Marcadores

dinsdag 19 februari 2013

17.02.2013 SaulAls jullie in afstemming komen ondergaan jullie energievelden een dramatische verschuiving 

John Smallman met Saul op 17 feb. 2013Het zijn spannende tijden voor de mensheid terwijl de intensiverende energieën van de Nieuwe Tijd om je heen wervelen, je opvegend in een toenemend bewustzijn van je spirituele erfgoed: jullie eenheid met elkaar en met God. Focus je op de sensaties die ze inspireren – een ontwakend besef dat Liefde het antwoord is op elke vraag, op ieder probleem, op ieder conflict, op iedere verwarring, op iedere angst... want er bestaat alleen Liefde. Dit besef, zich roerend in de harten van zelfs de trouwste gelovigen in de werkelijkheid van de illusie, leidt je onherroepelijk huiswaarts. 

Liefde... Liefde... Liefde is waar je je focus op moet richten, want Het is het goddelijke energieveld waarin de gehele schepping wordt ontvangen. Het is overvloedig, vriendelijk, vrijgevig, inclusief, volkomen aanvaardend, en bevat alle zintuigen – zicht, geluid, tast, smaak, geur, en een oneindige selectie daarbuiten – die de continue ervaring van schoonheid en inspiratie bieden, cadeau-verpakt in Liefde, die jullie Vader heeft geschapen voor jullie oneindige vervulling. 

Je kunt via de verslagen van de mainstream media vernemen dat er nog steeds veel gedrag en activiteiten over de gehele wereld zijn die op zijn best en het meest compassievol worden omschreven als onliefdevol. Echter, de overgrote meerderheid van de mensheid vindt dat toenemend onacceptabel nu de sintels van de oorspronkelijke vlam van Liefde binnenin hen opwekken en aanstoten richting het bewustzijn die hen naar ontwaken zal leiden. Jullie zijn op koers en op schema voor jullie grootse ontwaken terwijl je alles binnen je loslaat dat niet in afstemming is met Gods oneindige Liefde voor jou. 

Velen van jullie ontdekken nu dat gevoelens van irritatie, boosheid, zelfs extreme woede, behoren tot de onaantrekkelijke stemmingen en gevoelens die oprijzen in je bewustzijn om je te verbijsteren en ontregelen. Verbind je niet met ze; ze zullen voorbijgaan, al kan het nuttig zijn te schreeuwen, op trommels te slaan, of met de hamer op onmeegevende oppervlakken te slaan om te helpen bij het loslaten van de krachtige en schijnbaar oncontroleerbare energieën die in gang zijn gezet. Projecteer ze niet op anderen, ook al heeft iemand anders iets gedaan dat de trigger lijkt te zijn geweest die je woede gewekt heeft en het gerechtvaardigd lijkt te maken. Deze gevoelens zijn steevast degenen die je hebt onderdrukt, begraven of ontkend, hetzij omdat ze onacceptabel leken of omdat het te gevaarlijk voor je was om ze te uiten op het moment dat ze ontstonden. 

Dit is waarnaar de psychologie verwijst als de schaduwzijde. Ieder mens heeft een schaduwzijde, en het moet volledig worden geïntegreerd als je je gevoelens van onwaardigheid, schuld en schaamte wilt kunnen loslaten die zich hebben opgehoopt gedurende je vele levens. In de illusie zijn er talloze gelegenheden om enorme schade aan een ander of anderen te veroorzaken – pijn, intens lijden, de dood. Wat je hebt gedaan in deze omstandigheden is een illusie, maar omdat het zo echt lijkt brengt het intense gevoelens van schaamte, schuld en woede met zich mee - woede om jezelf, die je volgens intentie en continu probeert te rechtvaardigen om op anderen te projecteren. Vaak doen er zich gelegenheden voor die kennelijk je woede rechtvaardigen, als je het onacceptabele en brute gedrag van anderen ziet. Wanneer dit gebeurt herinner jezelf er dan aan dat allen een zijn! 

Gevoelens van boosheid, schuld en schaamte moeten worden erkend en geaccepteerd als zijnde van jezelf. In eerste instantie kan dat niet alleen onmogelijk maar ook heel verkeerd lijken: zonder twijfel hebben anderen de schuld aan het hevige lijden dat je hebt ervaren. Maar als je deze gevoelens ruimte toestaat in je bewustzijn zodat je ze kunt observeren, zul je je met verbazingwekkende helderheid realiseren dat dit gebied van hartzeer erom schreeuwt door jou te worden gekoesterd en geliefd – het wordt vaak aangeduid als je innerlijke kind. 

Bied, in plaats van die gevoelens van ellende en aanvallen binnen te gaan welke ook maar het meest voor de hand liggen, jezelf compassievol de troost en het soelaas voor het lijden dat je hebt ondergaan, welke onbeschikbaar was of je werd geweigerd op het moment van je pijn. Als je begint te begrijpen wat je in deze staat heeft gebracht, zul je waarnemen met de ogen van een volwassene, en beseffen dat degenen die pijn en lijden opdringen, zelf, in grote pijn zijn... en zul je compassie met hen hebben. Wanneer dat gebeurt opent er zich een mogelijkheid in je om te vergeven: eerst jezelf, voor enig onacceptabel iets dat je mogelijk hebt gezegd of gedaan; en dan anderen die je pijn hebben gedaan, je geliefden, of de mensheid in het algemeen. Het dagen van dit besef is een moment van enorme healing voor je, en als je geheald bent breidt je vermogen om compassie en liefde te uiten zich enorm uit. 

Deze healing staat je toe je hart steeds vollediger in liefde te openen, wanneer je begrip van de waanzin van wat beschouwd is gaan worden als normaal gedrag je toestaat anderen alleen liefde en compassie te bieden – ongeacht de situatie. Dit ben jij die meer in afstemming komt met het goddelijke Liefdesveld dat je omhult. En wanneer je in afstemming komt ondergaan jullie eigen energievelden een dramatische verschuiving: compassie en liefde stromen zonder inspanning door je heen en vanuit je, allen helpend die met jullie in contact komen om hun energievelden in toenemende mate in afstemming te brengen met het goddelijke. En het is precies dit wat je op Aarde kwam doen. 

Als je je overweldigd voelt door het lijden dat je over de gehele wereld ziet, herinner jezelf er dan onmiddellijk aan dat Liefde de oplossing is, dat Het krachtig en compassievol door het hele waarneembare universum stroomt, allen die zich voor Haar openen healend en troostend. Dit doen heropent jullie harten – die jullie toestonden dicht te gaan in reactie op je gevoel van overweldiging – terwijl Gods Liefde ze opnieuw vult. Herinner jezelf eraan dat je nooit alleen bent en nooit alleen kunt zijn want jullie zijn allen essentiële en onafscheidelijke delen van Gods schepping, met Hem verenigd in elk moment van je eeuwige bestaan. En wees blij! 

Met heel veel liefde, Saul. 

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands