Marcadores

dinsdag 12 augustus 2014

10.08.2014 Jezus

Niemand is ooit als mens per toeval, door een samenloop van omstandigheden, of per ongeluk op aarde gekomen 

10 augustus 2014 Jezus via John Smallman
Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/ 
Vertaling: René

Er is een zeer intens energieveld dat de Aarde op dit moment omhult terwijl zij in de spirituele rijken de kracht van de Tsunami van Liefde tot ongekende hoogten opstuwen.  Er is een enorme energie-stimulans gaande terwijl de verplaatsing naar het volledige bewustzijn momentum verzamelt, en velen van jullie zich moe, afgemat, uitgeput voelen als gevolg daarvan; het is zwaar voor jullie lichamen.  Hoewel het niet erg comfortabel aanvoelt, heeft het een uiterst positief effect over de gehele wereld, in het bijzonder wanneer het combineert met de energieën van hen die mediteren en de intentie hebben de Tsunami van Liefde te omarmen en te delen, terwijl zij bidden voor vrede op Aarde en de intentie daartoe hebben.  
Jullie allen incarneerden om een deel te zijn van het ontwakingsproces van de mensheid, en dat proces bevindt zich nu in een zeer kritische en belangrijke fase.  Wat ieder van jullie aan het doen is, is absoluut noodzakelijk voor het proces, ook al ben je je misschien bijna helemaal onbewust van wat je aan het doen bent.  Het feit van jouw keuze om geïncarneerd te zijn op Aarde in deze tijd, je stille aanwezigheid, zonder enige – voor jezelf, of iemand anders – voor de hand liggende persoonlijke spirituele agenda, is op zich al een enorm sterke kracht die het ontwakingsproces tot vervulling helpt brengen.
Niemand is ooit als mens per toeval, door een samenloop van omstandigheden, of per ongeluk op aarde gekomen.  Niemand zegt ‘Oeps, wat in hemelsnaam doe ik hier?’ – die gedachte kan opgekomen zijn, maar het zal van de hand gewezen zijn vanwege dat diepe innerlijke weten dat je heel zeker hier bent met een goddelijk doel.  Ook al lijkt het erop dat de meerderheid van de miljoenen, zelfs miljarden mensen, absoluut geen idee hebben van wat het leven op Aarde inhoudt, ieder van hen afzonderlijk die op dit moment op Aarde zijn, maakte absoluut de echt geïnspireerde keuze om hier nu te zijn.  Het feit dat ze zijn vergeten dat ze die keuze hebben gemaakt, spreekt dat niet tegen, en dat is waarom het essentieel is voor degenen onder jullie die wel enig bewustzijn hebben van de goddelijke bedoeling die wordt vervuld op Aarde in dit en ieder nu-moment, dat ze zich absoluut onthouden van oordelen over of het veroordelen van iemand.  Iedereen heeft een rol in het ontwakingsproces, ook als die rol is om in slaap te blijven!
Een van de belangrijkste problemen voor degenen onder jullie die geneigd zijn tot het spirituele, spiritueel gemotiveerd, of enigszins spiritueel bewust zijn, is dat voor het grootste deel je geen toegang kunt krijgen tot je herinneringen aan de intenties die je voor jezelf hebt genomen voordat je als mens op Aarde aankwam.  Jullie weten dat het leven een betekenis heeft, een zeer belangrijke betekenis, en dus ga je ernaar op zoek – religieuze teksten bestuderen, andere religies bestuderen, andere culturen bestuderen, sjamanistische rituelen bestuderen, begeleiding zoeken van iemand die meer spiritueel bewust en ‘heilig’ lijkt dan jezelf – maar, zoals velen van jullie nu begrijpen, die betekenis kan alleen gevonden worden door jezelf in jezelf.  Het is je onblusbare innerlijke Licht, verborgen onder de sluier van de illusie, en die sluier is aan het wegglijden!
Zoeken naar de zin van het leven kan je zeker helpen, omdat het de onontkoombare waarheid in je bewustzijn zal brengen dat wat je zoekt zich binnenin je bevindt.  Vaak echter, is dat een heel harde waarheid om te accepteren, omdat de meesten van jullie een krachtig gevoel van onwaardigheid ingeprent is – anderen mogen dan waardig zijn, maar ik ben dat niet!  Uiteindelijk zal je doorzettingsvermogen zich lonen, want je spirituele intentie samen met de intentie die je nam voor je incarneerde, leidt je naar een bewustzijn dat je inderdaad een spiritueel wezen bent met een tijdelijke menselijke ervaring, en dat je voor eeuwig een bent met God, de Bron, het goddelijke veld van bestaan waarvan je nimmer gescheiden bent.  Jullie worden je bewust dat God je echt eeuwig en onvoorwaardelijk Lief heeft, ook al voel je dat niet volledig zo, je weet gewoon dat het zo moet zijn, omdat je beseft dat God, de Allerhoogste Intelligentie, onvoorwaardelijke Liefde is.  Wanneer dit bewustzijn komt, vrij plotseling of door langzaam in je bewustzijn te sijpelen, is het inderdaad zeer geruststellend en brengt het daarmee een blijvend gevoel van vrede.
Wanneer er twijfels omhoog komen, zoals zij zeker bij iedereen doen, ga dan naar binnen, naar je rustige en heilige innerlijke heiligdom, en vraag met intentie en doelbewust je spirituele vrienden, gidsen, mentoren, engelen, mij, in feite iedereen hier in de spirituele rijken bij wie je je thuis en prettig voelt om je naar te richten, om een krachtige en liefdevolle knuffel of omhelzing, en sta jezelf toe het te voelen, want het zal direct worden gegeven.  Je bent niet alleen, verlaten, of vergeten, ooit.  Je wordt continu in het volle bewustzijn gehouden door allen in de spirituele rijken, waar jullie enorm geëerd worden voor de enorme en veeleisende taak die jullie zo bereidwillig en met veel enthousiasme hebben ondernomen.
Weet gewoon in deze periode van grote stress op Aarde, met nieuwe en beangstigende drama’s die zich dagelijks ontvouwen, dat het goddelijk plan zich perfect ontvouwt.  Wat jullie ervaren, fysiek of emotioneel, is een belangrijk aspect van het doorgaande zuiveringsproces die jullie allen naar je ontwaken leidt, wat onvermijdelijk is, omdat het goddelijk verzekerd is.  Doe eraan mee!  Jullie doen buitengewoon werk van immens belang, en jullie kunnen niet falen om dat met uitzonderlijk succes te voltooien.
Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands