eerste instantie om de vijandige activiteiten die gezinnen en samenlevingen uit elkaar scheuren te beëindigen, en vervolgens samen te werken om een liefdevolle acceptatie van elkaars recht om in vrede te leven te vestigen. 
Het lijkt jullie toe dat mensen dit nutteloos gedurende generaties hebben geprobeerd, wat ze ook hebben, maar nu is er zo’n intensiteit van de Liefde, volkeren samenbrengend, dat de boze reactionaire opwinding van hen die je zou kunnen omschrijven als ‘heethoofden’ zullen worden gekalmeerd, in die zin dat hun vaak intense woede niet langer olie gooit op de vuren van meningsverschillen, waarvan het lijkt dat die nooit kunnen worden gedoofd. 
Het is een tijd voor acceptatie, voor het accepteren dat enorme aantallen mensen zijn gedood, gemarteld, en verwond, en dat niets dat feit kan veranderen, en ook voor het accepteren dat doorgaan met het branden van de woede, net als voorheen, geen oplossingen zal brengen maar slechts meer volkomen onnodig en gruwelijk lijden. 
Tot zeer recentelijk werd het door de mensheid in het algemeen als logisch beschouwd dat de manier om een conflict te winnen was om de grootte van hun legers en de effectiviteit van hun wapens te verhogen.  Echter het nucleaire einde van de tweede wereldoorlog maakte het duidelijk dat dit een steeds meer gevaarlijke en inderdaad krankzinnige houding werd om te handhaven of aan te moedigen. 
Mensen zijn sociale wezens die ervoor kozen om hun toegang tot hun individuele spirituele natuur te beperken, met als gevolg dat ze onderverdeeld zijn in verschillende rassen, geloofsovertuigingen en culturen, zich verder afscheidend van hun eenheid met hun goddelijke Bron.  Echter, diep in ieder mens, verborgen onder een donkere en verdelende mantel van angst, brandt er een onblusbaar vuur van Liefde.  Als gevolg van de escalatie van het geweld over de planeet gedurende de afgelopen decennia, en het besef dat de dreiging van een wereldwijde nucleaire holocaust nog niet helemaal verwijderd is, tillen velen, in wanhoop of misschien frustratie, die donkere mantel in zichzelf omhoog en vinden daaronder hun ware natuur, wachtend om hen te omhelzen.  
En dit is de reden waarom wij, hier in de spirituele rijken, zo opgewonden zijn, opgetogen, en aangemoedigd, want we kunnen de absoluut geweldige en verheffende effecten zien die de Tsunami van Liefde veroorzaakt en zeer snel bevordert over de planeet en de rest van de mensheid.  Het besef van de absolute nutteloosheid van conflicten van welke aard ook, begint de mensheid te dagen, en velen komen nu samen om voorzichtig en liefdevol degenen te beteugelen die, voorlopig, dit nog niet kunnen zien en willen blijven deelnemen aan zinloze, verspillende, en in feite krankzinnig conflicten.  
Dus wat we zien is dat de nutteloosheid van conflicten eindelijk echt erkend wordt door de overgrote meerderheid, en dientengevolge zal ophouden.  Vanuit jullie perspectief, afhankelijk van de mainstream media voor veel van jullie gebrekkige informatie over de toestand van de wereld, lijkt de situatie steeds alarmerender.  Dat is geen slechte zaak, want het stimuleert mensen sterk om kennis te nemen en zich meer aandachtig te focussen op liefdevol zijn op ieder moment. 
Het is de totale omhelzing van de mensheid van de Liefde, Alles Wat Is, de Krachtbron en creatieve Intentie van God, die de Nieuwe Tijd zal stabiliseren, het toestaand te groeien en bloeien als goddelijk bedoeld.  Wanneer de Liefde word buitengesloten, vermeden of ontkend, resulteert dat in chaos, en de illusie is een staat van chaos.
Liefde is Een.  Afscheiding, de illusoire staat waarin jullie als mensen jullie bestaan lijken te hebben, is chaotisch omdat jullie vermogen om te communiceren ernstig wordt beperkt door de beperkingen die een menselijk voertuig oplegt aan het goddelijke wezen dat ervoor kiest om het leven vanuit dat perspectief te ervaren.  Jullie vrije wil keuze om je af te scheiden van jullie Bron en van al de oneindige vaardigheden en capaciteiten waar die staat in voorziet, betekende dat alleen chaos het resultaat was.  Het was in eerste instantie erg spannend voor jullie, jullie hadden gelimiteerde vaardigheden naar de illusie gebracht – de regels van het spel – maar ze werden al snel ontoereikend bevonden, en vervolgens overweldigde de chaos jullie.  Jullie verschillende talen, culturen, godsdiensten, huidskleuren, en schijnbare verschillende niveaus van intelligentie verdeelden jullie verder, en zinvolle communicatie, die aanvankelijk al moeilijk was geweest, werd vrijwel onmogelijk.
Gedurende de afgelopen honderd jaar of zo zijn er voortdurende pogingen geweest om de leefomstandigheden van de mensheid te verbeteren, hoewel zij die macht en invloed hadden geërfd zich sterk verzetten tegen wijzigingen in de status quo.  Niettemin gaf het een keerpunt van het getij aan, en vervolgens bracht de nucleaire verwoesting aan het einde van de Tweede Wereldoorlog het besef dat jullie ofwel een betere manier moesten vinden om in vrede en harmonie op de planeet samen te leven, of jullie gedoemd waren jezelf te vernietigen.  
Dit is niet gebeurd, en dat zal het niet!
Het blijft echter van essentieel belang dat jullie allemaal de eeuwige en onblusbare vlam van Liefde omarmen, diep begraven in een ieder van jullie – en dagelijkse meditatie in je stille innerlijke heiligdom is de manier om dat te doen – want dat is de manier om terug te keren naar de staat van eenheid die jullie eeuwige natuur is.  Een zijnde is het onmogelijk dat je iets zou doen dat een ander schade zou berokkenen.  Het is Een zijnde dat jullie je eeuwige bestaan hebben, en in die staat is communicatie direct, duidelijk, begrijpelijk, en volkomen liefdevol. 
Vergeet niet, jullie ontwaken is goddelijk verzekerd, dus focus je op het tot bloei brengen door de intentie te hebben liefdevol te zijn, ongeacht enige situatie die je zou kunnen suggereren dat de Liefde niet werkt.  Dat doet het wel, en dat is waarom jullie zo positief en vastberaden voorwaarts bewegen naar jullie onvermijdelijke ontwaken.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands