Marcadores

vrijdag 21 juni 2013

19.06.2013 Jezus


Dit is voorwaar een prachtige tijd om op Aarde te zijn!

John Smallman met Jezus op 19 juni 2013De krachtige progressie van de mensheid langs het pad naar ontwaken gaat verder.  Ondanks de schijnbare vertragingen – want in werkelijkheid zijn er geen vertragingen, ooit – gaat alles snel voort terwijl meer en meer van de mensheid beseffen dat wat zij hebben ervaren als leven, verscheurd door meningsverschillen en conflicten, niet is wat ze van plan waren, want liefde en acceptatie is wat iedereen zonder uitzondering echt verlangt en naar op zoek is.  Deze wereldwijde groei in bewustzijn van de ontoereikendheid van de levenservaring van het grootste gedeelte van de mensheid, zorgt ervoor dat velen daarover nadenken en de intentie hebben het te veranderen.  Jullie intentie is krachtig, en jullie collectieve besef van de ontoereikendheid van de menselijke levenservaring leidt tot het bewustzijn dat de enige manier waarop de essentiële veranderingen van de manier van leven van de mensheid kan worden bereikt, is als een ieder van jullie zijn eigen houdingen en gedragingen verandert.  Wachten tot anderen veranderen kan niet, gaat niet, en zal niet werken, en dat is een groot aantal van jullie eindelijk duidelijk geworden, aantallen groot genoeg om de collectieve intentie te veranderen.  Dat is wat er gebeurt, en dat is een heel fantastische vooruitgang.

Bewustzijn van jullie individuele behoefte om jullie houdingen en jullie percepties te veranderen is de grootste evolutionaire stap die de mensheid ooit heeft genomen.  Gedurende de eonen van het menselijk bestaan zijn er altijd een paar individuen geweest die de waanzin herkenden van het iedereen veroordelen, om welke reden dan ook, en die alleen maar liefde boden.  Het leek vaak dat hoewel hun visie deugdelijk was, er geen manier was waarop het zou kunnen werken, want vertrouwen betekende altijd te worden verraden, tonende dat Liefde niet werkt omdat het zwak is, niet effectief, en gemakkelijk verpletterd wordt.  Echter, liefdevolle intenties zijn ongelooflijk krachtig en, eenmaal gemaakt, gaan ze eeuwig mee, ‘brengen goddelijk interest tegen een samengestelde rente op’, en groeien exponentieel.  Het resultaat is dat de immense kracht van die intenties nu iedereen op Aarde heeft beïnvloed, en het goddelijke Liefdesveld dat jullie allen omhult alle blokkades naar de Liefde doorbreekt die jullie individueel hebben opgericht en ze vernietigt.  Dit is voorwaar een prachtige tijd om op Aarde te zijn!
  
Het zien met nieuwe ogen, het ontdekken van nieuwe manieren om dingen te bekijken, is wat er zich de afgelopen decennia heeft voorgedaan, terwijl een groeiend gevoel van urgentie mensen heeft aangemoedigd om te zoeken naar betere manieren van omgaan met elkaar, om de schijnbaar onvermijdelijke mars naar vernietiging waarop de mensheid zijn zinnen leek te hebben gezet, te vertragen en vervolgens te keren.

Sta jezelf niet toe te worden overtuigd door de mainstream nieuwskanalen dat de wereld, zoals jullie die hebben leren kennen gedurende dit korte mensenleven dat jullie momenteel ondergaan, op weg is naar een ramp – politiek, sociologisch, religieus, economisch of ecologisch – want hoewel al deze gebieden inderdaad omwentelingen ervaren, zijn het verstoringen die jullie voorwaarts leiden uit de chaos en conflicten die de mensheid veel te lang lastig hebben gevallen.  De manier waarop het leven is geleefd, de richting waarin het gegaan is op Aarde, heeft gedurende de eonen een zeker momentum verkregen, en de verandering van richting die nu plaatsvindt moet dat oude momentum zien te overwinnen en te vervangen door een die veel beter geschikt is voor de nieuwe richting waarop de mensheid zich heeft ingescheept. 

Jullie zijn begonnen aan een nieuwe weg, omdat jullie een Nieuwe Tijd zijn binnengegaan – een tijdperk waarin Liefde, de levenskracht, vrij en enthousiast door ieder van jullie zal stromen, terwijl jullie blokkades voor Haar passage wegvallen ten gevolge van jullie bewust bedoelde veranderingen van houding.  Deze nieuwe richting is altijd beschikbaar geweest, op jullie wachtend om te groeien in het bewustzijn ervan, en naar een sterk verlangen om weg te gaan van het zeer schadelijke pad dat jullie zo blind zo lang hebben gevolgd.  Dat heeft nu plaatsgevonden, en er zal geen weg terug zijn want de logge, onhandige, en schadelijke manieren van het oude zijn nu gezien voor wat ze altijd geweest zijn: volkomen krankzinnig.  Het momentum is aan het veranderen, je onverbiddelijk wegbrengend van de overwoekerde zijwegen, waar de Liefde bijna volledig verborgen lag, naar de grote snelweg waar het vrij en schitterend stroomt, allen met Zich dragend in een juichende harmonie van onvoorwaardelijke acceptatie en inclusiviteit.
    
Wij, jullie gidsen, mentoren, en engelen in de spirituele rijken, zijn bij jullie geweest gedurende al jullie Aardelevens – en sommigen van jullie hebben er bepaald veel gehad – assistentie aanbiedend en gevend wanneer je er maar om vroeg.  Nu verheugen we ons terwijl we observeren hoe jullie je krachtig en sterk bewegen naar en vermengen met het goddelijke Liefdesveld, waarbinnen de gehele schepping eeuwig bestaan geniet.  Het heeft jullie altijd omhuld want absoluut alles is er in opgenomen – er is geen ergens anders.  Maar, jullie hebben een vrije wil, terwijl de Liefde nooit (iets) opdringt, dwingt, of stuurt.  Het wacht geduldig, totdat zij die ervoor gekozen hebben om Het te negeren of te ontkennen, van gedachten veranderen.  Dan omhult Haar liefdevolle omarming hen met volkomen vreugde. 

De keuze om de Liefde te ontkennen of te negeren is altijd een zeer tijdelijke situatie, want de waanzin van het ontkennen of negeren van de Realiteit, kan niet langer worden gehandhaafd dan een moment.  Echter, terwijl die staat wordt vastgehouden – en het is volstrekt illusoir – kan het eeuwig lijken te duren. Dus ja, het lijkt jullie toe dat je lijden in vele vormen gedurende een zeer lange tijd hebt ervaren; in Realiteit is het alleen kortstondig geweest.  En als je ontwaakt zullen al je herinneringen daaraan oplossen, om nooit meer terug te keren, en jullie eeuwige vreugde zal nooit vervagen.  

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands