Marcadores

donderdag 14 februari 2013

10.02.2013 JezusJullie wetenschap erkent al dat tijd een denkbeeldig concept is

John Smallman met Jezus op 10 feb. 2013
Tijd is een belemmering voor jullie vermogen om de spirituele rijken te begrijpen, want het is praktisch onmogelijk voor je om het niet een onderdeel te maken van enig concept of idee dat jullie ontwikkelen. Het is alsof je direct van plaats A naar plaats B zou kunnen gaan, maar om in plaats daarvan te kiezen om via alle andere letters van het alfabet te gaan, mogelijk veel vaker dan eens. Van A naar B is direct; de andere routes kosten tijd en kunnen eindeloos lijken, en dat is helemaal niet nodig. 

En dat is moeilijk voor jullie om wijs uit te kunnen worden, want jullie meten ruimte – de afstand door de kosmos – door middel van het verstrijken van de tijd (lichtjaren), leidend tot de logische conclusie dat je niet echt, zelfs met de meest ontwikkelde technologie, kunt verwachten verder te gaan dan jullie lokale zonnestelsel. Jullie hebben jezelf er feitelijk op ingesteld te geloven dat jullie vastzitten (are contained) terwijl jullie dat niet doen. Het is grotendeels een kwestie van perceptie of geloof – verander jullie overtuigingen of laat ze helemaal los, en de mogelijkheden openen zich exponentieel. Een groot deel van jullie nieuwste communicatie technologie is ontwikkeld door jonge mensen die weigerden grenzen te aanvaarden aan wat voor mogelijk wordt gehouden – en hun aantal groeit – dus verwacht verdere grote vooruitgang in al jullie technologieën. 
Jullie wetenschap erkent al dat tijd een denkbeeldig concept is dat nuttig is maar zeer beperkend. Desalniettemin gebruiken jullie het in je dagelijkse leven continu voor het plannen van toepassingen van allerlei soort (je dag beginnen, vergaderingen, transportdiensten), dus time-management is een kennelijk essentiële vaardigheid die iedereen moet leren en effectief gebruiken als ze succesvol in het leven willen zijn. Maar het leven is eeuwig en kan per definitie niet falen! Haar succes is goddelijk gegarandeerd. 

In vroeger tijden, voordat jullie tijd zo nauwkeurig maten, vonden bijeenkomsten plaats toen mensen zich spontaan op een ontmoetingsplaats verzamelden. Nu, met iedereen zich krankzinnig langs elkaar haastend, zou dat gewoon niet werken, en dus zijn jullie slaaf geworden van een denkbeeldig, meetbaar concept dat behulpzaam kan zijn, maar dat jullie meestal alleen maar enorme hoeveelheden stress bezorgt, wanneer je je haast om je deadlines te halen, en ernaar streeft om daartussen tijd te vinden voor de werkelijk betekenisvolle relaties waarin je betrokken bent. 

Degenen onder jullie die er bewust in zijn geslaagd om een meer ontspannen relatie met de klok te ontwikkelen, zijn veel gelukkiger, en daardoor beter in staat om van de momenten waarin het leven optreedt, te genieten – een roos ruiken, naar een zonsondergang kijken, behagen scheppen in het gelach van kinderen. Tijd is een uitvinding die je hebt geconstrueerd, en hoe je het moet gebruiken en of je het moet gebruiken is een keuze die je op ieder moment maakt, ook al ben je je daar waarschijnlijk niet van bewust. Degenen onder jullie die geloven dat je niet genoeg tijd hebt om te doen wat je wilt, of denken dat je dat moet, kunnen die overtuiging veranderen. Degenen onder jullie die geloven dat je dat niet kunt, omdat je werk die overtuiging vereist, kunnen ander werk vinden; of als je geniet van je werk, verander dan je overtuiging en kijk wat er gebeurt. Je zult waarschijnlijk bemerken dat het tijdgebrek dat zo'n kopzorg was zich langzaam oplost. 

In de spirituele rijken, waar jullie je eeuwig bestaan hebben, bestaat de tijd niet – er is geen behoefte aan. Iets en alles (anything and everything) gebeurt zodra het wordt gewenst en in bestaan gedacht wordt – instant. Dat is hoe de Realiteit werkt, en het is tijd voor de mensheid om te ontwaken en haar rol te hervatten in de voortdurende creatieve ondernemingen die de Realiteit omarmt. Je zult het oneindig veel bevredigender vinden dan omgaan met de stress en de druk van het leven, tot slaaf gemaakt door de tijd in de illusie. Niets zo complex, beperkend, en veeleisend zou iets anders dan illusie kunnen zijn! 

Jullie werden geschapen als enorm krachtige en verlichte wezens rechtstreeks vanuit het goddelijke Liefdesveld waarin al wat bestaat is. Jullie kozen ervoor een illusoire werkelijkheid te ervaren die, terwijl de eonen voorbijgingen, jullie toenemend pijn en lijden heeft gebracht. Het is tijd om het te laten desintegreren, uiteenvallen, en vervagen zodat je opnieuw zou kunnen wonen in de volkomen Liefde en bewustzijn die je natuurlijke staat van zijn is. 

De scheiding die jullie schijnbaar hebben ervaren en doorstaan binnen de illusoire realiteit die jullie hebben gebouwd om in te spelen, is niet jullie domein. Als je je echt de tijd neemt om de illusie te observeren zul je zien dat het is verdeeld in vele beperkende en exclusieve onderdelen die met elkaar om de eerste levensbehoeften concurreren. Binnen de Realiteit is alles wat nodig is voor het leven continu en overvloedig beschikbaar zonder stress of strijd. Het is jullie Domein, jullie Thuis, de omgeving die zich altijd volkomen bewust is van jullie en je liefdevol antwoordt, je aanmoedigend jezelf te zijn, zoals jij Haar aanmoedigt Zichzelf te zijn. Dat is hoe je harmonieus en coöperatief voor elkaar aanwezig bent in het lopende lied of de symfonie van de Schepping, dat een continue vreugde voor Zichzelf is. 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus. 


Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands