Marcadores

zaterdag 26 januari 2013

23-01-2013 Jezus


Het effect van jullie collectieve liefdevolle intentie is enorm  

John Smallman met Jezus op 23 jan. 2013Hier in de spirituele rijken observeren we jullie vol vreugde, terwijl de nieuwe energieën die de planeet omhullen zich door de harten van de mensheid verspreiden en intensiveren. Een grote uitbarsting van Licht schijnt voort in de hemelen terwijl deze energieën positief en liefdevol met al jullie geliefden op Aarde interacteren, en terwijl jullie doorgaan met het vasthouden van en de intentie hebben je Licht onvoorwaardelijk en zonder onderscheid te delen om, teder en compassievol, te helpen met het ontwaken van al jullie slapende broeders en zusters. Het effect van jullie collectieve liefdevolle intentie is enorm en onontkoombaar. Liefde is zacht en onweerstaanbaar zichzelf aan het binnenloodsen en installeren in de harten van allen op de planeet, wrok, woede, angst en wantrouwen oplossend, zodat de houdingen en gedragingen die daarmee samenhangen los worden gelaten, aldus de Nieuwe Tijd van vrede, harmonie en overvloed toestaand om volledig te voorschijn te komen en jullie allemaal te omarmen. 

Het is een energie van immense kracht waarmee God de mensheid en de prachtige planeet die jullie ondersteunt heeft omarmd. Het doel is om jullie bewustzijn te verhogen naar nieuwe niveaus van bewustzijn, zodat de realiteit dat jullie allen een zijn, dat er geen afscheiding is, zich voorwaarts beweegt van zijnde slechts een interessant, maar weinig begrepen feit – met name erkend door de moderne natuurkunde en in mindere mate door de moderne filosofen – naar de hoofdstroom van algemene kennis. Wanneer dit gebeurt zal het steeds moeilijker voor mensen worden om elkaar op een manier te behandelen die niet in afstemming is met Liefde. Voor velen van jullie zal dat een staat van bewustzijn lijken te zijn die buiten de grenzen van het mogelijke is, feitelijk geheel onbereikbaar, wanneer je rondkijkt naar het geweld dat vrijelijk stroomt in bijna elke hoek van de wereld en je de eigengerechtigheid, woede, afwerendheid (defensiveness), en vrees ziet die mensen lijkt te sturen, vaak goed bedoelende mensen van eerlijkheid en integriteit, in wat onvermijdelijke en volledig gerechtvaardigde conflicten lijken te zijn. 

De reden dat het zover voorbij lijkt aan wat mogelijk is, is omdat jullie allemaal, gedurende vele levens, als daders of slachtoffers opgetreden zijn in wat wordt gezien als voortdurend geweld dat een essentieel aspect van het mens-zijn lijkt te zijn – b.v. Darwins theorie van de survival of the fittest, wat nu allesbehalve weerlegd is. Het is natuurlijk, daarom is geweld te verwachten, voorbereid te zijn op geweld, en de krachten tot je beschikking te hebben om je te verdedigen tegen een aanval, of zelfs om preventief hen te verpletteren die zouden kunnen denken om je in de toekomst aan te gaan vallen. Velen van jullie zijn zich bewust van de waanzin van deze manier van denken, maar omdat er zo veel zijn die ook echt op deze manier denken, lijkt het de meerderheid toe dat geweld en oorlog onvermijdelijk zijn, en altijd zullen zijn. En jullie defensie-industriën bewijzen dat deze manier van redeneren endemisch is. 

De nieuwe energieën zijn al het vertrouwen aan het ondermijnen waarmee zovelen die gevaarlijke reeks van overtuigingen vasthouden, en daarmee zullen ze doorgaan terwijl het goddelijke Liefdesveld dat de planeet omhult doorgaat zijn invloed zacht, krachtig en onweerstaanbaar op alle bewust voelende levensvormen uit te oefenen. Ja, het dierenrijk ondergaat ook een enorme verandering in bewustzijn, want het Liefdesveld discrimineert niet, maar spreidt zijn invloed overal uit om de vrede en harmonie naar jullie planeet te brengen die jullie zo’n lange tijd in je hart hebben gezocht. 

Jullie verlangen naar een prachtige wereld waarin alle levensvormen hun plaats hebben – een plaats waar ze spiritueel kunnen leven, groeien en evolueren zoals goddelijk bedoeld – is in de afgelopen paar duizend jaar van aardetijd geïntensiveerd. Als gevolg van die intentie werd het momentum ingesteld dat jullie in staat zou stellen met het goddelijke Liefdesveld te integreren en versmelten, wat op dit moment heeft gewacht. Jullie betrokkenheid daarmee was altijd goddelijk gepland, en vanaf het einde van vorig jaar, 2012, heeft de energie ervan gestroomd en gepulseerd met een intensiteit die je je nauwelijks kunt voorstellen. Sommigen van jullie voelen het heel sterk, en allen op aarde worden er sterk door beïnvloed. 

Houdingen veranderen en zullen blijven veranderen over de gehele wereld, want de kracht van Gods goddelijke Liefdesveld antwoordt op jullie blijvende roep om Zijn hulp in het binnenhalen van het nieuwe Gouden Tijdperk van wie velen hebben gedroomd en die vele anderen hebben geprofeteerd. Jullie zijn op weg en niets kan jullie tegenhouden. Jullie spirituele evolutie heeft een punt bereikt waarop het je duidelijk wordt dat dit de enige weg vooruit is, en jullie reiken naar voren en nemen het stevig beet. Jullie naderen ‘lift off!’ (‘lancering’). Jullie Vader en allen in de spirituele rijken juichen jullie toe, en jullie succes kan niet worden voorkomen. 


Jullie liefhebbende broeder, Jezus. 

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands