Marcadores

zondag 24 augustus 2014

23.08.2014 Jezus

Het intense magnetisme van Gods Liefde voor jullie is onweerstaanbaar


23 augustus 2014 Jezus via John Smallman
Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/
Vertaling: René

We golven naar voren naar het moment van het ontwaken van de mensheid uit de droom of nachtmerrie, waarin het schijnbaar al eonen verstrikt is.  Het is moeilijk voor jullie om je voor te stellen hoe dichtbij dat wonderlijke moment is.  Jullie hebben vele teleurstellingen en ‘valse dageraden’ gehad terwijl jullie verlangend en hoopvol wachtten op deze beloofde gebeurtenis, en dus ben je op je hoede voor prognoses en voorspellingen zoals deze.
Hier in de spirituele rijken is het deel van onze taak om jullie aan te moedigen om je goddelijke Licht hoog te blijven houden, want dat is jullie taak en het zorgt ervoor dat het ontwaken plaats vindt; en een manier om dit doen is om je verheffende leiding aan te bieden over de nabijheid daarvan.  En het is echt heel dichtbij! 
Alles wat je hoeft te doen is om het Licht van de Liefde hoog te blijven houden, waaruit jullie geschapen zijn en waarin jullie je eeuwige bestaan hebben.  Afscheiding Daarvan, van je goddelijke Bron, is niet mogelijk, want om afgescheiden te zijn moet je jezelf verwijderen van de nabijheid van dat waarvan je afgescheiden wenst te zijn, en er is geen ergens anders, dus je ervaringen van de afscheiding, eenzaamheid, of verlating zijn volkomen illusoir.
Wat illusoir is is onwerkelijk, het is een hallucinerende staat die jullie verzonnen om te doen alsof de afscheiding echt was, en jullie deden je uiterste best om het echt te doen lijken, door het op te vullen met ervaringen die totaal vreemd waren aan de Realiteit – angst, pijn, lijden, bedrog, en verraad – allemaal surrealistische verzinsels die tegengesteld waren aan de Liefde waaraan, zoals jullie weten, geen mogelijke tegenstelling is.  
En jullie hebben genoeg gehad van de onwerkelijkheid.  Jullie, de mensheid, hebben gezamenlijk besloten om jullie greep op, jullie geloof in deze verontrustende omgeving, die jullie zoveel angst, pijn en verwarring heeft veroorzaakt, los te laten, en terug te keren naar jullie natuurlijke staat, één met jullie immer liefdevolle Bron.  Ontwaken betekent wakker worden uit deze lang doorstane droom van armoede, schaarste, gevaar, en eenzaamheid, in de extase en de vreugde van jullie eeuwige Thuis.  De tijd voor verontrustende en pijnlijke spelletjes is voorbij, de laatste resten van die ‘spelletjes’ vinden plaats terwijl ik tegen jullie praat.  Probeer ze niet te begrijpen, ze zijn onbegrijpelijk, laat ze gewoon gaan, tezamen met alle overtuigingen en houdingen die deze ondersteunen.
Jullie weg naar Huis is door je hart, niet door logica of rede die belangrijke instrumenten zijn voor gebruik in de illusie, waar sprake is van continue verwarring en onbegrip en een schijnbaar dringende behoefte aan duidelijk maken.  In Realiteit is alles duidelijk, volkomen duidelijk, alles is bekend, dus redeneren en logica zijn zinloze gereedschappen die geen doel dienen, zoals jullie tot jullie vreugde en verbazing zullen ontdekken. 
Wanneer jullie ontwaken plaats vindt, want het zal zeer binnenkort zijn, zal een grote helderheid jullie denkgeesten vullen, wanneer een volledig begrip van het doel van je menselijke leven aan je wordt geopenbaard, en een gevoel van onvoorwaardelijke acceptatie en Liefde jullie zal omarmen en verrukken.  Jullie lang gekoesterde hoop en dromen zullen machtig en eeuwig worden vervuld op een veel grotere schaal dan je je kunt voorstellen, terwijl al jullie angsten en zorgen in het niets oplossen.
Jullie zullen Thuis zijn, en jullie zullen herkennen en je herinneren hoe je hier thuis hoort terwijl jullie worden verwelkomd in het wonder van deze hemelse gewesten.  Wij ook, zullen vervuld zijn met vreugde en verwondering als we observeren hoe jullie de wonderen die je omringen observeren, en jullie besef zien dat het er echt niet toe doet hoe lang je hebt doorgebracht in de illusie, want jullie waren te allen tijde huiswaarts gebonden, en omdat jullie terugkeer onvermijdelijk was.  Jullie aankomst zal volledig alle resterende sporen oplossen en verwijderen van de tijd die jullie blijkbaar verloren, verward, en schijnbaar alleen besteed hebben, en zo vaak lijdend in die vreemde en vaak bedreigende omgeving. 
Op jullie aankomst wordt hier opgewonden geanticipeerd, want we kunnen zien dat het inderdaad absoluut onvermijdelijk is.  Voor jullie, nog steeds schijnbaar eindeloos verankerd in de illusie, is het vooruitzicht van ontwaken in de Realiteit iets waarnaar je verlangt!  En dat intense verlangen is één van de gedachten, één van de krachtige intenties die jullie voorwaarts stuwt op jullie reis terug naar jullie Bron.  Het, zoals je het zou kunnen omschrijven, intense magnetisme van Gods Liefde voor jullie is onweerstaanbaar, Het trekt jullie resoluut verder, en met doelgerichte en onwrikbare vastberadenheid.   
De illusie is een ego-constructie, en de intentie van het ego is afscheiding, zodat jullie eindeloos geknecht zijn in de onwerkelijke wereld van angst, wantrouwen, verraad, en verwarring waar het oppermachtig heerst.  Maar natuurlijk is het ego onwerkelijk!  Het is doodsbang dat je je dit zult realiseren en dus ook beseffen dat het een ongelooflijk verdelend aspect van jezelf is dat jullie instant kunnen afdanken en vervolgens liefdevol re-integreren in jullie volledige Zelven waar het echt thuis hoort.
Het ego is een onderdeel van de illusie, maar het is een onderdeel dat jullie vanuit jezelf bedachten, jullie hadden het schijnbaar nodig om jezelf te beschermen tegen alle gevaren en bedreigingen waarmee de illusoire omgeving jullie omringde.  Inderdaad, het is nuttig voor jullie geweest als een hulp bij de fysieke taken waarmee je als mens te maken had.  Helaas ging het er steeds van uit dat je werd aangevallen, of op het punt stond te worden aangevallen, en dus zijn zijn beweegredenen over jezelf, en over de mensheid als geheel, defensief en wantrouwend geweest. 
Vergeet niet, het ego is een collectieve entiteit welke de algemene opvattingen en zorgen van de mensheid uitdrukt, terwijl het op hetzelfde moment zijn best doet om ieder individu ervan te overtuigen dat deze algemene perceptie absoluut geldig is.  Daarin is het geslaagd, en als gevolg daarvan hebben jullie oorlogen tegen de armoede, oorlogen tegen drugs, oorlogen tegen dronken rijden, oorlogen tegen analfabetisme, oorlogen tegen criminaliteit, oorlog tegen het terrorisme… het blijft maar doorgaan, niets dan oorlogen!  En natuurlijk lijken ze allemaal volkomen geldig voor de ego-gedreven wereld van de illusie.
Echter, in de laatste twintig jaar of zo, is de toepasbaarheid van de term ‘oorlog tegen…’ in toenemende mate in twijfel getrokken en in veel gevallen als volkomen ongeschikt afgedaan.  Dat is een teken dat het ego zijn greep aan het verliezen is, dat de mensheid zijn ware aard – Liefde – aan het blootleggen is, en begint te reageren op de problemen en vraagstukken die jullie storen en van elkaar vervreemden door te luisteren naar de verschillende percepties die tot zeer recentelijk alleen dienden om jullie tegen elkaar op te zetten en tot tegengestelde strijdende partijen te maken.  De waanzin van die aanpak van de problemen is eindelijk heel erg duidelijk geworden wanneer je het intense lijden observeert dat het gedurende de eonen heeft veroorzaakt.  
De mensheid is aan het opgroeien en van haar ego-gedreven gedrag en houdingen aan het loslaten die passend mogen zijn voor driejarigen, terwijl ze leren om te gaan met de waanzin van de illusie waarin zij zich bevinden, en met anderen moeten omgaan op hetzelfde niveau van intellectuele ontwikkeling.  Maar, na een paar blauwe plekken veroorzakende ontmoetingen, zal iedereen met enig verstand, ieder echt bewustzijn, zich realiseren dat oorlog zeker niet het antwoord is op welk meningsverschil dan ook, of dat nu is als kleine kinderen met pre-school relaties, of als volgroeide volwassenen met volk tot volk relaties.
Oorlog werkt niet!  Dat heeft het nooit gedaan, en ten slotte wordt dat geaccepteerd als een wetenschappelijk bewezen feit, hoewel de wetenschappers in de wapenindustrie en de politici die hen steunen er misschien voor kiezen om het daarmee niet eens te zijn.  Maar hun invloed is zeer snel tanende.  Mensen vragen met grote bezorgdheid hoe het komt dat in een wereld waar onnodige armoede endemisch is, landen buitensporige hoeveelheden geld besteden aan wapens.  En natuurlijk is het antwoord daarop: ‘Omdat zij die willen deelnemen aan oorlogen en aan de fabricage van wapens, zichzelf boven de mensheid proberen te plaatsen, en hun favoriete en elitaire posities te beschermen door het gebruik van politie- en militaire krachten die alleen hen verantwoording verschuldigd zijn’.     
Nou, de tijd voor dit soort capriolen is voorbij.  Degenen die het merendeel van de mensheid willen controleren en onderdrukken, hebben de controle verloren!  De mensheid heeft zich tot de Liefde gewend, is haar collectieve hart aan het openen om zich opnieuw te verbinden met haar ware aard, en dus komt het moment voor jullie onvermijdelijke ontwaken steeds dichterbij. 
Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands