Marcadores

vrijdag 2 november 2012

31-10-2012 Jezus
Vrede kan alleen het overwicht hebben als vreedzame middelen worden aangewend om het te verwerven

John Smallman met Jezus op 31 okt. 2012


Je Vaders Liefde voor jou is totaal, oneindig, en constant, Hij vergeet nooit ook maar een van jullie voor zo veel als een oogwenk. Je bent permanent gehuld in Zijn goddelijke omhelzing, veilig, zeker, niets benodigend en niets verlangend want je hebt alles – Hij gaf je alles toen Hij je schiep. 

Een van de vele ongelukkige aspecten van jullie illusie is je onvermogen om duidelijk de eenheid van alles wat er bestaat waar te nemen en te begrijpen. Omdat alles een is in God is er absoluut niets te vrezen. Binnen de illusie verschijnen dingen in een totaal ander licht, en een schijnbaar defensieve actie tegen een ander is onvermijdelijk een aanval op jezelf (het woord licht is misschien niet de meest geschikte om in deze context te gebruiken).

Velen van jullie hebben verhalen gelezen van bijna-dood ervaringen (BDE's) van mensen, waaruit heel duidelijk blijkt dat de Realiteit alles is wat er bestaat en dat het een plaats is van volkomen Liefde en Acceptatie, waarin je je eeuwige bestaan hebt. Wanneer je eigen twijfels of angsten over de waarheid hiervan omhoog komen herinner jezelf dan aan de verheffende, inspirerende en troostende BDE-verhalen die je gelezen hebt, want ze geven je een zeer goed overzicht van wat je kunt verwachten wanneer jullie uiteindelijk ervoor kiezen jullie menselijke lichamen af te leggen, waarvan je weet dat je dat zult, jezelf bevrijdend in de oneindige vrijheid van de Realiteit. Wanneer dat gebeurt zal een volkomen begrip bij je dagen met een gevoel van verbazing en verwondering.

De illusie, waarin jullie zo lang zulke onaangename en pijnlijke ervaringen hebben ervaren, nadert haar punt van beëindiging - het moment voor haar ontbinding - want jullie zijn er allemaal nogal ontgoocheld van geworden. Jullie zijn in het proces geweest van het je gedachten erover veranderen want de 'hond eet hond'- (dog eat dog: genadeloze competitie) of 'de winnaar krijgt alles'-filosofie (the winner takes it all) dat je zo lang heeft geïntrigeerd en gemotiveerd is niet langer aantrekkelijk, en eindelijk begrijp je de waanzin ervan. Als gevolg daarvan zijn vele daarop gebaseerde organisaties aan het instorten, aangezien ondersteuning voor hen wordt ingetrokken en hun leden vertrekken om zich bij nieuwe aan te sluiten die zich met compassie en liefdevolle infrastructuren vormen, ontworpen om aan de behoeften van allen op de planeet tegemoet te komen. 

Deze enorme aan de gang zijnde veranderingen zijn onderdeel van het ontwakende bewustzijn van de mensheid dat oorlog en conflict - de eonen oude methodes van politiek voordeel verwerven – niet werken, niet kunnen werken, en beëindigd moeten worden. Sinds het einde van de Eerste Wereldoorlog zijn er stappen gezet om te proberen vrede op de planeet te brengen, maar de oude manieren zijn zo stevig verankerd in het bewustzijn van de mensheid, dat het erg moeilijk is om effectieve veranderingen tot stand te brengen. Angst voor de 'vijand', wie dat ook mocht zijn, moedigde politici en militairen aan door te gaan met het ontwikkelen van steeds efficiëntere moord-machines terwijl ze zichzelf ervan overtuigden, en jullie overhaalden, dat door steeds het laatste wapentuig te hebben ze jullie beschermden tegen alle afschrikwekkende gevolgen van onvoorbereid verrast te worden door een aanval van een vijand. En jullie geschiedenis lijkt dat standpunt te ondersteunen. 

Maar natuurlijk is het eindresultaat van die filosofie een escalatie in de verscheidenheid van wapens die beschikbaar zijn, en een escalatie in het aantal militaire krachten dat ermee zijn bewapend is. Een voortdurende staat van oorlog heeft op vele plaatsen de overhand gehad want legers verwachten ingezet te worden, en hun commandanten zijn altijd op zoek naar theaters waar ze ingeschakeld kunnen worden – zogenaamd om de vrede te handhaven.

Er wordt nu erkenning gegeven aan het simpele feit dat vrede alleen kan winnen als vreedzame middelen worden ingezet om het te verwerven en onderhouden. Er is nooit een geldige reden om deel te nemen in oorlogsvoering. Een oorlog kan nooit 'rechtvaardig' zijn omdat oorlog, door zijn feitelijke aard, onrechtvaardig en willekeurig is in het lijden en de schade die ze toebrengt aan alle betrokkenen - zowel degenen die ervoor kiezen om eraan deel te nemen als zij die daarin geen andere keuze hadden omdat ze in het gebied leven waar het wordt gevoerd. Desalniettemin, ondanks de oorlogen die momenteel aan de gang zijn op de planeet, verkrijgt de bewuste intentie van het collectief om elke oorlog te staken en niet meer mee te doen aan de thans optredende een zeer krachtig momentum. 

Als Lichtdragers en wegwijzers hebben jullie groeiende individuele energievelden, versterkt en verder bekrachtigd door de integratie met het goddelijke energieveld, een enorme invloed op de onontwaakte leden van de menselijke samenleving, die, net als jij, hier op dit moment in de menselijke spirituele evolutie zijn om te assisteren in het ontwakingsproces. Jullie zijn er allemaal bij betrokken; jullie hebben allemaal je plek in dit opwindende en zich ontvouwende drama – het Ontwaken van de Mensheid! Zorg voor je spirituele intentie om de mensheid met volharding en vertrouwen te helpen ontwaken, wetende, zoals jullie zeer zeker doen, dat het zowel Gods Wil als de jouwe is – en dat daarom succes verzekerd is.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands