Marcadores

dinsdag 13 november 2012

11-11-2012 SaulJullie goede hoop en verwachtingen zijn volkomen gerechtvaardigd   

John Smallman met Saul op 11 nov. 2012De voortgang van de mensheid richting ontwaken begint zonder twijfel op snelheid te komen nu het einde van 2012 nadert. De invloed van Gods goddelijke Liefdesveld dat de planeet omhult blijft intensiveren naarmate meer en meer van jullie de intentie hebben om alleen liefdevol te zijn, ongeacht de omstandigheden waarin je je bevindt. Je kunt er echt geen idee van hebben hoe krachtig die intentie is wanneer zovelen van jullie die vasthouden, ook al lijkt het als percentage van de wereldbevolking dat je niet met zo'n groot aantal bent en dat je dus zou kunnen verwachten dat het maar weinig effect heeft. Maar, Liefde heeft een enorme hefboomwerking! En Het is Dat waarmee je je zo enthousiast en vastberaden verbindt. 

Liefde is onoverwinnelijk; dat weet je; en nu is de waarheid daarvan heel duidelijk aan het worden voor hen die dat wensen te weten. Binnenkort zal het onmogelijk zijn niet op de hoogte te zijn van de almachtige kracht die Liefde vasthoudt en stuurt, wanneer ingrijpende veranderingen als gevolg van Haar invloed over de gehele wereld resultaat beginnen te krijgen. Maar met jullie vrije wil, is hiervoor blind zijn een evidente optie voor hen die het vanzelfsprekende niet willen of weigeren te accepteren. Dat zal een ongelukkige keuze zijn voor degenen die deze maken, want de vreugde en de feesten die zich staan te ontvouwen zullen perfect zelfs de meest ernstige verwondingen en ziektes, fysieke en psychologische, healen die de mensheid plagen. 

Jullie hebben een rit in de achtbaan genomen – lange, langzame, pijnlijke klimmen tot hoogtes van waaruit glimpen van een prachtige toekomst kort konden worden gezien, gevolgd door een zeer snelle afdaling terug in het vuil van de illusoire wereld. Het einde van deze rit, echter, is op de top, niet onderaan, en jullie zijn in de laatste stadia van de slotklim. Van daaruit kom je de nieuwe tijd binnen die geprofeteerd is, voorspeld, en beloofd sinds het moment van schijnbare afscheiding van jullie Vader en van de Realiteit. 

Jullie goede hoop en verwachtingen zijn volkomen gerechtvaardigd wanneer jullie je door de laatste stadia van je reis naar huis bewegen. Er is geen reden om vast te houden aan enige twijfel over de uitkomst die je wacht, want het goddelijke plan om je thuis te brengen naar de Realiteit, dat al eonen van Aardetijd aan de gang is, is gewild door jullie Vader, en wat Hij wil wordt altijd bereikt. Hou je in plaats daarvan vast aan en sta jezelf toe te versmelten met het Liefdesveld dat je omgeeft. Wanneer je ermee versmelt is het niet langer nodig eraan vast te houden want je hebt dan het besluit genomen om er een eeuwig en onafscheidelijk deel van te zijn, bevrijd van het lijden en de zorgen van de illusie, en daarom continu binnen haar liefdevolle omhelzing gehouden. In die staat deel je de liefde binnenin je met iedereen waarmee je interacteert, ze inspirerend en opbeurend zodat ook zij zich kunnen versmelten en integreren met dat compassievolle, accepterende, vergevingsgezinde, en immer-liefhebbende veld, dat je met zich meeveegt naar jullie hemelse eerbetuigingen en beloningen. 

De verschuiving in energie die plaatsvindt over de gehele planeet is echt heel verbazingwekkend als je de huidige energiestaat vergelijkt met wat in de afgelopen decennia typerend is geweest. In wezen zijn in de laatste drie of vier jaar veel mensen toegegroeid naar het besef van het trieste feit dat inflexibiliteit niet een teken is van sterkte maar van onbekwaamheid of onwil in het omgaan met complexe vraagstukken die opgelost moeten worden. Het wordt nu algemeen begrepen - maar vaak niet door gekozen functionarissen of zij in posities van autoriteit - dat open discussie door alle partijen met vrije toegang tot alle relevante feiten en informatie de enige manier is om duurzame oplossingen te bereiken. Het beperken van de onderhandelingen op een manier die het aanpakken van de problemen vermijdt die de deelnemers verdelen is ineffectief gebleken, feitelijk nogal zinloos. 

Het goddelijke energieveld dat jullie allen omhult, en dat invloed heeft op jullie individuele energievelden, leidt tot een verzachting van houding wat respect voor elkaar mogelijk maakt en een verlangen om oplossingen te vinden die alle betrokkenen eert, om te worden voorgesteld en bediscussieerd. Dit wekt vertrouwen en eert de integriteit van de onderhandelaars, zodat het coöperatieve delen van visies schadelijke strategieën kan vervangen die jullie hiervoor verdeelden in winnaars en verliezers, waar, in werkelijkheid, niemand echt won. 

Deze opmerkelijke verandering in jullie vermogen om onenigheid brengende kwesties in een helderder licht waar te nemen, is grotendeels te danken aan jullie collectieve keuze om een nieuwe manier te vinden om op alle niveaus van de samenleving met elkaar om te gaan. En die keuze is een momentum aan het bereiken dat niet te stoppen is. Oneerlijkheid, corruptie, en doen alsof in discussies, onderhandelingen en relaties zijn nu algemeen onaanvaardbaar geworden, en zullen binnenkort niet meer worden gebruikt om argumenten en gesprekken te vertekenen ten voordele van de een en ten nadele van de ander. De nieuwe tijd zal een tijd zijn van eerlijkheid en openheid die nooit eerder op Aarde is gezien, en het zal de laatste overblijfselen van de angst en ongerustheid oplossen die een bijna constante oorzaak van leed in jullie levens is geweest. 

Zoals jullie weten werden jullie geschapen door je Vader, en wanneer je weer in die staat ontwaakt – de schoonheid en het wonder van de Realiteit ervarend – zullen liefde, eerlijkheid, integriteit, harmonie en samenwerking eens te meer de normen zijn waarnaar jullie allemaal leven. Er zal geen behoefte en geen verlangen zijn naar de zelf-dienende individuele agenda's waar zovelen in verstrikt zijn geraakt; want – allen een zijnd en zich volledig bewust van die waarheid – je verlangen, je intentie, en je wil zijn voor het geluk en de vreugde van allen, want in Realiteit zijn er en kunnen er geen andere motieven zijn, aldus garanderend dat er alleen maar winnaars zijn. Maar natuurlijk heeft dat woord in de Realiteit geen betekenis – allen ervaren enkel onverminderde vreugde en gejubel!

Met heel veel liefde, Saul. 


Zoals gechanneld door John Smallman.

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands