Marcadores

dinsdag 2 oktober 2012

30-09-2012 Saul


Jullie overtuigingen binden jullie vast aan de illusie 

Saul via John Smallman 30 september 2012


De opwinding stijgt terwijl jullie ontwaken steeds dichterbij komt. Jullie hebben hier lang op gewacht en je zult niet teleurgesteld worden. Sommigen van jullie hebben zogenaamde 'piekervaringen' gehad, toen wat je ook aan het doen was perfect en op een niveau van bekwaamheid of vermogen stroomde ver voorbij wat je zou omschrijven als normaal. Het was opheffend voor jou, zelfs aansporend, want het leek dat je niets verkeerd kon doen, niets kon doen om deze energetische stroom te onderbreken of voorkomen dat het een zeer opmerkelijke uitkomst zou opleveren. Het pure wonder van momenten als deze zijn als niets in vergelijking met wat je te wachten staat bij het ontwaken. 

De reis om dit stadium in jullie evolutie te bereiken is inderdaad lastig geweest - een lange en vermoeiende inspanning - maar het einde is in zicht, en ook al heb je twijfels, diep in jezelf heb je een zekerheid, een weten dat dit waar is. 

Wanneer je ontspant, mediteert of bidt, zoek dan deze zekerheid in jezelf; focus je erop en heb de intentie om te ontwaken, want dit doen herinnert je eraan dat dit je lot is en dat het Gods Wil voor jou is. Door dit regelmatig te doen sta je jezelf toe dat diepe innerlijke weten te bevestigen en je twijfels vervagen. Je bent op weg naar Huis, en niets zal je van dat pad afbrengen want het roept je zo onweerstaanbaar.

Jullie zijn allemaal goddelijke wezens die denkbeeldige spelletjes spelen, maar omdat je goddelijk bent is de kracht van jullie collectieve verbeelding intens krachtig, en vanwege de manier waarop je ervoor kiest om jouw spelletjes te spelen heeft het jullie er van overtuigd dat de spelletjes echt zijn.

Wanneer je gelooft in iets en erin slaagt jezelf ervan te overtuigen dat dat de waarheid is wordt het heel moeilijk voor je om door dat geloof heen te kijken en het te herkennen voor wat het is – een mening waarmee je je hebt geïdentificeerd – want je overtuigingen worden je identiteit, en je denkt dat als ze worden verwijderd dat je zult ophouden te bestaan. Een angstaanjagende gedachte, en dus ben je geneigd je fel en onbuigzaam aan ze vast te klampen.

Jullie overtuigingen binden je aan de illusie, want ze zijn mede-afhankelijk en onlosmakelijk met elkaar verbonden. Desalniettemin is je innerlijke weten voortdurend aan het proberen om dit in je bewustzijn te brengen door je van nieuwe informatie te voorzien zodat je nuchter naar deze standpunten kunt kijken, zonder onderworpen te zijn aan hun eisen voor jouw trouw of loyaliteit. Overtuigingen kunnen worden gewijzigd of verwijderd, wanneer je kennis en ervaring je hun ontoereikendheid laten zien, ruimte latend voor uitbreiding van je bewustzijn en het je mogelijk makend nieuwe ideeën en informatie te accepteren als deze je worden gepresenteerd. Er is onbegrensde kennis voor je beschikbaar, en je kunt je bewustzijn en wijsheid verdiepen als je er ruimte voor maakt door vraagtekens te plaatsen bij je overtuigingen in reactie op nieuwe informatie. 

De illusie is een staat van beperking en alles wat je kunt doen om die beperkingen op te lossen is een stap op de weg naar het achterlaten ervan. Je denkgeest gebruiken om de goudklompjes van wijsheid te ontdekken dat elk gebied van menselijke inspanning bevat, kan zeer inspirerend zijn. Elke dag wordt nieuwe kennis en wijsheid ontdekt in gebieden waarvan voorheen werd gedacht dat ze volledig waren onderzocht, en er is geen einde in zicht. Tijdelijke onderbrekingen treden op wanneer inflexibele overtuigingen voorkomen dat wat er nieuw aan het licht wordt gebracht goed wordt onderzocht. 

Overtuigingen zijn als verslavingen, je raakt eraan verslaafd. Iedereen heeft de ervaring gehad van het vormen van een overtuiging over iemand die ze nog nooit hebben ontmoet, maar van hebben gehoord, en later, bij het hen ontmoeten en leren kennen, zijn ze verbijsterd om te ontdekken dat de denkbeeldige perceptie die ze zich hadden uitgedacht vrijwel geen gelijkenis had met de persoon, en dat ze hun overtuiging navenant moesten wijzigen of aanpassen. 

Jullie hebben allemaal overtuigingen die zeer diepgeworteld zijn geraakt in de loop van je leven en die je nooit in twijfel hebt getrokken – je had een gedachte, op dat moment maakte het voor jou zin, en het werd een overtuiging, of je ouders of leraren lieten je geloven dat het een bewezen feit was – en vervolgens trekt een van je kinderen of een van je jongere vrienden of collega's je aandacht met de ongeldigheid ervan. Dat kan je heel erg uit het veld slaan! Misschien weiger je om er vanuit hun perspectief naar te kijken (voor jezelf toegeven dat je het al die jaren verkeerd hebt gehad kan heel pijnlijk zijn) en word je boos op hen als je probeert het te verdedigen.

Echter, wanneer je kunt beginnen je overtuigingen zonder angst in twijfel te trekken, en diegenen loslaat die je niet langer dienen, zul je in jezelf een gevoel van vrijheid blootleggen, een gevoel van ruimte, en je zult je lichter voelen. De meesten van jullie kennen mensen die inflexibele overtuigingen en houdingen hebben en met wie het moeilijk, zo niet onmogelijk is, om een zinvol gesprek te voeren. Wanner je je zo iemand herinnert denk er dan aan dat iedereen een spiegel is waarin je je eigen reflectie ziet. In het begin is het moeilijk om dat aan jezelf toe te geven, maar jullie weten allemaal dat je anderen hebt opgemerkt die hun fouten of onvolkomenheden, heel duidelijk naar hen teruggekaatst, niet zien, of verkiezen die niet te zien. Ben je echt zo verschillend?

De moed hebben om te erkennen en toe te geven dat je het misschien verkeerd hebt is erg bekrachtigend (empowering), en je angsten en zorgen druppelen weg als je ontdekt dat dit doen niet levensbedreigend is. Dat niet alleen, maar een nieuw uitzicht van mogelijkheden opent zich voor je, je uitnodigend het te verkennen, en je kennis en wijsheid breiden zich uit als je jezelf de vrijheid toestaat te observeren zonder overhaast te oordelen. Je behoefte om informatie direct te identificeren en rubriceren (to slot: in de juiste sleuf doen) in wat de juiste ruimte lijkt te zijn verzwakt, en je merkt dat je vreugdevol met onzekerheid kunt wachten tot er voldoende informatie binnenkomt die je toestaat het correct te archiveren. 

Binnen de illusie worden enorme hoeveelheden informatie, die bij het oplossen van problemen en het licht brengen in moeilijke situaties zeer behulpzaam kunnen zijn, in het vuur van het moment verkeerd geïdentificeerd, verwarring en lijden voor de betrokkenen veroorzakend. Als je jezelf enige tijd zou kunnen toestaan om je te bezinnen op een probleem of een situatie, in plaats van dat je het nodig hebt om overhaast het antwoord te vinden en omarmen (aldus je grootsheid demonstrerend), zouden vele pijnlijke misverstanden kunnen worden vermeden, net als de stress en angst die ze veroorzaken.

Liefdevolle houdingen leiden tot liefdevolle woorden en daden die zacht en vlot worden getoond. Haasten is afleidend en verwarrend, en het leidt vaak tot onnodige en pijnlijke misvattingen die kunnen resulteren in onaangemeten reacties die leiden tot conflict. Neem de tijd. Daar heb je altijd genoeg van, dus haast je niet – of sta jezelf niet toe te worden opgejaagd. Gedraag je liefdevol in iedere situatie, en geniet van de enorme daling van de stress en angst die het je brengt.

Het is een zeer grote verandering in het gedrag en de houding voor de meesten van jullie, en vraagt om je constante bewustzijn, maar je gidsen en engelen zijn bij je om je te helpen en je aan te moedigen, en de beloningen die je ontvangt wegen ruimschoots op tegen de inspanningen die daarvoor nodig zijn. 

Met heel veel liefde, Saul. 

Zoals gechanneld door John Smallman.

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands