Marcadores

maandag 19 november 2012

18-11-2012 SaulEr zijn grote veranderingen gepland die permanent de wijze waarop jullie leven zullen veranderen   

John Smallman met Saul op 18 nov. 2012


Ontwaken is in de gedachten van al jullie Lichtwerkers en wegwijzers nu het einde van dit jaar steeds dichterbij komt. Jullie willen actie, indrukwekkende actie, iets heel verrassends of op zijn minst verheffends. Nou, dat krijg je. Blijf je intentie om te ontwaken vasthouden; het is de drijvende kracht die je huiswaarts doet gaan, en vertrouw op Gods Wil dat je gaat ontwaken en in Zijn belofte dat je dat zult doen. Zelfs als je twijfels ervaart, laat ze los – want diep in jezelf weet je dat ze ongegrond zijn, dat ze alleen maar een aspect van de illusie zijn dat verwarring en onnodige angst veroorzaakt.


Jullie terugreis is bijna voorbij, en jullie bestemming wenkt je duidelijk verder. Alles verloopt zoals goddelijk gepland en bedoeld. En zoals je vele malen is verteld hoef je alleen je eigen individuele intentie te handhaven, en wanneer twijfels of angsten oprijzen om hulp te vragen aan hen die altijd in de buurt zijn voor dat doel – je gidsen en engelen uit de spirituele rijken. Liefde is de levenskracht; je werd door Haar en binnen Haar geschapen. Maar in de illusie, als gevolg van de belemmeringen voor Haar aanwezigheid die jullie hebben opgetrokken, vind je het moeilijk je met Haar op een positieve manier te verbinden, eentje die je echt bewust maakt van je onverbrekelijke verbinding met Haar. En dus moet je vertrouwen; en jullie engelen of gidsen zullen voor jullie de validiteit van dat vertrouwen bevestigen. Vraag het hen gewoon. 

Wanneer jullie aandacht besteden aan de zich ontvouwende drama's in wereldse zaken - internationaal, nationaal, economisch en religieus, en aan de bijna constante stroom van nieuwe informatie die wordt afgekondigd – kun je niet echt veronderstellen dat er zich niets van groot belang voordoet! Jullie twijfels rijzen zeer waarschijnlijk op uit jullie kennis van de menselijke geschiedenis, waaraan je kunt zien dat er altijd oorlogen, intriges, politieke arglistigheden, verraad en corruptie zijn geweest, je onderwijl ook bewust zijnd van de profetieën uit een groot aantal bronnen die de hoop op betere tijden in het vooruitzicht stellen, maar die zich tot nu toe nooit hebben verwerkelijkt. 

Echter, het aantal profetieën, zowel moderne als oude, verwijzend naar dit punt in je menselijke geschiedenis als een moment voor grote verandering die gaan gebeuren overtreffen in aantal verre de vage en onzinnige die werden ontvangen of misschien uitgevonden door degenen die door misleiding invloed en roem zoeken, welks niet geschieden zovelen teleurgesteld heeft. Er is veel onderzoek gedaan door wetenschappers over de gehele wereld dat vrij duidelijk aangeeft dat het tijd is voor grote veranderingen en die essentieel zijn ten voordele van de planeet en alle levensvormen die zij ondersteunt – en dat het er zeer snel tijd voor is. En, natuurlijk, vele spirituele channels van onberispelijke eerlijkheid en integriteit maken er ook melding van dat er verandering in de lucht zit. 

Jullie worden niet misleid: er zijn grote veranderingen gepland en zijn zonder twijfel onderweg, die permanent de wijze waarop jullie allen leven en met elkaar omgaan zullen veranderen. De tekenen zijn overal onmiskenbaar. Besteed aandacht aan ze want dat verlicht jullie twijfels door je aanwijzingen in de fysieke omgeving te geven dat jullie hoop, waarvoor jullie gebeden hebben – en nieuw tijdperk van verlichte gedachten, communicatie en activiteiten – spoedig werkelijkheid zal worden. 

De veranderingen die plaatsvinden over de gehele planeet zijn de voorlopers, wat betekent dat de nieuwe tijd bijna bij jullie is. Zij zullen het mogelijk maken dat nieuwe systemen die zijn voorbereid voor deze tijd in werking treden. Troepen zullen naar huis worden geroepen vanuit oorlogen die snel, veilig en effectief moeten worden beëindigd. Politieke organisaties zijn in het proces van opnieuw uitgevonden te worden om om te gaan met en te zorgen voor de echte behoeften van de mensheid. Internationale business conglomeraten zullen niet langer in staat zijn om de wet te omzeilen en zich aan hun verantwoordelijkheden te onttrekken voor de mensheid en de planeet, noch zullen religieuze organisaties dat kunnen. Jullie zullen allemaal betrokken zijn bij het beheer en onderhoud van deze nieuwe systemen voor het welzijn en de tevredenheid van allen. De kleine en zeer machtige groepen met afzonderlijke, egoïstische agenda's, die zoveel schade hebben aangericht aan de planeet en de mensheid, zullen instorten als hun steun wordt verwijderd.

De massieve en krachtige intentie die de meerderheid vasthoudt voor een vreedzame, harmonieuze levenswijze en voor respect voor alle levensvormen zal deze visioenen tot stand brengen, want de collectieve intentie van de mensheid wordt versterkt door het goddelijke Liefdesveld dat de planeet omhult en dagelijks intensiveert. Niets kan de nieuwe tijd stoppen, voorkomen, of vertragen van geboren worden. Het is een uitgemaakte zaak.

Lichthouders en wegwijzers, herinner jezelf er regelmatig iedere dag aan dat dit Gods Wil is, en dat jullie in perfecte afstemming met Deze zijn. Jullie hulp is een essentieel onderdeel van deze goddelijke Renaissance, dat is waarom je ervoor koos om op dit moment op Aarde te zijn. Als je bidt en mediteert versterk je je eigen bewustzijn en intentie om dit te laten gebeuren, en je helpt hen enorm die nog diep in slaap zijn maar die een gevoel hebben dat er iets van groot belang staat te gebeuren. Iedereen op Aarde heeft een rol te spelen en zal die perfect spelen, ook al lijkt dat niet zo te zijn. Laat je niet afleiden door het angst zaaien die degenen met gezag en in de media aanmoedigen, want het is ongegrond. Jullie gaan vooruit als een, in vreedzame samenwerking, en de gebeurtenissen die anders suggereren zijn slechts de laatste ijdele spartelingen van een mislukte reeks systemen wier tijd voorbij is. 

Liefde is onoverwinnelijk, almachtig, alles-omvattend en alles-omarmend, wanneer Het vrijelijk geaccepteerd wordt door open harten, en de harten van de mensheid openen zich nu in de aanvaarding van hun goddelijke bestemming om te ontwaken in hun natuurlijke en volledig bewuste staat. Vertrouw op het goddelijke plan en weet dat er voor alles wordt gezorgd. 

Met heel veel liefde, Saul. Zoals gechanneld door John Smallman.

Bron: 
http://johnsmallman.wordpress.com/

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands