Marcadores

donderdag 10 januari 2013

06-01-2013 JezusHet is onmogelijk winnaars te hebben als er verliezers zijn 

John Smallman met Jezus op 6 jan. 2013


De teleurstelling die zo velen van jullie voelden zou nu moeten verminderen nu de nieuwe energieën door je heen stromen, je kracht, moed en het vertrouwen dat je nodig hebt brengend, om van hier voorwaarts te gaan. Het bereiken van dit punt, dit moment, is een geweldige prestatie, ook al is de significantie ervan je misschien nog niet volledig duidelijk. Jullie hielden het Licht, toonden de weg, en gingen allemaal voorwaarts deze Nieuwe Tijd binnen. Het zal nu groeien en ontwikkelen, zodat jullie, met voortdurende overvloedige hulp van hen in de spirituele rijken, de noodzakelijke veranderingen tot stand kunnen brengen voor alle menselijke interacties en activiteiten die zullen leiden tot vrede, overvloed en vreugde voor iedereen op Aarde. 

Ja, er is veel werk te doen, maar het zal niet langer als werk voelen, want de beloningen die jullie inspanningen voor allen zullen brengen zal jullie volledig verheffen en inspireren. Zeer snel zal er enorme vooruitgang worden gemaakt in de wederopbloei van de Aarde en al de leven-gevende processen die ze ondersteunt en onderhoudt ten behoeve van allen die leven en onderdak vinden onder haar bescherming. 

Aangezien deze nieuwe liefde-omkaderde (love-framed) energieën overvloediger door de omgeving stromen die jullie bewonen, zullen de ouden en onliefdevollen verzwakken en wegvallen, en de macht die zij leken te ondersteunen en aan te moedigen zal blijven afbrokkelen en vergaan, want transparantie zal elke relatie, elke activiteit, elke onderneming penetreren, en de bestemming, de uitkomst, het eindresultaat gezocht door alle deelnemers zal hetzelfde zijn. Niet langer zullen verborgen agenda's het water vertroebelen van coöperatieve verkooporganisaties (cooperative ventures) wanneer verschillende partijen proberen te profiteren van de vaak onbegrijpelijke en verwarrende juridische termen en taal die wordt gebruikt om de partijen tot verdeeldheid te brengen en overeenkomsten tegen te streven. Allen zijn nu uit op succes voor alle betrokkenen, en werken eraan om ervoor te zorgen dat iedere kwestie volledig wordt aangepakt en afgehandeld tot volle tevredenheid van alle betrokken, want het is inmiddels volkomen duidelijk dat het onmogelijk is om winnaars te hebben als er ook verliezers zijn. 

Winnen – succes – is ervan afhankelijk dat iedereen met eer en respect wordt behandeld zo dat misverstanden en meningsverschillen volledig worden besproken en opgelost tot tevredenheid van iedereen die partij is bij een overeenkomst. Iedereen wil dat iedereen volledig tevreden is, en met die altijd aanwezige intentie, is succes voor iedereen verzekerd en gegarandeerd. Er zullen altijd verschillen van mening en perceptie zijn, maar met de nieuwe, liefdevolle energieën die vrij en gelijkmatig stromen, zal open discussie leidend tot besluiten die voor iedereen werken altijd worden bereikt, en wederzijds vertrouwen in elkaar zal groeien als het de meest effectieve manier blijkt te zijn om de resultaten te bereiken die allen zoeken. 

Er is veel gesproken over deze Nieuwe Tijd van vrede en overvloed, en van de mogelijkheden voor creatieve ondernemingen waarvoor het zal zorgen, en nu is het echt aangebroken, nieuwe energieën brengend die verbazingwekkende verbeteringen mogelijk zullen maken in de levensomstandigheden van de massa's die eonenlang hebben geleefd in abjecte armoede, zullen in werking treden. In feite is de mensheid al begonnen om samen te werken om veel van de al lang bestaande problemen en conflicten op te lossen die zo veel gemeenschappen zo lang hebben verdeeld in strijdende partijen 
Alle kwesties die mensen afzonderen en verdelen zullen nu als mogelijkheden worden gezien om samen te komen, elkaar te eren, en liefdevol, compassievol, en vertrouwensvol te werken om oplossingen te bereiken die voor allen acceptabel zijn. Dat is altijd mogelijk geweest, maar hiervoor ontbrak de motivatie omdat ingesleten inflexibele houdingen aan beide zijden zelfs het elkaar ontmoeten tot een gelegenheid maakte om nieuwe conflicten te doen ontvlammen wanneer elke kant beweerde de bovenliggende partij te zijn (claimed the high ground) en de ander de schuld probeerde te geven van de problemen die ze samen in der minne moesten schikken. 

Inflexibiliteit en de weigering om de perceptie van een situatie van een ander te begrijpen zijn niet langer aanvaardbare houdingen of gedrag, en met de nieuwe liefdevolle energieën die over de planeet vegen, zullen zij die deze vasthouden (die inflexibiliteit... vert.) in toenemende mate verwisseld worden (bypassed), als de nieuwe leiders die met wijsheid en compassie de onderhandelingen overnemen die zijn vastgelopen of geen vooruitgang meer boeken. Wanneer Liefde de harten van mensen penetreert kunnen en zullen er wonderen gebeuren, dus maak er in jullie gebeden en meditaties een punt van de liefde te intensiveren waarvan je al de intentie hebt deze te sturen naar degenen die overweldigd zijn door de situatie waarin ze zich bevinden, weet dat het een enorm verschil maakt, en dat het vrede, kansen, en vernieuwing brengt naar delen van de wereld die dat het meest urgent nodig hebben. Liefde, die jullie nu hebben omarmd, is de kracht en de creatieve intelligentie die het jullie mogelijk zal maken al je wereldse problemen en kwesties met compassie en wijsheid op te lossen. 

Je gaat de liefde ontdekken en blootleggen op plaatsen waarvan je nooit zou hebben kunnen dromen dat het zou worden gevonden. Liefde, zoals je weet, is de levenskracht - in feite, is Het het Leven. In de illusie heeft Het verborgen gelegen, onerkend en onaanvaard door de meerderheid van de mensen gedurende eonen. Nu, met de zich opbouwende en intensiverende energieën van de Nieuwe Tijd, zullen de rookgordijnen, de oneerlijkheid en het puin waaronder jullie Het hebben proberen te verbergen gewoon oplossen, en je zult zien dat Het altijd bij je is geweest wachtend op je aanvaarding, zodat jullie samen kunnen werken om de Hemel op aarde te creëren. 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus. 

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands