Marcadores

maandag 10 november 2014

07.11.2014 Jezus

Jullie kunnen de Realiteit, jullie hemelse Thuis, niet uit de weg gaan, want jullie zijn altijd Daarbinnen

07 November 2014 Jezus via John Smallman
Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/
Vertaling: René 
De gebeurtenis waarop jullie allemaal zitten te wachten – het bewegen van de mensheid naar het volledige bewustzijn, het ontwaken, zijn hemelvaart – komt steeds dichterbij.  Ik weet dat jullie moe worden van het horen van dit soort berichten, jullie willen resultaten, geen retoriek.  Nou, tijd is van de illusie, en hoewel jullie het als opeenvolgende fasen ervaren en op een relatief constante snelheid, is dit niet de realiteit ervan.  Er zijn zeer weinigen van jullie die zich er niet van bewust zijn dat de tijd sneller gaat wanneer je jezelf vermaakt, en dat het langzamer gaat wanneer je pijn hebt.  De tijd, net als de illusie waarvan het een belangrijk aspect is, is zuiver subjectief!  Dat is waarschijnlijk moeilijk voor jullie om te accepteren of te begrijpen, en toch is alles waarvan je je bewust bent dat je het ervaart, heel zeker subjectief.
IJs, een droom, een ziekte, zijn allemaal diep subjectieve ervaringen – de vreugde die je krijgt van het eten van ijs ontstaat niet door het kijken naar iemand anders die ijs eet!  Maar jullie wetenschappers hebben al vele jaren subjectieve bewijzen terzijde geschoven, bewerend dat het niet-ontvankelijk is als bewijs voor een gebeurtenis, en een veeleisend objectief bewijs zodat zij het kunnen bekrachtigen.  Maar objectief bewijs is nog steeds onderworpen aan hun subjectieve meningen – onnodig te spreken over hun ‘deskundige’ meningen – over of het al dan niet geldig is.  En gedurende de jaren bleken vele bewijzen die die wetenschappers wel geldig hadden verklaard, later ongeldig te zijn.

Jullie, ieder van jullie, en God zijn één.  Wetenschappelijk bewijs van deze waarheid is niet beschikbaar en zal dat nooit zijn, alleen subjectief bewijs is beschikbaar.  Slechts een paar van jullie hebben deze uiterst prachtige en extatische ervaring gehad, en het duurde niet lang.  In menselijke vorm, belichaamd, kon je deze staat van extreem verhoogde en intense energie niet langer ondergaan dan voor meer dan een paar momenten of je lichaam zou gewoon ontbinden, desintegreren, of verbranden.  Echter, eenmaal ervaren, wordt deze ervaring nimmer vergeten, want het is volkomen buiten elke staat die je je ooit zou kunnen voorstellen, volkomen ECHT, en totaal onvergetelijk.
Degenen die een dergelijke ervaring hebben gehad proberen vaak om die in woorden te beschrijven, maar geven al snel toe dat dat onmogelijk te doen is.  Maar de veranderingen die daarin optreden als gevolg – hun houding, hun gedrag, hun toegenomen wijsheid, en hun zonder klagen acceptatie van het leven, in welke vorm het zich voor hen ook ontvouwt – is meteen duidelijk voor iedereen die ze kent.  En voor velen is dat meer dan voldoende bewijs voor het bestaan van een oneindig liefdevolle God, waarin alles wat bestaat is opgenomen.  Binnen de illusie is het enige bewijs van de Realiteit van God, van Zijn eeuwige bestaan, een persoonlijk subjectieve ervaring, of de acceptatie van de geldigheid van andermans persoonlijke subjectieve ervaring.
Zodra je dat bewijs in je hart aanvaardt ontdekken of beseffen jullie dat er geen ander bewijs nodig is, en een groot gewicht wordt van je afgetild terwijl je ontspant in de wetenschap dat God Alles is, en dat je een eeuwig onafscheidelijk deel van Hem bent.  Jouw Eenheid met de Bron is een diepe innerlijke zekerheid, een weten dat niets en niemand kan ontkrachten.  Als je verdere bevestiging van je 3D-omgeving wilt, lees dan een aantal van de verslagen van degenen die een BDE (bijna dood ervaring) hebben gehad, en laat je inspireren en opbeuren.  Niemand die een BDE heeft gehad heeft enige angst voor de dood, noch hebben zij enig verlangen naar een vroegtijdige beëindiging van hun menselijke bestaan.  Ze weten dat ze op hun pad zijn, en zij geven zich helemaal over aan God terwijl ze hun dagelijkse mensenlevens leven, Zijn Wil doend door de Liefde die Hij iedereen aanbiedt te delen en uit te breiden.  

Dus, om in herhaling te vervallen, de gebeurtenis komt steeds dichterbij!  Het enige dat je hoeft te doen is die goddelijke garantie te accepteren, en vervolgens liefdevol je dagelijkse bezigheden of taken na te gaan.  Het belangrijkste woord is hier ‘liefdevol’.  Liefdevol je dagelijkse bezigheden of taken nagaan is alles wat God van je vraagt.  Hij vraagt of verlangt niet dat je de wereld verandert, want te proberen om dat te doen betekent je verbinden met de illusie en proberen om onoplosbare problemen op te lossen met je menselijke verstand, en dat is niet mogelijk. 

Echter, als je liefdevol je dingen doet, iedere dag, zul je bemerken dat de wereld om je heen aan het veranderen is.  Als je liefdevol verder gaat zul je liefde ervaren, en als je angstig verder gaat zul je angst ervaren.  Tot voor kort was het zo dat mensen die de intentie hadden liefdevol te zijn, hun intentie regelmatig zagen schommelen tussen liefde en angst terwijl ze luisterden naar hun vrienden en familieleden en af en toe wat goed nieuws hoorden, of luisterden naar de nieuwsmedia en over rampen en catastrofes hoorden.

Nu, gehuld in de tsunami van Liefde zoals jullie zijn, hebben jullie ongekende hulp om op ieder moment een liefdevolle intentie te handhaven.  Allen in de spirituele rijken overlichten jullie nu 24/7 want het moment van jullie ontwaken is nu uitermate dichtbij.  De Oceaan van Liefde die volgt vlak achter de Tsunami die Het leidt, is groot, niet te stoppen, en heel dichtbij!  De Liefde is gedenkwaardig, het overweldigt absoluut alles op Haar pad, en alles wat bestaat is altijd op Haar pad.

Binnen de illusie die jullie bouwden en binnen gingen door middel van jullie krachtige verbeelding, kozen jullie ervoor God uit te sluiten, de Bron van jullie eeuwige bestaan, daardoor de Liefde buitensluitend.  Maar de Liefde klopt altijd op de deur, de deur van je hart, want Het wil je vullen met de vreugde en de extase die alleen Zij kan bieden.  En als je je Daarvoor openstelt, zoals je spoedig zult, zullen jullie jezelf instant ONTWAAKT zien.  

Jullie kunnen de Realiteit, jullie hemelse Thuis, niet uit de weg gaan, want jullie zijn altijd Daarbinnen.  De pretentie die jullie hebben onderhouden – dat jullie in een wereld leven die een echte en dreigend gevaarlijke plek is – is zich aan het oplossen onder de enorme hoeveelheid bewijsmateriaal waaruit blijkt dat het onwerkelijk is.  Jullie zijn in het proces van terugkeer naar jullie natuurlijke staat van eeuwige vreugde, want dat is jullie wil en die van God. 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands