Marcadores

zondag 9 november 2014

Nederlands -- De kracht van de liefde wordt eindelijk door grote aantallen mensen erkend Saul via John Smallman 06 november 2014


De kracht van de liefde wordt eindelijk door grote aantallen mensen erkend
Saul via John Smallman 06 november 2014Zoals jullie heel goed weten, God is Liefde, er is niets anders, en dus zijn jullie allemaal Liefde en God, jullie zijn één.  God is... geen begin, geen einde, terwijl Hij jullie allen schiep als volmaakte wezens, want alles wat Hij schept is van nature perfect, en hij gaf jullie alles wat Hij had, Al Wat Is, de Liefde.  Door dat te doen demonstreerde Hij oneindige en eeuwige liefde in actie, en dat is een eeuwig voortdurende staat of conditie die nooit verandert.  Jullie allen bestonden vóór wat jullie wetenschappers, astronomen en astrofysici tegenwoordig omschrijven als de ‘Big Bang’, het moment waarop zij geloven dat het universum tot stand kwam; andere theorieën van haar eerste verschijning worden ook overwogen.  De waarheid blijft dat vóór de Big Bang, voor de schijnbare afscheiding van jullie Bron, Jullie zijn.   
Wat jullie ervaren als een fysieke omgeving, is een illusie die jullie collectief bouwden om afscheiding van de goddelijke Bron te ervaren die jullie schiep, in een kortstondige en krankzinnige poging om te bewijzen dat jullie geen behoefte hadden aan die Bron.  Maar jullie slaagden er alleen in te bewijzen dat jullie dat wel doen.  Zonder Het was er niets, wat onmogelijk zou zijn, maar jullie waren in staat om te doen alsof jullie alleen waren, onbelemmerd door de liefdevolle Bron die jullie schiep, en jullie eeuwig levend en wel houdt.  Nu, in dat korte moment, niet bewust van Hem, schijnbaar niet in staat om Hem te zien of Hem te kennen, ervaarden jullie angst en het gevoel dat het leven kort was, onvermijdelijk gevolgd door persoonlijke beëindiging in de dood, het niets, uitdoving.  En dat is echt een angstaanjagende gedachte waarvoor jullie je absolute best doen om dat te blokkeren of te ontkennen.

Echter, gedurende de eonen, zijn sommigen zich ervan bewust geworden dat de wereld van vorm, die zo echt is in jullie ogen, in feite volkomen illusoir is, en dat bewustzijn heeft zich, de laatste tijd, als een lopend vuurtje verspreid.  Binnenin jezelf, waar het stralende Licht van Gods Liefde eeuwig brandt, weten jullie absoluut dat jullie goddelijke wezens zijn, één met de Bron, maar de verleidingen en verlokkingen van de illusie die jullie hebben gebouwd, blijven jullie verlokken om er bijna al je aandacht op te focussen.  Jullie zijn in de war en in tweestrijd… MAAR de aanlokkelijkheden van de illusie vervagen zeer snel, want het wordt steeds duidelijker dat het systeem dat het regeert gewoon niet werkt en niet kan werken; vrede, vreugde en geluk zijn daarbinnen niet beschikbaar.  Ja, kortstondig geluk is mogelijk, maar jullie zijn niet langer tevreden daarmee of met het dagende besef dat zaken nooit beter zullen worden.  
Zolang de Liefde wordt buitengesloten, en politiek opportunisme en verraad regel, zijn er geen oplossingen voor aanhoudende problemen van de mensheid.  Dat besef is wat jullie snel naar je ontwaken brengt.  De kracht van de Liefde wordt eindelijk erkend door een groot aantal mensen, mensen die gedurende eonen in angst hebben geleefd.  Ja, om liefdevol te zijn in iedere situatie lijkt volkomen krankzinnig, dat is in termen van het leven in de illusie dat op ieder moment vol gevaren lijkt te zijn.  Maar velen zijn nu begonnen die angst te negeren, om dat geloof los te laten, en zijn hoe dan ook liefdevol en kwetsbaar, en, als een direct resultaat daarvan, vinden dat er echt niets te vrezen is.  Dat is de eerste stap op jullie pad naar instant ontwaken, en die genomen te hebben, zul je daarop nooit meer terugkeren.
En natuurlijk worden de voorbeelden van die voorlopers waargenomen en dat brengt een gevoel van verbazing en verwondering bij anderen teweeg, die de toeschouwers zouden kunnen worden genoemd.  Als je je nog niet ten allen tijde liefdevol gedraagt, dan zijn jullie toeschouwers, maar toeschouwers die op het punt staan om deel te nemen, want het is onmogelijk om lang als niet-deelnemers te blijven wanneer jullie de vreugde observeren die die voorlopers hebben.  Jullie ontwaken is verzekerd want jullie nemen daar al een zeer actieve rol in.  Het is jullie collectieve wil en het is onomkeerbaar.
God is het Leven, Bewustzijn, Gewaarzijn, Wijsheid, Liefde, en dat geldt voor ieder deel van Zijn schepping, want Hij is – Hij is Al Wat Is.  Er is niets voorbij of buiten Hem, en dus ben jij Hij, je bent gewoon tijdelijk je bewustzijn van deze goddelijke Waarheid kwijt geraakt... tijdelijk is ook onwerkelijk!  Er is nooit een moment dat je niet één met Hem en met de gehele schepping bent, met alle bewust voelende leven.  Het enige dat er ontbreekt is je bewustzijn, alleen ontbreekt er niets, jullie weigeren slechts je bewust te zijn, wat, nogmaals, onmogelijk is.
De menselijke levenservaring is inderdaad een vreemde en verontrustende paradox.  Jullie kozen er allemaal voor om het te ondergaan, om deelnemers te zijn aan een collectieve staat van onwerkelijkheid, van niet-bestaan, die jullie buitengewoon reëel deden lijken, een plaats in tijd en ruimte – beide ook onwerkelijk – waar jullie bestaan voortdurend onder dreiging ligt van uitroeiing door overstromingen, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, oorlogen en ziekten, om maar een paar van jullie angsten te noemen.  In feite schotelt het leven, zoals jullie het ervaren, jullie een eindeloze opeenvolging van angstaanjagende mogelijkheden voor, waaraan je vervolgens enorme hoeveelheden energie en middelen besteedt om te proberen te voorkomen dat dit gebeurt.  En omdat jullie het niet met elkaar eens kunnen worden over de meest verstandige manier van handelen, en vanwege de schijnbare ernst van de situaties waarmee jullie geconfronteerd worden, handelen jullie bevooroordeeld jullie situatie nog erger makend, en jezelf angstiger. 
Gelukkig hebben jullie genoeg van deze waanzin, van deze krankzinnige nachtmerrie, en hebben collectief gekozen om te ontwaken.  Het heeft jullie eonen gekost om tot het besef te komen dat jullie omgeving onwerkelijk is, een verzinsel van jullie krachtige en collectieve verbeelding die jullie kunnen wegnemen wanneer jullie maar de collectieve beslissing nemen om dat te doen.  Hier in de spirituele rijken, waar we voortdurend waken over jullie en jullie leiding en hulp bieden, zijn wij buitengewoon opgetogen dat jullie eindelijk deze gedenkwaardige collectieve beslissing hebben genomen.
Er blijven enkelen die alles wat in hun macht ligt willen doen om de illusie te onderhouden en te blijven controleren, en omdat de vrije wil niet mag worden geschonden zullen zij, zolang ze ervoor kiezen, een illusie blijven onderhouden, ogenschijnlijk dezelfde illusie, en doorgaan hun droevige kleine spelletjes te blijven spelen.
Echter hun keuze zal op geen enkele manier tussenbeide komen bij de collectieve keuze van de mensheid, haar vrije wil keuze om te ontwaken.  Het lijkt misschien als de komst van de bijbelse profetie van het laatste oordeel en de scheiding van de bokken en de schapen.  Maar dat was slechts een metafoor om degenen die liefdevol zijn ervan te verzekeren dat ze nooit zullen worden achterlaten.  In werkelijkheid zal God nooit wie dan ook achterlaten.  Hij schiep allen perfect, en Hij houdt van eenieder oneindig en eeuwig, dus hij zal gewoon toestaan dat degenen die ervoor kiezen om hun spelletjes te blijven spelen totdat ze, net als de rest van het collectief, er genoeg van hebben.  Dan zullen ook zij ontwaken in het wonder dat de Realiteit is, de Hemel, God, jullie Bron, en de extase van hun natuurlijke eeuwige staat genieten net als iedereen.
Dus, terwijl jullie een beetje langer binnen de illusie blijven, terwijl jullie je naar volledige ontwaaktheid toe bewegen, laat al het oordeel over anderen los en verbind je volledig met de Liefde, de intentie hebbend om Het te delen en Het en de vele liefdevolle aspecten ervan te sturen naar allen die op enigerlei wijze bedroefd zijn, want dat is Gods Wil, en dus ook die van jou.
Met heel veel liefde, Saul.
Vertaling: René 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands