Marcadores

dinsdag 29 juli 2014

28.07.2014 Jezus

Velen doen hoop af als kinderachtige onzin

28 juli 2014 Jezus via John Smallman
Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/
Vertaling: René

Jullie staan op het keerpunt, aan het begin van een nieuwe en wonderbaarlijke manier van omgaan met elkaar, terwijl de Tsunami van Liefde doorgaat zich te intensiveren en in het collectieve bewustzijn het besef brengt dat Liefde de enige manier is om problemen en conflicten op te lossen, of dat nu is tussen individuen, families, politieke of religieuze overtuigingen, of naties.  Het heeft jullie vele eonen gekost om dit punt, dit omslagpunt in het menselijke bewustzijn, te naderen, en jullie zouden jezelf moeten feliciteren met de geweldige vooruitgang die jullie collectief hebben bereikt in de afgelopen drie of vier decennia.
‘Daarbuiten’, in de illusoire wereld die jullie helpen om te ontwaken, lijkt dit niet het geval te zijn, aangezien conflicten en meningsverschillen lijken te escaleren, maar wat er in feite gebeurt is dat alle verborgen motieven, agenda's, en bedrog die fel gedurende eonen zijn ontkend, nu in jullie bewustzijn open barsten en niet langer kunnen worden ontkend of genegeerd.  Wijze zielen, belichaamd als mensen in invloedrijke posities, beginnen die invloed consequent te gebruiken om de angsten en reactieve emoties van degenen te kalmeren die verschillen willen laten escaleren en conflicten intensiveren.   
Er zijn een aantal serieuze pogingen geweest om boosheid en woede over de gehele wereld te laten escaleren in de afgelopen achttien maanden of zo, met de intentie van het starten van nieuwe oorlogen, maar die zijn allemaal mislukt vanwege de Liefde die jullie allemaal delen en uitbreiden, en omdat jullie de intentie hebben dat vrede overheerst op de planeet.  Jullie zijn allemaal opgeveegd in de Tsunami van Liefde, en de invloed die dat heeft zou jullie volkomen verbazen als je kon zien wat er werkelijk aan de hand is, maar wat niet algemeen wordt gerapporteerd.  Blijf dat gevoel van liefde en welzijn in je hart vasthouden en heb de intentie dat continu te delen en uit te breiden, het is de meest effectieve manier om een verlangen naar vrede, tolerantie, compassie en begrip in de harten te brengen van alle deelnemers in de vele lopende politieke-oplossing-zoekende onderhandelingen over de gehele wereld.
En natuurlijk zijn jullie niet alleen, terwijl jullie hopen op en bidden voor oplossingen voor alle veeleisende en dreigende problemen die je ziet in de gehele wereld, is de spirituele hiërarchie in ontelbare aantallen bij jullie om jullie veilig te begeleiden naar de haven.  Jullie schip, Moeder Aarde, is in veilige handen, jullie handen, en zij uit de spirituele rijken die liefdevol over jullie gewaakt hebben en naar jullie uitgekeken hebben gedurende de eonen, terwijl jullie ermee worstelden chocola te maken van de krankzinnige spelletjes waarin de mensheid betrokken is geweest gedurende zijn lange en veelbewogen geschiedenis.  Die krankzinnigheid is aan het uiteendrijven, desintegreren, in feite kan het alleen oplossen in de eindeloze en overweldigende stroom van Liefde.  Krankzinnigheid is een reactie op een gebrek aan Liefde, en dat gebrek is verholpen door jullie allemaal die zich gestaag en krachtig in afstemming en harmonie bewegen met de Liefde.  
De tijd voor krankzinnigheid is voorbij terwijl de krankzinnigen over de gehele planeet steeds meer geaccepteerd en geliefd worden in plaats van te worden buitengesloten, gestraft, gemarteld, gevangen gezet, of in schaamte verborgen.  Dit mag misschien nog niet duidelijk voor jullie zijn, maar het vindt plaats.  En wees je ervan bewust dat de krankzinnigen die door de maatschappij in instellingen voor ‘hun eigen veiligheid’ zijn opgeborgen, nauwelijks krankzinnig zijn, ze staan juist volkomen op gespannen voet met de waanzin van de wereld waarin zij zich bevinden.  De werkelijke krankzinnigen zijn mensen die, door regels, voorschriften, en gewapenderhand de volkeren van de wereld willen controleren, en ze in vijandige kampen willen verdelen om met elkaar te vechten… voor onbepaalde tijd! 
Zoals jullie vaker hebben gehoord, de Tsunami van Liefde omhelst iedereen op Zijn weg – alles en iedereen bevindt zich op Zijn weg – onvoorwaardelijk en met oneindige acceptatie.  Jullie zijn goddelijke wezens, want God heeft jullie geschapen, en wat Hij schept is, door de aard ervan, goddelijk.  Wat goddelijk is, is van oneindige waarde, betekenis, achting, een onschatbare parel.  Niemand valt buiten de goddelijke omhelzing, niemand zou dat ooit kunnen.  Het is alleen de mensheid, in de illusie, die ervoor kiest af te scheiden, terzijde te schuiven, verachten, af te danken, en die activiteiten zijn net zo onwerkelijk als de illusie.  Maar totdat een ziel accepteert dat er slechts Liefde bestaat, kan hij of zij weigeren Het te erkennen en kan zichzelf afsluiten van zijn Bron.  De Bron blijft, uiteraard, de ziel weigert alleen om Het te zien, zich Ervan bewust te zijn, maar de illusie is aan het afbrokkelen, en wanneer het weg is zal er geen plaats meer over zijn waarin je kunt voorwenden je te verbergen.   
Jullie worden op ieder moment gezegend en geleid terwijl jullie je individuele, en soms heel verschillende wegen, voorwaarts gaan naar jullie onvermijdelijke ontwaken.  In slaap blijven is geen optie.  Als mensen, hoe vermoeid je ook mag zijn, zullen je altijd ontwaken uit de slaap omdat het lichaam slechts een bepaalde hoeveelheid ervan kan hebben, de hoeveelheid varieert als gevolg van jullie wisselende stofwisseling, maar in slaap blijven is geen optie, zelfs indien je wenst niet ontwaakt te zijn en het leven als mens te ervaren, zoals sommigen die zeer depressief zijn zouden kunnen kiezen als ze dat konden.  Als goddelijke wezens van oneindige macht, en met bewustzijn, kennis en begrip van de gehele schepping, zul je niet willen en wens je niet verstrikt te blijven in de staat van zeer beperkt bewustzijn die de illusie jullie oplegt, als een zeer diepe slaap.
De gedachte om anders te zijn, los te zijn van jullie Bron, was maar kortstondig, het lijkt alleen maar een talrijk aantal eonen lang vanwege de kracht van jullie collectieve verbeelding toen jullie die, op dat moment intrigerende staat, bouwden.  Er is niemand onder jullie als mensen die niet wenst te vertrekken uit die ongelukkige staat, en al haar vervelende toebehoren achter zich te laten.  Maar omdat jullie het zo geraffineerd geconstrueerd hebben, hebben jullie jezelf ervan overtuigd dat het de Realiteit is, dat er geen uitweg is, en dat je nergens heen kunt waar het veiliger, zekerder, of meer gastvrij zou zijn.  Maar nogmaals, diep binnenin brandt de onblusbare vlam der Liefde, jullie voortdurend roepend te ontwaken, en dit heeft, gedurende de eonen, enorme verwarring bij jullie veroorzaakt.  Hoe zou je logischerwijs kunnen hopen op bevrijding naar iets beters wanneer je weet dat er geen alternatief is, en toch blijft die hoop, je aanzettend te zoeken naar betekenis en naar God. 
Velen doen hoop af als kinderachtige onzin, en toch zijn ze niet in staat om het te ontwortelen en verwijderen.  Uiteindelijk, als de situatie echt ondraaglijk wordt, gaat iedereen naar binnen, naar God, of naar wat ze ook maar verkiezen als aanduiding of naam voor het Opperwezen.  En jullie Bron is er altijd, klaar om te reageren op deze oproep.  Dat is waar overgave helemaal over gaat, het gaat over het buiten beschouwing laten van je logisch denkende geest/hersenen en de kennis van je ware natuur toe te staan je te omhelzen.
Je bent nooit in de steek gelaten, en je zult nooit in de steek worden gelaten want je bent Een met God, onafscheidelijk van Hem.  Ga naar binnen, naar je innerlijke heiligdom, nodig Hem daarbinnen uit – Onvoorwaardelijk!  Het heeft geen zin om te proberen om Zijn oneindige Liefde voor jullie te beperken door logisch bewijs van zijn bestaan te eisen, terwijl je stevig vastgeketend blijft aan de illusie door je geloof erin.  Je kunt geen twee heren dienen!  Kies God of je ego.  Er is geen alternatief, en je ego is een denkgeestconstructie die onwerkelijk is.  Dus in werkelijkheid heb je maar één keuze en dat is om je hart te openen om te communiceren met God, net zoals het was gemaakt om te doen, terwijl je alle afleidingen, zorgen en angsten van de illusie weg laat vallen.  Om te proberen in de illusie te blijven en het echt te laten blijven is krankzinnig, het is een door angst aangedreven idee, en angst, zoals krankzinnigheid, is slechts de afwezigheid van Liefde… maar alleen OMDAT jullie hebben gekozen Het buiten te sluiten!

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands