Marcadores

vrijdag 11 januari 2013

09-01-2013 JezusPolitiek omwille van de politiek heeft niet meer dezelfde fascinatie 

John Smallman met Jezus op 9 jan. 2013


John: Goedemiddag, lieve Jezus. Ik hoop dat je een boodschap hebt die verheffend en inspirerend is want de mensen zijn nog steeds boos en terneergeslagen dat er nog niets belangrijks lijkt te zijn gebeurd – de oude wereld, niet de Nieuwe Tijd, lijkt in grote lijnen voort te gaan als voorheen. 

Jezus: Goedemiddag John, mijn dierbare broeder. Het lijkt misschien zo te zijn, maar er is veel gebeurd en het zal jullie allen snel duidelijk worden dat er inderdaad veel heeft plaatsgevonden, en de genoegens van de Nieuwe Tijd zullen jullie omhullen. Probeer meer tijd te geven aan jullie tijden van gebed en meditatie om je geloof en vertrouwen in je Vader te verdiepen, wiens liefde voor jullie eeuwigdurend is. 

Ontwaken is je lot, en velen van jullie zijn nu in die verontrustende toestand tussen slapen en waken (wakefulness), wanneer de verleiding om terug te vallen in slaap op zijn sterkst is. Jullie zijn zo gewend geraakt aan het wakker worden en bezig te moeten blijven zijn met onopgeloste problemen en vraagstukken in de illusie, dat deze staat van bijna wakker zijn al met al niet zo aanlokkelijk is. 

Desalniettemin moet je de intentie hebben wakker te worden en het vervolgens te volbrengen door het te doen. Er is een eerste fase van het de slaap uit je ogen wrijven en jezelf los te maken van die onontwaakte staat. En daar zijn jullie op dit moment, maar het zal niet blijven duren, want het is echt tijd om wakker te worden en deel te nemen aan de Nieuwe Tijd, zoals altijd jullie intentie is geweest. Herinner jezelf eraan dat er een nieuwe en inspirerende dag is aangebroken en omarm het van ganser harte. 

Om het moment van ganser harte te omarmen is een aspect van het leven dat je stimuleert en optilt zo dat er motivatie ontstaat om je dagelijkse activiteiten te begeleiden. Het leven is een geschenk - een zegen, een stroom van genade die je eraan herinnert dat je een bent met God het Opperwezen, de Bron van alle bestaan – en de motiverende kracht in je die spontaan verwondering creëert als nieuwe creatieve ideeën bij je opkomen, geestdrift toevoegend aan de ervaring volledig levend te zijn, wat je natuurlijke staat is. De illusie toestaan je de gewaarwording of het gevoel van lijden op te dringen die zo velen ervaren, is een grootscheepse afleiding van levend zijn. Compassie voor degenen die lijden is goed, en hen helpen wanneer je daartoe in staat bent is natuurlijk gepast, maar het is ongepast om jezelf toe te staan in de conflicten te worden getrokken die hun lijden veroorzaken. 

Geschillen gaan over oordeel, over wie gelijk heeft en wie ongelijk. Het zijn concurrerende gebeurtenissen waarbij ego's betrokken zijn, en ego's willen alleen vernietigen, nooit samenwerken – tenzij voor persoonlijk gewin – want ze zien alle anderen als afgescheiden van henzelf en bedreigend voor henzelf, en dus leiden ze altijd tot lijden. Geschillen kunnen niet worden opgelost op het niveau waarop ego's betrokken zijn, en op het niveau voorbij ego's zijn ze niet langer geschillen, maar zijn het verschillen in perceptie die altijd kunnen worden opgelost. Proberen een partij bij een geschil als de goede en de andere als de foute aan te wijzen zorgt ervoor dat de oplossing onmogelijk is, want dat is werken op het niveau van het ego, waar oplossingen nooit mogelijk zijn. 

Dit betekent niet geen aandacht schenken aan geschillen als je er toevallig onderdeel van wordt; het betekent weggaan van je ego’s om het mogelijk te maken oplossingen te vinden en te effectueren. Als je betrokken bent bij een geschil betekent het dat je de situatie niet duidelijk waarneemt, maar erover oordeelt en mogelijk een kant kiest. Oplossingen kunnen alleen worden gevonden wanneer de betrokken partijen toestemmen hun doelstellingen duidelijk naar voren te brengen, te identificeren wat het is dat naar hun tevredenheid moet worden opgelost, en dan zinvol samen te werken om een situatie te creëren die elke partij tevreden stelt, en dat kan alleen worden gedaan wanneer ze uit hun ego’s weggaan. 

Wanneer ze dat doen zal het geschil vaak blijken te gaan over iets dat geen van de partijen adequaat had aangepakt of uitgelegd aan zichzelf, laat staan aan hen met wie ze in conflict zijn. De hele atmosfeer zal dan oplichten als het voor alle betrokken partijen duidelijk wordt dat het echte probleem er slechts een is van perceptie, die kan worden verduidelijkt door vriendschappelijke discussie. 

Er zijn, natuurlijk, gevallen waarin geschillen veroorzaakt worden om te verzekeren dat er een conflict ontstaat. Echter, normaal gesproken is het ogenblikkelijk duidelijk wanneer dat de situatie is waarmee je te maken hebt, en het is dan het beste er niet bij betrokken te raken, aangezien er heel weinig kan worden bereikt wanneer de intentie tot een oplossing ontbreekt. Veel van de politieke kwesties op jullie planeet vallen in deze categorie want politiek gaat over het algemeen over macht en controle, en het belang en de significantie van de betrokken onderhandelaars wordt verwijderd of ernstig ondermijnd als de problemen zijn opgelost. Vervolgens doen ze enorme inspanningen om nieuwe te creëren. 

Wanneer nieuw verlicht leiderschap zich wereldwijd ontwikkelt, zal met het groeien en versterken van de Nieuwe Tijd, de overgrote meerderheid van de schijnbaar onoplosbare politieke problemen en vraagstukken opnieuw worden aangepakt met een nieuwe en positieve vaardigheid en intentie om de complexe knopen van verwarring en onenigheid die hen zo lang hebben geteisterd te penetreren en ontwarren. Jullie zijn inderdaad een Nieuwe Tijd binnengegaan. Het is een tijd van genereus, harmonieus en coöperatief engagement, die blijvende vrede zal brengen aan allen, want dat is de nieuwe intentie die de mensheid nu vasthoudt – en dat zal worden bereikt. 

Politiek omwille van de politiek heeft niet meer dezelfde fascinatie als hiervoor, want jullie zijn gevorderd tot een staat waarin vrede en harmonie door middel van transparante onderhandelingen het einddoel is, en het politieke spel met zijn eindeloze lijst van sterren en boegbeelden strijdend om invloed, aandacht, macht en prestige is in wezen voorbij, samen met alle lawaai en afleiding die het heeft veroorzaakt. 

Focus op deze nieuwe motieven, die de manier waarop mensen zich tot elkaar verhouden veranderen, en wees je er vrolijk van bewust dat vrede en harmonie tussen individuen en tussen naties is wat de toekomst voor de mensheid in petto heeft. 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus. 

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands