Marcadores

maandag 4 februari 2013

30.01.2013 JezusDe ervaring van ontwaken is voor jullie allemaal onontkoombaar  

John Smallman met Jezus op 30 jan. 2013


De mensheids toenemende bewustzijn van haar spirituele oorsprong en erfenis staat het toe een meer open uitzicht over spiritualiteit te ontwikkelen. Het is hard nodig, en met de enorm toegenomen spirituele energieën die onlangs de planeet hebben omhuld, wordt het een onderwerp dat voor een groeiend aantal mensen van belang is. Bewustzijn van en een interesse in spiritualiteit is een essentiële stap op weg naar ontwaken in het volledige bewustzijn, en de nieuwe energieën stimuleren een dergelijk bewustzijn in velen die voorheen geen aandacht besteed hebben aan de mogelijkheid van leven dat zich voortzet na de fysieke dood. Wanneer je ontwaakt in je natuurlijke volledig bewuste staat, zal het idee van de dood nogal lachwekkend lijken omdat er niet zoiets bestaat, en alle bewust voelende wezens, alle kinderen van God, weten dat ze onsterfelijk zijn. In de illusie, echter, is de dood een altijd aanwezige dreiging waarvan je denkt dat je er ten koste van alles tegen moet worden beschermd, zelfs in de mate van het doden van anderen die je lijken te bedreigen. 


Natuurlijk, als je eenmaal je menselijke lichaam bij de fysieke dood neerlegt, dan wordt het meteen duidelijk dat je nog steeds bestaat. Dit kan heel verwarrend zijn voor mensen die nog nooit hebben nagedacht over de mogelijkheid van een leven na de dood, of die die mogelijkheid als lachwekkend van de hand hebben gewezen. Sommigen weigeren hun nieuwe staat te accepteren en sluiten zich af van de Liefde die wacht om hen omhelzen, maar diep binnenin hen blijft de wetenschap dat ze goddelijke wezens zijn, en in de spirituele rijken is het onmogelijk om blijvend gesloten te zijn voor en afgesloten te zijn van het Liefdesveld waarin de gehele schepping zijn eeuwige bestaan heeft. Zoals jullie herhaaldelijk is verteld zullen allen ontwaken. 

Hier op Aarde, terwijl jullie je rol als Lichtdragers en wegwijzers spelen, heeft het goddelijke Liefdesveld zelfs een groter effect op alle bewust voelende wezens, want jullie Vader wil dat jullie allemaal wakker worden. Deze periode in jullie spirituele evolutie is niet een willekeurige of toevallige gebeurtenis, waar een momentele stijging van het creatieve energieveld dat alles omvat wat er bestaat, tijdelijk jullie planeet heeft omspoeld. Dit energieveld breidt zich eeuwig uit zoals de schepping zelf zich uitbreidt. Er is niets buiten, want het bevat alles wat bestaat, maar – een analogie gebruikend om je een beeld te geven waarmee je kunt resoneren – de Aarde, die in haar uiterste bereik was, wordt effectief dichter naar haar centrum getrokken waar haar kracht en sterkte minder gemakkelijk genegeerd worden. Dit werd eonen geleden gepland en is precies op schema om te helpen de mensheid te doen ontwaken uit de nachtmerrie van afscheiding en verlatenheid waarin het ingesloten leek te zijn, zich onbewust van dit illusoire rijk van pijn, lijden, en tenslotte de dood. 

Ontwaken is jullie goddelijke bestemming; voor jullie allemaal is ontwaken onvermijdelijk; en voor jullie allemaal is het ervaren van dat ontwaken onvermijdelijk. De waarheid hiervan is reden voor constante feesten, en het zou jullie zeer betamen je deze informatie te herinneren steeds als je merkt dat je bepaalde twijfels ervaart over het bestaan van God en zijn oneindige liefde voor jullie allemaal. Binnen je huidige arena van ervaring, met alle problemen en zorgen waarvoor het je voortdurend plaatst, is het vaak zeer moeilijk je te focussen – laat staan gefocust te blijven – op deze fundamentele waarheid. Jullie zijn, zoals je al zo vaak is verteld gedurende de eonen, goddelijke spirituele wezens van immense macht en wijsheid, die een sterk beperkte educationele ervaring hebben, zodat je lessen van groot belang kunt leren die je op geen enkele andere manier zou hebben kunnen leren. 

Wanneer het ongemak, de angst, de onzekerheid, of het lijden dat je ondergaat je lijkt te overweldigen, ga dan naar binnen, vraag om hulp, weet dat je het zult ontvangen, en handhaaf je geloof. Gewoon door je intentie te herformuleren om wegwijzers en Lichtdragers te zijn versterk je je verbinding met het goddelijke Liefdesveld dat je omgeeft en omhult, ook als je het niet kunt voelen. Diep binnenin jezelf – ieder van jullie – heb je de kennis, heb je het geloof, heb je de moed, en heb je de vastbeslotenheid dat je voort zal dragen naar je goddelijke bestemming. 

Liefde is het oneindige en eeuwige veld waarin de gehele schepping voor altijd groeit en zich uitbreidt. Jullie worden allemaal liefdevol en veilig binnen dat veld vastgehouden op ieder moment van je onsterfelijke bestaan. Je huidige onbewustheid is een zeer tijdelijke staat waaruit jullie zullen ontwaken. De briljantheid van het Licht waarin je zult ontwaken is onbeschrijfelijk. Het Licht binnenin eenieder van jullie is eeuwig een met het Licht waarin je zult ontwaken. Jullie worden op ieder moment goddelijk geliefd, gekoesterd en verzorgd. Dus ontspan in die zekere wetenschap terwijl je snel naar je ontwaken beweegt. 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus. 


Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands