Marcadores

zaterdag 23 februari 2013

20.02.2013 SaulHet leven in de illusie is praktisch levenloos geweest

John Smallman met Saul op 20 feb. 2013
De mensheid heeft collectief gekozen om te ontwaken. Natuurlijk kon het er niet voor kiezen voor onbepaalde tijd te blijven dutten, want dutten is een illusoir concept dat alleen mogelijk is in de illusie, maar het kon haar beslissing om te ontwaken nog verder uitstellen. Echter, zodra die beslissing genomen was is er geen mogelijkheid die terug te draaien, want die beslissing startte het ontwakingsproces. 

Het is een beetje zoals het optrekken van de jaloezieën op een zonnige ochtend, waardoor het daglicht kan binnenstromen en snel de mist van de slaap kan doen verdwijnen. Volledige waakzaamheid vraagt jullie aandacht en ontvangt het, je vullend met energie en enthousiasme voor het wonder van het leven en alles wat dat mogelijk maakt. Het is de grootste van alle goddelijke gaven die jullie Vader jullie toebedeeld heeft, want het maakt de anderen betekenisvol; zonder Leven zouden ze onbekend en ongewaardeerd gebleven zijn. Het leven in de illusie is praktisch levenloos geweest, en als gevolg daarvan zijn de meeste geschenken van je Vader nauwelijks opgemerkt of meestal genegeerd gebleven. Als je ontwaakt zullen zij er direct zijn om je te begroeten, en jullie waardering voor hen zal in bloei schieten. 

Het Leven, herverbonden binnen de Realiteit, biedt je verbazingwekkende vooruitzichten van de soort dingen die je je op dit moment niet kunt voorstellen, want de beperkte zin van het leven en het bewustzijn dat je momenteel ervaart heeft geen referentiepunt dat betekenisvol de Realiteit bij jou bekend kan maken. Je moet nog steeds aandacht schenken aan de leiding die je wordt aangeboden door hen in de spirituele rijken, je adviserend jezelf te bevrijden van de inhalige afleidingen waarin de illusie je poogt te verstrikken, en dan te focussen op binnenin, waar je de waarheid zult ontdekken van wie je werkelijk bent. Dat is een belangrijke stap op de ladder naar je ontwaken, dus aarzel niet langer; neem die stap en ervaar de nieuwe zelf-helderheid waarmee het je presenteert. 

Zelf-helderheid is een belangrijke opening van je bewustzijn die zal optreden wanneer jullie jezelf bevrijden uit de afleidingen van de illusie. Iedere dag stilte-tijd alleen is het geheim van deze taak, welke velen van jullie moeilijk vinden. De illusie is buitengewoon afleidend want het lijkt je in ieder moment te omhullen terwijl degenen om je heen je aandacht vragen, hetzij thuis, of op het werk, op reis of tijdens momenten van maatschappelijke betrokkenheid. Tijd voor jezelf nemen, rustig en alleen, bevrijdt je tijdelijk van deze afleidingen, en helpt je om niet-gehechtheid te leren, een zeer nuttige en essentiële vaardigheid in jullie taak van bevrijding. 

Niet-gehechtheid staat je toe de illusie te observeren zonder je ermee te verbinden. Dit brengt je rust, vermindert je stress-niveaus, en stelt je in staat om te voorkomen dat je emotioneel verwikkeld raakt in andermans zaken, zorgen en angsten. Dan kun je compassievol luisteren als dat gevraagd wordt en door dat te doen anderen in staat stellen wat innerlijke rust te vinden, want met de stabiele en accepterende aanwezigheid die je hen biedt, voelen ze niet langer de behoefte zichzelf te verdedigen of zich te verbergen achter een aanvallend masker dat hetzelfde doel dient. En het op veilige wijze vertolken van hun zorgen aan een compassievolle luisteraar helpt hen om wat duidelijkheid te krijgen over de problemen die hen van streek maken of ontregelen. Op deze manier je liefde en je Licht delen helpt anderen zich voor de liefdevolle energiëen te openen die er altijd voor hen zijn geweest, maar waarvan ze zich grotendeels onbewust waren ten gevolge van de intense afleiding die hen omringen. 

Jullie zijn de Licht-dragers, de wegwijzers, en de brengers van vrede; en om die taak te kunnen uitvoeren moet je je eigen innerlijke vrede hebben gevonden. Ongetwijfeld zal het van tijd tot tijd verstoord raken als de spanningen die anderen dragen emotionele uitbarstingen veroorzaken, maar het simpele feit van dagelijks tijd vrij maken om te ontstressen, zal zeer zeker je vastberadenheid versterken om liefdevol en vredelievend te zijn, met welke situatie je ook te maken krijgt. 

Af en toe is je eigen gevoel van alleen zijn, omringd door anderen die zich schijnbaar onbewust zijn van hun spirituele aspecten, kan heel ontmoedigend voor je zijn. Je hebt het gevoel dat als je zou kunnen communiceren met een ander gelijkgestemd wezen, dat opbeurend zou zijn, je eigen geloof versterkend in Gods oneindige Liefde voor jou. Als je niemand kunt vinden waarmee je je ideeën, je angsten, of je twijfels, kunt delen, keer dan naar binnen voor leiding. Velen staan hun gevoel van eenzaamheid toe om hen af te leiden van hun spirituele roeping, en ze zoeken troost door zich bij anderen in sociale activiteiten aan te sluiten, maar dat dient slechts om ze erbij weg te halen. Weersta die verleiding en ga naar binnen. Volhard. Negeer de afleidingen van de twijfelende geest – 'dit werkt niet' – 'Ik kan mijn denkgeest niet stil krijgen' – 'Waarom zou iemand in de spirituele rijken me willen helpen?' – en je zult wat rust en liefdevolle warmte vinden, want we zijn daar, met compassie en begrip wachtend op jouw vraag (roep). We willen je echt helpen als je je terneergeslagen, depressief of eenzaam voelt. Vraag alsjeblieft. We zullen je antwoorden, en je zult je getroost en gesteund voelen. 


Met heel veel liefde, Saul. 

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

dinsdag 19 februari 2013

17.02.2013 SaulAls jullie in afstemming komen ondergaan jullie energievelden een dramatische verschuiving 

John Smallman met Saul op 17 feb. 2013Het zijn spannende tijden voor de mensheid terwijl de intensiverende energieën van de Nieuwe Tijd om je heen wervelen, je opvegend in een toenemend bewustzijn van je spirituele erfgoed: jullie eenheid met elkaar en met God. Focus je op de sensaties die ze inspireren – een ontwakend besef dat Liefde het antwoord is op elke vraag, op ieder probleem, op ieder conflict, op iedere verwarring, op iedere angst... want er bestaat alleen Liefde. Dit besef, zich roerend in de harten van zelfs de trouwste gelovigen in de werkelijkheid van de illusie, leidt je onherroepelijk huiswaarts. 

Liefde... Liefde... Liefde is waar je je focus op moet richten, want Het is het goddelijke energieveld waarin de gehele schepping wordt ontvangen. Het is overvloedig, vriendelijk, vrijgevig, inclusief, volkomen aanvaardend, en bevat alle zintuigen – zicht, geluid, tast, smaak, geur, en een oneindige selectie daarbuiten – die de continue ervaring van schoonheid en inspiratie bieden, cadeau-verpakt in Liefde, die jullie Vader heeft geschapen voor jullie oneindige vervulling. 

Je kunt via de verslagen van de mainstream media vernemen dat er nog steeds veel gedrag en activiteiten over de gehele wereld zijn die op zijn best en het meest compassievol worden omschreven als onliefdevol. Echter, de overgrote meerderheid van de mensheid vindt dat toenemend onacceptabel nu de sintels van de oorspronkelijke vlam van Liefde binnenin hen opwekken en aanstoten richting het bewustzijn die hen naar ontwaken zal leiden. Jullie zijn op koers en op schema voor jullie grootse ontwaken terwijl je alles binnen je loslaat dat niet in afstemming is met Gods oneindige Liefde voor jou. 

Velen van jullie ontdekken nu dat gevoelens van irritatie, boosheid, zelfs extreme woede, behoren tot de onaantrekkelijke stemmingen en gevoelens die oprijzen in je bewustzijn om je te verbijsteren en ontregelen. Verbind je niet met ze; ze zullen voorbijgaan, al kan het nuttig zijn te schreeuwen, op trommels te slaan, of met de hamer op onmeegevende oppervlakken te slaan om te helpen bij het loslaten van de krachtige en schijnbaar oncontroleerbare energieën die in gang zijn gezet. Projecteer ze niet op anderen, ook al heeft iemand anders iets gedaan dat de trigger lijkt te zijn geweest die je woede gewekt heeft en het gerechtvaardigd lijkt te maken. Deze gevoelens zijn steevast degenen die je hebt onderdrukt, begraven of ontkend, hetzij omdat ze onacceptabel leken of omdat het te gevaarlijk voor je was om ze te uiten op het moment dat ze ontstonden. 

Dit is waarnaar de psychologie verwijst als de schaduwzijde. Ieder mens heeft een schaduwzijde, en het moet volledig worden geïntegreerd als je je gevoelens van onwaardigheid, schuld en schaamte wilt kunnen loslaten die zich hebben opgehoopt gedurende je vele levens. In de illusie zijn er talloze gelegenheden om enorme schade aan een ander of anderen te veroorzaken – pijn, intens lijden, de dood. Wat je hebt gedaan in deze omstandigheden is een illusie, maar omdat het zo echt lijkt brengt het intense gevoelens van schaamte, schuld en woede met zich mee - woede om jezelf, die je volgens intentie en continu probeert te rechtvaardigen om op anderen te projecteren. Vaak doen er zich gelegenheden voor die kennelijk je woede rechtvaardigen, als je het onacceptabele en brute gedrag van anderen ziet. Wanneer dit gebeurt herinner jezelf er dan aan dat allen een zijn! 

Gevoelens van boosheid, schuld en schaamte moeten worden erkend en geaccepteerd als zijnde van jezelf. In eerste instantie kan dat niet alleen onmogelijk maar ook heel verkeerd lijken: zonder twijfel hebben anderen de schuld aan het hevige lijden dat je hebt ervaren. Maar als je deze gevoelens ruimte toestaat in je bewustzijn zodat je ze kunt observeren, zul je je met verbazingwekkende helderheid realiseren dat dit gebied van hartzeer erom schreeuwt door jou te worden gekoesterd en geliefd – het wordt vaak aangeduid als je innerlijke kind. 

Bied, in plaats van die gevoelens van ellende en aanvallen binnen te gaan welke ook maar het meest voor de hand liggen, jezelf compassievol de troost en het soelaas voor het lijden dat je hebt ondergaan, welke onbeschikbaar was of je werd geweigerd op het moment van je pijn. Als je begint te begrijpen wat je in deze staat heeft gebracht, zul je waarnemen met de ogen van een volwassene, en beseffen dat degenen die pijn en lijden opdringen, zelf, in grote pijn zijn... en zul je compassie met hen hebben. Wanneer dat gebeurt opent er zich een mogelijkheid in je om te vergeven: eerst jezelf, voor enig onacceptabel iets dat je mogelijk hebt gezegd of gedaan; en dan anderen die je pijn hebben gedaan, je geliefden, of de mensheid in het algemeen. Het dagen van dit besef is een moment van enorme healing voor je, en als je geheald bent breidt je vermogen om compassie en liefde te uiten zich enorm uit. 

Deze healing staat je toe je hart steeds vollediger in liefde te openen, wanneer je begrip van de waanzin van wat beschouwd is gaan worden als normaal gedrag je toestaat anderen alleen liefde en compassie te bieden – ongeacht de situatie. Dit ben jij die meer in afstemming komt met het goddelijke Liefdesveld dat je omhult. En wanneer je in afstemming komt ondergaan jullie eigen energievelden een dramatische verschuiving: compassie en liefde stromen zonder inspanning door je heen en vanuit je, allen helpend die met jullie in contact komen om hun energievelden in toenemende mate in afstemming te brengen met het goddelijke. En het is precies dit wat je op Aarde kwam doen. 

Als je je overweldigd voelt door het lijden dat je over de gehele wereld ziet, herinner jezelf er dan onmiddellijk aan dat Liefde de oplossing is, dat Het krachtig en compassievol door het hele waarneembare universum stroomt, allen die zich voor Haar openen healend en troostend. Dit doen heropent jullie harten – die jullie toestonden dicht te gaan in reactie op je gevoel van overweldiging – terwijl Gods Liefde ze opnieuw vult. Herinner jezelf eraan dat je nooit alleen bent en nooit alleen kunt zijn want jullie zijn allen essentiële en onafscheidelijke delen van Gods schepping, met Hem verenigd in elk moment van je eeuwige bestaan. En wees blij! 

Met heel veel liefde, Saul. 

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

donderdag 14 februari 2013

10.02.2013 JezusJullie wetenschap erkent al dat tijd een denkbeeldig concept is

John Smallman met Jezus op 10 feb. 2013
Tijd is een belemmering voor jullie vermogen om de spirituele rijken te begrijpen, want het is praktisch onmogelijk voor je om het niet een onderdeel te maken van enig concept of idee dat jullie ontwikkelen. Het is alsof je direct van plaats A naar plaats B zou kunnen gaan, maar om in plaats daarvan te kiezen om via alle andere letters van het alfabet te gaan, mogelijk veel vaker dan eens. Van A naar B is direct; de andere routes kosten tijd en kunnen eindeloos lijken, en dat is helemaal niet nodig. 

En dat is moeilijk voor jullie om wijs uit te kunnen worden, want jullie meten ruimte – de afstand door de kosmos – door middel van het verstrijken van de tijd (lichtjaren), leidend tot de logische conclusie dat je niet echt, zelfs met de meest ontwikkelde technologie, kunt verwachten verder te gaan dan jullie lokale zonnestelsel. Jullie hebben jezelf er feitelijk op ingesteld te geloven dat jullie vastzitten (are contained) terwijl jullie dat niet doen. Het is grotendeels een kwestie van perceptie of geloof – verander jullie overtuigingen of laat ze helemaal los, en de mogelijkheden openen zich exponentieel. Een groot deel van jullie nieuwste communicatie technologie is ontwikkeld door jonge mensen die weigerden grenzen te aanvaarden aan wat voor mogelijk wordt gehouden – en hun aantal groeit – dus verwacht verdere grote vooruitgang in al jullie technologieën. 
Jullie wetenschap erkent al dat tijd een denkbeeldig concept is dat nuttig is maar zeer beperkend. Desalniettemin gebruiken jullie het in je dagelijkse leven continu voor het plannen van toepassingen van allerlei soort (je dag beginnen, vergaderingen, transportdiensten), dus time-management is een kennelijk essentiële vaardigheid die iedereen moet leren en effectief gebruiken als ze succesvol in het leven willen zijn. Maar het leven is eeuwig en kan per definitie niet falen! Haar succes is goddelijk gegarandeerd. 

In vroeger tijden, voordat jullie tijd zo nauwkeurig maten, vonden bijeenkomsten plaats toen mensen zich spontaan op een ontmoetingsplaats verzamelden. Nu, met iedereen zich krankzinnig langs elkaar haastend, zou dat gewoon niet werken, en dus zijn jullie slaaf geworden van een denkbeeldig, meetbaar concept dat behulpzaam kan zijn, maar dat jullie meestal alleen maar enorme hoeveelheden stress bezorgt, wanneer je je haast om je deadlines te halen, en ernaar streeft om daartussen tijd te vinden voor de werkelijk betekenisvolle relaties waarin je betrokken bent. 

Degenen onder jullie die er bewust in zijn geslaagd om een meer ontspannen relatie met de klok te ontwikkelen, zijn veel gelukkiger, en daardoor beter in staat om van de momenten waarin het leven optreedt, te genieten – een roos ruiken, naar een zonsondergang kijken, behagen scheppen in het gelach van kinderen. Tijd is een uitvinding die je hebt geconstrueerd, en hoe je het moet gebruiken en of je het moet gebruiken is een keuze die je op ieder moment maakt, ook al ben je je daar waarschijnlijk niet van bewust. Degenen onder jullie die geloven dat je niet genoeg tijd hebt om te doen wat je wilt, of denken dat je dat moet, kunnen die overtuiging veranderen. Degenen onder jullie die geloven dat je dat niet kunt, omdat je werk die overtuiging vereist, kunnen ander werk vinden; of als je geniet van je werk, verander dan je overtuiging en kijk wat er gebeurt. Je zult waarschijnlijk bemerken dat het tijdgebrek dat zo'n kopzorg was zich langzaam oplost. 

In de spirituele rijken, waar jullie je eeuwig bestaan hebben, bestaat de tijd niet – er is geen behoefte aan. Iets en alles (anything and everything) gebeurt zodra het wordt gewenst en in bestaan gedacht wordt – instant. Dat is hoe de Realiteit werkt, en het is tijd voor de mensheid om te ontwaken en haar rol te hervatten in de voortdurende creatieve ondernemingen die de Realiteit omarmt. Je zult het oneindig veel bevredigender vinden dan omgaan met de stress en de druk van het leven, tot slaaf gemaakt door de tijd in de illusie. Niets zo complex, beperkend, en veeleisend zou iets anders dan illusie kunnen zijn! 

Jullie werden geschapen als enorm krachtige en verlichte wezens rechtstreeks vanuit het goddelijke Liefdesveld waarin al wat bestaat is. Jullie kozen ervoor een illusoire werkelijkheid te ervaren die, terwijl de eonen voorbijgingen, jullie toenemend pijn en lijden heeft gebracht. Het is tijd om het te laten desintegreren, uiteenvallen, en vervagen zodat je opnieuw zou kunnen wonen in de volkomen Liefde en bewustzijn die je natuurlijke staat van zijn is. 

De scheiding die jullie schijnbaar hebben ervaren en doorstaan binnen de illusoire realiteit die jullie hebben gebouwd om in te spelen, is niet jullie domein. Als je je echt de tijd neemt om de illusie te observeren zul je zien dat het is verdeeld in vele beperkende en exclusieve onderdelen die met elkaar om de eerste levensbehoeften concurreren. Binnen de Realiteit is alles wat nodig is voor het leven continu en overvloedig beschikbaar zonder stress of strijd. Het is jullie Domein, jullie Thuis, de omgeving die zich altijd volkomen bewust is van jullie en je liefdevol antwoordt, je aanmoedigend jezelf te zijn, zoals jij Haar aanmoedigt Zichzelf te zijn. Dat is hoe je harmonieus en coöperatief voor elkaar aanwezig bent in het lopende lied of de symfonie van de Schepping, dat een continue vreugde voor Zichzelf is. 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus. 


Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

dinsdag 12 februari 2013

10.02.2013 SaulVoor het grootste gedeelte van de mensheid zijn lichamelijke behoeftes uitgegroeid tot de belangrijkste focus van aandacht 

John Smallman met Saul op 10 feb. 2013De mensheid staat op het punt van een grote doorbraak die zal leiden tot haar ontwaken. De krachtig vastgehouden intenties van de Licht-dragers en wegwijzers gedurende de laatste paar decennia hebben het goddelijke energieveld dichter en dichter naar de Aarde toe getrokken, tot het deze nu volkomen omgeeft en omhult, alle bewust voelende levensvormen beïnvloedend in de meest positieve manieren. Deze invloed komt op vele plaatsen opdagen als nieuwe creatieve ideeën voor de aanpak van sociale, economische, religieuze, filosofische en politieke kwesties, die lange tijd aanleiding tot bezorgdheid zijn geweest. Het World Wide Web heeft een verbazingwekkend aantal en verscheidenheid van sites die publiek informatie bieden waarvan het voorheen bijna onmogelijk was er toegang toe te krijgen. Dit alleen toont de effectiviteit van de nieuwe energieën die jullie allen omhullen, aangeduid door de vloed van nieuwe informatie die mensen nu bereid zijn om openlijk met elkaar te delen. En deze energieën verhogen continu hun effectiviteit nu meer en meer van jullie zich naar binnen keren voor leiding en het ontvangen. 

Jullie weten allemaal dat je hier bent met een goddelijk, spiritueel doel, hoewel wat dat is moeilijk voor jullie is om met enige helderheid te zien. Dat is te wijten aan de mistigheid van jullie omgeving, waarin met zo veel onvoorziene variabelen rekening moet worden gehouden bij het overwegen van zelfs een simpele actie als het oversteken van de straat: Zal ik het hier doen of wat verderop? Hoe snel is het naderende verkeer? Kan ik ver genoeg de straat in kijken? Die motor gaat te snel. Als ik niet opschiet ben ik te laat. 

Veel van je energie wordt gestoken in het oplossen van deze kleine problemen die altijd je onmiddellijke aandacht lijken te vragen, waardoor er verduiveld weinig tijd is voor het onderzoeken en tot een goed begrip komen van het doel van je leven, als dat er is, want het proces van gewoon leven als mens slokt zo veel van je aandacht op. 

Deze intensiverende hemelse energieën kunnen niet langer worden genegeerd want ze brengen gedachten en ideeën in je bewustzijn die al sinds lange tijd verborgen of vergeten zijn aangezien de stress van het dagelijkse leven je denkgeest heel erg in beslag namen. Velen zijn verward en verbaasd nu deze ideeën - ideeën waarvan zij geloofden dat alleen de onaardsen en de misleiden er aandacht aan schonken – beginnen hun aandacht te vragen: Ben ik gek? Deze ideeën zijn fascinerend, maar er is niemand met wie ik ze zou kunnen bespreken, tenzij ik voor gek versleten zou willen worden? Ik moet me focussen op het werk dat er nu is, maar deze ideeën blijven binnendringen – en toch zijn ze vreemd geruststellend. En ga zo maar door. 

Nou, natuurlijk zijn ze geruststellend! Ze trekken jullie aandacht naar het feit dat jullie niet alleen maar kleine automaten in dienst van het systeem zijn, maar iets veel groters en interessanters. Je hogere zelf, je ware Zelf spoort je aan te ontwaken, door verleidelijke ideeën en gedachten in je denkgeest te laten glijden – gedachten waarvan je vindt dat je ze niet langer kunt afdoen als de kinderlijke bedenksels van een onontwikkelde geest. En je aandacht wordt ook gevestigd op nieuwsberichten, of studies door wetenschappers, psychologen en filosofen die die ideeën behandelen die onuitgenodigd in je denkgeest blijven glijden. 

De mensheid wordt erop voorbereid om te ontwaken terwijl deze goddelijke energieën de creatieve aspecten van je denkgeest aanwakkeren, die, tot voor kort, bijna uitsluitend gefocust waren op je egoïstische behoeftes en wensen, die echt de energie en aandacht die je ze hebt gegeven niet nodig hebben. Je hebt wel egoïstische behoeften; dit zijn vereisten die je lichaam gezond houden door ze onder je aandacht te brengen zodat je ze kunt eerbiedigen – honger, dorst, vermoeidheid, pijn, enz. Maar wat er is gebeurd, is dat voor het grootste gedeelte van de mensheid hun lichamelijke behoeftes zijn uitgegroeid tot de belangrijkste focus van hun aandacht, en dat degenen die geen echte lichamelijke behoeftes hebben, omdat voor alles nu al adequaat wordt gezorgd, hun creatieve energieën gebruiken om nieuwe manieren te vinden om hun lichaam te plezieren en stimuleren. 

Jullie lichamen zijn gewoon voertuigen die je denkgeest in staat stellen een fysieke ervaring te hebben. Ze moeten worden verzorgd, maar niet over worden geobsedeerd. Maar over de gehele wereld zijn, steeds wanneer er in basisbehoeften is voorzien, mensen bezig met steeds meer manieren om hun lichamelijke zintuigen te vermaken en er interesse voor te hebben, want ze zijn vergeten dat ze spirituele wezens zijn. De nieuwe energieën wakkeren opnieuw bewustwording hiervan aan – het grote ontbrekende aspect van het leven. En voor velen is het zeer verontrustend. Maar zodra dat bewustzijn zich roert, zoals het doet, zal het niet tot zwijgen worden gebracht, want zijn eigenlijke doel is je naar binnen te laten kijken, om naar een veel diepere betekenis van je leven te zoeken, en die betekenis is de herontdekking van je spirituele essentie, jullie onafscheidelijke eenheid met elkaar, met de gehele Schepping, met God, jullie goddelijke en oneindig liefhebbende Vader. Hij wil alleen jullie eeuwige geluk, en Hij weet dat je dat alleen kunt vinden door het oplossen van de illusie en terug te keren naar je goddelijke Thuis. Je hebt het nooit echt verlaten, maar je bent wel in slaap gevallen een ogenblik geleden, en je staat op het punt te ontwaken. 

Met heel veel liefde, Saul.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

dinsdag 5 februari 2013

02.02.2013 JezusJullie zijn heel dicht bij een belangrijke grens

John Smallman met Jezus op 2 feb. 2013Jullie, de gehele mensheid, zijn heel dicht bij een belangrijke grens, en wanneer je het overgaat, zoals jullie heel zeker zullen doen, zal een abrupte intensivering van de goddelijke energieën die ieder van jullie omhult, en natuurlijk de planeet zelf, zich voordoen. Het is de volgende stap in Gods plan voor jouw ontwaken, en het zal jullie verheffen en inspireren. Jullie zijn erg druk de laatste weken met het loslaten van monumentale hoeveelheden 'dingen' – psychologisch, emotioneel, psychisch, cultureel en karmisch – die je vooruitgang belemmerden, en jullie hebben de afval of residuen ervan schoongemaakt die het je moeilijk maakte toegang te krijgen tot ofwel de goddelijke vlam binnenin of de intuïtieve leiding waar je zo resoluut om gevraagd hebt. 

Het is hard werken voor jullie geweest op innerlijke niveaus, dat is waarom zo velen van jullie zich zo moe hebben gevoeld, maar ik verzeker jullie dat het de moeite waard zal blijken geweest van de angst, stress, en het ongemak dat je hebt ervaren. Veel van deze 'dingen' was spiritueel energiewerk waarvan je had ingestemd het uit te voeren om anderen te kunnen helpen die zelf verschrikkelijk overbelast waren. Allen zijn verbonden, allen zijn een, en dus is dit soort samenwerkingsverband volkomen geschikt. Jullie aardse ervaringen hebben vaak genoeg de individuele schuld en verantwoordelijkheid benadrukt – een schijnbaar essentieel aspect van probleemoplossing in jullie 3D realiteit, waar het enigszins effectief is geweest in het verminderen van oneerlijkheid en corruptie – maar als spirituele wezens komen jullie natuurlijkerwijze in liefde en compassie bij elkaar om problemen op te lossen die verdelend (verdeeldheid veroorzakend) zouden kunnen zijn, en dit is wat je hebt gedaan, maar meestal op een niveau dat ver onder je bewuste 3D bewustzijn ligt. 

Het goddelijke Liefdesveld dat jullie allen omhult, leidt jullie zeker en betrouwbaar naar je onvermijdelijke ontwaken. Ja, je gidsen herinneren jullie hier voortdurend aan, maar het is essentieel dat je jezelf blijft richten op deze prachtige en snel naderende gebeurtenis, want het zal de meest fantastische gebeurtenis zijn, jullie volledig en definitief absorberend en incorporerend in je Vaders liefdevolle armen. 

Breng iedere keer dat je wordt afgeleid door gebeurtenissen of situaties in lopende wereldse relaties – persoonlijke, sociale, religieuze, politieke, of van schijnbaar grote internationale betekenis – je aandacht terug naar het zijn van de liefdevolle, compassievolle, vergevende, en accepterende spirituele wezens die jullie zijn. Sta de afleidingen en verstoringen niet toe die zich rondom je voor zouden kunnen doen dat ze je, langer dan een moment, verhinderen je attentie volledig te focussen op de huidige taak (?/task in hand), die, zoals je heel goed weet, is volledig en enthousiast te helpen bij dit wonderbaarlijke en goddelijke ontwakingsproces. 

Jullie maakten allen een zeer duidelijke en bewuste keuze om te worden belichaamd op Aarde op dit punt in haar spirituele evolutie. Niemand is op aarde per ongeluk, bij vergissing, of door toeval. Jullie zijn allemaal hier met een goddelijk doel, volledig ondersteund door je Vader, en dat doel zal worden bereikt, omdat het Gods Wil is, en die van jou, en Hij zal niet worden ontkend. Jullie worden volledig bewust van het feit dat jullie verlichte spirituele wezens zijn – wezens van macht en majesteit precies zoals je Vader je gemaakt heeft – ook al is deze goddelijke staat momenteel verhuld door, verborgen, en dus verward binnenin je menselijke lichamen. 

Dit wetende, zoals je heel zeker diep binnenin je doet, is je voortgaande missie jezelf te blijven herinneren aan je doel. De afleidingen die een groot deel van de tijd om je heen gaande zijn, zijn heel verleidelijk in dat ze je voortdurende aandacht lijken te vragen. Dit is niet het geval. Je kunt je bewust zijn van het lijden, de pijn, corruptie, oneerlijkheid, en algemene verwarring zonder je aandacht daar te focussen en getrokken te worden in het partij kiezen, of zelfs de wapens op te nemen – fysiek of psychisch – ter ondersteuning van mensen die je ziet als 'gelijk hebbend'. Dat doen dient alleen de illusie en je bent op Aarde om te helpen bij de ontbinding ervan. En de beste manier om dat doel te bereiken is door te weigeren betrokken te raken bij de schijnbare goeden en slechten waarmee het je voortdurend lijkt te bombarderen, je aandacht en steun eisend. 

Je hebt overvloedige hulp van de spirituele rijken, jullie ware thuis, en hoe meer je er je aandacht op focust als je er om vraagt en het ontvangt, hoe sneller de illusie zal desintegreren. Het loopt echt op zijn laatste benen, en het vriendelijkste en meest genereuze wat je kunt doen is toestaan dat de desintegratie plaatsvindt, door te weigeren om het te ondersteunen door je er onnodig mee te verbinden, of door emotioneel aangedreven ego-oordelen te bieden over de goede en slechte kanten van een bepaalde gebeurtenis of situatie, groot of klein, persoonlijk of internationaal. Conflict leidt alleen maar tot conflict, hoe rechtvaardig en sympathiek de intenties van de betrokkenen ook mogen zijn. 

Liefde heelt, lost op, omhelst, en maakt Echt. 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus. 


Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

maandag 4 februari 2013

30.01.2013 JezusDe ervaring van ontwaken is voor jullie allemaal onontkoombaar  

John Smallman met Jezus op 30 jan. 2013


De mensheids toenemende bewustzijn van haar spirituele oorsprong en erfenis staat het toe een meer open uitzicht over spiritualiteit te ontwikkelen. Het is hard nodig, en met de enorm toegenomen spirituele energieën die onlangs de planeet hebben omhuld, wordt het een onderwerp dat voor een groeiend aantal mensen van belang is. Bewustzijn van en een interesse in spiritualiteit is een essentiële stap op weg naar ontwaken in het volledige bewustzijn, en de nieuwe energieën stimuleren een dergelijk bewustzijn in velen die voorheen geen aandacht besteed hebben aan de mogelijkheid van leven dat zich voortzet na de fysieke dood. Wanneer je ontwaakt in je natuurlijke volledig bewuste staat, zal het idee van de dood nogal lachwekkend lijken omdat er niet zoiets bestaat, en alle bewust voelende wezens, alle kinderen van God, weten dat ze onsterfelijk zijn. In de illusie, echter, is de dood een altijd aanwezige dreiging waarvan je denkt dat je er ten koste van alles tegen moet worden beschermd, zelfs in de mate van het doden van anderen die je lijken te bedreigen. 


Natuurlijk, als je eenmaal je menselijke lichaam bij de fysieke dood neerlegt, dan wordt het meteen duidelijk dat je nog steeds bestaat. Dit kan heel verwarrend zijn voor mensen die nog nooit hebben nagedacht over de mogelijkheid van een leven na de dood, of die die mogelijkheid als lachwekkend van de hand hebben gewezen. Sommigen weigeren hun nieuwe staat te accepteren en sluiten zich af van de Liefde die wacht om hen omhelzen, maar diep binnenin hen blijft de wetenschap dat ze goddelijke wezens zijn, en in de spirituele rijken is het onmogelijk om blijvend gesloten te zijn voor en afgesloten te zijn van het Liefdesveld waarin de gehele schepping zijn eeuwige bestaan heeft. Zoals jullie herhaaldelijk is verteld zullen allen ontwaken. 

Hier op Aarde, terwijl jullie je rol als Lichtdragers en wegwijzers spelen, heeft het goddelijke Liefdesveld zelfs een groter effect op alle bewust voelende wezens, want jullie Vader wil dat jullie allemaal wakker worden. Deze periode in jullie spirituele evolutie is niet een willekeurige of toevallige gebeurtenis, waar een momentele stijging van het creatieve energieveld dat alles omvat wat er bestaat, tijdelijk jullie planeet heeft omspoeld. Dit energieveld breidt zich eeuwig uit zoals de schepping zelf zich uitbreidt. Er is niets buiten, want het bevat alles wat bestaat, maar – een analogie gebruikend om je een beeld te geven waarmee je kunt resoneren – de Aarde, die in haar uiterste bereik was, wordt effectief dichter naar haar centrum getrokken waar haar kracht en sterkte minder gemakkelijk genegeerd worden. Dit werd eonen geleden gepland en is precies op schema om te helpen de mensheid te doen ontwaken uit de nachtmerrie van afscheiding en verlatenheid waarin het ingesloten leek te zijn, zich onbewust van dit illusoire rijk van pijn, lijden, en tenslotte de dood. 

Ontwaken is jullie goddelijke bestemming; voor jullie allemaal is ontwaken onvermijdelijk; en voor jullie allemaal is het ervaren van dat ontwaken onvermijdelijk. De waarheid hiervan is reden voor constante feesten, en het zou jullie zeer betamen je deze informatie te herinneren steeds als je merkt dat je bepaalde twijfels ervaart over het bestaan van God en zijn oneindige liefde voor jullie allemaal. Binnen je huidige arena van ervaring, met alle problemen en zorgen waarvoor het je voortdurend plaatst, is het vaak zeer moeilijk je te focussen – laat staan gefocust te blijven – op deze fundamentele waarheid. Jullie zijn, zoals je al zo vaak is verteld gedurende de eonen, goddelijke spirituele wezens van immense macht en wijsheid, die een sterk beperkte educationele ervaring hebben, zodat je lessen van groot belang kunt leren die je op geen enkele andere manier zou hebben kunnen leren. 

Wanneer het ongemak, de angst, de onzekerheid, of het lijden dat je ondergaat je lijkt te overweldigen, ga dan naar binnen, vraag om hulp, weet dat je het zult ontvangen, en handhaaf je geloof. Gewoon door je intentie te herformuleren om wegwijzers en Lichtdragers te zijn versterk je je verbinding met het goddelijke Liefdesveld dat je omgeeft en omhult, ook als je het niet kunt voelen. Diep binnenin jezelf – ieder van jullie – heb je de kennis, heb je het geloof, heb je de moed, en heb je de vastbeslotenheid dat je voort zal dragen naar je goddelijke bestemming. 

Liefde is het oneindige en eeuwige veld waarin de gehele schepping voor altijd groeit en zich uitbreidt. Jullie worden allemaal liefdevol en veilig binnen dat veld vastgehouden op ieder moment van je onsterfelijke bestaan. Je huidige onbewustheid is een zeer tijdelijke staat waaruit jullie zullen ontwaken. De briljantheid van het Licht waarin je zult ontwaken is onbeschrijfelijk. Het Licht binnenin eenieder van jullie is eeuwig een met het Licht waarin je zult ontwaken. Jullie worden op ieder moment goddelijk geliefd, gekoesterd en verzorgd. Dus ontspan in die zekere wetenschap terwijl je snel naar je ontwaken beweegt. 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus. 


Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

zaterdag 2 februari 2013

30.01.2013 SaulIntense angst is een valkuil, want het vertroebelt de wateren van je denkgeest  

John Smallman met Saul op 30 jan. 2013


Als je ontspannen bent is het vrij eenvoudig voor je een rustige en meditatieve staat binnen te gaan, maar als je angstig of verstoord bent en je denkgeest aan het racen is, is dat aanzienlijk moeilijker. En dat is het geval wanneer het heel behulpzaam zou zijn als je zou kunnen ontspannen in die vrede en stilte. Als je te gespannen bent, gedreven door angst of zorgen, ga dan naar een plek waar je alleen kunt zijn, zonder onderbrekingen (zet jullie telefoons af!), en vraag je gidsen, engelen, geascendeerde meesters – wie je ook maar het gemakkelijkst aanroept – om hulp. 

Blijf vragen en vragen en vragen, want als je erg gestrest bent zal je ego zeer persistent zijn in het vullen van je denkgeest met verontrustende gedachten – gedachten waar je nu aandacht aan moet besteden. Dit is niet het geval. Als je overstrest bent kun je niet helder denken, en om in deze staat actie te ondernemen is op zijn minst niet aan te raden. Om je ego-geest te kalmeren kan het zeer effectief zijn een kort gebed of een mantra te blijven herhalen tot het stil wordt, en dit kun je herhalen als het weer begint te racen. Intense angst, die velen op het aardse vlak vaak ervaren, is een valkuil want het beroert en vertroebelt de wateren van je denkgeest, helderheid voorkomend. Jullie weten dit want jullie hebben het allemaal ervaren, dus is het essentieel dat je een rustige plek van vrede binnenin inricht, waar je je kunt terugtrekken om die woeste wateren tot rust te brengen. 

Velen die mediteren stellen zichzelf voor in een rustige omgeving die ze persoonlijk hebben ervaren, of ze gebruiken een denkbeeldige uit een verhaal dat ze hebben gelezen en waarmee ze zich prettig voelen. Het maakt niet uit welke je kiest, zolang het maar een plek is waarmee je resoneert en waarnaar je kunt terugkeren in het oog van je denkgeest wanneer je dat maar verkiest. Je ego zal waarschijnlijk je rust onderbreken, door te proberen die vredige, visionaire plek in je denkgeest te blokkeren of verstoren, door je te vertellen dat je kostbare tijd aan het verspillen bent – tijd die effectief kan worden gebruikt om het probleem (de problemen) op te lossen die je staat van angst veroorzaken. Niets zou verder van de waarheid kunnen zijn! Rustig, vredig zitten, met je racende denkgeest tot stilte gebracht, staat je intuïtie toe in je bewustzijn te komen. Dat alleen al vermindert de stress die je ervaart. En wanneer de denkgeest tot stilte wordt gebracht kunnen je gidsen zich met je verbinden door je intuïtie, je leiding biedend die op dat moment het meest geschikt is – het zou heel wel kunnen zijn ‘Doe niets op dit moment. Je bent niet klaar om een beslissing te nemen. De situatie is niet zo urgent als deze lijkt.’. 

Als dit de leiding is, het intuïtieve gevoel, het gevoel dat je krijgt, dan eer het. Jullie zijn je allemaal bewust van de schade die kan worden gedaan wanneer je in haast handelt. Natuurlijk hebben we het hier niet over enige hoge snelheids (high-speed) activiteiten waarmee je bezig bent, waarbij goed getrainde reacties die zorgvuldig geoefend zijn onmiddellijk in stelling moeten worden gebracht. Wanneer je je gestrest voelt, voel je vaak de noodzaak meteen iets te doen, en afgezien van de net genoemde situaties is dat in het algemeen geen goed idee. Als je binnen jezelf nog geen plek hebt gemaakt waar je je kunt terugtrekken als jouw stress-niveaus excessief worden, dan doe dat alsjeblieft. Je benodigt en verdient een plek in jezelf van afzondering en vrede, en het is de moeite waard om tijd vrij te maken er een voor jezelf te creëren, eentje die echt appelleert aan je gevoelens en je naar binnen lokt. 

Als je deze ruimte gemaakt hebt, gebruik het dan dagelijks. Het zal je helpen de vlam van goddelijke Liefde die voortdurend in je brandt te her-energetiseren. Vuren hebben lucht nodig, dus moet je trek (tocht, luchtstroom) voor ze maken: de vlam van goddelijke Liefde binnenin je heeft gewoon je aandacht nodig, je erkenning, dus gebruik deze om je vlam aan te wakkeren en het zal enthousiast opvlammen, jullie hart verwarmen en jullie geloof versterken dat jullie de goddelijke en geliefde kinderen van God zijn, voor eeuwig in Zijn gedachten. 

Je benodigt de voeding die je dagelijkse bezoeken aan je innerlijke ruimte bieden. Als je veronachtzaamt of vergeet daar regelmatig naartoe te gaan, zul je bemerken dat je stress-niveaus zullen stijgen, net als je twijfels en frustraties. Als je merkt dat je opvliegend, prikkelbaar, uitgeput wordt, is dat een duidelijk teken dat je je moet terugtrekken en je vitaliteit, je levensenergie moet herstellen, en opnieuw je vlam van Liefde die continu binnenin je brandt moet wekken. Het wil met je werken maar kan dat alleen doen wanneer je Haar toestaat dat te doen – door het openen van je hart in de acceptatie van het nu-moment, in welke vorm het zich ook aandient. 

Er is alleen Liefde. Al het andere is een afleiding, een illusoire verleiding om je egoïstisch te verbinden met de wereld om je heen. Ja, je bent in de wereld, maar je bent er niet van, dus alleen liefdevol verbinden zal dat bewustzijn versterken, je Licht helder schijnend in de donkere plaatsen waar je jezelf zou kunnen tegenkomen, en troost brengend aan hen om je heen. Dit is je taak, je reden voor deze aardse incarnatie, en met de voortdurende intensivering van het goddelijke energieveld dat de Aarde omhult, heb je een overvloed aan Licht en Liefde te delen in elke situatie, in elke relatie, in ieder moment. 

Jullie zijn geïncarneerde Liefde; probeer niet jezelf deze waarheid te ontraden. Velen van jullie oordelen jezelf als te onwaardig om zelfs maar te overwegen dat dit waar zou kunnen zijn, maar dat is gewoon je ego die je geloof probeert te ondermijnen door je een vals gevoel van nederigheid te geven waarin je je twijfels wikkelt. Laat je niet misleiden; je ego heeft geen wijsheid. Het gebruikt foutieve redeneringen om je van je pad af te brengen en je ervan te overtuigen dat je niet goed genoeg bent. Ja, jullie hebben je allemaal beziggehouden met onliefdevol gedrag, maar het is het gedrag dat niet goed genoeg is, niet jij, en je kunt je gedrag veranderen. 

Het gebied van goddelijke Liefde infiltreert de harten van iedereen op de planeet, bewustzijn wekkend van onliefdevolle houdingen en gedragingen, en van de schade die ze veroorzaken, en mensen aanmoedigend alles los te laten wat daarmee niet in afstemming is. Voor het grootste deel zijn hun reacties positief, omdat ze zich steeds meer bewust worden van de juistheid van het afstemmen op Liefde, en hun wil om dat te doen wordt steeds sterker. Dit zijn inderdaad ongelooflijke en prachtige tijden om op Aarde te zijn. Zoek naar de schoonheid en het wonder in ieder moment, en verbaas en verruk jezelf erover aangezien jullie allemaal gekozen hebben hier te zijn om deel te nemen aan het ontwaken van de mensheid. 


Met heel veel liefde, Saul. 

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands