Marcadores

zondag 30 maart 2014

28.03.2014


Jullie werden geschapen in Liefde en van Liefde, en binnen de illusie zijn jullie eeuwig naar die Liefde op zoek geweest

John Smallman met Jezus op 28 maart 2014Wij zijn allen Een.  De goddelijke rijken, de spirituele rijken, en de stoffelijke rijken zijn allen Een, en jullie wetenschappers hebben dit ontdekt door al hun lopende studies in de fysica.  Er is niets wat geen deel uitmaakt van de Ene, want de Ene is Al Wat Is, en elk deeltje bewustzijn is een eeuwig en onafscheidelijk deel van dat Geheel, ook al kan het ervoor kiezen om zichzelf te ervaren als individueel, afgescheiden, alleen.
Jullie wisten dit bewust en uit ervaring toen God jullie Een met Hemzelf schiep, en daarna, toen jullie de illusie bouwden, ontwikkelden en binnen gingen, vergaten jullie dat.  Maar vergeten betekent niet verliezen of zonder zijn, het is slechts een tijdelijke toestand waarin de oneindige overvloed van jullie perfectie, wijsheid en kennis – aan jullie geschonken op het moment van jullie schepping door jullie oneindig liefhebbende Vader, God, de Bron van Alles, Die, in zijn oneindige Liefde voor jullie, jullie alles gaf wat Hij had – voor jullie is verborgen, alleen door jullie eigen keuze om de illusie binnen te gaan.
Jullie gevoel van individualiteit, afgescheidenheid, eenzaamheid, zelfs verlatenheid, is deel van die illusie, want het is onmogelijk dat je ooit afgescheiden zou kunnen zijn van de Ene die Alles is wat is.  Jullie keuze om die onwerkelijke staat te ervaren heeft jullie veel pijn en lijden gebracht, en jullie hebben nu collectief besloten terug te keren naar Realiteit, naar het experimentele kennen van je ware staat van Een zijnde met je Schepper. 
Het proces waarmee jullie nu doende zijn is ontwaken uit de droom, de nogal angstaanjagende droom dat je alleen bent, afgescheiden, oneindig kleine en onbeduidende wezens in een universum van een dergelijke uitgestrektheid dat de gedachte daaraan alleen al jullie volkomen overweldigt.  Het is zo angstaanjagend dat voor velen de enige schijnbare ontsnapping was, het te ontkennen en doen alsof jullie maar gewone mensen waren, per toeval geboren uit de primordiale slijm, en je uiterste best doende om te overleven in een omgeving die zich niet bewust van jou was, en waarvan je hoopte dat het onbewust van je bleef, voor het geval dat het er voor zou kiezen (zou het in feite intelligentie hebben) om je te vernietigen, omdat je zo zwak, krachteloos, en waardeloos was. 
Anderen bedachten een god, een wezen van immense macht, die jullie voortdurend bekeek en oordeelde, waaraan je geloofde onsterfelijke loyaliteit en gehoorzaamheid verschuldigd te zijn, en waarvan je geloofde dat hij je zou belonen op een manier waarvan je inschatte dat hij dat zou goedkeuren, zelfs tot het punt van het oordelen van anderen die je zag als onwaardig in het licht van de standaard die je had ingesteld, en die je derhalve verkoos om te proberen te onderwerpen of te vernietigen om hem te eren.  Jullie zijn je eindelijk collectief bewust geworden van de waanzin van dit soort geloof, jullie maken jezelf ervan los, en velen proberen een universele cultuur op te bouwen die liefdevol ieder op de planeet omarmt, voor het welzijn van de gehele mensheid.  
Jullie werden geschapen in Liefde en van Liefde, en binnen de illusie zijn jullie eeuwig naar die Liefde op zoek geweest – die van jullie teruggetrokken lijkt te zijn – in relaties van allerlei aard.  Maar geen van hen bevredigt ooit de behoefte die diep in jullie hart begraven ligt, de enige echte behoefte die jullie hebben en waarin altijd voor jullie voorzien is, om Een te zijn met je Bron.  Jullie werden Een met jullie Bron geschapen, en gescheiden ervan konden jullie niet bestaan, zelfs niet voor een ogenblik, en dus, denken dat jullie afgescheiden zijn, en derhalve zonder liefde, is het jullie lot om voor altijd de Liefde te zoeken waar alleen Het in kan voorzien. 
Maar die Liefde is binnenin jullie, waar Het werd geplaatst op het moment van jullie schepping, en het is daarbinnen waar jullie Het zullen vinden, als jullie al je vooroordelen loslaten die jullie doen blijven denken, redeneren en puzzelen over waar je Het zou kunnen vinden!  Het is dichter bij je dan je je ooit zou kunnen voorstellen, maar terwijl je de illusie accepteert als echt en daarbinnen probeert te vinden wat je zoekt, zul je terneergeslagen en teleurgesteld blijven, want je zoekt in de verte naar iets waarvan je nooit afgescheiden bent geraakt.  
Jullie gidsen, engelen, heiligen en mentoren in de spirituele rijken zijn continu bezig om jullie de waarheid hiervan te proberen te helpen zien, maar jullie blijven jezelf toestaan te worden afgeleid door de kennelijke charmes en verlokkingen of de angsten en zorgen van de illusie.  Echter, het besef dat het leven zoals jullie dat op dit moment ervaren een illusie is, begint te dagen bij steeds grotere aantallen van jullie, terwijl jullie je realiseren dat God, de goddelijke Bron, zijnde oneindig liefdevol, nooit die bedreigende en onherbergzame omgeving zou kunnen hebben geschapen waarin jullie je bestaan lijken te hebben, want, zelfs bij het meest oppervlakkige onderzoek is het overvloedig duidelijk dat het geen omgeving is die is geschapen in Liefde. 
Liefde is jullie natuur, Liefde is jullie bron; jullie kunnen nooit van die bron worden gescheiden, en derhalve moet wat jullie ervaren een illusie zijn.  Een omgeving die pijn en lijden stimuleert en bezorgt, en dat suggereert dat opoffering van jullie nodig is, om jullie Hem waardig te doen zijn, Die jullie perfect in oneindige Liefde schiep, wat helemaal geen zin maakt, en jullie geven, ten slotte, de waarheid daarvan toe, en laten derhalve oordeel los en openen je voor de onvoorwaardelijke acceptatie en liefde van alle vormen van leven. 
En precies dat doen, en niets anders, lost de illusie op, want het hele uitgangspunt daarvan is tegenstrijdig met de Liefde, en als er slechts Liefde is, is er geen plaats voor de illusie, en al de pijn en het lijden die ermee verbonden zijn, en dus lost het op, het desintegreert, het is niet meer, en ontwaken jullie in de eeuwige vreugde van het jezelf ervaren als Een met de Liefde.
Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands