Marcadores

donderdag 6 november 2014

04.11.2014 Jezus

De Liefde die je ware natuur is kan niet langer worden verborgen

04 November 2014 Jezus via John Smallman
Vertaling: René

Er zijn enorme veranderingen op komst!  Over de gehele wereld… jullie wereld… Gaia, de houdingen van het collectief blijven zich verzachten terwijl de Tsunami van Liefde om jullie heen stroomt, jullie omhullend en omhelzend, onderwijl op ieder moment verder intensiverend.  Het is totaal onweerstaanbaar, want Het brengt je ware natuur naar je bewustzijn, je Eenheid met God in de oneindige overvloed van Zijn energieveld dat, zoals jullie al zo vaak verteld is, en zoals jullie diep in jezelf weten, LIEFDE is.  Er is slechts Liefde, iets anders dat lijkt te zijn of te bestaan ​​is onwerkelijk, illusoir, en is aan het uiteenvallen. 
De illusie wordt alleen in stand gehouden door jullie collectieve intentie en inspanning, en die intentie is gestaag aan het verzwakken, evenals de kracht van jullie collectieve inspanning om het te blijven handhaven, terwijl meer en meer van jullie zich focussen op het alleen maar liefdevol zijn, want jullie realiseren je dat er niets anders werkt.  De mensheid is zojuist door een enorme verschuiving in het bewustzijn gegaan als gevolg van dat besef, en jullie zijn nu niet meer in staat om terug te vallen in jullie oude en liefdeloze manieren, die gedurende eonen zo veel verwarring en angst in jullie levens hebben gebracht.
De Liefde die je ware natuur is kan niet langer onder een mantel van duisternis worden verborgen, want de glorie van Haar genialiteit is die donkere mantel aan het uiteendrijven en oplossen.  Sinds het binnengaan van de illusie en het je ermee verbinden hebben jullie altijd gezocht naar de Liefde, maar tot voor kort waren jullie je hiervan niet bewust, want de illusie verborg voor jullie de natuur van de Liefde, jullie ware natuur, daarvoor in de plaats jullie een zeer minimale vorm van acceptatie of goedkeuring biedend als jullie de regels van het spel accepteerden – ieder voor zich, je moet sterk zijn om te kunnen overleven, verwacht dat de zwakken ten onder zullen gaan – wat jullie deden; en dergelijke regels hebben, onnodig te zeggen, de mensheid onnoemelijke pijn en lijden gebracht gedurende de eonen. 
De Tsunami van Liefde werd in gang gezet door jullie intense verlangen om te ontsnappen aan conflicten, verraad, en lijden; een verlangen dat zich gedurende een lange tijd heeft opgebouwd en dat sterk is geïntensiveerd sinds het einde van ‘De Grote Oorlog’, Wereldoorlog 1, waarvan velen hoopten, terwijl ze de ongelooflijke kosten in menselijke levens en ellende observeerden, dat het eindelijk een einde zou maken aan alle oorlogen.  Dat gebeurde niet!  Maar de intense en langdurige ellende die het zovelen bracht, heeft geleid tot een belangrijke herbeoordeling in het menselijk collectief van opvattingen over oordelen tussen goed en kwaad, en sindsdien is het bewustzijn van de destructieve waanzin van het intens behoefte aan gelijk hebben waaraan zo velen zich vastklampen, aan het groeien.
Het lijkt misschien zo te zijn dat dit bewustzijn in veel te veel plaatsen en situaties ontbreekt, maar vroeger – voor het begin van de 20e eeuw – waren velen absoluut overtuigd van de juistheid van hun eigen overtuigingen, in tegenstelling tot de overtuigingen die anderen omarmden, en van het gedrag dat die overtuigingen begeleidde.  Overtuigingen die de meesten van jullie nu met verbazing bekijken, want jullie leven in een tijdperk waarin het verlenen aan en handhaven van de mensenrechten voor iedereen wordt verwacht over de gehele wereld te worden gerespecteerd.  Dit inzicht is zeer recent, en natuurlijk zijn er nog steeds veel te veel plaatsen waar dit respect niet plaats vindt.  Desalniettemin zijn de meeste mensen op aarde zich ervan bewust dat ieder mens zonder uitzondering toegang dient te hebben tot voldoende schoon water, voedsel en onderdak.  Dit was niet het geval minder dan 100 jaar geleden.  Er is grote vooruitgang geboekt in een zeer korte tijd.
Dus, met het je voortdurend bewust zijn van het onrecht dat dagelijks wordt gepleegd over de gehele wereld, focus je aandacht daar niet op, focus jezelf in plaats daarvan op de Liefde, en op de prachtige resultaten die liefdevolle individuen over de gehele wereld aan het bereiken zijn terwijl ze continu liefde in actie demonstreren in hun dagelijkse leven.  Vergeet niet, jullie brengen in je leven dat waarop jullie je aandacht focussen – de zogeheten ‘Wet van Aantrekking’ (Law of Attraction).  Het maakt niet uit of het iets is wat je wenst of iets wat je absoluut niet wilt, het brengt gewoon dat waarop je je meeste aandacht focust, want dat is het doel ervan – om te reageren op je gedachten en ze tot bloei te brengen. 
Je leeft of met liefde in je hart en in je bewustzijn, of met angst.  Angst is al sinds eonen endemisch, het is de overlevings-kwestie voor velen die voortdurend wordt aangevuld.  Nu echter, laten velen het los en omhelzen de Liefde.  Jullie zouden dat allemaal in een oogwenk kunnen doen, maar de angst is zo sterk ingesleten dat jullie er meestal voor kiezen dat niet te doen, en verdergaan met heel voorzichtig vertrouwend en liefdevol te zijn, stap voor stap, want jullie hebben zoveel herinneringen van verraad.  Maar de intentie tot Liefde is nu stevig gevestigd, en angst is op de weg van verdwijnen.
Naarmate meer en meer van jullie ervoor kiezen om de angst los te laten en je hart te openen voor de kwetsbaarheid van de Liefde, ontdekken jullie dat de Liefde werkt, en dat de kwetsbaarheid van de liefde in feite Haar grootste kracht is.  In de aanwezigheid van Liefde lost angst op.  De gehele mensheid is gehuld in de Tsunami van Liefde, omdat Het allesomvattend is, en de grote veranderingen die dat veroorzaakt kunnen over de gehele wereld worden gezien.  De mensheid beweegt zich zeer snel in de richting van ontwaken in zijn natuurlijke en volledig bewuste staat, de staat van Eenheid en Liefde, waarin jullie allen werden geschapen.
Laat jezelf niet ongerust maken door de diverse mainstream mediaberichten over catastrofes en rampen, noch door hun suggesties van de serieuze mogelijkheid van verdere dreigende rampen van nog meer catastrofische proporties.  Een alarmsignaal zou slechts een kortstondige ervaring moeten zijn wanneer je je bewust wordt van een aantal persoonlijke bedreigingen voor lijf en leden, zodat je onmiddellijke en passende maatregelen kunt nemen om het dreigende gevaar af te wenden.  Een staat van voortdurende angst of alarm is zeer onnatuurlijk en dient er alleen voor om je energie af te tappen.  Het is een methode die het duister gebruikt om de controle over de mensen te behouden, en het werkt alleen als mensen zich op die manier laten intimideren.
Jullie zijn, ieder van jullie, vleesgeworden Liefde!  Jullie hebben, gedurende eonen, ervoor gekozen je hiervan niet bewust te zijn, maar nu is het moment om je aandacht naar je ware natuur te openen, zoals velen van jullie inderdaad doen.  Ga naar binnen, naar je stille innerlijke ruimte, je heilige heiligdom waar het Licht van je Liefde eeuwig brandt, open je hart voor de continue warmte die Het je biedt, en geniet van de wetenschap die Het je openbaart terwijl je Het in je verwelkomt en Het toestaat je te overdekken, je een heerlijk gevoel van vrede, veiligheid en tevredenheid brengend, een gevoel dat niets binnen de illusie ooit kan bieden.
Jullie zijn allemaal goddelijke wezens op weg naar Huis.  Jullie zijn er heel, heel dichtbij, dus Verblijd je in die kennis, kennis die Gods Liefde voor jou je brengt wanneer je maar je volledige aandacht op Hem richt en jezelf toestaat om daar te rusten.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands