Marcadores

dinsdag 5 februari 2013

02.02.2013 JezusJullie zijn heel dicht bij een belangrijke grens

John Smallman met Jezus op 2 feb. 2013Jullie, de gehele mensheid, zijn heel dicht bij een belangrijke grens, en wanneer je het overgaat, zoals jullie heel zeker zullen doen, zal een abrupte intensivering van de goddelijke energieën die ieder van jullie omhult, en natuurlijk de planeet zelf, zich voordoen. Het is de volgende stap in Gods plan voor jouw ontwaken, en het zal jullie verheffen en inspireren. Jullie zijn erg druk de laatste weken met het loslaten van monumentale hoeveelheden 'dingen' – psychologisch, emotioneel, psychisch, cultureel en karmisch – die je vooruitgang belemmerden, en jullie hebben de afval of residuen ervan schoongemaakt die het je moeilijk maakte toegang te krijgen tot ofwel de goddelijke vlam binnenin of de intuïtieve leiding waar je zo resoluut om gevraagd hebt. 

Het is hard werken voor jullie geweest op innerlijke niveaus, dat is waarom zo velen van jullie zich zo moe hebben gevoeld, maar ik verzeker jullie dat het de moeite waard zal blijken geweest van de angst, stress, en het ongemak dat je hebt ervaren. Veel van deze 'dingen' was spiritueel energiewerk waarvan je had ingestemd het uit te voeren om anderen te kunnen helpen die zelf verschrikkelijk overbelast waren. Allen zijn verbonden, allen zijn een, en dus is dit soort samenwerkingsverband volkomen geschikt. Jullie aardse ervaringen hebben vaak genoeg de individuele schuld en verantwoordelijkheid benadrukt – een schijnbaar essentieel aspect van probleemoplossing in jullie 3D realiteit, waar het enigszins effectief is geweest in het verminderen van oneerlijkheid en corruptie – maar als spirituele wezens komen jullie natuurlijkerwijze in liefde en compassie bij elkaar om problemen op te lossen die verdelend (verdeeldheid veroorzakend) zouden kunnen zijn, en dit is wat je hebt gedaan, maar meestal op een niveau dat ver onder je bewuste 3D bewustzijn ligt. 

Het goddelijke Liefdesveld dat jullie allen omhult, leidt jullie zeker en betrouwbaar naar je onvermijdelijke ontwaken. Ja, je gidsen herinneren jullie hier voortdurend aan, maar het is essentieel dat je jezelf blijft richten op deze prachtige en snel naderende gebeurtenis, want het zal de meest fantastische gebeurtenis zijn, jullie volledig en definitief absorberend en incorporerend in je Vaders liefdevolle armen. 

Breng iedere keer dat je wordt afgeleid door gebeurtenissen of situaties in lopende wereldse relaties – persoonlijke, sociale, religieuze, politieke, of van schijnbaar grote internationale betekenis – je aandacht terug naar het zijn van de liefdevolle, compassievolle, vergevende, en accepterende spirituele wezens die jullie zijn. Sta de afleidingen en verstoringen niet toe die zich rondom je voor zouden kunnen doen dat ze je, langer dan een moment, verhinderen je attentie volledig te focussen op de huidige taak (?/task in hand), die, zoals je heel goed weet, is volledig en enthousiast te helpen bij dit wonderbaarlijke en goddelijke ontwakingsproces. 

Jullie maakten allen een zeer duidelijke en bewuste keuze om te worden belichaamd op Aarde op dit punt in haar spirituele evolutie. Niemand is op aarde per ongeluk, bij vergissing, of door toeval. Jullie zijn allemaal hier met een goddelijk doel, volledig ondersteund door je Vader, en dat doel zal worden bereikt, omdat het Gods Wil is, en die van jou, en Hij zal niet worden ontkend. Jullie worden volledig bewust van het feit dat jullie verlichte spirituele wezens zijn – wezens van macht en majesteit precies zoals je Vader je gemaakt heeft – ook al is deze goddelijke staat momenteel verhuld door, verborgen, en dus verward binnenin je menselijke lichamen. 

Dit wetende, zoals je heel zeker diep binnenin je doet, is je voortgaande missie jezelf te blijven herinneren aan je doel. De afleidingen die een groot deel van de tijd om je heen gaande zijn, zijn heel verleidelijk in dat ze je voortdurende aandacht lijken te vragen. Dit is niet het geval. Je kunt je bewust zijn van het lijden, de pijn, corruptie, oneerlijkheid, en algemene verwarring zonder je aandacht daar te focussen en getrokken te worden in het partij kiezen, of zelfs de wapens op te nemen – fysiek of psychisch – ter ondersteuning van mensen die je ziet als 'gelijk hebbend'. Dat doen dient alleen de illusie en je bent op Aarde om te helpen bij de ontbinding ervan. En de beste manier om dat doel te bereiken is door te weigeren betrokken te raken bij de schijnbare goeden en slechten waarmee het je voortdurend lijkt te bombarderen, je aandacht en steun eisend. 

Je hebt overvloedige hulp van de spirituele rijken, jullie ware thuis, en hoe meer je er je aandacht op focust als je er om vraagt en het ontvangt, hoe sneller de illusie zal desintegreren. Het loopt echt op zijn laatste benen, en het vriendelijkste en meest genereuze wat je kunt doen is toestaan dat de desintegratie plaatsvindt, door te weigeren om het te ondersteunen door je er onnodig mee te verbinden, of door emotioneel aangedreven ego-oordelen te bieden over de goede en slechte kanten van een bepaalde gebeurtenis of situatie, groot of klein, persoonlijk of internationaal. Conflict leidt alleen maar tot conflict, hoe rechtvaardig en sympathiek de intenties van de betrokkenen ook mogen zijn. 

Liefde heelt, lost op, omhelst, en maakt Echt. 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus. 


Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands