Marcadores

maandag 17 november 2014

Nederlands -- 15.11.2014 Jezus

Binnen de illusie lijkt vertrouwen op de Liefde krankzinnig te zijn

15 November 2014 Jezus via John Smallman
Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/ 

Vertaling: René


Hier in de spirituele rijken, waar jullie allemaal je eeuwige bestaan hebben, ook al ben je je tijdelijk niet bewust van deze waarheid, observeren we met vreugde jullie voortdurende schitterende vooruitgang naar het moment van ontwaken.  Zoals we vaak hebben verteld, en zoals ik nu herhaal, ‘Er zullen geen vertragingen zijn!’.  Gods plan is altijd perfect op schema en op tijd, hoewel het voor jullie die ‘schijnbaar’ beperkt zijn door en opgesloten zitten in de illusie, en die met hoop de verschillende opbeurende berichten hebben gevolgd, aan jullie doorgegeven gedurende de eonen door vele heilige kanalen, lijkt het erop dat er niet veel verandert op Aarde.


Velen van jullie die PTSS (post traumatische stress stoornis) hebben ervaren zijn zich ervan bewust dat dat kan worden versterkt door terugkerende nachtmerries van een nogal gruwelijke aard, verder benadrukkend dat er geen ontsnappen aan is, zelfs in je slaap.  De illusie is een soortgelijke nachtmerrie voor velen van jullie – bovenop enige nieuwe gevallen van PTSS die mogelijk zijn veroorzaakt door trauma's tijdens jullie huidige aardelevens – in zoverre dat het doorgaat met zeer weinig tekenen dat het slechts een nachtmerrie is, omdat het zo echt lijkt te zijn en omdat jullie niet in staat lijken te zijn om daaruit te ontwaken.  Echter, je krijgt wat respijt wanneer je slaapt, want je Hogere Zelf trekt je gedurende korte tijd weg uit je lichaam om 's nachts te recupereren, zodat je verder kunt gaan met het menselijke levenspad dat je hebt gekozen om deze keer te volgen.

Ja, voor velen van jullie is dit bijzondere leven intens stressvol en verontrustend omdat het nog echter lijkt dan de voorafgaande levens.  Dit komt omdat gedurende de eonen jullie veel negatief karma hebben opgestapeld dat allemaal moet worden aangepakt en losgelaten in dit leven, zodat je vooruit kunt naar je ontwaken zoals goddelijk gepland en bedoeld is.  Toen jullie deze bijzondere incarnatie kozen wisten jullie dat het heel hard werken zou zijn, zeer veeleisend, en zeer stressvol, maar met veel voorzorgsmaatregelen en enige zeer wijze leiding om jullie bij je keuze te helpen, besloten jullie dat het de beste weg in dit nu-moment was.  Het moeten accepteren van geheugenverlies als onderdeel van de deal maakt het niet gemakkelijker voor jullie.  
   
Echter, allen op aarde doen uitstekend werk en doen enorme en zeer effectieve inspanningen om gezamenlijk de mensheid naar haar moment van ontwaken te brengen, en jullie zullen daarin wonderwel slagen.  Jullie ontvangen een verbazingwekkende hoeveelheid hulp van jullie broeders en zusters in de spirituele rijken, en het Licht van de Liefde krachtig brandend in het diepste centrum van je individuele goddelijke wezen voedt je, en moedigt je aan voorwaarts te gaan.  Falen om te ontwaken is geen optie of zelfs maar een kleine kans.  Blijf jezelf aan deze waarheid herinneren, vooral als je je vermoeid voelt, of wanneer twijfels en angsten je plagen.  Jullie zullen absoluut zeker bereiken wat jullie je als doel hebben voorgenomen, en niets kan jullie verhinderen je doel te bereiken.
   
Jullie dienen jezelf eraan te herinneren dat je onsterfelijk bent; volmaakte goddelijke wezens geschapen door jullie liefdevolle Vader om te genieten van de gaven waarmee Hij jullie overlaadde toen Hij jullie schiep.  Geschenken die je in staat stellen om te scheppen zoals Hij doet.  Ja, jullie hebben de kracht om te scheppen!  Hij schiep jullie en gaf jullie daarna ieder onderdeel of aspect van Zichzelf; Hij maakte jullie gelijk aan Hem zodat je je volledig kon verbinden in al je creatieve inspanningen.  Er is geen hiërarchie in de hemel omdat allen Eén zijn.  

Natuurlijk gebruikten jullie vervolgens jullie grenzeloze vrijheid om een zeer beperkende en denkbeeldige omgeving te bouwen om daarin jullie spelletjes van afscheiding te spelen, afscheiding van de Bron die jullie eeuwig levend en overvloedig welvarend onderhoudt.  Geen geweldig goed idee.  God wist dat jullie snel zouden begrijpen dat het onverstandig is om de prachtige geschenken weg te gooien waarmee Hij jullie begiftigd had, door jezelf in een Spartaanse omgeving te plaatsen met zeer strikte beperkingen van jullie vrijheid van bewegen, en dat jullie snel zouden beginnen je weg naar Huis te zoeken.  Die geschenken wachten op jullie bereidheid ze terug te eisen, en zij zullen je helpen op je reis huiswaarts. 

Niet langer in staat om in heel de schepping vrij rond te lopen, begonnen jullie geïrriteerd over elkaar te worden vanwege de situaties waarin jullie je bevonden – koud, nat, hongerig, en angstig – volkomen vergeten zijnd dat jullie zelf deze onvriendelijke omgeving hadden gebouwd en de zwakke en krachteloze lichamen waarin jullie jezelf hadden ingesloten. 

Ja, geheugenverlies is deel van de illusie, een gedeelte dat bijdraagt aan de schijnbare realiteit voor jullie.  Als jullie je God en de Hemel konden herinneren zou de illusie niet werken, en jullie wilden heel graag dat het werkte, totdat het dat deed!  Toen vonden jullie jezelf ogenschijnlijk koud, verloren, verward en bang terug.  Jullie hadden de Liefde vergeten.  Jullie wilden wanhopig Liefde, wilden bemind worden, want jullie voelden je Daarzonder zo leeg en onvervuld.  Maar jullie waren vergeten wat Het was, jullie wisten slechts dat er iets helemaal mis was, iets wat van groot belang was ontbrak, maar jullie wisten niet wat.  Jullie gingen relaties aan in de hoop op het vinden van dat ontbrekende aspect van het leven in de ander, en die ander zocht het in jou.  

Maar natuurlijk was Het binnenin je, altijd!  Niet buiten, in iemand anders die zou kunnen worden overgehaald om Het aan jou te geven.  Maar jullie waren blind voor die Waarheid, en in jullie ellende gingen jullie tegenover elkaar staan, of kwamen bij elkaar in gelijkgestemde groepen voor steun, en vochten tegen degenen die je zag als anders dan jij, en dus een bedreiging voor jou die moest worden vernietigd. 

Al je persoonlijke spirituele gidsen, en alle liefdevolle personen die leiding channelen van de meesters in de spirituele rijken, blijven jullie vertellen dat de weg uit de illusie is om de Liefde te omhelzen, en alleen de Liefde.  Er is niets anders.  Maar nog steeds hebben velen van jullie problemen met dit ‘concept’.  Binnen de illusie lijkt het vertrouwen op de Liefde krankzinnig te zijn, een open uitnodiging aan anderen om je te beroven van al je wereldse goederen.  En bijna alle organisaties van het bedrijfsleven op de planeet zijn opgezet met de uitdrukkelijke intentie van het vernietigen van andere bedrijven en het overnemen van hun domeinen. 

Maar, er zijn geen aardse goederen!  Wat dan ook van een wereldse natuur, alles wat vorm is, fysieke substantie heeft, bestaat slechts tijdelijk, en zodra het is gemaakt of gebouwd begint het proces van haar verval.  Het lijkt jullie toe dat het zichtbare heelal, bestaan hebbende gedurende 13,7 miljard jaar, zeer oud is, maar in werkelijkheid is dat slechts een lichtvonkje, minder zelfs dan een seconde of twee in vergelijking met de eeuwigheid.  Het is gewoon zo dat jullie als mensen je leven ervaren als zeer kort, zeer snel voorbijgaand, en in relatie tot het Universum zijn jullie levens als niets, onopvallend in het grotere geheel van de dingen.  Maar dat is precies het soort afscheiding dat jullie zochten te ervaren toen jullie de illusie opbouwden.  En het is overweldigend voor jullie om je te proberen jullie plaats en jullie belang voor te stellen – en jullie willen absoluut belangrijk zijn – in het schijnbaar onmetelijke universum waarvan ieder van jullie deze kleine onbelangrijke deeltjes zijn, bestaande voor maar een zeer vluchtig moment binnen het enorme wiel van de tijd.

Dus, wees blij dat het allemaal niets anders is dan een illusie, een illusie die jullie gebouwd hebben voor jezelf en die jullie onderhouden door jullie geloof erin!  Als dit niet het geval was dan zou jullie toekomst inderdaad somber zijn.  Echter, er is geen toekomst, en er is geen verleden, er is slechts het eeuwige nu-moment waarin al Gods goddelijke scheppingen in oneindige vreugde eeuwig aanwezig zijn.  Jullie onvermijdelijke lot is om te ontwaken en je opnieuw te verbinden met jullie liefdevolle Bron en die onuitsprekelijke vreugde te ervaren.  

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands