Marcadores

maandag 25 augustus 2014

24.08.2014 Saul

Liefde is Alles, en jullie zullen ontwaken in de glorieuze schittering waarmee Het schijnt

Saul via John Smallman 24 augustus 2014
Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/
Vertaling: René

Degenen onder jullie die nog steeds twijfels koesteren over de geldigheid van deze liefdevolle en inspirerende boodschappen van hen in de spirituele rijken, laat ze alsjeblieft los, want jullie weten dat ze volledig geldig zijn.  De droom die de illusie is komt tot een einde.  Echter, de laatste momenten van ‘het leven’ zijn heel vervelend voor jullie allemaal vanwege de pijn en het lijden die zo velen ervaren, en die vele anderen observeren met gevoelens van hulpeloosheid.
Er zijn mensen die de illusie voor onbepaalde tijd zouden willen behouden omdat het ze enorme macht lijkt te geven over anderen.  Hun aantallen zijn erg klein, maar ze hebben schijnbaar onoverwinnelijke ego's, en gedurende de eonen bouwden ze een hiërarchische structuur op, plaatsten zichzelf aan de top, en van waaruit ze probeerden de mensheid te controleren, onderdrukken, en misbruiken.  Die structuur is aan het instorten, en er is niets dat het kan redden, want haar tijd is voorbij.  De mensheid beweegt zich voorwaarts naar een plek waar de individuele vrijheid en soevereiniteit goddelijk zijn verzekerd, en waar er geen ruimte is voor de machinaties van de mensen met egoïstische persoonlijke agenda's, die blijven proberen om de controle van een krankzinnig en gebroken systeem te handhaven dat helemaal niet meer te repareren is.
Als je terugkijkt naar jullie geschiedenis lijkt het dat de machthebbers – gezinshoofden, stamhoofden, kerkelijke leiders, dictators, presidenten, koningshuizen, en controleurs van de multinationals – buitengewoon succesvol zijn geweest in hun ego-drift om ten koste van alles te winnen, maar die perceptie is een illusie.  Macht over anderen, zoals te zien in jullie wereld, is zeer moeilijk te onderhouden, want anderen proberen het altijd weg te graaien van hen die het hebben.  Ieder moment van hun leven wordt besteed aan het verdedigen ervan, en die continue verdediging kost hen vaak alles – hun dierbaren, hun familie, hun vrienden en hun slecht geïnformeerde supporters – terwijl zij afzien van liefde, loyaliteit, eerlijkheid en persoonlijke integriteit in hun wanhopige pogingen om vast te houden aan iets dat puur vergankelijk is, in feite heel onwerkelijk.
Uiteindelijk en onvermijdelijk verandert dat gevoel van macht, van onoverwinnelijkheid, in as, ze helemaal beroofd achterlatend.  Waarlijk, het enige liefdevolle wat je voor hen kunt doen, is de intentie hebben ze liefde en compassie te sturen, om hen te helpen te ontwaken uit de nachtmerrie die ze voor zichzelf hebben gebouwd en die hen lijkt te hebben vernietigd.  Zoals jullie heel goed weten, er bestaat geen afscheiding, allen zijn een, en het Goddelijke Licht van Gods Liefde is aanwezig in alle bewust levende wezens.  Het is gewoon zo dat bij sommigen de mantel of sluier waaronder het verborgen was, dikker en dichter is.  Ook zij zullen ontwaken wanneer ze er klaar voor zijn, en zullen dan Thuis verwelkomd worden net als de verloren zoon in de bijbelse parabel.  Vergeet niet, niemand wordt ooit verstoten of verlaten, alles wat nodig is voor een schijnbaar verlorene is te ontwaken om zich los te maken van alles wat niet in afstemming is met de Liefde.  Dat kan inderdaad heel moeilijk zijn, maar de mogelijkheid om dat te doen is nooit ingetrokken. 
Alleen de Liefde is Werkelijk.  Er is niets anders.  Focus op die ene en onbetwistbare Waarheid, en geniet, in feite verlustig je in het gevoel van vrijheid van zorgen of angst, waarmee je geloof in de eeuwige Waarheid jullie harten vervult.
Al het andere is rook en spiegels, een systeem dat heeft geprobeerd om jullie ervan te overtuigen dat het leven altijd bedreigd wordt, een kortstondige, slechts eenmalige ervaring als mens is in een gevaarlijke omgeving waaruit geen ontsnapping mogelijk is, behalve door de dood in de eeuwige vergetelheid.  Wanneer dat geloof je bewustzijn binnenvalt, versterkt het je gevoel van afscheiding en verlating, die je schijnbaar geen andere optie laat dan om alles te doen wat in je vermogen ligt om voor jezelf alles te grijpen wat als waardevol wordt gezien, ongeacht de gevolgen, of te zinken in de diepte van een depressie, een toestand die je kunt proberen te verlichten of te bestrijden door het gebruik van verschillende chemische stimulerende middelen.  En dat is natuurlijk wat degenen die de teugels van de macht in handen hebben gedurende eonen gedaan hebben, maar het mocht niet baten.  De illusie is onwerkelijk, en zelfs degenen die graag proberen om het te handhaven, zijn zich er zeer angstig van bewust dat het onherroepelijk aan het instorten is, ondanks al hun inspanningen om het te handhaven.
Naar waarde en tevredenheid zoeken in het aanbod van de illusie – rijkdom, macht, erkenning, waardering – leidt slechts tot ernstige teleurstelling, want wat je echt zoekt is een terugkeer naar de Eenheid met je goddelijke Bron, en er is absoluut geen vervanging voor de oneindige vreugde daarvan, je natuurlijke staat.  En, derhalve, terugkeer is de enige uitweg uit de schijnbare afscheiding en het gevoel van eenzaamheid dat je ervaart, en waarin het lijkt dat je verstrikt bent.  De mensheid heeft zich dit gezamenlijk gerealiseerd, hoewel het misschien nog niet op deze manier is uitgedrukt, en de daaruit voortvloeiende vastberadenheid en inzet van zo velen om de onrechtmatigheden recht te zetten die zo velen van jullie teisteren, is de intentie om naar Huis terug te keren, om je opnieuw bewust te worden van het Een zijn met je Bron.
Ga naar binnen, naar je rustige onbezoedelde innerlijke heiligdom en wees samen met je innerlijke leiding, je intuïtie, vraag dan om de Liefde te voelen waarin jullie eeuwig omhelsd worden.  Herinner jezelf eraan dat jullie goddelijke wezens, volmaakte wezens zijn, want dat is hoe jullie zijn geschapen.  Alles wat God, onze goddelijke Bron, doet, is door zijn aard perfect, zonder vlek of beschadiging van welke aard dan ook.  En heb vastberaden de intentie je hart te openen om Gods liefdevolle omhelzing te voelen.
Jullie ervaringen van het tegendeel zijn van de illusie en onwerkelijk.  Maar de illusie is zeer slim geconstrueerd door jullie collectieve intentie, en het is heel moeilijk voor jullie om de onwerkelijkheid ervan te zien.  Jullie zijn veel meer dan jullie lijken te zijn, wanneer je je focus op je lichaam richt.  Jullie lichamen zijn van de illusie, maar desalniettemin lijken ze heel echt wanneer je via hen plezier en pijn, lijden en geluk ervaart, in een intensiteit waarbij het heel moeilijk is om genoeg afstand te nemen om te erkennen dat het slechts tijdelijke voertuigen zijn.  Voertuigen die jullie hebben gekozen om als geïncarneerde wezens te bewonen, die de rest van de mensheid de weg naar Huis laten zien, door het goddelijke Licht binnenin je vast te houden, onderwijl de intentie hebbend te allen tijde Liefde in actie te demonstreren. 
Natuurlijk, ondanks jullie heilige bedoelingen, vergeet je je doel van tijd tot tijd, en laat je je meeslepen in de verwarring en de chaos van de illusie.  Wanneer je een ‘aha’-moment hebt, een plotseling besef dat je het Licht niet hoog houdt zoals je intentie is, bekritiseer of veroordeel jezelf dan niet.  Vergeef jezelf in plaats daarvan voor het zinken in de illusie, daardoor tijdelijk je weg en je bewustzijn van je heilige pad naar Huis verliezend, en bedank de ‘wakker worden’-roep die die realisatie je heeft aangeboden.  Vernieuw dan je intentie om je Licht hoog te houden, wetende dat je bekwaam en voortdurend wordt bijgestaan​​ in deze goddelijke opdracht door hen in de spirituele rijken, wiens taak het is om over jullie te waken en te allen tijde op jullie te letten. 
Vergeet niet, deze boodschap dient om jullie te stimuleren en inspireren om je twijfels los te laten over de geldigheid van de vele spirituele boodschappen, die momenteel door zo velen van jullie trouwe Lichthouders overal op de planeet worden ontvangen.  Het moment voor het ontwaken van de mensheid is zeer nabij, en dat is de reden waarom jullie daarover door zo veel channels worden geïnformeerd, en over de essentiële noodzaak om je focus en je geloof in Gods eeuwige Liefde voor jullie vast te houden.  Liefde is Alles, en jullie zullen ontwaken in de glorieuze schittering waarmee Het eeuwig in heel Gods goddelijke schepping schijnt. 

Met heel veel liefde, Saul.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands