Marcadores

woensdag 17 oktober 2012

14-10-2012 Jezus
Het brengt jullie een nieuwe en schitterende reden om te leven

John Smallman met Jezus op 14 okt. 2012


Jullie ontwakingsproces gaat soepel vooruit net als goddelijk bedoeld, dus wees niet van streek of verstoord door de mainstream media die zich richten op de pijn, het lijden en de rampen over de gehele wereld. Ze gebeuren, maar andere, veel prachtigere dingen die niet worden gerapporteerd gebeuren ook. Grote aantallen mensen vinden compassie, vergeving en liefde in hun hart waar ze daarvoor gebukt leken te gaan onder angst, zorgen en zelfs bitterheid. Dit is een gigantische stap voorwaarts die velen enthousiast omarmen ondanks het verontrustende mainstream nieuws dat jullie media overstroomt.

Er is een belangrijke verschuiving opgetreden. De mensheid legt binnen haar collectieve hart-energieveld de gloeiende sintels bloot van jullie Vaders Vlam van Liefde, daar geïnstalleerd voor jullie bescherming toen jullie besloten om het pad van individualiteit en scheiding te verkennen. Die sintels zijn onblusbaar en hebben op dit moment gewacht. Dit blootleggen is het toestaan van de oneindig machtige adem van de Geest op hen te blazen, ze terugbrengend naar hun natuurlijke staat – goddelijke Vlammen branden eeuwig en enthousiast, voortdurend je Vaders onsterfelijke liefde voor jou demonstrerend. Om te bemerken dat ze binnenin jezelf branden is tegelijk schokkend en opwindend! Het brengt jullie een nieuwe en schitterende reden om te leven, en je wilt het alleen maar delen en het zien groeien en uitbreiden te midden van de volkeren van de wereld – en dat is precies wat er gebeurt.

Het goddelijke gebied van Liefde dat de Aarde en al haar bewoners omringt bereikt meer en meer harten terwijl jullie jezelf verwelkomend openen voor haar liefdevolle omarming. Het is er altijd voor jullie geweest en nu worden miljoenen van jullie, nee, miljarden, zich bewust van deze schitterende goddelijke gave die je zal helpen om alle concepten en overtuigingen los te laten die jullie geest voor eonen hebben verduisterd in verwarring, en jullie zo vaak hebben geleid naar verraad, haat en oorlog - het zijn deze waanzinnige ideeën geweest, zo stevig vastgehouden, die hebben geleid tot zoveel lijden voor de volkeren van de wereld. Nooit eerder in jullie geschiedenis is er de bereidheid geweest om liefdevol te werken aan het loslaten van deze concepten en overtuigingen die jullie zo erbarmelijk hebben gediend, en met toenemende aantallen van jullie die hun hart openen om de goddelijke omarming te accepteren en te ontvangen is jullie succes verzekerd. 

Er is altijd een intens verlangen binnen de collectieve geest geweest om vrede en harmonie te ontwikkelen in alle relaties en op elk niveau van de menselijke samenleving. Echter, omdat wantrouwen en uiterste voorzichtigheid zichzelf voortdurend bewezen hebben als essentiële aspecten van iedere onderhandeling of overeenkomst die wordt uitonderhandeld (hammered out) (want ervaring heeft je geleerd dat het negeren of afzien van hen vaak heeft geleid tot een ramp), heeft tot nu toe niemand de moed of de prikkel gehad om een echt open en eerlijke discussie uit te proberen. 

Nu, echter, zijn er zeer weinigen over die zich niet hebben gerealiseerd dat deze oude, versleten concepten en meningen nooit vrede en harmonie zullen kunnen brengen want vrede en harmonie vragen om vertrouwen en respecteren dat altijd; en dus vinden er grote veranderingen plaats in de denkgeest van het collectief, mogelijk makend dat zinvolle en vruchtbare discussie plaats vindt om belangrijke kwesties aan te pakken en op te lossen die bij jullie tot zo veel aanhoudend verschil van mening en ergernis hebben geleid.

In de afgelopen decennia hebben vele angstige zielen geleerd dat vertrouwen kan werken en inderdaad werkt, en dat is een openbaring voor hen. Natuurlijk zijn er teleurstellingen geweest op de weg naar vertrouwen; hoewel het al vaak is gezocht, is het al te vaak niet gehonoreerd. Maar die teleurstellingen waren leer-ervaringen voor alle betrokkenen, want degenen die vertrouwden en werden verraden, kozen in plaats van naar het niveau van de verraders te gaan, er niet meer mee om te gaan. Degenen die het vertrouwen respecteerden werden zelf gerespecteerd, en zij die niet konden worden vertrouwd – echt, er zijn veel minder mensen schaamteloos onbetrouwbaar dan je zou denken – merkten dat ze steeds meer geïsoleerd raakten wanneer zij de oneerlijkheid van anderen betreurden en onderwijl hun eigen oneerlijke doelen voortzettend en doorgaand met liegen en bedriegen.

Degenen die vertrouwden en vertrouwen aanmoedigden merkten dat ze steeds vaker met anderen omgingen die vertrouwden en die vertrouwd konden worden. Deze nieuwe ervaring was verheffend en inspirerend, en met vertrouwen dat wordt gerespecteerd begon de liefde die in ieder hart aanwezig is te bloeien. Als gevolg daarvan begonnen harten overal zich te openen, Gods liefdevolle omhelzing toestaand hen te omhullen en leidend tot de huidige situatie waarin vertrouwen wordt gevraagd en verwacht, en het onteren van vertrouwen volstrekt onaanvaardbaar is geworden.

Degenen die zo lang zijn geslaagd in hun doelstellingen en agenda's, door middel van intenties en acties ontworpen om anderen door verhulling te verwarren, zijn in enorme wanorde omdat hun oneerlijkheid is blootgelegd en voor iedereen waarneembaar, en nu willen nog maar weinigen met hen te maken hebben. 

Vertrouwen en eerlijkheid worden nu gezien als de enige weg vooruit, en degenen die dat willen weerleggen worden achtergelaten aan de zijlijn terwijl de mensheid zich krachtig voorwaarts beweegt richting haar goddelijke bestemming - een groots ontwaken. Focus je aandacht en intenties op deze zeer gedenkwaardige en significante gebeurtenis die op het punt staat voorgoed de manier waarop jullie leven en met elkaar omgaan te veranderen. De komst ervan zal jullie verbijsteren en verwonderen – aangezien het naar binnen veegt (sweeps in) met een tijdperk van vrede, geluk en overvloed dat momenteel ver voorbij jullie wildste dromen is.

Jullie liefhebbende broeder, JezusZoals gechanneld door John Smallman.

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands