Marcadores

maandag 21 juli 2014

18.07.2014

De terugkeer van de mensheid naar haar natuurlijke volledig ontwaakte en volledig bewuste staat is nooit onderwerp van twijfel geweest

Saul via John Smallman 18 juli 2014
Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/ 
Vertaling: René

Het plezier is begonnen!  Jullie ontwaken is, voor jullie allemaal, ongelooflijk op handen!  Ja, je zou heel goed kunnen denken ‘Daar gaan we weer, jezelf gereed makend voor opnieuw een enorme teleurstelling!’  Echter, dit is absoluut niet het geval.  Bereid je alsjeblieft voor op de meest verbazingwekkende gebeurtenis ooit opgetreden in de lange en vaak zeer ongelukkige geschiedenis van de mensheid.  Jullie staan op het omslagpunt, jullie ontwaken is onontkoombaar, goddelijk verzekerd, en dus is er absoluut geen mogelijkheid van terugvallen in het moeras dat de illusie is. 

Ik ben ervan overtuigd dat deze uitspraak, op zijn minst, nogal verontrustend is voor velen van jullie, omdat er door de jaren heen zoveel duidelijke vertragingen en teleurstellingen zijn geweest, terwijl jullie vastberaden en liefdevol zijn doorgegaan je Licht als wegbereiders hoog te houden, de intentie hebbend om de mensheid voorwaarts te leiden naar haar spirituele bestemming, om te ontwaken in haar natuurlijke en gelukzalige staat – Liefde, Eenheid met elkaar en met jullie hemelse Vader, jullie Bron, God. 
Na zo veel ‘valse starts’ zou het geweldig zijn als enorme aantallen Rode Vlaggen niet in jullie denkgeesten zouden opkomen, terwijl je deze woorden leest of ernaar luistert.  Wees er klaar voor ze te laten vallen, want jullie ontwaken in de eeuwige vreugde zal alle angsten wissen die ervoor zorgden dat ze opkwamen.  Er is geen noodzaak voor hen, want jullie komen Thuis naar de Realiteit – Eenheid met God.
Sinds het moment van jullie schijnbare, en ik benadruk het woord ‘schijnbare’, afscheiding van God, zijn jullie op het pad geweest naar Huis naar Hem – net als de verloren zoon in Jezus' verhaal of parabel in het Nieuwe Testament.  En, net als de verloren zoon in die gelijkenis, hebben jullie allemaal, van tijd tot tijd en van menselijke incarnatie naar menselijke incarnatie, de verheffende ups en catastrofale downs van deze illusoire reis ervaren.  Maar, net als in dat verhaal, wanneer je eindelijk Thuis komt, verwaarloosd, depressief en angstig, rent je Vader al om je te ontmoeten en begroeten met Zijn liefdevolle armen WIJD OPEN!  Hij WEET dat je komt, en Hij regelt meteen een groot feest om je Thuis te verwelkomen.
Hij heeft jullie gemist, en jullie op handen zijnde terugkeer geeft Hem onmetelijke vreugde.  En, natuurlijk, jullie vreugde bij het ontwaken zal je in eerste instantie overweldigen, totdat je weer weet waar je bent, en herkent dat je Thuis bent teruggekeerd naar waar je thuishoort, Een met Hem, en beseffend dat de extase, de oneindige vreugde, en de volledige vrijheid van angst en bezorgdheid die je nu omhullen, zijn wat je achterliet toen je je verbond met de illusoire ervaring van de afscheiding. 
Totdat jullie die illusoire staat ervoeren kende je geen, en kon je je dat onmogelijk ingedacht hebben, angst, lijden en bezorgdheid.  En bij jullie terugkeer naar huis – je ontwaken in je natuurlijke staat als een goddelijk en volledig bewust kind van God – zal alles wat je pijn en lijden heeft gebracht, verdwenen zijn als had het nooit bestaan, en, zoals je heel goed zult begrijpen wanneer je ontwaakt, dat heeft het nooit gedaan!
De terugkeer van de mensheid naar haar natuurlijke volledig ontwaakte en volledig bewuste staat is nooit onderwerp van twijfel geweest, behalve in jullie ernstig beperkte illusoire denkgeesten waar twijfel en angst eindeloos zijn.  Jullie zijn allemaal goddelijke wezens geschapen door God om van het eeuwige leven te genieten.  Geen doden en wedergeboortes als mensen waren er voor jullie gepland, alleen een eeuwig leven van extatisch geluk eeuwig verbonden met je Vader, Wiens vreugde verhoogd werd door de vreugde die ieder van jullie ervaren.
Maar jullie ontwikkelden het ‘tiener-syndroom', de intense wens om jullie hemelse Vader jullie onafhankelijkheid van Hem te demonstreren, en je vermogen om gelukkig en vrij te leven zonder zijn begeleiding, interferentie, of toezicht, en dus kozen jullie ervoor de illusie te bouwen en binnen te gaan.  Het was als het tekenen van een zeer gedetailleerde afbeelding die een verhaal vertelt, en dan jezelf daarin in te beelden, het plot veranderend naarmate jullie interesses en verlangens veranderden.  Tenslotte raakten jullie zo geabsorbeerd in deze onwerkelijke wereld dat je niet meer kon zien dat het onwerkelijk en illusoir was, en jullie vergaten dat je de verhaallijn kon aanpassen.  Jullie vergaten dat de Realiteit waarin jullie geschapen waren als kinderen van God, en waar jullie subliem gelukkig waren, jullie ware en eeuwige Thuis en erfgoed was.  In feite om de illusie nog meer echt te doen lijken, wisten jullie al je herinneringen aan jullie hemelse Thuis.  
Jullie waren verloren!  En dus begonnen jullie een spirituele zoektocht om de opperste intelligentie te vinden waarvan jullie overtuigd waren dat die deze wereld van pijn en lijden had geschapen, waarin jullie gevangen zaten.  Het leek er nu op dat jullie hulpeloze en zwakke wezens waren die door die imaginaire en wraakzuchtige god die jullie hadden bedacht op ieder moment zouden kunnen worden vernietigd.  Jullie geloofden dat jullie onwillige slachtoffers waren in een krankzinnige en beangstigende wereld, waarin dit wraakzuchtige en machtige wezen jullie had opgesloten om je onder controle te houden en jullie hem gehoorzaamheid verschuldigd waren, en vervolgens plezier had bij het toekijken naar hoe jullie leden onder de straffen die hij jullie oplegde.  Of, jullie geloofden dat deze fysieke wereld alles was wat bestond, dat God een illusie was, en dat dit leven je enige kans was om het leven te ervaren.
Het hebben van één van deze twee overtuigingen gaf jullie twee keuzes: 
1) Erkennen dat als een mens van beperkte vaardigheden en intelligentie je een God moest vinden, een liefhebbende vader, een superieure en oneindige intelligentie die onbetwistbaar de wereld had geschapen, en het smeken je te redden van de pijn en het lijden die je onderging – wat een gevolg is van jullie onverstandige keuze de illusie te bouwen en binnen te gaan en vervolgens te vergeten dat jullie dit gedaan hadden.  Maar natuurlijk waren jullie je er niet bewust van dat jullie zelf de oorzaak waren van jullie pijn en lijden, omdat jullie geloofden dat God jullie die had opgelegd om jullie te straffen voor jullie zonden. Vervolgens vulden jullie je tijd met deze oneindige intelligentie te smeken zich over jullie te ontfermen, om jullie te redden van de verschrikkingen waarvan jullie geloofden dat Hij die had geschapen om jullie te straffen voor jullie zonden, zonden die jullie hadden bedacht en beoordeeld als onaanvaardbaar voor Hem. 
2) Genieten van de illusie en alle mogelijkheden ervaren die het jullie bood om plezier te hebben, om je ego en je onafhankelijkheid te ontwikkelen, ongeacht de resultaten die dat onnadenkende en egocentrische gedrag zou kunnen hebben op anderen.  Binnen de illusie beschouwde ieder individu zichzelf als het absolute centrum van zijn eigen persoonlijke universum, in staat om te claimen dat die god, als hij in een god geloofde, aan zijn kant stond en dat ieder ander met wie hij te maken kreeg daar puur was om te worden gebruikt en misbruikt zoals nodig om zijn persoonlijke ambities en agenda's te bevorderen, want dit zou hem in een goede positie plaatsen met de god die hij had uitgevonden om hem te steunen.  En enige pijn of lijden die je ervoer was als een direct gevolg van anderen, je vijanden, van wie je god wilde dat je ze vernietigde!  
Geen van deze keuzes slaat ergens op, want God is Liefde, onvoorwaardelijk al Zijn kinderen accepterend, en Hij roept ze continu om te ontwaken in de Realiteit waar hun eeuwige vreugde verzekerd en gegarandeerd is. 
God is Liefde.  Jullie werden geschapen in Liefde, van Liefde, en door Hem voor eeuwige vreugde.  Alles wat niet in afstemming is met de Liefde is onwerkelijk, onbestaande, en alles wat je moet doen, hoeft te doen, is om enige aspecten van jezelf die niet in afstemming zijn met de Liefde, los te laten en je er volledig van te bevrijden – oordeel, conflict, niet-acceptatie, aanval of verdediging, afwijzing, gebrek aan respect, onverdraagzaamheid – en jezelf te openen om de overvloedige stroom van Liefde die jullie op ieder moment omringt te accepteren en ontvangen, Het toestaand je volledig te overdekken.  Wanneer je dat doet breidt de Liefde die ieder van jullie vult zich door jou uit en omarmt iedereen in het oneindige Liefdesveld waar er slechts de Ene is.
Waarlijk, jullie zijn gezegend en worden vereerd, want hier in de spirituele rijken zien we heel duidelijk de beproevingen die jullie heel moedig hebben gekozen te ondergaan, en de moeilijke lessen die jullie hebben gekozen om te leren en die absoluut essentiële stappen zijn op je pad naar ontwaken.  En nu is de tijd voor leren, voor het waarderen van en het omgaan met de moeilijkheden die jullie gekozen paden jullie continu hebben voorgeschoteld, tot een welverdiend moment van afsluiting aan het komen. 
Jullie, de Lichtdragers en wegwijzers, hebben alle lessen die de mensheid koos en moest leren voltooid, en jullie zijn met vlag en wimpel geslaagd voor jullie ‘examens’.  Ga door met je dagelijkse meditatie, gebed en contemplatiepraktijken terwijl, door je oprechte en God-gedreven intentie, jullie de mensheid tot het punt van ontwaken brengen.  Jullie beloning is jullie bevrijding van de beperkingen en het lijden die de illusie allen voorschotelt die er binnen gaan, en die bevrijding is nabij.  Terwijl je dagelijks tijd besteed met de intentie dat de mensheid ontwaakt, verzekert de kracht van die compromisloze intentie dat het wordt volbracht.  Jullie veeleisende taak is voltooid, dus leun achterover, ontspan je in je stille innerlijke heiligdom, en geniet van het ontwaken terwijl het, van moment tot moment, gebeurt. 

Met heel veel liefde, Saul.


Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands