Marcadores

maandag 22 oktober 2012

21-10-2012 Saul

Om de slapers te helpen zou je in hun schoenen moeten staan  

John Smallman met Saul op 21 okt. 2012


De Aarde-datum van 21 December 2012 speelt veel mensen door hun hoofd wanneer ze vooruitkijken naar het ontwaken van de mensheid, en zich afvragen wat er nou eigenlijk zal gaan gebeuren, als er al wat gebeurt, op of voor die datum. Ondanks alle inspirerende gechannelde boodschappen die het belang en de betekenis van deze datum behandelen hopen velen maar op het beste, zich ondertussen afvragend of er echt het nodige zal veranderen – ze bereiden zich erop voor een grote teleurstelling te verwerken. En de mainstream media blijven zich focussen op dezelfde oude zaken – 'nieuw' slecht nieuws over de economie, over politiek, over de dreiging van terroristische complotten of oorlogen, over klimaatverandering, over aardbevingen, en zo verder en zo verder – dus waar, vraag je, is het goede nieuws?

De illusie verbergt voor jou je eeuwige spirituele verbinding met God. Daar geloof je in, het heeft echt zin voor je, maar je hebt er geen ervaring mee – geen gevoel van de aanraking, smaak, geur, geluid, en het zicht van Gods Aanwezigheid in jullie levens. Je hebt gebeden, gemediteerd, leest inspirerende spirituele boeken door een paar mystici die het goddelijke hebben ervaren, en door mensen die persoonlijk bijna-dood ervaringen hebben ondergaan. Maar de meerderheid van jullie heeft geen persoonlijke ervaring gehad waardoor je God kent. Lichamen kunnen alleen ervaren via de vijf belangrijkste zintuigen, dus moet je vertrouwen op je geloof, op je hoop, maar als de vervaldatum steeds dichterbij komt neigen je twijfels ertoe te intensiveren. Als je geen twijfels ervaart ben je misschien niet eerlijk tegenover jezelf – misschien ontken je ze. 

Dit is een zeer veeleisende tijd voor je terwijl je in spanning wacht op het moment van je beloofde ontwaken. Het goddelijke Liefdesveld dat de planeet en de gehele mensheid omhult is gevoelig voor jullie bezorgdheid. Put troost uit de wetenschap dat hoe onwerkelijk of inadequaat jouw ervaring van je goddelijke natuur ook mag zijn, het feit blijft dat jullie goddelijke wezens zijn, altijd geweest zijn, en altijd zullen blijven, de geliefde kinderen van God. Dat is de Waarheid. Het is eeuwig waar, zelfs binnen de illusoire realiteit waarin jullie momenteel het leven in zulk een buitengewoon beperkte verschijningsvorm ervaren.

Jullie onwerkelijke onwetendheid is een zware last die je vrijwillig koos te dragen toen je opnieuw de illusie binnenging om Lichtdragers en wegwijzers te zijn voor degenen die diep in slaap blijven. Om degenen te helpen die zo diep in slaap zijn moest je jouw herinnering van de Realiteit achterlaten zodat je zou kunnen ervaren wat zij ervaren en volledig hun angstige en verwarrende tweestrijd begrijpen, die geen enkele zin maakt tenzij je er binnenin ingesloten bent. Van de buitenkant, vanuit de Realiteit, is er niets; het bestaat niet. Maar van binnen lijkt het volkomen echt, en alle kwesties, problemen, pijn en lijden waarmee het jullie in aanraking brengt zijn zeer bedreigend en overtuigend.

Om de slapers te helpen zou je in hun schoenen moeten staan. Hoewel je je geheugen van de Realiteit hebt achtergelaten, is de kennis van Haar diep in jezelf bewaard gebleven, zoals ook het geval bij de slapers, maar jij, in tegenstelling tot hen, hebt daar een bewustzijn van. Dit bewustzijn is het gereedschap dat je gebruikt om jezelf onfeilbaar huiswaarts te leiden, en door dat te doen, laat je anderen de weg zien. Maar het effect van de illusie is om twijfels in je denkgeest te doen rijzen zoals over haar werkzaamheid, speciaal wanneer jij, ook, vastloopt in de zorgen en angsten van het dagelijks illusoir leven. 

Dat is de reden waarom we jullie voortdurend herinneren aan de absolute noodzaak om tijd in stilte door te brengen – rust, tijd alleen om te bidden of mediteren – om je kracht te verversen, om je bewustzijn te vernieuwen dat jullie Lichtdragers en wegwijzers zijn met een zeer belangrijke missie: het ontwaken van de mensheid, waarvoor wij in de spirituele rijken jullie voorzien van continue en niet aflatende steun. Als je je zou overgeven aan het geloof dat je deze enorme taak zonder hulp zou doen, zou je overweldigd raken. Je kunt dit onmogelijk alleen doen. Daarom moet je voor tijd en ruimte zorgen, elke dag, om met ons in verbinding te treden, zodat je continu het besef behoudt dat je nooit alleen bent. Twijfels zul je hebben, maar je zult ook weten dat je zonder enige twijfel niet alleen bent.

Wat jullie afgesproken hebben te doen en ook doen is werkelijk verbazingwekkend. Je ging de illusie uit vrije wil en bereidwillig opnieuw binnen om jullie broeders en zusters te helpen omdat ze moeite hadden hun weg terug naar Huis te vinden. Het is niet de eerste keer dat jullie vrijwillig hebben gekozen om de slapers te helpen die schijnbaar in de illusie gevangen zaten, en je vastberadenheid en doorzettingsvermogen bij het uitvoeren van deze taak wordt goddelijk erkend en geëerd. Het is een taak waarbij succes onvermijdelijk is want het is Gods wil dat dit zo is. Herinner jezelf er keer op keer aan, vooral als de twijfels je overvallen, dat je goddelijk op elk moment van je bestaan wordt geliefd, beschermd, en geleid, en dat falen geen beschikbare optie is want jullie succes is goddelijk verzekerd. 

Met heel veel liefde, Saul. 


Zoals gechanneld door John Smallman.

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands