Marcadores

vrijdag 10 oktober 2014

08.10.2014 Saul

Jullie worden permanent overschaduwd door het goddelijke Liefdesveld

Saul via John Smallman 08 October 2014
Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/ 
Vertaling: René

Het omslagpunt, het moment voor het ontwaken van de mensheid naar volledig bewustzijn, nadert inderdaad zeer snel, zelfs in jullie ervaring van de tijd.  Blijf je energie hoog houden, je Licht hoog houden, Liefde delend en uitbreidend naar iedereen op ieder moment en in iedere situatie.  Hier in de spirituele rijken zijn wij jullie steun en toeverlaat, wij voorzien jullie van enorme ondersteuning, en het pad dat jullie volgen heeft geen uitgangen meer terwijl het jullie thuis brengt naar jullie eindbestemming.  Wees vreugdevol want falen is onmogelijk en het hoogtepunt van jullie collectieve inspanningen begint eindelijk vruchten af te werpen, vruchten van de mooiste vorm, smaak, kleur en textuur. 

Jullie worden permanent overschaduwd door het goddelijke Liefdesveld, waarin de gehele schepping zacht en permanent is omsloten.  Gods Wil zal worden uitgevoerd, en jullie zullen allemaal genieten van de meest prachtige voordelen die voortvloeien uit het uitvoeren van Zijn Wil.  Zijn Wil wordt altijd uitgevoerd, het is gewoon zo dat in jullie huidige staat van zeer beperkt bewustzijn, de overgrote meerderheid van jullie niet in staat is om te zien dat dit zo is. 

Jullie kijken om je heen in jullie illusoire wereld van angst, bezorgdheid, trauma, pijn en lijden en jullie vragen: ‘Hoe kan God dit alles toestaan?’.  Nou, natuurlijk staat Hij dat niet toe, en Hij is nooit jullie illusoire wereld binnengegaan om krankzinnige spelletjes met jullie te spelen.  Hij gaf jullie de kracht die de Zijne is, al Zijn kracht, omdat de Liefde niet eist, manipuleert, tot slaaf maakt, of voorschrijft, staat Het dat toe, waren jullie in staat om de illusie op te bouwen, het binnen te gaan, en te doen alsof het echt was.  En daarbinnen stelden jullie een aantal ontzettend onliefdevolle regels en voorschriften in, beweerden dat zij van Hem waren, en jullie namen het vervolgens op je om ze namens Hem zeer verwondend anderen op te leggen.  Wat een ongelooflijke arrogantie was dat!

God is Liefde, PUNT!  Hij legt jullie niet meer op of controleert jullie niet meer dan de oceaan zijn massa's van aquatische inwoners oplegt.  Hij schiep jullie uit pure Liefde (de enige soort die er is!) en toen gaf hij jullie de Hemel, Hij gaf jullie de vrije wil, Hij gaf jullie al Zijn Wijsheid en Zijn Intelligentie, en de volledige vrijheid om te doen wat jullie verkiezen.  Jullie verkozen te spelen krankzinnig te zijn, en het bewijs van jullie spelletjes is overal om je heen – oorlogen, conflicten, verwondingen, pijn, ziekte, wantrouwen en verraad.
Tot slot, in de laatste twee of drie decennia, besloot de collectieve wil van de mensheid dat het tijd was om deze spelletjes te beëindigen.  De resultaten van deze beslissing kunnen ook overal om je heen gezien worden, aangezien de Liefde Haar invloed uitspreidt in de donkerste hoeken, Licht brengend dat jullie de weg naar buiten toont.  Vergeet niet, Licht is Liefde, dus de weg naar buiten is om je op ieder moment volledig te verbinden met de Liefde, en meer en meer van jullie doen dit dagelijks.  Jullie kunnen niet falen te ontwaken, want de slaap kan niet voor onbepaalde tijd blijven duren, laat staan voor eeuwig.  Jullie ontwaken is aanstaande.  Houd die gedachte op ieder moment in je hart vast, en laat het NU gebeuren! 

Ja, het is aan jullie om te ontwaken, want om dat te doen is een keuze die je, aangezien je de totale vrijheid van wil hebt, moet maken.  Het kan niet voor en namens jou worden gemaakt, je moet het zelf doen.  Jullie zijn ieder de regisseurs van je eigen ontwaken, maar hebben ieder een enorm team van hemelse assistenten die het zware werk zullen doen.  Je hoeft alleen de beslissing te nemen om het nu te doen – door het afstoten van ieder aspect van jezelf dat niet liefdevol is – en ons vervolgens toe te staan met je en voor je op te trekken.  Jullie hebben oneindige kracht wanneer je deze bewuste en perfect liefdevolle keuze maakt.  Dus stop met uitstellen, stop je af te vragen of het echt zal gebeuren.  Ga naar binnen, in je allerheiligste innerlijke heiligdom, en heb met heel je hart de intentie te ontwaken.  Het is heel eenvoudig, maar door jullie talloze ongelukkige ervaringen binnen de illusie gedurende de eonen, is het niet gemakkelijk.  Je moet op God vertrouwen, en binnen de illusie heb je jezelf zeer goed geleerd niemand te vertrouwen, zelfs jullie moeders niet!  Jullie hebben altijd twijfels, en zelfs de kleinsten kunnen jullie uit je doen brengen en doen dat. 

Herinner jezelf eraan hoe het was om te leren fietsen, je bleef achterom kijken om ervoor te zorgen dat je moeder of vader, of je vriend, of oudere broer of zus, je nog steeds vasthield, en door terug te kijken verloor je je evenwicht en viel.  Kijk niet achterom, of naar beneden, ga gewoon krachtig vooruit wetende dat je goddelijk op ieder moment ondersteund wordt, want dat word je.  Als die goddelijke steun er niet was, zou je ophouden te bestaan, direct!
De Liefde die je op ieder moment van je eeuwige bestaan omhult, de Tsunami van Liefde, is de goddelijke Wil, de wil hebbend maar je nooit dwingend of van je eisend dat je ontwaakt.  Het staat je toe jezelf Erop af te stemmen, zoals jullie heel zeker zullen, want de goddelijke Wil is jouw wil.  Op dit moment zijn jullie gewoon niet zo goed in het herkennen hiervan, maar herkenning begint bij jullie te dagen.  Wanneer iemand je liefdevol behandelt, of wanneer je anderen ziet die liefdevol worden behandeld, verwarmt het jullie hart, of niet? 
 Welnu, de Tsunami van Liefde, in Zijn macht en pracht, zal jullie in vuur en vlam zetten met Liefde – en Het kan niet en zal niet branden! – als je Het maar toestaat dat te doen.  Dus sta het toe, en het omslagpunt zal kantelen, en je ontwaken in de schittering van Gods goddelijke Licht zal je wekken uit je onwerkelijke maar diepe slaap, in de onmetelijke vreugde van de eeuwige dag. 

Met heel veel liefde, Saul.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands