Marcadores

vrijdag 7 juni 2013

05.06.2013 Jezus


Verwijt en schuld zijn illusoire concepten die jullie aan de illusie vastbinden

John Smallman met Jezus op 5 juni 2013De Nieuwe Tijd is aangekomen, en tekenen ervan zijn overal zichtbaar terwijl het goddelijke Liefdesveld doorgaat over de planeet te stromen, alles op Haar weg omarmend; en er zijn er maar heel weinig die zich niet op Haar weg bevinden.  Een grote en zeer vastberaden inspanning is van iedereen vereist die ervoor zou kunnen kiezen om niet te worden beïnvloed door het Liefdes immer intensiverende en betoverende energieveld.  Het is Gods Wil dat de mensheid de mantel van pijn en lijden afwerpt waarin het heeft gekozen zichzelf voor zo lang te hullen, en de mensheid heeft er nu voor gekozen om haar collectieve wil af te stemmen op Gods – dat is waar de Nieuwe Tijd helemaal over gaat, jouw wil op die van God afstemmen –  en doet dat door het afwerpen van de vergankelijke sluier van angst en afscheiding waarin jullie jezelf tijdelijk hadden gehuld.

Velen van jullie maken nieuwe en verblijdende verbindingen met vreemden terwijl de Liefde ieders hart binnengaat dat geen buitengewoon vastberaden poging heeft gedaan gesloten te blijven.  Jullie stromen met de stroming van Liefde naar jullie onvermijdelijke ontwaken toe, dus wees blij, ontspannen, dank, en weet dat voor alles goddelijk wordt verzorgd, zoals het altijd is geweest.  Verwacht nieuwe vrienden en kennissen te maken terwijl jullie harten zich openen in het Liefdesveld dat jullie omarmt, en koester je in de warmte van die gedeelde liefde.

Er bestaat niet zoiets als 'voorbestemming'.  Dat is een concept, gebaseerd op angst, dat werd uitgevonden om te proberen het lijden te verklaren als iets door God aan hen toegebracht die Hem mishaagden, en die daarom feitelijk verdoemd werden als tegenstelling tot hen die 'rechtvaardig in Zijn ogen' waren en gered zouden worden.  Het idee was dat je voorbestemd was voor redding en de hemel, of voor verdoemenis en de hel, en dat je niets kon doen om deze situatie te veranderen.  Uiteraard is dat onzin.  Alle bewust voelende leven is Gods Hart dierbaar, en allen zullen het oneindige wonder van Zijn eeuwige Liefde voor hen gaan ervaren, ongeacht enige 'misdaden' of 'slechte handelingen' welke ze lijken te hebben gedaan. 

Alleen Liefde is echt, en het is daarom eeuwig.  Alles wat onliefdevol is, ongeacht hoeveel pijn en lijden het kan lijken te veroorzaken, is onwerkelijk en zal met de illusie verdwijnen, zodra je jezelf bevrijdt van enige duidelijke behoefte dat je je eraan vast moet houden.  En met dat proces ben je op dit moment bezig: het stof van de illusie van je voeten schuddend terwijl je het achter je laat, en verder gaand terwijl je de continue intentie hebt om op ieder moment liefdevol te zijn.

Zodra je die intentie hebt, en vraag om hulp van je gidsen en mentoren in de spirituele rijken om die te handhaven, dan ben je op jouw weg naar Huis en niets kan je aankomst voorkomen.  Het is nog steeds voor je mogelijk dat je van je pad afdwaalt als je met opzet in een situatie onliefdevol wordt, maar heel snel zal het besef van deze afdwaling in je bewustzijn doorbreken, je toestaand die onliefdevolle intentie los te laten en jezelf en ieder die je mogelijk onverstandig hebt veroordeeld of beschuldigd, te vergeven.  Liefde is je natuur.  En de afleidingen van de illusie worden minder en minder aantrekkelijk voor je, dat is waarom jullie de onomkeerbare beslissing genomen hebben te ontwaken.  Enige afdwaling van je liefdevolle intentie om jezelf af te stemmen op de heilige Wil van God zal kort zijn, want de Liefdesvlam in jullie harten brandt steeds feller naarmate de dagen verstrijken, en zich er niet bewust, onbewust van blijven, ongevoelig voor Haar continue aanwezigheid binnenin je, is onmogelijk.

De Liefdesvlam binnenin ieder van jullie – het begeleidende Licht dat jullie naar Huis leidt – is intens, krachtig, en er is geen manier waarop je het permanent verborgen, ontkend, of genegeerd kunt houden.  Het zal voortschijnen, en zelfs als je levens doorgebracht hebt Het te ontkennen of negeren, Het heeft je nimmer verlaten, zelfs niet voor een moment, maar heeft geduldig en liefdevol gewacht op de eerste en de kleinste verandering in je houding of overtuiging, welke laat zien dat je op het punt raakt om Het eens te meer te erkennen.  Dat moment is nu, en het wordt steeds moeilijker voor iemand om enige wrok of rancune te koesteren.  Waar voorheen velen op Aarde er plezier aan hadden met een gevoel van bittere voldoening wrok te koesteren, als ze wraak of compensatie in gedachten hadden tegen degene die hen had gekwetst of beledigd; is dat gevoel van tevredenheid nu hol of afwezig, en zijn ze verbaasd. 

Dat is een vroeg teken van ontwaken.  Als het je overkomt, verwelkom het en verheug je erover.  Jullie tijden voor bitterheid zijn ten einde!  Misschien was je je zelfs niet bewust van het je vastklampen aan rancune of de behoefte om te straffen, maar nu dat gevoel van beëindiging die het bracht aan het vervagen is, word je je er bewust van.  Dat kan schokkend zijn omdat je jezelf misschien zag als vriendelijk en accepterend, en je tevredenheid kwam gedeeltelijk uit je zelfbeeld als iemand die geen wrok koestert, terwijl in werkelijkheid – zo is nu duidelijk geworden – je dat wel deed.

Vergeef jezelf!  Er zit geen voordeel of verlossing in zelfverwijt of schuld.  Je maakte een fout; je hebt het gezien en gecorrigeerd, en door dat te doen heb je een ander onliefdevol aspect van jezelf losgelaten, meer ruimte in jezelf beschikbaar makend voor de Liefde om te wonen.  In waarheid zijn jullie onberispelijk en onschuldig.  

Verwijt en schuld zijn illusoire concepten die jullie aan de illusie vastbinden door je je onwaardig te laten voelen om God te kennen, laat staan je te koesteren in de warmte van Zijn eeuwige omarming.  Maar dat is waar je thuishoort!  Dat is waar je je eeuwige bestaan hebt.  Je vergat dat gewoon tijdelijk, terwijl je in de illusie speelde.  Nu die onwerkelijke speeltijd eindigt terwijl jullie je voorbereiden om terug te keren naar het eeuwige, volkomen absorberende creatieve spel in de Realiteit – je enige Thuis.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands